Selaimien tietoturva- ja yksityisyydensuoja asetuksia usean käyttäjän tietokoneilla.


Kun tietokoneella on monta käyttäjää on hyödyllistä varjella yksityisyyttään ja säätää selaimet allakuvatuilla tavoilla:
Ohjeet ovat vuoden 2006 selaimille. Voit soveltaa säätöjä myös nykyselaimille. Selaimesta riippuen, oikolinkit alta.
Internet Explorer 6.0.2900.2180: M E N E M E N E
Firefox 1.5.0.3: M E N E M E N E
Opera 8.54: M E N E M E N E

IE 6.0 (selain suljettuna)

O M I N A I S U U D E T
kuva 1.

Avaa: Ohjauspaneeli / Internet-asetukset / Yleiset:
Klikkaa: Sivuhistoria / Tyhjennä
Klikkaa:
Väliaikaiset Internet-tiedostot: Poista tiedostot
Tarkista: Avaa IE selain / Sivuhistoria / jos sivuja näkyvillä poista käsin

Tai: C:\Documents and Settings\käyttäjä\Local Settings\Temporary Internet Files
Komento: Ctrl+a / Delete
Tarkista: Että kansio on tyhjä (Jotkin evästeet istuvat lujasti inet tempissä)
T Y H J E N T Ä M I N E N
kuva 2.

ruksaa: Poista kaikki offline-sisältö (kuva 2.) Paina OK molempiin !
A U T O M A A T T I S E N
T Ä Y D E N N Y K S E N
L O P E T T A M I N E N
kuva 3.

Mene
Ohjauspaneeli / Internet asetukset / Sisältöön liittyvät asetukset:

Omat tiedot

Automaattinen täydennys: klikkaa siitä ja aukeaa kuva 4. joka alla
A S E T U K S E T
kuva 4.

rastit pois kaikista kohdista.

Web-osoitteet,
Lomakkeet,
Lomakkeiden käyttäjätunnukset ja salasanat

rasti ruutuun:  Näytä salasanojen tallentamista koskeva kehote jos haluat

Tyhjennä automaattisen täydennyksen luettelo:
Tyhjennä lomakkeet
Tyhjennä salasanat. Paina OK Palaa edelliseen ruutuun (kuva 3.) ja Paina OK
P O I S T A
T Ä Y D E N T Ä M I N E N
kuva 5.

Ohjauspaneeli / Internet asetukset /  Lisäasetukset / ruksi pois:
Käytä automaattista täydennystä
T Y H J E N N Ä
T E M P
kuva 6.

ruksi kohtaan:

Tyhjennä väliaikaiset Internet tiedostot Temporary Internet Files-kansiosta kun selain suljetaan

Paina OK  
Suojaus / Internet:

Mukautettu taso (klikkaa)

M U K A U T A
I N T E R N E T
kuva 7.
Suojaus / Internet:

P O I S T A
K Ä Y T T Ä J Ä T I E D O T
kuva 8.

Käyttäjätietojen säilyvyys: Poista käytöstä

Kirjautuminen: Kirjaudu automaattisesti vain intranet-vyöhykkeellä

Paina OK Molempiin  
Suojaus / Paikallinen lähiverkko:

Mukautettu taso (klikkaa)

P A I K A L L I N E N
L Ä H I V E R K K O
kuva 9.
Suojaus / Paikallinen lähiverkko:

P O I S T A
K Ä Y T T Ä J Ä T I E D O T
kuva 10.

Käyttäjätietojen säilyvyys: Poista käytöstä

Kirjautuminen: Kirjaudu automaattisesti vain intranet-vyöhykkeellä

Paina OK Molempiin  

Firefox 1.5 (Selain auki)

P O I S T A
S I V U H I S T O R I A
kuva 11.

Työkalut / Asetukset / Tietosuoja / Sivuhistoria / Tyhjennä sivuhistoria:

Vieraillut sivut säilyvät sivuhistoriassa: 0 päivää

Paina OK  
P O I S T A
L O M A K E T I E D O T
kuva 12.

Työkalut / Asetukset / Tietosuoja / Lomaketiedot ruksi pois kohdasta:

Tallenna lomakkeisiin ja hakupalkkiin kirjoitetut tiedot

samasta ikkunasta alhaalta: Asetukset (klikkaa)
P O I S T A
Y K S I T Y I S Y Y S T I E T O J A
kuva 13.

Poista yksityisyystietoja: Laita ruksit yllä mainittuihin kohtiin, tai kaikkiin

Paina OK Molempiin  

OPERA 8.54 (selain auki)

O P E R A N
E V Ä S T E E T
kuva 14.

Avaa: Työkalut / Asetukset / Lisäasetukset / Evästeet

Tavalliset evästeet: Hyväksy kaikki evästeet
Kolmannen osapuolen evästeet: Hylkää kaikki evästeet

Klikkaa OK
S Ä Ä D Ä + P O I S T A
S I V H I S T O R I A A
kuva 15.

Avaa: Työkalut / Asetukset / Lisäasetukset / Sivuhistoria

Näppäillyt osoitteet: Tyhjennä & Valitse 0 , koska seuraava on 100kpl

Käydyt osoitteet: Tyhjennä & Valitse 0 , koska seuraava on 100kpl

Levyvälimuisti: Pois - 10 Mt , Tyhjennä & rasti: Tyhjennä lopetettaessa

Klikkaa OK  
S A L A U S
P R O T O K O L L A T
kuva 16.

Työkalut / Asetukset / Lisäasetukset / Tietoturva / Salausprotokollat
ja saat alla olevan ikkunan eteesi:
T A R K A S T E L E
S A L A U S  P R O T O K O L L I A
kuva 17.

Katso ylhäältä että: SSL 2 , SSL 3 ja TSL 1 ovat käytössä

Katso että 40 - 168 bitin pituiset SSL 2 tason kryptaukset ovat valittuina

Älä käytä Heikkoja 0 - 40 bitin suojauksia SSL 3/TSL 1 tasoisissa kryptauksissa !

Ei rasteja näihin kohtiin  
T A R K A S T E L E
S A L A U S  P R O T O K O L L I A
kuva 18.

Katso:
että 40- 56 bitin pituiset SSL 3 / TSL 1 (RSA/MD5) - (RSA/SHA) tason kryptaukset ovat valittuina
T A R K A S T E L E
S A L A U S  P R O T O K O L L I A
kuva 19.

Katso:
että 56-168 bitin pituiset SSL 3 / TSL 1 (DH_RSA/SHA) - (RSA/MD5) tason kryptaukset ovat valittuina
T A R K A S T E L E
S A L A U S  P R O T O K O L L I A
kuva 20.

Katso:
että 128-256 bitin pituiset SSL 3 / TSL 1 (DH_RSA/SHA) - (RSA/MD5) tason kryptaukset ovat valittuina
T A R K A S T E L E
S A L A U S  P R O T O K O L L I A
kuva 21.

Katso:
että loput 256 bitin pituiset SSL 3 / TSL 1 (DH_RSA/SHA) - (RSA/MD5) tason kryptaukset ovat valittuina

Paina OK  
M U O K K A A
S E R T I F I K A A T T E J A
kuva 22.

Avaa Työkalut / Asetukset / Lisäasetukset / Tietoturva / Muokkaa sertifikaatteja
T A R K A S T E L E
S E R T I F I K A A T T I E N
O M I N A I S U U K S I A
kuva 23.

Avaa Työkalut / Asetukset / Lisäasetukset / Tietoturva / Muokkaa sertifikaatteja

Jos et ole todella varma mitä olet tekemässä: ÄLÄ POISTA SERTIFIKAATTEJA !  
S E R T I F I K A A T T I E N
O M I N A I S U U K S I A
kuva 24.

Työkalut / Asetukset / Lisäasetukset / Tietoturva / Muokkaa sertifikaatteja / Näytä

Jos et ole todella varma mitä olet tekemässä: ÄLÄ POISTA SERTIFIKAATTEJA !

vaan voit tutkia ensin niiden voimassaoloaikoja ja sitten poistaa vanhentuneita sertifikaatteja ja koettaa tehdä omia sertifikaattejasi.

Siinä aukeaakin jälleen kerran aivan oma maailmansa.

Tutkin oman Operani saamia lukuisia (~55 kpl) sertifikaatteja eikä niiden joukossa enään ollut vanhentuneita kuten takavuosina IE selaimessani niitä oli roppakaupalla puutteellisista asetuksista johtuen....