LINKKEJÄ

SIIRTOFUNKTIO

KONVOLUUTIO

Z-MUUNNOS

SELOSTUS Z-MUUNNOS

SIGNAALIVASTE

NÄYTTEENOTTO

SIGNAALIKÄSITTELY

SILMINNÄHTÄVÄÄ JA KORVINKUULTAVAA:

DEMONSTRAATIOITA

DISKREETTI FOURIER MUUNNOS JAVA SOVELMA

SINIAALLON PIIRTO ANTAMALLA TAAJUUDEN

KONVOLUUTIO OMIN KÄSIN

SINIAALTO MUUTETAAN "TAPEIKSI"

KOLMIOAALTO "TAPEIKSI"

KUUNTELE ITSE SÄÄTÄMIÄSI SIGNAALEJA

FOURIER APROKSIMOINTI

 

Impulssivaste
Impulssivaste h[n] on jono, jonka systeemi tuottaa yksikköimpulssijonosta d[n] (Dirac'n deltafunktiosta).
FIR-systeemin impulssivasteessa on N kappaletta nollasta poikkevia termejä, missä N on FIR-systeemin viiveiden lukumäärä (ns. asteluku). IIR-systeemin impulssivaste on äärettömän pitkä (huom: IIR-systeemin impulssivaste ei siis ole amplitudiltaan ääretön vaan kestoltaan). Käytännön systeemeissä vaste on yleensä rajallisen laskentatarkkuuden takia äärellisen pitkä.

Laskostuminen
Jos näytteistettävä signaali sisältää suurempia taajuuksia kuin näytteenottotaajuuden puolikas, nämä suuret taajuudet "peilautuvat" näytteistyksen yhteydessä näytteenottotaajuuden puolikkaan alapuolelle