Wanhojen WINDOWSIEN VIRHEKOODIT

 

Koodi 1

Tätä laitetta ei ole määritetty oikein. (Koodi 1)

Suositeltu ratkaisu:

Laitteella ei ole ohjaimia asennettuna, tai se on määritetty virheellisesti. Päivitä ohjain tai ohjaimet valitsemalla Päivitä ohjain. Tämä käynnistää ohjatun laitteiston päivityksen. Jos ohjaimen päivittäminen ei toimi, lue lisätietoja laitteiston ohjeista.

 

Koodi 3

Laitteen ohjain saattaa olla vioittunut, tai järjestelmän muisti tai muut resurssit voivat olla lopussa. (Koodi 3)

Suositeltu ratkaisu:

Jos ohjain on vioittunut, poista ohjaimen asennus ja asenna ohjain uudelleen etsimällä uusia laitteita. Etsi uusia laitteita valitsemalla Laitehallinnan Toiminto-valikosta Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Jos tietokoneen muisti ei riitä laitteen käyttämiseen, voit vapauttaa muistia sulkemalla sovelluksia. Voit tarkistaa muistin ja järjestelmäresurssit napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone, valitsemalla Ominaisuudet, valitsemalla Lisäasetukset-välilehden ja valitsemalla sitten Suorituskyky-kentästä Asetukset.

Saatat joutua asentamaan lisää RAM-muistia. Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 10

Jos laitteella on FailReasonString-merkkijonoarvo laitteistoavaimessa, merkkijono näkyy virhesanomana. Ohjain tai luettelointi sijoittaa tämän rekisterimerkkijonoarvon. Jos laitteistoavaimessa ei ole FailReasonString-merkkijonoarvoa, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:   Tämä laite ei käynnisty. (Koodi 10)

Suositeltu ratkaisu:

Laitteen käynnistys epäonnistui. Päivitä tämän laitteen ohjaimet valitsemalla Päivitä ohjain. Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 12

Tälle laitteelle ei löydy tarpeeksi käyttökelpoisia vapaita resursseja. Jos haluat käyttää laitetta, sinun on poistettava jokin toinen laite käytöstä. (Koodi 12)

Suositeltu ratkaisu:

Kahdelle laitteelle on määritetty sama I/O-portti, sama keskeytys tai sama DMA-kanava. Tämän on tehnyt joko BIOS, käyttöjärjestelmä tai ne molemmat yhdessä. Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön myös, jos BIOS ei varannut laitteelle tarpeeksi resursseja (jos esimerkiksi USB-ohjain ei saa keskeytystä BIOSilta vioittuneen MPS (Multiprocessor System) -taulukon vuoksi).

Laitehallinnan avulla voit selvittää, missä ristiriita sijaitsee, ja poistaa ristiriidassa olevan laitteen käytöstä. Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 14

Tämä laite ei toimi ongelmitta, ennen kuin tietokone käynnistetään uudelleen. (Koodi 14)

Suositeltu ratkaisu:

Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Sammuta ja käynnistä tietokone sitten uudelleen valitsemalla Sulje Windows -valintaikkunassa Käynnistä uudelleen.

 

Koodi 16

Windows ei voi määrittää kaikkia laitteen käyttämiä resursseja. (Koodi 16)

Suositeltu ratkaisu:

Laite on määritetty vain osittain.

Voit määrittää tälle laitteelle lisäresursseja valitsemalla Laitehallinnan Resurssit-välilehden. Jos laitteelle määritettyjen resurssien luettelossa olevan resurssin vieressä on kysymysmerkki, määritä resurssi laitteelle valitsemalla se. Jos resurssia ei voi muuttaa, valitse Muuta asetusta. Jos Muuta asetuksia -vaihtoehto ei ole käytettävissä, yritä tehdä se käytettäväksi poistamalla Käytä automaattisia asetuksia -valintaruudun valinta. Jos laite ei ole Plug and Play -laite, lue lisätietoja laitteiston ohjeista.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 18

Asenna tämän laitteen ohjaimet uudelleen. (Koodi 18)
Laitteen ohjaimet täytyy asentaa uudestaan.

Suositeltu ratkaisu:

Avaa ohjattu laitteiston päivitys valitsemalla Päivitä ohjain. Voit ladata ohjaimet uudelleen myös poistamalla ohjaimen asennuksen ja valitsemalla sitten Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

 

Koodi 19

Tätä laitetta ei voi käynnistää, koska sen asetustiedot rekisterissä ovat epätäydelliset tai vioittuneet. Yritä korjata tämä ongelma suorittamalla ensin ohjattu vianmääritystoiminto. Jos se ei toimi, poista laite ja asenna se uudelleen. (Koodi 19)

Suositeltu ratkaisu:

Havaittiin ongelma rekisterissä.

Tämä voi tapahtua, kun laitteelle on määritetty useita palveluita, jos laitteen aliavaimen avaamisessa on ongelma tai jos ohjaimen nimeä ei voi saada palvelun aliavaimesta. Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys. Lataa käyttökelpoinen ohjain valitsemalla Poista ja valitsemalla sitten Etsi laitteistoon tehdyt muutokset. Käynnistä tietokone uudelleen vikasietotilassa ja valitse sitten viimeisin toimiva kokoonpano. Tämä palauttaa käyttöön viimeksi käytetyn toimivan rekisterikokoonpanon.

Jos mikään muu ei auta, voit muokata rekisteriä suoraan. Lisätietoja on Microsoft Windows 2000 Server Resource Kitin Registry Reference -osassa seuraavassa osoitteessa:

 

Koodi 21

Windows poistaa laitetta. (Koodi 21)

Suositeltu ratkaisu:

Odota muutama sekunti ja päivitä sitten Laitehallinta-näkymä. Jos laite tulee näkyviin, käynnistä tietokone uudelleen.

 

Koodi 22

Tämä laite on poistettu käytöstä. (Koodi 22)

Suositeltu ratkaisu:

Laite on poistettu käytöstä, koska käyttäjä poisti sen käytöstä Laitehallinnan avulla. Valitse Ota laite käyttöön. Tämä käynnistää ohjatun laitteen käyttöönottotoiminnon.

 

Koodi 24

Laitetta ei ole, se ei toimi ongelmitta tai kaikkia sen ohjaimia ei ole asennettu. Koodi 24)

Suositeltu ratkaisu:

Laite ei vaikuta olevan läsnä. Ongelma voi aiheutua virheellisestä laitteistosta, tai laite saattaa tarvita uuden ohjaimen.

Laitteet pysyvät tässä tilassa, jos ne on valmisteltu poistamista varten. Kun olet poistanut laitteen, tämä virhe poistuu.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 28

Tämän laitteen ohjaimia ei ole asennettu. (Koodi 28)

Suositeltu ratkaisu:

Asenna laitteen ohjaimet valitsemalla Päivitä ohjain. Tämä käynnistää ohjatun laitteiston päivityksen.

 

Koodi 29

Laite on poistettu käytöstä, koska sen laitteisto-ohjelmisto ei antanut sille tarvittavia resursseja. (Koodi 29)

Suositeltu ratkaisu:

Ota laite käyttöön BIOSissa. Tietoja tämän tekemisestä saat laitteen ohjeista tai ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 31

Laite ei toimi ongelmitta, koska Windows ei voi ladata sen tarvitsemia ohjaimia. (Koodi 31)

Suositeltu ratkaisu:

Windows ei pysty lataamaan ohjainta. Yritä päivittää laitteen ohjain. Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 32

Laitteen ohjain on poistettu käytöstä. Vaihtoehtoinen ohjain saattaa tarjota tämän toiminnon. (Koodi 32)

Suositeltu ratkaisu:

Tämän ohjaimen käynnistystyypiksi on määritetty rekisterissä Ei käytössä. Poista ohjaimen asennus ja asenna ohjain uudelleen tai päivitä se valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys. Jos ohjain vaaditaan, eikä uudelleenasentaminen tai päivittäminen toimi, muuta käynnistystyyppi rekisterissä käyttämällä Rekisterieditoria. Lisätietoja on Microsoft Windows 2000 Server Resource Kitin Registry Reference -osassa seuraavassa osoitteessa: https://archive.org/details/w2ksrvrrsktcdrom

 

Koodi 33

Windows ei voi määrittää, mitä resursseja laite vaatii. (Koodi 33)

Suositeltu ratkaisu:

Laitteen tarvitsemat resurssilajit määrittävä kääntäjä epäonnistui.

Ota yhteyttä laitteen valmistajaan tai määritä tai korvaa laite.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 34

Windows ei voi määrittää laitteen asetuksia. Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta ja määritä asetukset Resurssit-välilehden avulla. (Koodi 34)

Suositeltu ratkaisu:

Laite on määritettävä manuaalisesti. Muuta laitteen asetukset hyppyjohdinten asetusten tai valmistajan toimittaman työkalun avulla. Määritä laite sitten Laitehallinnan Resurssit-välilehden avulla.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 35

Tietokoneen laitteisto-ohjelmisto ei sisällä tarpeeksi tietoja laitteen määrittämiseen ja käyttämiseen. Jotta voit käyttää laitetta, ota yhteyttä laitevalmistajaan ja hanki laitteisto-ohjelmiston tai BIOSin päivitys. (Koodi 35)

Suositeltu ratkaisu:

BIOSin resurssimääritykset sisältävästä monisuoritinjärjestelmän (MPS) taulukosta puuttuu laitteen merkintä, ja taulukko on päivitettävä.

Hanki uusi BIOS järjestelmän valmistajalta.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 36

Laite pyytää PCI-keskeytystä, mutta se on määritetty käyttämään ISA-keskeytystä (tai toisin päin). Määritä laitteen keskeytys uudelleen tietokoneen järjestelmänasennusohjelman avulla. (Koodi 36)

Suositeltu ratkaisu:

IRQ-käännös epäonnistui.

Kokeile muuttaa IRQ-varausten asetukset (jos sellaisia on) BIOS-asetustyökalun avulla. BIOSissa saattaa olla asetuksia, joilla varataan tietyt IRQ:t PCI (Peripheral Component Interconnect)- tai ISA-laitteille. Lisätietoja BIOS-asetusten muuttamisesta on laitteiston ohjeissa.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 37

Tämän laitteen ohjaintiedostoa ei voi määrittää. (Koodi 37)

Suositeltu ratkaisu:

Ohjain palautti virheen DriverEntry-rutiinistaan. Poista ohjaimen asennus ja asenna ohjain uudelleen tai päivitä se valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 38

Laitteen ohjaintiedostoa ei voi ladata, koska ohjaimen aikaisempi versio on edelleen muistissa. (Koodi 38)

Suositeltu ratkaisu:

Ohjainta ei voitu ladata, koska edellinen esiintymä on yhä ladattuna. Käynnistä tietokone uudelleen.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 39

Tämän laitteen ohjaintiedostoa ei voi ladata. Ohjaintiedosto saattaa olla vahingoittunut. (Koodi 39)

Suositeltu ratkaisu:

Tämän virheen syynä voi olla puuttuva ohjain, vioittunut binaaritiedosto, tiedoston I/O-ongelma tai ohjain, joka viittaa aloituskohtaan toisessa binaaritiedostossa, jota ei voi ladata.

Poista ohjaimen asennus ja asenna ohjain uudelleen tai päivitä se valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 40

Tähän laitteeseen ei saa yhteyttä, koska sen service key -rekisteri-informaatio puuttuu tai on virheellinen. (Koodi 40)

Suositeltu ratkaisu:

Ohjaimen rekisterin palvelun aliavaimen tiedot ovat virheelliset.

Poista ohjaimen asennus ja lataa ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 41

Laitteen ohjaintiedoston lataaminen onnistui, mutta laitetta ei löydy. (Koodi 41)

Suositeltu ratkaisu:

Ohjain ladattiin, mutta Windows ei löydä laitetta. Tämä virhe ilmenee, kun Windows ei tunnista muuta kuin Plug and Play -laitteita.

Jos laite poistettiin, poista ohjain, asenna laite uudelleen ja asenna ohjain sitten uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset. Jos laitetta ei poistettu, hanki laitteelle uusi tai päivitetty ohjain.

Jos laite on muu kuin Plug and Play -laite, ohjaimesta saatetaan tarvita uudempi versio. Voit asentaa muut kuin Plug and Play -laitteet ohjatun laitteen lisäämisen avulla. Valitse Ohjauspaneelista Suorituskyky ja ylläpito, valitse Järjestelmä ja valitse sitten Laitteisto-välilehdestä Ohjattu laitteen lisääminen.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 42

Ohjaintiedostoa ei voi ladata, koska se on jo järjestelmän käytössä. (Koodi 42)

Suositeltu ratkaisu:

Havaittiin kahdentunut laite. Tämä virhe ilmenee, kun väyläohjain luo virheellisesti kaksi samannimistä alikohdetta (väyläohjainvirhe) tai kun sarjanumeron sisältävä laite löydetään uudesta sijainnista, ennen kuin se poistetaan vanhasta sijainnista.

Käynnistä tietokone uudelleen.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 43

Laite on pysäytetty, koska se ilmoitti virheestä. (Koodi 43)

Suositeltu ratkaisu:

Jokin laitetta ohjaava ohjain ilmoitti käyttöjärjestelmälle laitteessa ilmenneen jonkinlaisen virheen. Lisätietoja ongelman vianmäärityksestä on laitteen ohjeessa.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 44

Sovellus tai palvelu sammutti laitteen. (Koodi 44)

Suositeltu ratkaisu:

Käynnistä tietokone uudelleen.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 45

Laite ei ole yhdistettynä tietokoneeseen. (Koodi 45)

Suositeltu ratkaisu:

Voit korjata tämän ongelman liittämällä laitteen uudelleen tietokoneeseen.

Laite ei ole läsnä tai se oli aiemmin liitetty tietokoneeseen. Jos Laitehallinta käynnistettiin niin, että ympäristömuuttujan DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES arvo on 1 (myös muut kuin läsnä olevat laitteet näytetään), aiemmin liitetyt (NONPRESENT) laitteet näkyvät laitteiden luettelossa ja niillä on tämä virhekoodi.

Tätä ei tarvitse korjata.

 

Koodi 46

Laitteeseen ei saada yhteyttä, koska järjestelmää sammutetaan parhaillaan. (Koodi 46)

Suositeltu ratkaisu:

Laitteen pitäisi toimia oikein, kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran.

Laite ei ole käytettävissä, koska järjestelmää sammutetaan.

Tämä virhekoodi määritetään vain, kun ohjaintiedostojen tarkistus on käytössä ja kaikki sovellukset on jo suljettu.

Tätä ei tarvitse korjata.

 

Koodi 47

Laitetta ei voi käyttää, koska se on valmisteltu "turvallista poistamista" varten, mutta sitä ei ole poistettu tietokoneesta. (Koodi 47)

Suositeltu ratkaisu:

Voit korjata tämän ongelman irrottamalla laitteen tietokoneesta ja liittämällä sen uudelleen.

Laite on valmisteltu poistamista varten.

Tämä virhesanoma tulee näyttöön, vain jos käyttäjä valmisteli laitteen käyttäen turvallista poistamista tai painoi fyysistä poistopainiketta. Tietokoneen käynnistäminen uudelleen siirtää laitteen online-tilaan, jos käyttäjä ei halua poistaa laitetta telakoinnista.

Irrota laite ja liitä se uudelleen. Myös tietokoneen käynnistäminen uudelleen tekee laitteesta käytettävän.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 48

Tämän laitteen ohjelmiston käynnistäminen on estetty, koska ohjelmiston on todettu aiheuttavan ongelmia Windowsin kanssa. Saat uuden ohjaimen laitteiston valmistajalta. (Koodi 48)

Suositeltu ratkaisu:

Hanki ja asenna uusi tai päivitetty ohjain laitteen valmistajalta.

Käynnistä ohjattu vianmääritystoiminto valitsemalla laitteen Yleiset ominaisuudet -välilehdestä Vianmääritys.

 

Koodi 49

Windows ei pysty käynnistämään uusia laiteohjaimia, sillä järjestelmän rakenne on liian suuri (se ylittää rekisterin kokorajoituksen). (Koodi 49)

Suositeltu ratkaisu:

Voit korjata tämän ongelman yrittämällä ensin poistaa sellaisten laitteiden asennuksen, joita et enää käytä. Jos tämän tekeminen ei korjaa ongelmaa, joudut asentamaan Windowsin uudelleen.

Järjestelmän rakenne on ylittänyt enimmäiskokonsa, eivätkä uudet laitteet voi toimia, ennen kuin kokoa pienennetään. Järjestelmän rakenne on rekisterin pysyvä osa, johon sisältävät käyttöjärjestelmän sisältävän tietokoneen määrityksiin liittyviä tietoja sisältäviä tiedostoja. Määritettyjä kohteita ovat sovellukset, käyttäjän asetukset, laitteet ja niin edelleen. Ongelma saattaa aiheutua tietyistä laitteista, joita ei enää ole liitetty tietokoneeseen mutta jotka ovat edelleen järjestelmän rakenteen luettelossa.

Ongelman ratkaisu on kerrottu Laitehallinnan virhekooditekstissä. Voit tarkastella laitteita, joita ei enää ole liitetty tietokoneeseen, määrittämällä ympäristömuuttujan DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES arvoksi 1. Tarkastele näitä laitteita, poista niiden asennus ja asenna ne uudelleen Laitehallinnan avulla.

 

Sivua ladattu 238631 kertaa 24.02.2002 lähtien | Updated to be even more mobile friendly: 05.12.2023 | Sivustot.net