SANASTOA SIVUJEN TEKIJÖILLEA
Absoluuttinen URL
Sivun tai muun Web-resurssin koko Internet-osoite. Absoluuttinen URL sisältää protokollan, kuten "http", verkkosijainnin ja mahdollisesti polun ja tiedostonimen. Esimerkiksi osoite http://www.esimerkki.com/ on absoluuttinen URL.

Active Server Page
Katso ASP (Active Server Page).

ActiveX
Tekniikat, joiden avulla ohjelmistokomponentit toimivat verkossa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa komponenttien luonnissa käytetystä kielestä riippumatta. ActiveX-tekniikan avulla kehitetään yleensä vuorovaikutteista sisältöä Webiin, mutta sitä voidaan käyttää myös työpöydällä ja muissa ohjelmissa.

ActiveX-komponentit
Uudelleen käytettäviä ohjelmistokomponentteja, jotka hyödyntävät ActiveX-tekniikoita. ActiveX-ohjausobjekteja voi upottaa Web-sivuille animaatioiden, multimedia-tehosteiden, vuorovaikutteisten objektien ja kehittyneiden ohjelmien aikaansaamiseksi. Niitä voi kirjoittaa useilla ohjelmointikielillä, esimerkiksi C-, C++-, Java- ja Visual Basic -kielillä.

ADO (ActiveX Data Objects)
Käyttöliittymä, jonka avulla asiakasohjelmat voivat käyttää ja muokata tiedosto- tai palvelinperusteisten tietokantojen tietoja.

Aktiivinen hyperlinkki
Hyperlinkki, jota sivuston käyttäjä napsauttaa Web-selaimessa. Hyperlinkki on aktiivinen esimerkiksi napsautettaessa hiiren painikkeen painamisen ja painikkeen vapauttamisen välisen ajan.

Aktiivinen Web-sivusto
Editorissa parhaillaan avoinna oleva Web-sivusto.

Alisivusto
Web-sivuston nimetty alihakemisto, joka on myös kokonainen sivusto.

Aloitussivu
Sivu, joka ensimmäiseksi näkyy kehyksessä, kun käyttäjä saapuu kehyssivulle.

Animoitu GIF
Tiedosto, joka sisältää nopeana sarjana esitettyä GIF-muotoista grafiikkaa, mikä näyttää liikkuvalta kuvalta.

Ankkuri
Katso kirjanmerkki.

Anonyymi FTP
Mahdollisuus käyttää FTP (File Transfer Protocol) -etäyhteyden kautta sellaista tietokonejärjestelmää, jossa käyttäjällä ei ole käyttäjätunnusta. Anonyymia FTP:tä käytetään rajoitetuin oikeuksin eli yleensä voidaan vain luetella, tarkastella tai kopioida tiedostoja etäjärjestelmän yleisessä hakemistossa. Suojaussyistä monet FTP-sivustot eivät salli anonyymia FTP-käyttöä.

Apple QuickTime
Katso QuickTime.

Artikkeli
Viesti tai ilmoitus keskustelu- tai Internet-uutisryhmässä. Artikkeli voi olla vastaus toiseen artikkeliin. Artikkelia kutsutaan myös lähetykseksi.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
7- tai 8-bittinen koodausjärjestelmä, joka määrittää numeeriset arvot 255 merkille, esimerkiksi kirjaimille, numeroille, välimerkeille, ohjausmerkeille ja muille symboleille. ASCII on standardikoodi välitettäessä tietoja erityyppisten laite- ja ohjelmistojärjestelmien välillä, ja se on sisäänrakennettuna kaikissa henkilökohtaisissa tietokoneissa.

Asettelusolu
Asettelutaulukon solu.

Asettelutaulukko
Esimääritetty asettelu, joka määrittää Web-sivun rakenteen taulukkona. Asettelutaulukko voi sisältää myös muotoiluja, kuten pyöristettyjä kulmia, reunoja ja visuaalisia tehosteita. Katso myös automaattinen venytys.

ASF (Advanced Streaming Format)
Jatkuva tiedostomuoto, jota käytetään Windows Media Playerissa. Tämä tiedostomuoto voi sisältää ääntä, komentosarjoja, ActiveX-ohjausobjekteja ja HTML-asiakirjoja.

Asiakas
Verkossa tai Internetissä oleva tietokone, joka käyttää jonkin muun tietokoneen tarjoamia jaettuja verkkoresursseja. Katso myös palvelin.

Asiakaspuolen kuvakartta
Kuvakartta, joka koodaa suoraan Web-sivulle kunkin sisältämänsä kohdepisteen kohde-URL:n. Asiakaspuolen kuvakartat eivät vaadi palvelinkäsittelyä, kun sivuston käyttäjä seuraa kuvakartan hyperlinkkejä.

Asiakaspuolen ohjelma
Internetissä oleva ohjelma, jota käyttää asiakastietokone eikä palvelin.

ASP (Active Server Pages) -sivut
Palvelimessa toimiva komentosarjatekniikka, jonka avulla voi luoda dynaamisia, vuorovaikutteisia Web-palvelinsovelluksia. ASP-tiedosto on asiakirja, joka sisältää komentosarjoja, jotka ASP-yhteensopiva Web-palvelin voi suorittaa. Kun komentosarjat on suoritettu, Web-palvelin lähettää tuloksena syntyvät sivut ja tiedostot Web-selaimeen.

ASP.NET
Microsoft .NET-kehyksen tekniikat Web-ohjelmien ja XML-Web-palveluiden kehittämiseen. ASP.NET-yhteensopivat Web-palvelimet voivat olla isäntinä Web-palveluille ja suorittaa Web-ohjelmia. Koska ASP.NET voi luoda HTML-, XML- ja muita asiakirjoja ohjelmia ja palveluja käsitellessään, sivuston käyttäjät voivat tarkastella tuloksia Web-selaimessa. ASP.NET-ohjelmat ja -palvelut voidaan kirjoittaa millä tahansa .NET-yhteensopivalla kielellä, esimerkiksi Visual C# .NET -kielellä.

ASP.NET-ohjausobjektit
Komponentit, jotka toimivat ASP.NET-yhteensopivassa palvelimessa ja joihin sisältyy käyttöliittymiä ja muita vastaavia toimintoja. Ohjausobjekteja käytetään ASP.NET-sivuilla ja ASP.NET-koodiluokissa.

Avattu hyperlinkki
Web-sivun hyperlinkki, jonka käyttäjä on aktivoinut osoitinlaitteen, näppäimistön tai muun laitteen avulla.

AVI (Audio Video Interleave)
Multimedia-tiedostomuoto, jota käytetään Windows Media Playerissa. Tämä tiedostomuoto voi sisältää ääntä ja videokuvaa ja noudattaa RIFF (Resource Interchange File Format) -määritystä. AVI-muotoisten tiedostojen tiedostotunniste on .avi.B
Bittikartta (BMP)
Pienistä pisteistä koostuva kuva, joka muistuttaa ruudukkoa, jonka ruuduista osa on täytetty kuvion tai viivojen muodostamiseksi. Bittikartta on Windows-tietokoneiden grafiikan vakiotiedostomuoto. Se tukee 24-bittistä väriä ja voidaan tallentaa Windows- tai OS/2-järjestelmässä. Bittikarttatiedostojen tiedostotunniste on .bmp.C
Cascading Style Sheet
Katso CSS-tyylisivu (Cascading Style Sheet).

CGI (Common Gateway Interface)
Vakiomenetelmä, jolla laajennetaan Web-palvelimen toimintaa suorittamalla ohjelmia tai komentosarjoja Web-palvelimessa Web-selaimen pyynnöstä. CGI:tä käytetään lomakkeiden käsittelyssä, kun Web-selain lähettää lomakkeen tietoja palvelimen CGI-komentosarjaan, joka integroi tiedot tietokantaan ja palauttaa tulokset Web-sivuna.

Common Gateway Interface
Katso CGI (Common Gateway Interface).

CSS-tyylisivu (Cascading Style Sheet)
World Wide Web Consortiumin kehittämällä HTML-määrityksellä säädetään, miten Web-sivujen tekijät voivat liittää sivuihin tyylisivuja. Tyylisivut määrittävät Web-sivujen sisällön ulkoasun ja muotoilun ja sallivat selainnäkymien tarkemman hallinnan.D
DAO (Data Access Objects)
Käyttöliittymä, joka kommunikoi Microsoft Jetin ja ODBC-yhteensopivien tietolähteiden kanssa yhdistääkseen, noutaakseen, muokatakseen ja päivittääkseen tieto- ja tietokantarakenteita.

Data Access Objects
Katso DAO (Data Access Objects).

Dynaaminen HTML (DHTML)
Tunniste HTML:lle, jonka avulla voidaan lisätä Web-sivuille vuorovaikutteisuutta ja graafisia yksityiskohtia. DHTML:ää käyttävät Web-sivut voivat muuttua ja päivittyä dynaamisesti käyttäjien toimien perusteella ilman, että sivuja tarvitsee ladata palvelimesta kunkin toimen jälkeen.

Dynaaminen Web-malli
HTML-tiedosto, johon voidaan yhdistää muita HTML-tiedostoja, joilla on sama asettelu. Kun päivität dynaamisen Web-mallin, myös kaikki malliin perustuvat sivut päivitetään. Dynaamisten Web-mallitiedostojen tiedostotunniste on .dwt.E
EPS (Encapsulated PostScript)
Adobe Systems Incorporatedin kehittämä PostScript-grafiikkatiedostojen laajennusmuoto. EPS-muoto on tarkka, PostScript-tulostimia varten optimoitu tiedostomuoto. Jos EPS-grafiikkaa tulostetaan muuntyyppisellä tulostimella, tuloksena on epätarkempi versio grafiikasta. EPS-muotoisten tiedostojen tiedostotunniste on .eps.

Erotinmerkki
Merkki, joka osoittaa, mistä kohdasta uudet rivit tai sarakkeet alkavat muunnettaessa tekstiä taulukoksi.

Esikatselunäkymä
Editorin näkymä, joka näyttää Web-sivut sellaisina kuin ne näkyvät Web-selaimessa.

Etäsivusto
Kohdepalvelimen Web-sivusto julkaistaessa tiedostoja paikasta toiseen Editorin avulla. Katso myös paikallinen Web-sivusto.

Etäsivustonäkymä
Editorin näkymä julkaistaessa sivuston kansioita ja tiedostoja Web-palvelimeen. Julkaisemisen yhteydessä voit synkronoida tai yhdistää muutoksia useisiin sijainteihin.F
Flash
Macromedia-yhtiön vektorigrafiikkaan perustuva animaatiotekniikka muun muassa elokuvien, animaatioiden ja esitysten tekemiseen. Flash-sisältöä voidaan toistaa kaikenlaisissa tietokoneissa, jos tietokoneeseen on asennettu Flash-laajennus. Katso myös laajennus.

FTP (File Transfer Protocol)
Protokolla, jonka avulla kopioidaan tiedostoja verkossa tai Internetissä olevasta etäjärjestelmästä tietokoneeseen tai tietokoneesta etäjärjestelmään. Internetissä tiedostot ja kansiot tuodaan usein julkisesti saataville FTP-sivustojen kautta.G
GIF (Graphics Interchange Format)
Rasterigrafiikan tiedostomuoto, jota käytetään yleisesti väri-indeksoidun Web-grafiikan näyttämiseen. GIF on pakattu muoto, jonka siirtäminen Internetissä vie mahdollisimman vähän aikaa. GIF-muotoisten tiedostojen tiedostotunniste on .gif. Katso myös lomitettu GIF.

Grafiikka
Kuva tai kuvatiedosto, joka voidaan lisätä Web-sivulle.H
Heksadesimaali
Lukujärjestelmä, jonka kantaluku on 16. Järjestelmän merkkeinä ovat luvut 0 - 9 ja isot tai pienet kirjaimet A:sta (vastaa lukua 10) F:ään (vastaa lukua 15). Heksadesimaaliarvojen avulla merkitään usein värit HTML-koodissa.

Helppokäyttöisyys
Järjestelmän ominaisuus, jonka ansiosta laitetta tai ohjelmistoa voivat käyttää myös esimerkiksi liikunta-, näkö- ja kuulovammaiset käyttäjät.

Hidas sivu
Web-sivu, joka vaatii kohtuuttoman ajan avautuakseen Web-selaimessa.

HTML (Hypertext Markup Language)
HTML on Web-asiakirjojen vakiokuvauskieli ja SGML-kielen osajoukko. Tunnisteiden avulla se ilmaisee, millaisina Web-selaimet näyttävät sivun osat, kuten tekstin ja grafiikan, ja miten selaimet vastaavat linkin aktivoimiseen näppäimillä tai hiirellä napsauttamalla.

HTML-määrite
HTML-tunnisteen sisällä käytettävä arvo, jolla liitetään lisäominaisuuksia määritettävään elementtiin.

HTML-tunniste
Kulmasulkeiden (<>) sisällä oleva merkkijono, joka määrittää sivuelementin tyypin, muodon ja ulkoasun.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Protokolla, joka mahdollistaa sen, että Web-selainten avulla voi noutaa sivuja ja tietoa Web-palvelimista.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
Protokolla, joka mahdollistaa sen, että Web-selainten avulla voi entistä suojatummin noutaa sivuja ja tietoa Web-palvelimista. HTTPS käyttää erityistä porttia, jonka kautta tiedot salataan ja siirretään.

Hyperlinkki
Siirtymä tekstistä, grafiikasta tai jostakin muusta sivun osasta Web-sivulle tai -tiedostoon. Webissä hyperlinkit ovat ensisijainen tapa selata Web-sivuja ja -sivustoja. Hyperlinkki on sama kuin linkki.

Hyperlinkkinäkymä
Editorin näkymä, joka näyttää Web-sivuston hyperlinkkien tilan. Luettelo sisältää sekä sisäiset että ulkoiset hyperlinkit ja ilmaisee graafisesti, jos hyperlinkki on katkennut.

Hyvin muodostettu XML-asiakirja
XML-tiedosto, jossa on vain yksi pääelementti ja jonka muut alku- ja lopputunnisteiden rajaamat elementit ovat sisäkkäisiä ja niiden syntaksi on oikea.I
Ilmoituspalkki
Web-sivun osa, joka sisältää graafisen elementin ja tekstiä, esimerkiksi sivun otsikon. Ilmoituspalkit näkyvät yleensä Web-sivun yläreunassa.

Internet
Kansainvälinen tietokoneiden, verkkojen ja yhdyskäytävien verkosto, jossa viestitään TCP/IP-protokollien avulla.

Internet-osoite
Yksilöity osoite, joka määrittää sivun, tiedoston tai muun resurssin sijainnin Internetissä. Internet-osoitteissa on yleensä neljä osaa: resurssin käyttämiseen tarvittava protokolla (esimerkiksi http://), palvelintyyppi, palvelimen nimi (usein ylläpitävän organisaation nimi) ja lopputunniste (joka yleensä määrittää organisaation tyypin). Internet-osoitteita sanotaan myös URL-osoitteiksi.

Internet-palveluntarjoaja
Katso ISP (Internet Service Provider).

Intranet
Organisaation sisäinen verkko, joka käyttää Internet-tekniikkaa ja -protokollia, mutta on vain tiettyjen henkilöiden, esimerkiksi yrityksen työntekijöiden, käytettävissä. Intranetia kutsutaan myös yksityisverkoksi.

IP (Internet Protocol)
TCP/IP-protokolla jakaa tiedon paketeiksi, reitittää paketit lähettäjältä kohdeverkkoon ja kokoaa ne uudelleen alkuperäiseksi tiedoksi.

IP-osoite
Lyhenne Internet-protokolla-osoitteesta. Tämän standardin mukaan voidaan tunnistaa tietokone, joka on yhteydessä Internetiin. IP-osoite koostuu neljästä lukuryhmästä 0 - 255, jotka erottaa toisistaan piste.Esimerkki: 123.432.154.12

ISAPI (Internet Server Application Programming Interface)
Sovellusten ohjelmointiin tarkoitettu käyttöliittymä on suunniteltu erityisesti Web-palvelimiin, joissa on käytössä IIS (Internet Information Server). Kun Web-selain lähettää tietoja Web-palvelimeen tai pyytää siltä tietoja, ISAPI käsittelee tiedot suorittamalla komentosarjoja sekä muita prosesseja ja lähettää tiedot sitten Web-palvelimeen. Sitten ISAPI noutaa tulokset Web-palvelimesta ja lähettää ne selaimeen Web-sivun muodossa.

ISP (Internet service provider)
Internet-palveluntarjoaja on yritys, joka välittää Internet-yhteyden yksityishenkilöille, yrityksille ja muille organisaatioille.

Isäntä
Katso palvelin.J
Jaettu näkymä
Editorin näkymä, joka yhdistää koodi- ja rakennenäkymät näyttämällä kummatkin asiakirjaikkunan erillisissä ruuduissa. Yhdessä ruudussa näkyy Web-sivun lähdekoodi ja toisessa arvioitu WYSIWYG-näkymä sivusta.

Java
Sun Microsystems -yhtiön kehittämä objekteihin suuntautunut ohjelmointikieli. Java-ohjelmat eivät ole sidottuja käyttöjärjestelmään, joten niitä voi käyttää kaikentyyppisissä tietokoneissa.

Java VM (Java Virtual Machine)
Java-sovelmia ja -ohjelmia suorittava ohjelma. Java VM sisältyy useimpiin Web-selaimiin.

JavaScript
Komentosarjakieli, jonka avulla voidaan lisätä toiminnallisuutta Web-sivuun tai -sivustoon ja kohentaa niiden ulkoasua. JavaScript-komentosarjat toimivat kaikentyyppisissä asiakastietokoneissa ja palvelimissa.

Java-sovelma
Java-ohjelmointikielellä kirjoitettu ohjelma, joka voidaan sisällyttää HTML-sivuun. Java-sovelmia voidaan ladata ja käyttää Web-selaimessa, joka osaa tulkita Javaa. Tällaisia selaimia ovat esimerkiksi Firefox, Edge, Internet Explorer, Chrome ja Opera.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Rasterigrafiikan tiedostomuoto, jota käytetään tarkkojen värikuvien näyttämiseen Webissä. JPEG-grafiikassa käytetään käyttäjän määrittämää pakkausjärjestelmää, jolla voidaan merkittävästi pienentää fotorealististen värikuvien tiedostokokoa. mitä tehokkaammin grafiikka pakataan, sitä heikkolaatuisempi siitä tulee. JPEG-muotoisten tiedostojen tiedostotunniste on .jpg. Katso myös progressiivinen JPEG.

Julkaiseminen
Web-sivuston tekeminen käytettäväksi Webissä tai intranetissä kopioimalla sivut ja tiedostot Web-palvelimeen, joka on yhdistetty Internetiin tai verkkoon.K
Kansio
Tietokoneessa oleva nimetty tallennusalue, joka voi sisältää tiedostoja ja muita kansioita.

Kansionäkymä
Editorin näkymä, joka näyttää, miten Web-sivuston sisältö on järjestetty. Kansionäkymässä voit luoda, poistaa, kopioida ja siirtää kansioita kuten Windowsin Resurssienhallinnassa.

Katkennut hyperlinkki
Hyperlinkki, joka johtaa väärään URL-osoitteeseen tai puuttuvaan sivuun tai tiedostoon.

Kehys
Alue Web-selaimen ikkunassa, jonka kehyssivu määrittää. Kehys näkyy Web-selaimessa yhtenä monista alueista, joissa sivut voidaan näyttää. Kehystä voi vierittää, sen kokoa voi muuttaa ja siinä voi olla reunat.

Kehyssivu
Sivu, joka jakaa Web-selaimen ikkunan eri alueiksi eli kehyksiksi, joissa eri Web-sivut näkyvät itsenäisesti. Kehyssivua kutsutaan myös kehysjoukoksi.

Kerros (Layer)
Paikka Web-sivulla, jossa säilytetään sivun osia, esimerkiksi tekstiä ja grafiikkaa. Voit limittää, upottaa, piilottaa sekä näyttää sivun kerroksia. Voit myös animoida kerroksia käyttäen toimintaa, joka lisää komentosarjan mihin tahansa sivun tunnisteeseen.

Keskusteluryhmä
Web-sivusto, joka tukee vuorovaikutteisia keskusteluja käyttäjien kesken. Käyttäjät kirjoittavat aiheita tai vastauksia lomakkeeseen ja lähettävät lomakkeen sivustoon. Käyttäjät voivat etsiä tietoja hakulomakkeen avulla ja käyttää artikkeleja sisällysluettelon avulla.

Kirjanmerkki (a name)
Web-sivulle nimetty sijainti, joka voi olla hyperlinkin kohde. Kirjanmerkkiä voidaan käyttää merkkijonossa, tai se voi olla sivulla ilman tekstiä. Kirjanmerkkien avulla voidaan luoda linkki kohdesivun tiettyyn osaan. Kirjanmerkkiä kutsutaan myös ankkuriksi.

Kohdekehys
Hyperlinkin kohteen näyttävän kehyksen nimi. Yleensä kehyssivun yhden kehyksen hyperlinkki tarjoaa kohdekehykseksi toista kehyssivun kehystä. Katso myös kehys, kehyssivu.

Kohdepiste
Grafiikan alue, joka sisältää hyperlinkin. Kohdepisteitä sisältävää grafiikkaa kutsutaan kuvakartaksi. Katso myös kuvakartta.

Komentosarja
Tietokonekoodi, joka lähettää ohjeita ohjelmalle, esimerkiksi Web-selaimelle. Ohjelma, joka osaa tulkita komentosarjan kieltä, voi suorittaa komentosarjan suoraan. Webissä komentosarjoja käytetään yleensä Web-sivujen mukauttamiseen ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseen.

Kommentti
Teksti, jota voi tarkastella Editorin sivunäkymässä mutta joka ei näy Web-selaimessa. Kommentti näkyy sivunäkymässä purppuran tai vihreän värisenä editorista riippuen. Sen avulla voi lisätä huomautuksia sisällöntuottajille ja -muokkaajille sivun kehittämisen aikana. Vaikka kommenttiteksti ei näy Web-selaimessa, sivuston käyttäjät voivat nähdä sen katsomalla sivun lähdekoodia.

Komponentti
Editorin sisäänrakennettu objekti, joka arvioidaan ja suoritetaan Web-sivun tallentamisen yhteydessä tai joissakin tapauksissa käyttäjän selatessa sivulle. Editorin komponentteja ovat hakulomakkeet, joiden avulla sivuston käyttäjät hakevat tekstiä Web-sivustosta, ja lomakekäsittelijät, jotka keräävät tietoa lomakkeesta.

Koodikatkelma
HTML-koodirivit tai jotkin muut koodirivit, jotka voi tallentaa ja käyttää uudelleen Editorissa.

Koodinäkymä
Editorin näkymä, joka näyttää Web-sivun tai -tiedoston HTML-koodit ja muut koodit.

Kotisivu
Web-sivujen ja muiden sivuston tiedostojen aloitussivu. Kotisivu avautuu oletusarvoisesti, kun käyttäjä siirtyy sivustoon Web-selaimen avulla.

Kuvakartta
Grafiikka, joka sisältää piilotettuja alueita eli kohdepisteitä, jotka toimivat linkkeinä sivuun tai tiedostoon.

Kuvan jäljitys
Editorin prosessi, jossa graafista esitystä käytetään visuaalisena ohjeena Web-sivun jäljittelemisessä tai uudelleenluonnissa.

Käynti
Web-sivuston käyttöraportin arvo, joka ilmaisee, että käyttäjä on käynyt sivustossa ja tarkastellut vähintään yhtä tiedostoa ennen siirtymistä hyperlinkin kautta toiseen sivustoon tai selaimen sulkemista. Katso myös käyntikerta.

Käyntikerta
Web-sivuston käyttöraportin arvo, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa Web-sivulla tai -tiedostossa on käyty. Katso myös käynti.

Käyty hyperlinkki
Katso avattu hyperlinkki.L
Laajennus
Ohjelma, joka sallii Web-selainten käyttää ja suorittaa tiedostoja, jotka on upotettu HTML-asiakirjoihin ja jotka ovat muodoissa (esim. video- tai äänitiedostoja), joita selaimet eivät yleensä tunnista. Windows Media Player -laajennus esimerkiksi mahdollistaa elokuvien katselun selainikkunassa. (EI tarpeellinen html5 ssa)

Linkkipalkki
Editorin kokoelma grafiikka- tai tekstipainikkeita, jotka sisältävät hyperlinkkejä Web-sivuille.

Lomake
Joukko Web-sivun tietojenlisäämiskenttiä. Tiedot lähetetään palvelimeen, kun käyttäjä täyttää ja lähettää lomakkeen.

Lomakekenttä
Lomakkeen tietojenlisäämiskenttä. Sivuston käyttäjä kirjoittaa tietoja kenttään tai valitsee vaihtoehdon.

Lomakkeenkäsittelijä
Ohjelma tai palvelin, joka on käytössä, kun käyttäjä palauttaa lomakkeen.

Lomitettu GIF
GIF-muotoinen kuva, joka näkyy Web-selaimessa asteittain yhä yksityiskohtaisempana, kunnes on täydellisesti latautunut.

Luettelon jäsenet
Tietyn objektiviitteen kelvolliset koodielementit, esimerkiksi ominaisuudet, menetelmät ja tapahtumat.

Luokka
Editori luokittelee Web-sivut ja -tiedostot yleisten ehtojen mukaan. Näitä ovat esimerkiksi sivun sisältö ja tiedostotyyppi.

Luokkavalitsin
Käyttäjän määrittämän tyylin tunnisteena oleva nimi CSS-tyylisivuissa. Määrityksensä mukaan luokkavalitsinta voidaan käyttää yksittäisissä tunnisteissa tai missä tahansa BODY-elementin sisällä olevassa HTML-tunnisteessa.M
Macromedia Flash
Katso Flash.

Mailto
Internet-protokolla sähköpostin lähettämistä varten.

Malli
Web-sivua tai -sivustoa varten määritettyjen valmiiden tekstimuotoilujen ja asettelujen sekä grafiikan joukko. Kun olet luonut sivun tai sivuston mallin avulla, voit mukauttaa sen. Katso myös dynaaminen Web-malli.

Merkkien koodaus
Kutakin merkkiä vastaa jokin luku, merkin koodi. Koodauksen ansiosta Web-selain pystyy tulkitsemaan ja näyttämään Web-sivun merkit oikein.

Merkkijoukko
Joukko kirjaimia, numeroita ja muita merkkejä, joiden avulla voidaan tuoda näyttöön tietynkielistä tekstiä.

Metatunniste
Web-sivun HEAD-osan HTML-tunniste. Metatunnisteet sisältävät tietoja sivusta, esimerkiksi sivun merkkikoodauksen.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) -tyyppi
Web-selaimien käyttämä menetelmä liittää tietyntyyppiset tiedostot ohjelmiin, jotka voivat ne näyttää.

Mittasuhteet
Tietokoneen näytössä ja grafiikassa kuvan tai kuva-alueen leveys suhteessa korkeuteen. Suhde 2:1 esimerkiksi ilmaisee, että kuva on kaksi kertaa niin leveä kuin korkea. Suhdelukuja tarvitaan oikeiden mittasuhteiden säilyttämiseen yhdistettäessä kuvia muihin asiakirjoihin, esimerkiksi Web-sivuihin.

Moniosoitteisuus
Web-palvelimen kyky tukea useita Internet-osoitteita ja kotisivuja. Englanniksi moniosoitteisuudesta käytetään joko termiä multi-hosting tai multi-homing.

Moving Pictures Experts Group
Katso MPEG (Moving Pictures Experts Group).

MPEG (Moving Picture Experts Group)
Ryhmä standardeja audiovisuaalisen tiedon (esim. elokuvien, videon ja musiikin) digitaalisesti pakattuun muotoon koodaamista varten. MPEG-tiedostot ovat yleensä videotiedostomuotoja pienempiä mutta yhtä laadukkaita. MPEG-muotoisten tiedostojen tiedostotunniste on .mpeg tai .mpg.

Muuttuja
Numeerisia arvoja, merkkejä, merkkijonoja tai muistiosoitteita edustavat kirjaimet tai nimi. Kirjoittaessaan koodia ohjelmoija esittää tietoja käyttämällä muuttujia. Kun ohjelma suoritetaan, muuttujat korvataan oikeilla tiedoilla.N
News
Internet-protokolla (news://) Internet-uutisryhmän tiedostojen noutamista varten.

Nimi-arvo-pari
Lomakekentän nimi ja kentän arvo, kun lomake lähetetään. Lomakkeen kullakin kentällä ja lomakkeella itsellään voi olla useita nimi-arvo-pareja.

NTLM (NT LanMan)
Windows NT:n haaste/vastaus-tarkistusprotokolla. Tämä protokolla parantaa tietoturvaa lähettämällä salasanat salattuina.

Näennäispalvelin
Erillistä palvelinta muistuttava kokoelma tiedosto- ja muita isäntäpalveluita, jotka eivät kuitenkaan ole sidoksissa mihinkään tiettyyn palvelimeen. Näennäispalvelimilla on omat toimialuenimet ja IP-osoitteet, ja ne näkyvät erillisinä sivustoina. Näennäispalvelimia tukevaa Web-palvelinta kutsutaan moniosoitteiseksi palvelimeksi.O
ODBC (Open Database Connectivity)
Tietokantojen ja ohjelmien välisen tiedonjakamisen vakiomenetelmä. ODBC-ohjaimet käyttävät SQL (Structured Query Language) -kieltä päästäkseen käyttämään ulkoisia tietoja.

OLE
Ohjelmaintegraatiota käyttävät tekniikat ohjelmien väliseen tiedon siirtoon ja jakamiseen. OLE antaa sisällöntuottajan käynnistää erilaisia editorikomponentteja, jotta voidaan luoda asiakirja, joka upotetaan tai linkitetään toiseen asiakirjaan.

Oletushyperlinkki
Kuvakartan hyperlinkki, jota käyttäjät seuraavat napsauttaessaan sellaista grafiikan aluetta, jossa ei ole kohdepisteitä.

Optimoitu HTML
HTML-koodi, joka ei sisällä tarpeettomia muotoiluja tai tunnisteita. Editorin avulla voit optimoida Web-sivujen HTML:n, kun julkaiset sivut sivustossa.

Otsikko
Kappaletyyli, jonka teksti näkyy suurempana fonttina kuin normaali teksti. Tekstin koko vastaa otsikon tasoa: Otsikko 1 on suurin, Otsikko 2 seuraavaksi suurin ja niin edelleen.P
Paikallinen Web-sivusto
Kun tiedostoja julkaistaan paikasta toiseen Editorin avulla, ohjelmassa parhaillaan avoinna oleva sivusto on paikallinen Web-sivusto. Katso myös etäsivusto.

Pakkaus
Prosessi, jossa tiedoston kokoa pienennetään muuttamalla sen tiedostomuotoa. Tällöin tiedosto vaatii vähemmän tallennustilaa ja sen voi siirtää entistä nopeammin. Katso myös purkaminen.

Palomuuri
Laite-ohjelmisto-yhdistelmä, jonka avulla suojataan verkko tai tietokonejärjestelmä. Palomuurin avulla yritetään estää suojatun verkon luvaton käyttö, mutta mahdollistetaan pääsy verkosta palomuurin ulkopuolella olevan verkkoon.

Palvelin
Verkossa oleva tietokone, jonka kautta tiedostoja ja muita samassa verkossa olevia resursseja voi käyttää. Webissä palvelin on tietokone, joka isännöi Web-sivuja ja vastaa Web-selainten pyyntöihin.

Palvelinpuolen kuvakartta
Kuvakartta, joka välittää hiiren osoittimen koordinaatit palvelimen CGI-käsittelyrutiiniin. Palvelinpuolen kuvakartat vaativat, että Web-palvelin käsittelee hyperlinkin kohde-URL:ää hiiren osoittimen koordinaattien perusteella. Katso myös kuvakartta.

PC Paintbrush
Katso PCX (PC Paintbrush).

PCD (Photo CD)
Eastman Kodak Companyn kehittämä grafiikkatiedostomuoto. Photo CD -tiedostojen tiedostotunniste on .pcd.

PCX (PC Paintbrush)
Grafiikkatiedot RLE-tyyppisesti pakkaava tiedostomuoto, jota käyttävät Windows Paintbrushin vanhimmat versiot. PCX-tiedostot sisältävät grafiikkaa bittikarttamuodossa ja niiden tiedostotunniste on .pcx.

Perussijainti, perus-URL
URL, joka määritetään Web-sivulle, jotta kaikki sivun suhteelliset URL-osoitteet voidaan muuttaa absoluuttisiksi URL-osoitteiksi. Perus-URL:n tulisi loppua tiedostonimeen, esimerkiksi http://www.esimerkki.com/malli.htm, tai vinoviivaan, esimerkiksi http://www.esimerkki.com/alihak/

Piilokansio
Editorin kansio, jonka nimen alussa on alaviiva (_), esimerkiksi _piilotettu. Piilokansio sisältää yleensä Web-sivuston tukitiedostoja. Voit valita, näytetäänkö nämä kansiot kansioluettelossa tai muissa näkymissä.

Piilotettu kenttä
Lomakekenttä, jota sivuston käyttäjä ei voi nähdä, mutta jossa on tietoja lomakkeenkäsittelijälle.

Pikatunnistevalitsin
Editorin asiakirjaikkunan työkalurivi, josta voi valita tietyt HTML-tunnistejoukot.

Pikkukuva
Web-sivun kuva pienessä koossa. Pikkukuvassa on yleensä hyperlinkki grafiikan täysikokoiseen versioon.

PNG (Portable Network Graphics).
Pakatun bittikarttagrafiikan GIF-muotoa muistuttava tiedostomuoto. PNG tukee kuvamuuttujien läpinäkyvyyttä (alpha-kanavia) ja kuvien kirkkauden hallintaa eri tietokoneissa (gamma-korjauksia). PNG-muotoisten tiedostojen tiedostotunniste on .png.

Polku
URL-osoitteen osa, jossa luetellaan kansiot, joiden sisällä tiedosto on. Esimerkiksi URL-osoitteen http://www.esimerkki.com/tervehdys/maailma/ylin.htm polkuosa on /tervehdys/maailma/.

Portable Network Graphics
Katso PNG (Portable Network Graphics).

Portti
Yksi TCP/IP-protokollaa käyttävän tietokoneen I/O-verkkokanavista. Webissä portilla tarkoitetaan yleensä palvelimen käyttämän portin numeroa. Yksittäinen tietokone voi käyttää montaa Web-palvelinta, mutta yhtä porttia voi käyttää vain yksi palvelin kerrallaan. Web-palvelinten oletusportti on 80.

PPP (Point-to-Point Protocol)
Internet-standardi sarjalinkkien kautta tapahtuvaan tietokoneiden väliseen tiedonsiirtoon.

Progressiivinen JPEG
JPEG-tiedostomuodon laajennus, joka näyttää fotorealistisen grafiikan Web-selaimessa asteittain yhä yksityiskohtaisempana, kunnes kuva on täydellisesti latautunut. JPEG muistuttaa lomitettua GIF-muotoa, mutta se säilyttää kuvan laadun sekä 24-bittiset värit tarjoten kuitenkin saman pakkaustehokkuuden kuin tavallinen JPEG-muoto. Katso myös lomitettu GIF.

Protokolla
Säännöt ja standardit, joiden perusteella tietokoneet viestivät keskenään.

Purkaminen
Pakkaamisen vastakohta. Purkamisen aikana pakatut tiedot palautetaan alkuperäiseen tiedostomuotoon ja -kokoon, jotta niitä voidaan käyttää. Katso myös pakkaus.

Pääsivusto
Hierarkkisessa rakenteessa Web-sivusto, joka sisältää aktiivisen sivuston.Q
QuickTime
Apple Macintosh -käyttöjärjestelmään sisäänrakennettu multimediatekniikka. Ääni- ja videosisältöä tukevat Macintosh-ohjelmat toistavat sisällön QuickTime-tekniikkaa käyttäen. Myös Microsoft Windows -tietokoneet osaavat toistaa QuickTime-tiedostoja, jos tietokoneeseen on asennettu QuickTime-laajennus.R
Rakennenäkymä
Editorin näkymä, joka näyttää arvioidun WYSIWYG-version Web-sivusta. Rakennenäkymässä voit lisätä tekstiä, lomakkeita, grafiikkaa, komponentteja ja muita sivun osia.

Raporttinäkymä
Editorin näkymä Web-sivuston sisällön analysointia varten. Voit esimerkiksi laskea sivuston tiedostojen yhteiskoon ja etsiä hitaita tai vanhentuneita sivuja.

Rasterigrafiikka
Kuvat, jotka muodostuvat monista pienistä kuvapisteistä eli pikseleistä, jotka on järjestetty pysty- ja vaakasuoriin riveihin. Katso myös vektorigrafiikka.

RDBMS (Relational Database Management System)
Tietokantajärjestelmä, joka järjestää tiedot toisiinsa liittyviksi riveiksi ja sarakkeiksi määritetyn relaatiomallin mukaan. Esimerkiksi Microsoft SQL Server ja Oracle ovat relaatiotietokantojen hallintajärjestelmiä.

Reaaliaikainen Web-sivusto
Web-sivusto, joka on julkaistu Web-palvelimessa ja jota käyttäjät voivat tarkastella. Katso myös väliaikainen Web-sivusto.

Rekisteröitynyt käyttäjä
Web-sivuston käyttäjä, jonka käyttäjätunnus ja salasana on tallennettu sivustoon.

Reunojen pehmennys
Graafisten elementtien ja tekstin rosoisten reunojen häivyttäminen. Reunojen pehmennyksessä varjostetaan rosoisten viivojen ja käyrien vierekkäisiä kuvapisteitä.S
Salasana
Merkkijono, jonka käyttäjä kirjoittaa vahvistaakseen henkilöllisyytensä verkossa. Järjestelmä vertaa koodia tallentamaansa valtuutettujen salasanojen ja käyttäjätunnusten luetteloon. Jos koodi on oikea, järjestelmä sallii käyttäjän päästä suojaustasolle, joka käyttäjälle on hyväksytty. Oikeaoppinen salasana on yhdistelmä kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja muita merkkejä, joita mahdollinen järjestelmään murtautuja ei helposti arvaa.

Salaus
Tietojen koodaaminen luvattoman käytön estämiseksi esimerkiksi Internetissä tai verkossa siirron ajaksi.

Selaimelle turvallinen valikoima
Vain 216 mahdollisista 256 väristä sisältävä väritaulukko, jonka avulla tuodaan näyttöön ja kohdistetaan tarkasti grafiikan värejä. Muiden 40 värin käyttöä vältetään, koska ne voivat näkyä erilaisina tietokoneiden väriasetusten mukaan.

Selain
Katso Web-selain.

Sertifikaatti
Digitaalisesti allekirjoitettu asiakirja, jonka sertifikaatin myöntäjä myöntää käyttäjän, tietokoneen tai palvelun puolesta. Sertifikaattien avulla voidaan varmistaa, että mikään muu Web-sivusto ei voi ottaa sivuston "henkilöllisyyttä". Estämällä sivustosta lähetettävien tai sivustoon vastaanotettavien tietojen luvaton käyttö voidaan suojata luottamukselliset tapahtumat, esimerkiksi ostosten teko.

SGML (Standard Generalized Markup Language)
Kieli asiakirjassa olevien tietojen ja elementtien järjestämistä ja koodaamista varten. SGML ei itse määritä muotoiluja vaan tunniste-elementtien säännöt. Tunnisteita voidaan sitten tulkita elementtien erilaisten muotoilujen toteuttamiseksi.

Siirtymisnäkymä
Editorin näkymä, jossa voidaan luoda, näyttää, tulostaa ja muuttaa Web-sivun siirtymisrakennetta. Siirtymisnäkymä sisältää kansiota muistuttavan näkymän sivustosta, jonka siirtymisrakenteeseen voi vetää ja pudottaa Web-sivuja.

Sisäinen hyperlinkki
Editorissa käytettävä hyperlinkki, joka johtaa johonkin toiseen avatun Web-sivuston sivuun tai tiedostoon.

Sisäinen tyyli
CSS-tyylisivu, jonka ominaisuuksia tai arvoja voi käyttää vain tietyssä Web-sivun osassa, esimerkiksi taulukossa tai grafiikassa. Tyylisivun sääntö on osa kyseistä HTML-tunnistetta.

Sisäinen Web-sivusto
Organisaation sisällä luotu Web-sivusto, joka on käytettävissä vain kyseisen organisaation intranetissä ja vain organisaation jäsenille.

Sivumalli
Valmis Web-sivu, jonka voit mukauttaa. Sivumallit voivat sisältää asettelutaulukoita, tyylejä, muotoiluja, grafiikkaa tai muita sivun osia.

Sivun otsikko
Kuvaileva teksti, josta tunnistaa sivun. Sivun otsikko näkyy Web-selaimen ikkunan otsikkopalkissa, kun sivu on avoinna.

Sivunäkymä
Editorin näkymä, jossa luodaan ja suunnitellaan Web-sivuja.

Solujen täyttö
Taulukon solun sisällön ja sisäreunojen välinen tila kuvapisteinä eli pikseleinä.

Solujen välistys
Taulukon solujen välinen tila kuvapisteinä eli pikseleinä. Solujen välistys on solua ympäröivän viivan paksuus.

Sovelma
Katso Java-sovelma.

SQL (Structured Query Language)
Tietokantakyselyissä ja ohjelmoinnissa käytettävä kieli, jota käytetään yleisesti relaatiotietokantojen kyselyissä, päivityksissä ja ylläpidossa. SQL:n avulla voi noutaa tietoja tietokannasta, luoda tietokantoja ja tietokantaobjekteja, lisätä tietoja, muokata aiempia tietoja sekä suorittaa muita, näitä vaativampia toimintoja. SQL:n avulla voi myös muuttaa palvelimen määrityksiä, muokata tietokannan tai istunnon asetuksia sekä hallita tieto- ja käyttölauseita.

SSL (Secure Sockets Layer)
Netscape Communicationsin kehittämä standardi tietojen salaamiseen ja siirtämiseen Internetissä entistä suojatummin.

Suhteellinen URL-osoite
Web-sivun tai jonkin muun Web-resurssin Internet-osoite suhteessa aktiivisen sivun Internet-osoitteeseen. Suhteellinen URL ilmoittaa polun aktiiviselta sivulta kohdesivulle tai -resurssiin.

Suodatin
Tietoihin sovellettava ehtojoukko, jonka avulla tuodaan näyttöön vain tietojen osajoukko tai lajitellaan tiedot.

Suoritettava kansio
Web-sivuston kansio, josta komentosarjat ja ohjelmat voidaan suorittaa. Palvelimen järjestelmänvalvojat voivat estää suoritettavien kansioiden käytön.

Suunnittelunaikainen ohjausobjekti
ActiveX-ohjausobjekti, jota käytetään Web-sivua suunniteltaessa tai muokattaessa. Suunnittelunaikaiset ohjausobjektit asennetaan asiakastietokoneeseen. Katso myös ActiveX.

Synkronointi
Tiedostojen eri versioiden tunnistaminen ja versioiden yhtenäistäminen yhdeksi tiedostoksi julkaistaessa tiedostoja Editorissa.

Sähköposti
Sähköposti on tekstin ja liitetiedostojen vaihtoa tietokoneiden välillä tietoliikenneverkossa, kuten Internetissä.T
Tagged Image File Format
Katso TIFF (Tagged Image File Format).

Targa
Katso TGA (Targa).

Taulukko
Sivun asettelun muodostava tai tiedot järjestävä kaavio, jossa on vähintään yksi sarake ja rivi soluja.

Taustaääni
Web-sivuun liittyvä äänitiedosto. Kun sivuston käyttäjä avaa sivun Web-selaimessa, äänitiedosto soi jatkuvasti tai Web-sivun koodin määrittämät kerrat.

TCP (Transmission Control Protocol)
Internet-verkostoitumisen ohjelma, jolla ohjataan tietopakettien siirtämistä Internetissä. TCP:n tehtävänä on varmistaa, että kaikki paketit tulevat perille, järjestää eri pakettien tietoja oikeaan järjestykseen ja pyytää puuttuvien tietojen lähettämistä uudelleen. TCP on asennettava, jotta tietokone voisi viestiä Web-palvelinten kanssa.

Teema
Editorissa käytettävä väriasteikon, grafiikan ja muiden sivun elementtien yhdistelmä, jota voi käyttää Web-sivuston sivuilla.

Tehtävänäkymä
Editorin näkymä, jossa luetellaan sekä vaaditut tehtävät että tehtävät, joita seurataan viimeisteltäessä ta ylläpidettäessä Web-sivustoa.

TGA (Targa)
Truevision-yhtiön kehittämä fotorealistinen rasterigrafiikan tiedostomuoto, joka on tarkoitettu käytettäväksi järjestelmissä, joissa on Truevision-näytönsovitin. TGA-muotoisten tiedostojen tiedostotunniste on .tga.

Tiedosto
Tietokoneeseen kerätyn ja tallennetun tiedon nimetty muoto. Myös Internet-protokolla (file://), joka viittaa levyllä tai verkossa oleviin tiedostoihin.

Tiedostopalvelin
Verkossa toimiva tietokone, johon voi tallentaa ja jonka kautta voi käyttää tiedostoja. Tiedostopalvelin on sama kuin palvelin. Katso myös Web-palvelin.

Tiedostotunniste
Tiedostonimen lopussa olevan pisteen jälkeiset merkit, jotka ilmaisevat tiedoston muodon tai tyypin. Esimerkiksi tiedoston Kuva.gif tiedostotunniste on .gif, eli kyseessä on GIF-muotoinen grafiikka.

Tiedostotyyppi
Tiedoston muoto, jonka yleensä ilmaisee tiedostotunniste.

Tietojen kelpoisuus
Lomakekentissä ja muissa kentissä käytettävät säännöt, joiden avulla rajoitetaan käyttäjien kenttiin antamia tietoja.

Tietokannan tulokset sisältävä alue
Editorissa käytettävä Web-sivun alue, johon voidaan dynaamisesti lisätä tietokantakyselyn tulokset, kun käyttäjä avaa sivun Web-selaimessa.

Tietokanta
Tiedosto tai palvelin, joka sisältää tiettyä tarkoitusta varten järjestettyjä tietueita. Tarkoituksena voi olla tiedon etsiminen, lajitteleminen tai yhdistäminen. Tietokannan voi julkaista Webissä, jotta sivuston käyttäjät voivat etsiä tietoja tai lisätä tietokantaan uutta tietoa.

Tietolähde
Tallennettu tietojoukko. Tietolähde voi olla tietokanta, XML-tiedosto, Web-palvelu tai Windows SharePoint Services -Web-sivuston luettelo.

Tietonäkymä
Editorin mukautettava näkymä, johon voidaan valita useita tietolähteitä.

Tietoyhteys
Yhteys, joka määrittää tietokantatiedoston tai palvelimen nimen, tyypin, sijainnin ja mahdolliset muut tiedot.

Tietue
Tietokannan toisiinsa liittyvät tietokentät, joita käsitellään yhtenä yksikkönä. Tietueet ovat kuin taulukon rivejä. Editorissa näitä tietueita kutsutaan tietuejoukoiksi.

TIFF (Tagged Image File Format)
Tarkka, tunnistepohjainen tiedostomuoto, jota käytetään yleensä harmaasävygrafiikkaa skannattaessa, tallennettaessa ja siirrettäessä. TIFF-muotoisten tiedostojen tiedostotunniste on .tiff tai .tif.

Todennus
Prosessi, jossa varmistetaan, että kokonaisuus tai objekti on todella se, miltä se näyttää. Käyttäjänimen ja salasanan avulla esimerkiksi todennetaan käyttäjä.

Todennustietokanta
Palvelimen tietokanta, jonka avulla voidaan todistaa, että kokonaisuus tai objekti on todella se, miltä se näyttää. Todennustietokanta esimerkiksi kohdistaa käyttäjänimen salasanaan.

Toimialueen nimi
Osoitteen omistajan ilmaiseva verkkoyhteyden osoite, esimerkiksi palvelin.organisaatio.tyyppi. Osoite www.microsoft.com esimerkiksi on Microsoft Corporationin, kaupallisen organisaation, Web-palvelimen osoite. Katso myös verkkosijainti.

Toiminnat
Komentosarjavaihtoehtoja, joilla lisätään vuorovaikutteisuutta tai toiminnallisuutta Web-sivun tekstiin tai muihin osiin.

Toiminto
Toimi tai työvaihe, jonka komentosarja suorittaa. Toiminto voi palauttaa arvon tai jonkin muun tuloksen.

Toistokerrat
Ääntä toistetaan tietty määrä kertoja tai loputtomasti.

Tunnisteiden pikaeditori
Editorin ikkuna, jossa voi lisätä, rivittää ja muokata HTML-tunnisteita.

Tunnusvalitsin
CSS-tyylisivun tyylimäärityksessä (tai tyylisäännössä) valitsinta käytetään yksittäisen sivun osan tyylin, yleensä sisäisen tyylin, määrittämiseen.

TWAIN
Laite- ja ohjelmistovalmistajien yhteisesti kehittämä TWAIN on moniympäristöinen käyttöliittymä grafiikan jakamiseen tietokoneiden ja TWAIN-yhteensopivien skannereiden, digitaalikameroiden ja still-frame-videosieppausalueiden kesken.

Tyyli
Tekstin tai muun sivun osan muotoiluominaisuuksien joukko. Katso myös CSS (Cascading Style Sheet).U
Ulkoinen hyperlinkki
Hyperlinkki, joka osoittaa sivuun tai tiedostoon, joka ei ole osa aktiivista Web-sivustoa.

Ulkoinen tyylisivu
CSS-tyylisivu tiedostossa, jonka tiedostotunniste on .css. Tällainen .css-tiedosto sisältää voimassa olevan CSS-syntaksin mukaisia tyylisääntöjä ilman ympäröiviä HTML-tunnisteita. Määrittämällä tyylejä vähintään yhteen ulkoiseen tyylisivuun ja linkittämällä tyylisivut Web-sivustoon voit varmistaa sivuille säännönmukaisen ulkoasun. Jos muutat ulkoisen tyylisivun tyyliä, muutos heijastuu kaikkiin tyylisivuun linkittyviin sivuihin.

UNIX
Monen käyttäjän moniajokäyttöjärjestelmä, josta on olemassa monia eri muotoja ja toteutusmalleja: Yleensä UNIXia käytetään valmistajakohtaisissa työasemissa. Monissa Web-palvelimissa käytetään UNIX-järjestelmiä.

Upotettu tyylisivu
CSS-tyylisivu, joka on osa Web-sivua. Upotetun tyylisivun tyylejä voi käyttää vain sivulla, joka sisältää tyylisivun. Upotetut tyylit joko laajentavat tai korvaavat tyylejä, jotka on määritetty jossakin ulkoisessa tyylisivussa, johon sivu linkittyy. Upotettu tyylisivu on tallennettuna Web-sivun STYLE-tunnisteeseen.

Upotetut tiedostot
Editorissa käsiteltävät grafiikka, äänet ja muut multimediatiedostot, jotka on lisätty Web-sivulle. Kun tallennat sivun, ohjelma kehottaa tallentamaan upotetut tiedostot sivun mukana.

Uudelleenjäsentäminen
Grafiikan kuvapisteiden mittojen muuttaminen koon muuttamisen jälkeen. Grafiikkaa voi jäsentää alaspäin, jolloin kuvapisteet vähenevät, tai ylöspäin, jolloin kuvapisteiden määrä kasvaa. Väriarvot kohdistetaan uudelleen nykyisiin kuvapisteisiin.V
Vahvistussivu
Web-sivu, joka vahvistaa, että käyttäjä on onnistuneesti lähettänyt lomakkeeseen täytetyt tiedot.

Valitsin
CSS-tyylisivun määrityksen (eli tyylisäännön) HTML-elementti, joka on linkitetty tiettyyn tyyliominaisuuksien ja -arvojen joukkoon.

VBA (Visual Basic for Applications)
Microsoft Visual Basic -ohjelmointikielen osajoukko. VBA:ta käytetään Windows-ohjelmien ohjelmointiin ja sitä tukevat monet Microsoft Office -ohjelmat, mm. Editori.

VBScript (Visual Basic Scripting Edition)
Komentosarjakieli, jonka avulla voidaan lisätä toiminnallisuutta Web-sivuun tai -sivustoon ja kohentaa niiden ulkoasua. VBScript on Microsoft Visual Basic -ohjelmointikielen osajoukko, joka on optimoitu Web-ohjelmointia varten.

Vektorigrafiikka
Matemaattisista kuvauksista luodut kuvat, jotka määrittävät viivojen sijainnin, pituuden ja piirtosuunnan. Vektorigrafiikka on kokoelma viivoja, ei kuvioita muodostavia yksittäisiä pisteitä. Katso myös rasterigrafiikka.

Verkkosijainti
URL-osoitteen sisältämä yksilöivä nimi, jonka perusteella tunnistaa Internet-palvelimen. Verkkosijainnissa on vähintään kaksi osaa, jotka on erotettu toisistaan pisteillä, kuten osoitteessa www.esimerkki.com. Samaa tarkoittavat myös isäntänimi ja Internet-osoite.

Vesileima
Grafiikka, joka näkyy Web-sivun taustalla. Toisin kuin taustakuvat, vesileimat eivät vierity muiden Web-sivun osien mukana.

Viestiketju
Sähköposti- ja Internet-uutisryhmien keskustelujen viestit ja vastaukset, jotka liittyvät samaan aiheeseen.

Viistotus
Kolmiulotteinen korotustehoste grafiikan reunassa.

Viittaava toimialue
Internetissä tai intranetissä olevan verkkosijainnin osoite, josta käyttäjät voivat seurata hyperlinkkiä johonkin muuhun Web-sivustoon.

Visual Basic
Objekteihin suuntautunut ohjelmointikieli. Microsoft kehitti Visual Basicin Windows-ohjelmien toteuttamista varten.

VML (Vector Markup Language)
XML-pohjainen kieli kaksiulotteisen vektorigrafiikan luomiseen HTML- tai XML-asiakirjaan. VML käyttää XML-tunnisteita ja CSS-tyylisivuja luodessaan ja sijoittaessaan grafiikkaa, esimerkiksi ympyröitä ja suorakulmioita, asiakirjaan eli vaikkapa Web-sivulle. Grafiikka voi olla värillistä ja sitä voidaan muokata monissa grafiikkaohjelmissa.

Väliaikainen Web-sivusto
Web-sivusto, jota ylläpidetään yksityisessä tiedostossa tai Web-palvelimessa. Väliaikaisissa sivustoissa sisällöntuottajat ja työryhmät voivat tarkistaa ja muuttaa Web-sivuja ja -tiedostoja, ennen kuin ne julkaistaan Webissä tai yrityksen intranetissä. Katso myös reaaliaikainen Web-sivusto

Välityspalvelin
Tietokone, joka toimii yhdyskäytävänä palomuurin suojaaman verkon ja muiden verkkojen välillä. Välityspalvelin esimerkiksi välittää suojatussa verkossa toimivan Web-selaimen pyynnön Internet-osoitteesta ulkopuoliseen palvelimeen ja palauttaa sitten tulokset.W
W3C (World Wide Web Consortium)
Kaupallisten ja opetuksellisten tahojen yhteenliittymä, joka valvoo tutkimusta ja edistää standardisointia kaikilla Webiin liittyvillä alueilla.

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).
HTTP 1.1:een liittyvä sovellusprotokolla, jonka avulla sisällöntuottajat voivat eri tietokoneiden avulla julkaista ja hallita tiedostoja Webissä. WebDAV tukee monenlaisten tiedostoa koskevien tietojen, kuten tiedoston tekijän, rekisteröimistä. Näiden tietojen avulla voidaan tarkastella ja muuttaa tiedoston sisältö- ja ominaisuustietoja korvaamatta muutoksia, joita joku muu on saattanut tiedostoon tehdä.

Web-osa
Web-sisältöä sisältävä tietomoduuli ja Web-osista koostuvan sivun rakennusosa. Web-osa muodostuu useista komponenttitiedostoista, joihin on tallennettu osan toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Web-selain
Ohjelma, joka tulkitsee HTML-tiedostoja, muotoilee niitä Web-sivuiksi ja näyttää ne. Selaimen avulla voit hypätä Web-sivulta toiselle hyperlinkkien kautta, ladata tiedostoja Internetistä omaan tietokoneeseesi ja toistaa Web-sivuille upotettuja ääni- tai videotiedostoja.

Web-sivusto
Joukko toisiinsa liittyviä Web-sivuja, grafiikkaa, asiakirjoja, multimediaa ja muita tiedostoja, jotka on tallennettu Web-palvelimen jaettuun hakemistoon.

Web-sivuston rakenne
Editorissa käsiteltävän Web-sivuston sivujen väliset suhteet. Katso myös linkkipalkki, siirtymisnäkymä.

WMF (Windows Metafile Format)
Vektorigrafiikan tiedostomuoto Windows-tietokoneita varten. Tätä muotoa käytetään yleensä käsiteltäessä grafiikkaa tekstinkäsittelyohjelmassa, esimerkiksi Microsoft Wordissa. WMF-muotoisten tiedostojen tiedostotunniste on .wmf.

WWW (World Wide Web)
Internetin graafinen multimediaosa. Useimmat WWW-tiedostot ovat HTML-asiakirjoja eli Web-sivuja. Kullakin Web-sivulla, kuten muillakin Web-tiedostoilla, on yksilöivä URL (Uniform Resource Locator) -osoite.

WYSIWYG
Lyhenne sanoista What You See Is What You Get. WYSIWYG-näkymässä näet Web-sivun lopullisessa julkaisumuodossa. Voit muokata asiakirjan tekstiä, grafiikkaa ja muita osia samalla, kun käytät WYSIWYG-näkymää.X
XML (Extensible Markup Language)
SGML (Standard Generalized Markup Language) -kielen osajoukko. XML-kielellä luodaan mukautettuja tietorakenteita, joiden avulla voidaan määrittää, lähettää, kelpuuttaa ja tulkita ohjelmien, palvelimien ja organisaatioiden välisiä tietoja.

XSL (Extensible Stylesheet Language)
XML-pohjainen kieli, jolla luodaan tyylisivuja, jotka muuttavat XML-asiakirjoja muuntyyppisiksi asiakirjoiksi, esimerkiksi HTML-koodiksi, ja jotka määrittävät näiden asiakirjojen tietojen esitysmuodon.

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)
Kieli, jolla muunnetaan XML-asiakirjoja muiksi XML-asiakirjoiksi. XSL-kielen osajoukko.


Y
Yhteinen kehys
Editorissa yhteiset kehykset ovat yhdellä tai useammalla Web-sivuston sivulla oleva yhteinen alue. Yhteinen kehys voi olla sivun ylä- tai alaosassa tai vasemmassa tai oikeassa laidassa. Se muistuttaa toiminnaltaan ylä- tai alatunnistetta. Yhteisen kehyksen avulla voit lisätä saman sisällön usealle sivulle yhdellä kertaa ilman, että sinun tarvitsee muokata kutakin sivua erikseen.

Yhteyskäytävän komentosarja
Katso CGI (Common Gateway Interface).

Ylätason sivusto
Ylin kansio Web-sivuston kansiohierarkiassa. Ylätason sivustoa voi isännöidä Web-palvelin, näennäispalvelinverkko tai paikallinen kiintolevy. Ylätason sivustoa kutsutaan myös juurisivustoksi.


Sivuja ladattu   1837 kertaa 18.03.2001 lähtien   |   Päivitetty: 06-12-2023   |   sivustot.net