niihin liittyvät lyhenteet sekä lisätietoa asiasta.

Done at 2005. Updated 06.02.2022. Jos linkki ei toimi lähetä mailia ja kerro minulle.     Portit         Etsi komennolla: Ctrl + F

Kuten ymmärtänet: käännös Suomeksi ei aina tee oikeutta asialle, ts ei kuvasta asiayhteyttä teknisellä tasolla.

Lyhenne
Tietoa
Tietoa Suomeksi
2G
Second Generation
2. Sukupolvi GSM
3G
Third Generation
3. Sukupolvi
4G
Fourth Generation.
4. Sukupolvi
5G
Fift Generation.
5. Sukupolvi
6G
Sixth Generation.
6. Sukupolvi
3GPP
3GPP Specifications
umts,     edge,     wcdma,     foma
ACSE
Association Control Service Element
Loogisen yhteyden muodostus ja purku
ACL
Asynchronous, Connection-Less
Epäsymmetrinen yhteydetön, BT
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Loop
Epäsymmetrinen tilaajayhteys
AntiSpyware
Anti Spyware
Spywaren Poisto/ Esto-ohjelma
AP
Access Point
Jakopiste
ARP
Address Resolution Protocol
Osoite aikomuksellinen Protokolla
ATM
Asynchronous Transfer Mode
Epäsymmetrinen lähetystila
Baud
Baud
Siirtotapahtumien määrä sekunnissa
BEIDOU
BeiDou info
Kiinalainen navigointijärjestelmä
BLIP
Bluetooth Local Infotainment Point
Paikallinen bluetooth piste
BOOTP
Bootstrap Protocol
Alkulataus Protokolla
Bps
B       Byte / s
Tavua/s 1 Tavu = 8 bittiä, 1 bitti = 0.125 tavua
bps
b       bit / s
bittiä/s   Kb Kilobitti = 1024 bittiä
CAC
Channel Access Control
Kanavaan pääsyn valvonta
CENTRONICS
CENTRONICS
Kirjoitinportti ja kaapelistandardi
CCR
Comm., Concur. Rec.
Huolehtii tilanteen saattamisesta loppuun
CGI
Common Gateway Interface
Palvelinohjaus scripti
CP
Connection Point
Yhteyspiste
CRC
Cyclic Redundancy Check
Jaksottainen ylimäärän tarkistus
CSD
Circuit Switched Data
Piirikytkentäinen data
CDMA
Code Division Multiple Access
Koodijakokanavointi
CSMA/CA
Carr. Sen. Mult. Acc./Coll. Av.
Datalähetyksen moniteinen pääsy / Törmäyksen karttelu
CSPDN
Circ. Sw. Pub. D. N.w.
Piirikytkentäinen pakettiverkko
CTS
Clear To Send
Valmis lähettämään
DB-9
EI DATAA
Sarjamuotoisen datan liitin
DECT
Digit Enhanc Cordl Telep
Digitaalinen johdoton puhelin
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Dynaaminen palvelinkonfiguraatio käytäntö
DIC.
Dictionary
Sanasto
DLNA
Digital Living Network Alliance
Kotiverkon palvelin
DMMMTP
Dig. puh. verk. Mpuh. Tarj.Palv.
 
DNS
Domain Name System
Aluenimijärjestelmä
DSLAM
Dig. Subs. Line Acc. Mult.
xDSL keskitin.
DS
Directrory Service
Hakemistopalvelu
DS
Distribution System
Jakelusysteemi
DSP
Digitaliz Signal Prosessing
Digitaalinen Signaalin käsittely
DSSS
Direct Sequence Spread Spectrum
Suorasegvenssi hajaspektri
DTE
Data Terminal Equipment
Tietokone tai muu datan käsittelemiseen liittyvä laite
DWDM
Dense Wave Division Multiplexing
Suurtaajuus kanavointipiiri
EDGE
Enhanced Data for GSM Evolution
Datayhteys GSM llä (3xGPRS n kapasiteetti)
EMC
Electromacnetic Compability
Sähkömagneettisen yhteensopivuus
EMP
Electromagnetic Pulse
Elektromagneettinen Pulssi
EP
Extension Point
Jatko / laajennuspiste
ETSI
European Telecomm. Standards Inst.
Euroopan Televiestinnnän Standardisointi Instituutti
FHSS
Frequency-Hopping Spread Spectrum
Taajuusvaihteleva hajaspektri tekniikka
FLASH-OFDM
Fast L-lat. Acc. w. Sea. Han. OFDM
Nopea saumaton yhteys, suoraan taajuusjakoiseen kanavointiin,    uutinen
FRAM
File Transfer, Access and Management
Käyttöjärjestelmäriippumaton tied.  hal. järjestelmä
FR
Frame Relay
Kehystieto
CASE
Common Application Service Element
Yleinen sovelluspalvelu elementti
GALILEO
Galileo wikipedia
Eurooppalainen paikannusjärjestelmä
GLONASS
ГЛОНАСС
Venäläinen paikannusjärjestelmä
GPRS
General Packet Radio System
Paketteja lähettävä radio systeemi
GPS
Global Positioning System
Yleismaailmallinen paikannusjärjestelmä
GSM
Glob. Sys. for Mob. Comm.
Yleiseurooppalainen matkapuhelinjärjestelmä
HCI
Host Controller Interface
Palvelinohjaus rajapinta
HDML
Handheld Device Markup Language
Kännykän korttiperustainen ohjelmointikieli
HIPERLAN
Hi. Perf. Rad. Loc. Area Network
Suurteho langaton lähiverkko
HSCSD
High Speed Circuit Switched Data
Suurnopeuksinen piirikytkentäinen data
HSUPA
High-Speed Uplink Packet Access
HSUPA
HTML
HyperText Markup Language
Nettisivujen tekemis kieli
HTTP
HyperText Transfer Protocol
Hypertextin lähetys käytäntö
IANA
Internet Assigned Numbers Authority
Internetin sijoitus numerojen valtuuttaja
IAS
Information Access Service
Tiedonsaannon huolto
ICMP
Internet Control Message Protocol
TCP/IP-pinon kontrolliprotokolla
IEEE
Institute of El. and Elect. Engin
Sähkö ja elekroniikka inssien instituutti
IETF
Internet Engineering Task Force
Verkon kehitys inssit
IMAP
Inter Mess Acc Protocol
Palvelimelta hakeva postinluku
IMS
Internet Monitor Status
Internet yhteyden Laadunmittaus
IP
Internet Protocol
Internetin yhteyskäytäntö
IPv6
IPv6 Deployment Status
IPv6 tietoaKame
IPX
Internetwork Packet eXchange
IP paketointi
IrDA
Infrared Data Association
Infrapuna tiedonsiirto
ISDN
Integrated Services Digital Network
Puhelinyhteyteen integroitu dataverkko
ISM
Industrial, Scientific, Medical.
Vapaasti käytettävä taajuusalue.
ITTP
Intelligent Terminal Transfer Protocol
Älykäs siirtoprotokolla
ITU-T
Inter Telecom Union
Kansainvälinen telekommunikointi järjestö
IXP
Internet Exchange Association
Internet solmupiste
JTM
Job Transfer and Manipulation
Töidenkäsittelyjärjestelmä
L2CAP
Log Link Contr And Adapt Protocol
Rajapinnan päällä toimiva protokolla
LAN
Local Area Network
Lähiverkko
LAP
LAN Access Profile
Lähiverkko yhteys profiili
LLC
Logical Link Control
Looginenlinkinvalvonta
LMP
Link Manager Protocol
Yhteydenhallinta protokolla
LTE
Long Term Evolution
3G -> 4G tekniikka
MAC
Media Access Control
Siirtoyhteyskerroksen alempi osakerros
MAC
Multiple Access Control
Monitasoinen kontrolli
MAC
Medium Access Control
Keskitason kontrolli
MAN
Metropolitan Area Network
Kaupunkiverkko
MATH
Mathematics
Matikan linkkisivu
MBps,GBps
MB = MegaBytes/s
1,073,741,824 tavua/s
Mbps
Miljoonaa bittiä sekunnissa
 
MHS
Message Handling System
Varhainen sähköpostiprotokolla
MIME
Multipurpose Internet Mail Extensions
Mediatyypit
Multimedia
Multimedia
Monialainen ja syinen median esitystyyppi
MMS
Manufacturing Message Specification
Valmistusviestin määritys
MPEG-4
Moving Picture Experts Group Layer 4
Elokuvanesitys tyyppi
NAS
Network Access Storage
Verkkotallennus esim wlan lla, ftp llä yms ...
NWG
Network Working Group
Työryhmä verkko
NETVIZ
 
Reitityksen suunnitteluohjelman ohje
NNTP
Network News Transfer Protocol
Uutisryhmä protokolla
NOISE
Noise
Kohina
NVP
Network Voice Protocol
Puheensiirto protokolla
OBEX
OBject EXchange
Kohteen parannus
OFDM
Orthog Freq Div Multiplexing
Datan koodaus useille rinnakkaisille kantoaalloille
OSI
Open Systems Interconnection
Avointen järjestelmien yhteenliittämismalli
PAN
Person Area Netw, WPAN, Bluetooth
Itsestään kytkeytyvä langaton lähiverkko
PCMCIA
Person. Comp. Mem. Card Internat. Associat.
Tietokoneen yleiskäyttöinen muistikortti liitäntä
PCM
Pulse Code Modulation
Pulssi koodaus modulaatio
PDH
PDH
Puheen Digitoimisen Hierargia
PIN
Personal Identification Number
Henkilökohtainen tunnusluku
POP
Post Office Protocol
Sähköpostien siirto palvelimelta pysyvästi
PORTIT
Lista TCP, UDP porteista, IANA
Tietoa porteista
PPP
Point to Point Protocol
Pisteestä pisteeseen protokolla
PSPDN
Packet Switched Public Data Network
Paketti kytkentäinen tietoverkko
PSTN
Public Switched Telephone Network
Kiinteä puhelinverkko
PVC
Permanent Virtual Circuit
Kiinteä virtuaaliyhteys
RARP
Reverse ARP
 
ROSE
Remote Operations Service Element
Etä olion kanssa tehtävä viestintä
RS-232
Liitin
Liitin Standardi
RJ-45
Nettipiuha
Sarjamuotoisen datan liitin
SASE
Specific Application Service Element
 
SCART
Liitin
KYTKENTÄ
SCO
Synchronous, Connection-Oriented
Synkronoitu, yhteys-orientoitunut
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
Synkronoitu digitaalinen hierarkia
SDP
Service Discovery Protocol
Palvelun etsintä protokolla
SIG
Special Interest Group
Kiinnostusryhmä
SMS
Short Message Service
Lyhytsamoma palvelu
SMTP
Simple Mail Transport Protocol
Palvelimien välinen postitus
SP 2
Service Pack 2
Win XP
SSL
Secure Sockets Layer
128 bittinen salaustekniikka
SWAP
Shared Wireless Access Protocol
Jaettu langaton protokolla
TCP
Transmission Control Protocol
Eräs tärkeimpiä internetin perusprotokollia
TCP/IP
Transmis. Contr. Prot. / I. Prot.
Internetin perustana oleva protokollamalli
TCS-BIN
Telep Contr Spec Bin.
Puhelun hallintaprotokolla
TDD
Time Division Duplex
Aika ryhmitelty 2 suuntayhteys
TDMA
Time Division Multiple Access
Aikajakomonikäyttö
TERMS
Terms
Termejä
TLS
Transport Layer Security
Uudempi salaus
UART
Univ Asynch Receiver Transm
Sarjaliikenteen lähetys- ja vastaanottopiiri
UDP
User Datagram Protocol
Ipn päällä toimiva porttiprotokolla
UMTS
Univ Mob Telecomm System
Eli WCDMA
URL
Universal Resource Locator
Osoite
USB
Universal Serial Bus
Sarjaliitäntä standardi
WAN
Wide Area network
Laajaverkko
WAP
Wireless Application Protocol
Langattomien järjestelmien protokolla
WCDMA
Wideb Code Div Multip Acc
=UMTS, 50 x GSM n nopeus teoriassa 384Kb - 2 Mb/s
VDSL
Very high bit-rate DSL
Erittäin nopea DSL  (firma konkassa)
WDP
Wireless Datagram Protocol
WAP kuljetuskerros
WPD
Windows Portable Device
Kannettevien levyasemien tuki
WEP
Wireless Equivalent Privacy
Langattomissa verkoissa käytettävä protokolla
WiMAX
Worldw. Inter for Microw. Acc.
WLANin kaltainen, nopeampi ja ulottuvampi tiedonsiirtotekn.
WiFi
Wireless Fidelity
Langaton verkko     Verkkojenhakuohjelma
WLAN
Wireless Local Area Network
Langaton lähiverkko (ppt)  WLAN
VLAN
Virtual Local Area Networks
Virtuaaliverkko
WML
Wireless Markup Language
Langattomien ohjelmointikieli
VoIP
Voice Over IP
Äänipuhelut IP protokollan avulla
WPAN
Wireless Personal Area Network
Bluetooth, IrDa
VPN
Virtual Private Network
Virtuaalinen erillisverkko
VRML
Virtual Reality Modelling Language
3-dimensioisten virtuaalimailmojen mallinnuskieli
WTAI
Wirel Telep Applic Interface
Langattomien puhelupalveluita
WTLS
Wireless Transport Layer Security
Langattomien tietoturva
WSP
Wireless Session Protocol
Langattomien istuntojen protokolla
WTP
Wireless Transport Protocol
Langattoman siirron protokolla
WWW
World Wide Web
Maailmanlaajuinen verkko
XML
eXtensible Markup Language
Yksinkertaistettu SGML
XHTML
eXten Hyp.text Mark Lang
SGML sovellus
Tuki
$Ms Tuki
Mikrosoftin tukisivusto
Virusturvaa
Virusturvaa
Virusturva asiaa, sekä linkkejä ohjelmiin
Dokumentteja
$Ms Dokumentteja
Microsoft-asiakirjojen koti
7->10
win7 -> win10
Microsoftin päivitys työkalu win7 win10


DSP KAAVOJA  (DSP= digitaalinen signaali prosessointi)H I E M A N   S E L I T Y K S I Ä   Y L L Ä O L E V I S T A

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Loop. nopea ja aina auki oleva kiinteähintainen internetyhteys on sisältö- orientoitunut yhteys. Internetin standardi-yksityiskäyttäjän profiili on yksiselitteisesti sisältö- orientoitunut. Kantavuus n. 4 kilometriä täydellä teholla. VDSL:ssä vain 1 km.digitaalinen internetyhteys tekniikka, jossa hyödynnetään kotiin tulevaa kuparipuhelinkaapelia. Olemassa olevat kuparikaapelit pystytään DSL-teknologialla muokkaamaan laajakaistaisiksi, parhaimmillaan useiden megabittien sekuntinopeuteen pystyviksi tiedonsiirtokanaviksi. ADSL-internetyhteys on epäsymmetrinen, eli tieto ja palvelut liikkuvat eri suuntiin eri nopeuksilla: internetpalvelimelta käyttäjälle tiedonsiirtonopeus on selvästi suurempi kuin käyttäjältä palvelimelle. Käyttäjän kannalta tämä merkitsee, että internetsivut ja tiedostot latautuvat omalle koneelle nopeasti. Tiedon lähetystarve verkkoon päin on yleensä vähäisempää, mutta siinäkin ADSL on tuntuvasti puhelinmodeemi- tai ISDN-yhteyksiä nopeampi. Järjestelyllä on myös tekninen peruste. Kun lähes koko siirtokapasiteetti voidaan varata yhdensuuntaiseen liikenteeseen, paluusuuntainen liikenne ei aiheuta häiriöitä ja siirtonopeutta voidaan nostaa. ADSL-signaali kulkee samassa puhelinkaapelissa kuin normaali puhesignaali. ADSL-signaalin taajuus on kuitenkin puhesignaalin taajuutta korkeampi, joten kaapelin ylä- ja alakaista voivat olla käytössä toisiaan häiritsemättä samaan aikaan. Kodin puhelimella voi siis soittaa silloinkin, kun internetyhteys on auki. Puhe ja data kulkevat kuparikaapelia pitkin lähimpään puhelinkeskukseen, josta puhe välitetään eteenpäin puhelinverkkoon ja data DSL-keskittimen kautta internetverkkoon. Siirtonopeus riippuu myös etäisyydestä. Käyttäjälle ADSL-yhteyden siirtokapasiteetti on aina vakio, sillä kotiin tulee oma yksilöllinen yhteys. Tyypillisesti kotikäytössä olevat ADSL-yhteydet ovat siirtokapasiteetiltaan 256 kilobitistä kahteen megabittiin sekunnissa. Se, kuinka laajakaistainen ADSL voi olla, riippuu käyttäjän tietokoneeseen liitetyn ADSL-modeemin ja puhelinkeskuksessa sijaitsevan DSL-keskittimen välisestä etäisyydestä. Kuparikaapelissa signaalit johdetaan eteenpäin sähköisesti. Kuparissa johdettava sähkösignaali vaimenee pitkällä matkalla varsin nopeasti. Alueverkoissa, kaupunkien ja kuntien sekä maiden ja mannerten välisissä tiedonsiirtoverkoissa käytetäänkin tyypillisesti kuitukaapelia, jossa signaalit ovat optisia ja vaimennus erittäin pientä. Kaupunkiolosuhteissa käyttäjän ADSL-modeemin ja DSL-keskittimen välinen etäisyys on tyypillisesti 1,5 - 2 kilometriä, jolloin tiedonsiirron nopeus voidaan nostaa jopa 8 megabittiin sekunnissa. Etäisyyden kasvaessa tästä mahdollinen siirtokapasiteetti vähitellen pienenee. Harvaan asutuilla syrjäseuduilla etäisyys saattaa olla selvästi yli viisi kilometriä, jolloin ADSL-yhteys ei enää toimi. ADSL-yhteys on saatavilla 98 prosentissa Suomen kunnista, mutta saatavuudessa on taajama- ja haja-asutusalueiden välillä vielä suuria eroja. Koko maan kotitalouksista noin puolet sijaitsee alueilla, joissa ADSL-yhteys on tällä hetkellä teknisesti mahdollinen. Useita internetyhteyksiä samalla ADSL-yhteydellä. Jos kotona tai toimistossa on useampi kuin yksi samalla ADSL-yhteydellä internetiin liitetty tietokone, jakautuu kapasiteetti samaan aikaan kaikkien nettiä käyttävien kesken. Koska ADSL-yhteys on pakettikytkentäinen, ei internetyhteys kuormitu kuin silloin, kun käyttäjä todella tekee jotain: lähettää tai vastaanottaa tietoa. Tietoa liikkuu harvakseltaan, joten yleensä useampi käyttäjä saa saman tiedonsiirtokapasiteetin jaetulla ADSL-yhteydellään kuin yksittäinenkin käyttäjä.

ATM

ATM - siirtoverkot Dynaamista ja vaihtelevaa tietoliikennettä varten. Puhelinyhtiöiden suosiossa on ATM-verkkotekniikka, jota voidaan ajaa SDH-yhteyden lisäksi useimpien muiden digitaalisten siirtoteiden yli. ATM-tekniikassa kaikki tieto on pilkottu 48 tavun mittaisiin paloihin, joihin liitetään viiden tavun mittainen otsikkotieto. Otsikkotiedossa olevan virtuaalisen polku ja kanavatunnisteen avulla nämä 53 tavun mittaiset solut voidaan ATM"-kytkimissä ohjata mikropiirien avulla hyvin tehokkaasti haluttuun suuntaan. Useimmat kytkimet pystyvät estottomaan kytkentään vähintään 155 Mbit/s porttinopeuksilla, ja saatavilla on usean gigabitin nopeuksiinkin pystyviä kytkimiä. Ruuhkatilanteissa soluja voidaan lyhyen aikaa puskuroida, mutta sen jälkeen voidaan joutua osa soluista hylkäämään. Hylkäämispäätöksessä otetaan huomioon tasapuolisuuden lisäksi eri yhteyksien mahdollisesti sovitut palveluluokat, joilla pyritään takaamaan tietylle liikenteelle sovittu siirtonopeus tai viiveen vaihtelu. ATM-yhteys voidaan hallita päästä päähän asti, jolloin on mahdollista varata esimerkiksi puheen siirtoa varten lähes virheetön vakionopeuksinen yhteys.

CSPDN

Circuit Switched Public Data Network. Piirikytkentäinen yleinen tietoverkko

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Langattoman/Langallisen reitittimen, yhdyskäytävän tai muun verkkolaitteen mahdollistama yhteyskäytäntö, jonka mukaan TCP/IP-verkon asetukset (IP-osoite, DNS, langaton oletusyhdyskäytävä) määrittyvät automaattisesti niitä pyytävään laitteeseen.

DNS (Domain Name Server)

Web-sivustojen nimet IP-osoitteiksi muuntavan ISP-palvelimen IPosoite.

DSL (Digital Subscriber Line) -MODEEMI

Laite, joka yhdistää tietokoneen puhelinlinjaan, joka puolestaan muodostaa yhteyden Internetiin.

DWDM

Dense Wave Division Multiplexing. DWDM:n avulla voidaan kasvattaa valokaapelin siirtokapasiteettia. Se mahdollistaa jopa 80 erillisen datakanavan siirtämisen yhdellä valokaapelilla, kun kullekin kanavalle käytetään eri aallonpituuksia.

EDGE

Enhanced Data for GSM Evolution. Teknologia, jonka avulla GSM-verkot pystyvät käsittelemään kolmannen sukupolven matkapuhelinpalveluja. EDGE tarjoaa kolme kertaa suuremman datakapasiteetin kuin GPRS. EDGEn avulla operaattorit voivat käsitellä kolme kertaa enemmän tilaajia kuin GPRS-tekniikalla, kolminkertaistaa tilaajakohtaisen datanopeuden tai lisätä ylimääräistä kapasiteettia puhepalveluihin. EDGE käyttää samaa TDMA (Time Division Multiple Access) -kehysrakennetta, loogista kanavaa ja 200 kHz:n kantoaaltoa kuin nykyiset GSM-verkot, joten nykyiset solukkorakenteet voidaan jättää ennalleen.

ETHERNET

Tavallisin koti- ja yritysverkkojen (koaksiaalikaapeliin tai kierrettyyn parikaapeliin perustuva) lähiverkkotekniikka, joka mahdollistaa suurten tietomäärien käsittelemisen jopa 1 000 Mb/s:n nopeudella.

FR

Frame Relay on alueverkko-tekniikka, jolla yhdistetään asiakkaan lähiverkkoja toisiinsa. Täsmällisemmin sanottuna sillä yhdistetään asiakasverkoissa olevat reitittimet toisiinsa. FR korvaa perinteisissä reititinverkoissa käytetyt reitittimien väliset kiinteät yhteydet FR-yhteydellä. Tällä ratkaisulla on pystytty säästämään kustannuksia multipleksoimalla useiden asiakkaiden tarvitsemat yhteydet samalle siirtotielle. Frame Relay on tällä hetkellä keskeisin tekniikka toteutettaessa kansallisia ja kansainvälisiä yritysten eri toimipisteitä yhdistäviä suljetuja verkkoja. Frame Relay -verkko koostuu nopeilla yhteyksillä toisiinsa liitetyistä Frame Relay -solmuista. Yhdistettävät verkot liittyvät puolestaan kiinteillä yhteyksillä FR-solmuihin eli asiakasverkosta on FR-liittymä, johonkin Frame Relay -solmuun. FR-liittymien välille luodaan nk. puolikiinteitä yhteyksiä, joita pitkin asiakas voi siirtää dataa verkosta toiseen. Yhdessä FR-liittymässä voi olla noin 1000 loogista yhteyttä ja ne erotetaan toisistaan yhteysviitteellä eli DLCI-numerolla (Data Link Control Identifier). Yhteysviitteet ovat liittymäkohtaisia eli yhteyden molemmissa päissä on omat usein toisistaan poikkeavat DLCI-numerot. Frame Relay on kohtalaisen uusi protokolla ja sen seurauksena se on optimoitu toimimaan nykyaikaisilla hyvälaatuisilla siirtoyhteyksillä. Tämän seurauksena siinä ei ole lainkaan vuonohjausta tai virheenkorjaus vaan näiden ongelmien hoitaminen on jätetty ylempien kerrosten huoleksi. Frame Relay-kehyksen alkulipun arvo on 7E ja sitä seuraa yhteysviitekenttä (DLCI) ja ruuhkanhallintabitit FECN, BECN ja DE. Vaikka FR:ssa ei ole varsianaista vuonohjausta FR-solmu voi kuitenkin ruuhkatilanteessa asettaa menosuuntaan FECN-bitin ja tulosuuntaan BECN-bitin päälle ja tällä tavalla kertoa ruuhkatilanteesta. Kun vastapää havaitsee nämä bitit se voi hidastaa lähettämistä. DE-kenttä puolestaan mahdollistaa ruuhkatilanteissa eri pakettien käsittelyn eri prioriteetilla. Jos solmu havaitsee ruuhkaa, se heittää ensin roskiin ne paketit, joissa on asennettuna DE-bitti pystyyn. Frame Relay siirtää tietoa DLCI-kentän osoittaman yhteyden toiseen päähän ottamatta mitään kantaa siirrettävän informaation sisältöön. Palvelua käyttävien laitteiden onkin sovittava kuljetettavaan tietoon liitettävistä tunnisteista, jotta informaatio osataan käsitellä oikein yhteyden toisessa päässä. Tätä varten on laadittu suositus RFC 1490 Multiprotocol Interconnect over Frame Relay (alkuperäinen suositus RFC 1294). Suosituksessa käsitellään protokollien kapsulointi Frame Realy verkossa, määrittelemällä kullekin siirrettävälle protokollalle oman protokollatunnuksen, joka erottaa sen muista protokollista. Jos esimerkiksi FR-yhteyden yli siirretään TCP/IP-paketteja, datakentän alussa on kapselointitunnus 03 ja sen jälkeen IP-protokolalla tunnus on CC.

GPRS

General Packet Radio Service. Matkapuhelinverkoissa käytettävä pakettikytkentäinen tekniikka, joka mahdollistaa langattoman internetin ja muuan dataliikenteen. GPRS-verkon tiedonsiirtonopeus on nelinkertainen tavanomaisiin GSM-järjestelmiin verrattuna. Koska palvelu on pakettikytkentäinen, tilaajat ovat aina yhteydessä verkkoon ja online-tilassa, joten palvelujen käyttö on nopeaa ja helppoa.

GSM

Global System for Mobile Communications. GSM on yleiseurooppalainen matkapuhelinstandardi joka mahdollistaa puheen ja datan siirron radioteitse matkapuhelinverkossa. GSM-standardi mahdollistaa saman matkapuhelimen toimimisen useassa maassa ja useiden GSM-operaattoreiden toimimisen samalla alueella yhtäaikaisesti. GSM-järjestelmä perustuu 1990-luvun digitaalitekniikkaan, minkä ansiosta kaikki liikenne siirtyy radiotiellä salatussa digitaalimuodossa.

HSCSD

High Speed Circuit Switched Data) jonka tavoitteena on turvata GSM-verkon kilpailukyky lähitulevaisuuden aikana voimakkaasti kehittyvillä ja kilpailluilla markkinoilla. HSCSD, tunnetaan myöskin englannin kielisellä nimellä multislot, tuo käyttäjille mahdollisuuden siirtää tietoa piirikytkentäisellä yhteydellä käyttäen useampaa kanavaa samanaikaisesti. Lisäksi kunkin kanavan siirtonopeus nousee nykyisestä 9,6 kbit/s jopa 14,4 kbit/s. Tämä tulee mahdollistamaan kokonaan uuden tyyppisten sovellusten ja palveluiden käytön GSM-verkossa, kuten esimerkiksi reaaliaikaisen videokuvan siirron. On useissa GSM-verkoissa oleva uusi teknologia. HSCSD mahdollistaa useamman aikavälin käytön samanaikaisesti tietoa lähetettäessä ja vastaanotettaessa. HSCSD-yhteyden avulla voit jopa kaksin- tai kolminkertaistaa tiedonsiirtonopeuden.

HSCSD-verkoissa sinulla on käytössäsi useampi aikaväli samaan aikaan. Kun lähetät ja vastaanotat sähköpostia, voit valita käyttöösi kaksi aikaväliä lähetystä ja kaksi aikaväli vastaanottoa varten nopeuttaaksesi tiedonsiirtoa merkittävästi. Kun olet lataamassa Internet-sivuja, voit valita käyttöösi kolme aikaväliä vastaanottoa ja yhden aikavälin lähetystä varten, kolminkertaistaen näin latausnopeuden 43,2 kilobittiin sekunnissa.

HSCSD-yhteyden avulla säästät aikaa lähettäessäsi ja vastaanottaessasi sähköpostia sekä ladatessasi sivuja Internetistä. Ja koska matkapuhelimesi lasku muodostuu palveluihin käyttämäsi ajan mukaan, voit myös säästää selvää rahaa. Kaiken lisäksi säästät hermojasi, sillä sinulta ei kulu enää niin paljon aikaa Internet-sivujen tai sähköpostien latautumisen odotteluun.

HSCSD ei ainoastaan nopeuta nykyisten sovellusten käyttöä vaan mahdollistaa myös kokonaan uusien sovellusten hyödyntämisen. Sellaisten, joita olisi mahdotonta tai ainakin mahdottoman hidasta pyörittää 9,6 tai edes 14,4 kbps:n tiedonsiirtonopeuksilla. Sellaisten sovellusten kuten videoneuvottelujen ja suoratoistoisen videokuvan. HSCSD mahdollistaa nyt kaiken tämän korkeilla tiedonsiirto nopeuksillaan. HSCSD-palvelujen saatavuus riippuu GSM-verkon kapasiteetista.

IAS

Information Access Service. Kertoo laitteelle tarjolla olevat palvelut. Internet-palveluntarjoaja. Yritys, joka mahdollistaa Internet-yhteyden.

IP (Internet Protocol) -osoite

Osoite, joka yksilöi verkkoon kytketyn tietokoneen tai muun laitteen.

ISDN

Integrated Services Digital Network) on digitaalinen tapa siirtää dataa normaalia puhelinyhteyttä hyväksi käyttäen.

KAAPELIMODEEMI

Laite, joka yhdistää tietokoneen kaapelitelevisioverkkoon, josta puolestaan saadaan yhteys Internetiin.

KOTI TAI PIENYRITYSVERKKO

Vähintään kaksi (langatonta ja langallista) laitetta, tiedostojen, ohjelmien, tulostinten ja muiden resurssien yhteiskäyttöä varten.

LAAJAKAISTA

Aina auki oleva nopea Internet-yhteys. Esimerkiksi ISDN, kaapelimodeemi, DSL ja satelliitti mahdollistavat laajakaistayhteyden, toisin kuin puhelinmodeemi.

LAN

(Local Area Network) - Lähiverkko

LANGATON LÄHIVERKKO (wireless LAN, WLAN)

Järjestelmä, jossa toistensa lähellä sijaitsevia tietokoneita ja muita laitteita on kytketty yhteen resurssien, kuten Internet-yhteyden, tulostimien, tiedostojen ja levyasemien yhteiskäyttöä varten. Viestintä langattomien laitteiden välillä tapahtuu korkeataajuuksisilla radioaalloilla.

LANGATON REITITIN

Langattoman viestinnän monitoimilaite, jossa on langaton liityntäpiste ja mahdollisesti Ethernet-keskitin ja muita toimintoja.

LIITYNTÄPISTE (hotspot)

Kaupallinen tai julkinen paikka, jossa voi käyttää langattomia Internetyhteyksiä ilmaiseksi tai tunti- tai päiväveloituksella.

Langattomilla toiminnoilla varustetun tietokoneen käyttäjä voi muodostaa yhteyden Internetiin näissä paikoissa. Hotspotista käytetään toisinaan nimitystä coolspot.

MAC (Media Access Control) -osoite

Yksilöllinen, 12-numeroinen tunniste, jonka valmistaja on antanut verkkolaitteelleen.

MAN

(Metropolitan Area Network) kaupunkiverkko

OFDMM

OFDM:ssä siirrettävä datavirta jaetaan useampaan rinnakkaiseen datavirtaan. Tätä kutsutaan multipleksaukseksi. Datavirrat ovat kaistaltaan kapeita ja niiden keskifrekvenssit ovat toisiinsa nähden ortogonaalisia. Ortogonaalisuus tarkoittaa sitä, että yhden kantoaallon taajuuden ollessa keskikohdassaan muiden aaltojen amplitudi on nollassa. Niinpä kantoaallot eivät vaikuta toisiinsa häiriöllisesti. Kantoaaltojen ortogonaalisuus voidaan varmistaa sillä, että ne pidetään oikealla etäisyydellä toisistaan. OFDM:ssä multipleksaaja välittää datavirrat lähettimen modulaattoriin. Modulaattori puolestaan muuntaa datavirtojen digitaalisen informaation analogiseksi signaaliksi, jotta datavirrat voitaisiin siirtää rinnakkaisina. Vastaanottavassa päässä demodulaattori ja demultiplekseri huolehtivat tulevien analogisten signaalien muuntamisesta alkuperäisen datavirran muotoon.

PALOMUURI

Suojauskeinot, jotka estävät ulkopuolisia käyttämästä paikallisen lähiverkon resursseja.

PAN

Personal Area Network. Bluetoothin avulla muodostettua laiteverkkoa sanotaan PANiksi tai WPANiksi (Wireless PAN). Verkko järjestyy automaattisesti, kun laitteet tuodaan toistensa läheisyyteen. Siirtonopeudeltaan (max. 723.2 kbps) Bluetooth riittää videon ja multimedian siirtoon. Wireless Personal Area Networking (WPAN) toimii pienellä alueella (noin 10 metrin säteellä). Wireless Local Area Networking.

PCM

PCM-tekniikan lähtökohta on puhelinverkkojen yhteydessä käsitelty puheen digitalisoiminen. Sen mukaanhan analogiset puhesignaalit multipleksoidaan yhdeksi digitaaliseksi bittijonoksi. PCM-yhteydelle multipleksoitavien puhesignaalien määrä vaihtelee käytettävissä olevan standardin mukaisesti.

Euroopassa on käytössä CCITT:n määrittelemä 30 kanavainen ja Yhdysvalloissa Bellin laboratorioissa kehitetty 24 kanavainen järjestelmä. Vaikka molemmissa järjestelmissä käytetään 8 kHz näyteenottotaajuutta ja 64 kbit/s siirtonopeutta, ne eroavat toisistaan kanavamäärän lisäksi mm. merkinantonsa ja tahdistuksen osalta. Eurooppalaisen PCM:n 30 puhesignaalia multipleksoidaan alla olevan kuvan mukaisesti samalle yhteydelle. Koska PCM on aikajakoinen kanavointitekniikka, kullekkin 64 kbit/s kanavalle varataan oma aikaväli (aikavälit 1-15 ja17-31). Lisäksi kehyksessä on yksi aikaväli tahdistukselle (aikaväli 0) ja yksi merkinannolle (aikaväli 16).

Tarkastelemme seuraavassa tarkemmin näitä erikoisaikavälejä. Aikaväliä nolla käytetään tahdistukseen ja verkkosignalointiin. Tahdistuksella tarkoitetaan sitä, miten vastaanottopään laitteet voivat tunnistaa aikavälien alkamis- ja päättymiskohdat tulevasta bittivirrasta. PCM:ssä tämä on järjestetty siten, että aikavälissä 0 lähetetään tietty bittijono. Kun vastaanottaja havaitsee kyseisen bittijonon, se tietää aikavälin 0 paikan ja sen myötä myös muiden aikavälien sijainnin. Aikavälissä 0 lähetettävän tahdistusbittijonon on oltava sellainen, että se esiintyy harvoin muualla kehyksessä. Tämä voitaisiin saada aikaiseksi esimerkiksi pitkällä merkkijonolla, joka pilkotaan useiden peräkkäisten kehysten aikaväliin 0.

Kyseinen järjestely kuitenkin hidastaisi tahdistumista, sillä ensin olisi löydettävä merkkijonon aloittava kehys ja sen jälkeen esimerkiksi neljä seuraava kehystä (jos käyttäisimme 40 bitin tahdistusjonoa). Eurooppalaisessa PCM:ssä onkin otettu käyttöön järjestely, jossa on käytössä vain yksi seitsemän bitin mittainen merkkijono (Frame Alligment Signal, FAS). FAS-jono lähetetään joka toisen kehyksen aikavälissä nolla. Tahdistus saavutetaan kun vastaanottaja löytää bittijonosta sekvenssin FAS, non FAS, FAS kolmen kehyksen jaksossa.

Aikaväli 16 on varattu PCM-järjestelmän kanavakohtaista merkinantoa varten. Sen avulla voidaan kertoa milloin käyttäjä on nostanut tai laskenut luurin jne. Merkinantokanavan käyttö kanavakohtaisessa ja yhteiskanavamerkinannossa ei kuulu tämän opintojakson piiriin. PCM-verkossa on käytössä kolmenlaisia komponentteja: kanavointi- ja johtolaitteita sekä toistimia. Kanavointilaitteen tehtävänä on multpleksoidaan useita alemman tason signaaleja yhdeksi ylemmäntason signaaliksi. Johtolaitteet puolestaan huolehtivat bittien siirtämisestä siirtotielle ja toistimet vahvistavat ja korjaavat vaimentuneita ja vääristyneitä signaaleja.

PDH

PDH kehitettiin puheen digitoimisen myötä tekniikaksi, jolla voidaan hyödyntää verkon siirtokapasiteettia tehokkaammin. Keskeisesti tekniikan kehittymiseen vaikuttivat puheendigitoinnissa tehdyt valinnat: Näytteenottotaajuus 8kHz Kvantisointi 8-bittiä PDH-hierarkia muodostuu aikajakoisella kanavoinnilla suoritettavasta yhteyksien lomittelusta. * Hierarkian perusnopeus on yhden puhekanavan vaatima bittinopeus * Näitä puhekanavia kanavoidaan yhteydelle ryhmiksi: 30-puhekanavaa 120-puhekanavaa 480-puhekanavaa 1920-puhekanavaa YHTEENVETO: PDH kehitettiin digitaalisen puheen siirtämiseen PDH idea oli mahdollistaa useamman puhelun välittäminen yhdellä johdolla Dataliikenteelle PDH ei ole optimaalinen siirtomedia. Dataliikennettä voidaan´kuitenkin siirtää varsin hyvin PDH:ssa PDH-tekniikkana: Perustuu 8-bitin aikaväleihin, joita on 32- kappaletta E1-kehyksessä. E1-kehyksiä generoidaan 125us välein --> 2Mbps

PPPoE (Point-to-Point-yhteyskäytäntö Ethernetverkossa)

Laajakaistayhteys, jossa tietojensiirron lisäksi käytetään käyttöoikeuksien tarkistusta.

PSPDN

(Packet Switched Public Data Network) Paketti kytkentäinen yleinen tietoverkko

PSTN

kiinteä puhelinverkko, lankapuhelinverkko

SALAUS

Tietojen muuntaminen siten, että niitä ei voi lukea ilman lupaa. Tavallisesti salauksen purkamiseen tarvitaan yksilöllinen avain. WEP ja WPA ovat salauskäytäntöjä.

STAATTINEN IP-OSOITE

Verkkoon kytketylle tietokoneella tai muulle laitteelle annettu pysyvä osoite.

SDHc

Siirtonopeuksien ja varmistusvaatimusten kasvaessa edelleen on kehitetty myös uutta siirtoverkkotekniikka. Euroopassa tämä uusi tekniikka kulkee nimellä Syncronous Digital Hierarchy (SDH). nykyisin puhelinyhtiöt ovat siirtyneet SDH - tekniikan käyttöön, joka mahdollistaa joustavamman kanavoinnin toteuttamisen ja rengasmaiset varmistukset. SDH"-yhteydestä voidaan helposti poimia halutun nopeuksisia kanavia eri tarkoituksiin, mutta silti sitä ei ole tarkoitettu dynaamiseen yhteydenmuodostukseen ja vaihtelevan nopeuksisille tietoliikenneyhteyksille.

SSID (Services Set Identifier) -tunnus

Verkolle annettava nimi. Yksilöllinen verkon tunnus, jota langattomaan lähiverkkoon kytketyt laitteet käyttävät. Tämä nimi näkyy, kun tietokoneessa näytetään käytettävissä olevat langattomat verkot. Tietyt valmistajat käyttävät termiä ESSID (Extended Services Set Identifier).
TIESITKÖ... Julkisilla langattomilla verkoilla on 31 miljoonaa käyttäjää koko maailmassa vuoteen 2007 mennessä.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Verkon yhteyskäytäntö, jonka mukaan tietopaketteja lähetetään verkossa.

UMTS (3G)

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) on kolmannen sukupolven (3G) matkaviestintäteknologiaan pohjautuva verkko, joka toimii GSM-verkon rinnalla. UMTS-verkko käyttää omia tukiasemia ja toimii maantieteellisesti valikoidulla alueella. UMTS-verkko on käytössä suurimmissa kaupungeissa ja käyttöalue laajenee kysynnän kasvaessa. UMTS-verkko perustuu WCDMA-tekniikkaan, joka tarjoaa toistaiseksi nopeimmat tiedonsiirtopalvelut matkaviestintäverkossa. UMTS-verkossa on käytettävissä sekä piirikytkentäinen että pakettikytkentäinen tiedonsiirtotekniikka. UMTS-verkko toimii saumattomasti yhteen GSM-verkon kanssa. UMTS-tekniikan hyödyntäminen edellyttää UMTS-verkkoon sopivan puhelimen/tietoliikennekortin käyttöä. UMTS-verkon pakettikytkentäinen tiedonsiirtotekniikka on liittymän peruspalveluna Pakettikytkentäisen UMTS-tiedonsiirtotekniikan avulla matkapuhelinasiakkaat saavat käyttöönsä kiinteän verkon ADSL-liittymiin verrattavissa olevan tiedonsiirtonopeuden, joka parantaa mm. sähköpostien ja www-sivujen langatonta käytettävyyttä merkittävästi. UMTS-verkon pakettikytkentäinen tiedonsiirto on assymetristä. UMTS-verkon piirikytkentäinen tiedonsiirtotekniikka mahdollistaa datapuhelun soittamisen matkapuhelinliittymällä.

Verkkotyypit

LAN, WAN, PAN, CAN, MAN, SAN, WLAN, WCDMA, Wi-Fi, W-LAN, VLAN, WPA, VPN ja muut. Katso alta Suomeksi tekstitetty video

WAN

Wide Area network.  Kaukoverkko (Lähitulevaisuudessa DATA,- PUHE- JA TV-PALVELUT YHDISTETTY SAMAAN TIETOVERKKOON jossa VoIP MUKANA) Tänään marraskuussa 2004 yrityksillä todellisuutta.

WCDMA

Wideband Code Division Multiple Access. Laajakaistainen radioliikennetekniikka runsaasti kapasiteettia vaativiin kuten internet-, multimedia- ja videosovelluksiin. WCDMA on hallitseva 3G-tekniikka, joka tarjoaa korkeampaa kapasiteettia puheelle ja datalle ja nopeampia datayhteyksiä. WCDMA toimii uudella 5 megahertsin kantoaallon taajuudella ja se tarjoaa 50 kertaa nopeammat yhteydet kuin nykyinen GSM-verkko (ja 10 kertaa nopeammat yhteydet kuin GPRS-verkko). Uusien ja nopeampien datapohjaisten mobiilipalvelujen vaatima kapasiteettitarve vauhdittaa vaiheittaista siirtymistä nykyjärjestelmistä WCDMA-järjestelmiin. WCDMA mahdollistaa nykyisen käytössäolevan taajuuden paremman hyödyntämisen ja kustannustehokkaammat verkkoratkaisut. Operaattorit voivat siirtyä vaiheittain GSM-verkoista WCDMA-verkkoihin ja samalla hyödyntää tehtyjä investointeja uudelleenkäyttämällä GSM-runkoverkko ja 2G/2.5G-palveluja.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Langattoman verkon suojauskäytäntö, joka perustuu numerosarjoja hyödyntävään salaukseen.

Wi-Fi (wireless fidelity)

Langattoman verkon 802.11-standardin mukainen tekniikka, joka tarkoittaa 802.11-tuotteiden välistä yhteentoimivuutta.

W-LAN

Wireles Local Area Network. - Langaton Lähiverkko. (W-LAN) toimii alueella jonka säde olosuhteista ja käytetystä tekniikasta riippuen on noin 2-200 metriä.

VLAN

Virtual Local Area Networks. [Virtual LAN] Virtuaaliverkko) VLAN verkolla voidaan kätevästi muodostaa erilaisia domain alueita. Eli VLAN on loogisesti lähiverkko, koska samassa fyysisessä lähiverkossa voi olla useita erillisiä loogisia lähiverkkoja. Lähiverkkotekniikka (Ethernet mukaanlukien) mahdollistaa usean erillisen "lähiverkon" toimimisen samassa verkkoinfrastruktuurissa.

Virtuaali LANit konfiguroidaan verkon kytkimissä. Kukin verkon osa määritellään kuulumaan yhteen tai useampaan VLANiin. Runkoverkossa paketit kulkevat "tägättynä" eli aliverkkon tunnuksella leimattuna.

Tekniikka määritellään :
IEEE:n standardissa 802.1Q joka mahdollistaa rinnakkaiset virtuaaliverkot.
IEEE 802.1p mahdollistaa liikenteen priorisoinnin
IEEE 802.1w mahdollistaa nopean toipumisen vikatilanteista
Loppukäyttäjät kuuluvat yleensä vain yhteen VLANiin (oman palveluntarjoajansa VLAN). Jos taloverkko on erotettu alueverkosta taloyhtiön reitittimellä, kuuluu vain tämä reitittimen portti palveluntarjoajan VLANiin. Taloverkko on täysin erillinen lähiverkko, jossa kylläkin voidaan käyttää VLANeja asuntojen erottamiseen toisistaan. Käytetyistä laitteista riippuen samassa verkon osassa voi olla 16 - 4000 erillistä verkkoa. Alla videotietoa

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Määritykseen perustuva, yhteentoimiva langattoman verkon suojausmenetelmä, jossa tarvitaan suojauslause (salasana). Alla videotietoa

VPN

(Virtual Private Network) Virtuaalinen erillisverkko, VPN-tekniikassa erilliset verkot on suojattu vahvalla salakirjoitustekniikalla, kryptografialla. VPN-tekniikaa käyttävät laitteet näkevät alueverkon IP-verkkona, jossa käytetään suljetun verkon paikallisosoitteita (muotoa 10.x.y.x, RFC1918 ). Verkko voidaan jakaa useammaksi erilliseksi lähiverkoksi joiden välillä suoritetaan reititystä. Alla videotietoa
NOPEUDET VERKOISSA, YHTEYSTYYPEISSÄ JA LAITTEISSA

MATKAPUHELIN / DATALIITTYMIEN NOPEUKSIA.

Hitaimmasta

Nopeimpaan


GSM-DATA

Teoreettisesti 9,6 kilobittiä sekunnissa, eli noin viidennes tavallisesta modeemiyhteydestä (nimellisesti 56 kbps). Käytännön tiedonsiirtonopeus on tyypillisesti vain noin 6 kbit/s.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Teoreettisesti 14,4 kilobittiä sekunnissa. Tyypillisessä ratkaisussa käytetään neljän kanavan yhdistelmää niin, että kanavista kolme siirtää dataa käyttäjän suuntaan ja yksi käyttäjältä poispäin, jolloin teoreettiset siirtonopeudet ovat 43,2 kbps (käyttäjälle) ja 14,4 kbps (poispäin).

GPRS (General Packet Radio Service)

Teoreettisesti 40-50 kbit/s. Nopeus käyttäjältä poispäin on 20 kbit/s. Yhteyden teoreettinen maksiminopeus voi verkosta riippuen olla jopa 107,2 kilobittiä sekunnissa.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)

Edge-yhteydellä yhteenlaskettu siirtonopeus (molempien suuntien nopeus yhteensä) voi parhaimmillaan olla jopa 473,6 kilobittiä sekunnissa. Nykyiset matkapuhelimet hyödyntävät tästä parhaimmillaan vain 296 kilobittiä sekunnissa, josta vastaanottoon käytetään 236,8 kbps. Edge-yhteyden käytännön tiedonsiirtonopeus on moninkertainen GPRS-yhteyteen nähden, sillä hyvissä vastaanotto-olosuhteissa voidaan yltää jopa 150 kbps vastaanottonopeuteen.

UMTS joka käyttää WCDMA tekniikkaa

UMTS-verkon suurin teoreettinen pakettikytkentäinen tiedonsiirtonopeus verkosta puhelimelle on tällä hetkellä 2 Mbit/s ja puhelimelta verkkoon 64 kbit/s. Käytännön tiedonsiirtonopeus jää pääsääntöisesti teoreettisten huippuarvojen alle.

Langaton verkko:

joka vaatii mm ulkoantennin eli FLASH-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff, Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

Teoreettinen suurin tiedonsiirtonopeus tukiasemalta kannettavaan on 3,2 megabittiä sekunnissa. käytännössä mittausten mukaan DL 2,7 MBit/s ja UL 780KBit/s. Siirtoviive on pieni; 50-70 millisekuntia. Käyttö edellyttää viiden metrin korkeudella maan pinnasta olevaa vastaanottoantennia. Käytännössä tiedonsiirtonopeus käyttäjälle päin on alle 1 Mbit/s. (Ei vielä asiakaskäytössä tätä kirjoitettaessa 13.8.05)

Läppäreille: esim TeleWell TW-3G Flash-OFDM Reititin

edit.11.03.09 Käytössä ja, tulossa 2 mbit/s esim kalliihko mutta hyvin toimiva Digitan 450 Mhz n verkko

edit 01.06.10 LOPPUU pian kannattamattomana koska asiakkaita ainoastaan 19000 kpl ks. LINKKI uutiseen

HSDPA

teoreettinen maksiminopeus on 14 Mbit/s. Super 3g:llä tai 3g lte-tekniikalla (long term evolution) pyritään sadan megabitin datanopeuksiin

4 G

4 G n teoreettinen maksiminopeus on 1 Gbittiä sekunnissa. Vuoden 2010 jälkeen mobiiliverkoissa siirrytään neljänteen sukupolveen. Samalla vauhdin pitäisi kasvaa liikkeessä ollessakin 100 Mbit/s Kantama n 6km

5 G

5 G n teoreettinen maksiminopeus on 10 Gbittiä sekunnissa. Vuoden 2019 jälkeen mobiiliverkoissa siirrytään viidenteen sukupolveen kaupunkien keskustaajamissa. Taajuusalueet 3,5 GHz, 700 MHz ja 30 GHz. Kantama n 240 - 300m

6 G

6 G n teoreettinen maksiminopeus on 20-400 Gbittiä sekunnissa. Vuoden 2030 jälkeen suunniteltu verkko. Taajuusalueet 7-300 GHz ? Kantama ilman lisäantennia n 10 - 20m ?
Y H T E Y S     T Y Y P P I E N     V E R T A I L U A

NIMI
MAKSIMINOPEUS / LATENSSI
YHTEYSTYYPPI
3M/512k / 450 MHz / 30-50 ms
langaton CDMA
10/10M / 3,5 GHz / 25-35 ms
langaton OFDM
24/3M / 5-10 ms
kuparikaapeli
48/6M / 5-10 ms
kuparikaapeli
4G LTE
100/50M / 1,8 ja 2,6 GHz / 30-70 ms
langaton OFDM ja SC-FDMA
100/100M / 2-5 ms
kuparikaapeli
120/120M / 2-5 ms
kuparikaapeli
10G/10G / 1-2 ms
valokuituDSL Yhteystyypit Max. vastaanottonopeuden mukaisessa järjestyksessä.

DSL
Max. Lähetys
Max. Vastaanotto
IDSL
144 Kbps
144 Kbps
HDSL
1.54 Mbps
1.54 Mbps
MSDSL
2 Mbps
2 Mbps
SDSL
2.3 Mbps
2.3 Mbps
RADSL
1 Mbps
7 Mbps
ADSL
800 Kbps
8 - 24 Mbps
VDSL
16 Mbps
52 MbpsLaitteiden, verkkojen, kaapeleiden sekä kuitujen nopeuksia. Lisätietoa 4 G kännyliittymistä

Verkko
Käyttö
Nopeus = Teoreettinen maximi | Muuta
1. modeemit
Puhelinverkon kautta
300 bit/s
GSM ja GSM data
Matka/data verkko
9,6 Kbit/s
Voicemodem
Puhelinverkon kautta
56 Kbit/s
ISDN
Puhelinverkon kautta
64 kbit/s, 128 kbit/s (yhtäaikainen puhelu ja datayhteys)
GPRS
Matka/data verkko
30-40 Kbit/s General Packet Radio Service
HSCSD
Matkapuhelin verkko
14-60 Kbit/s High Speed Circuit Switched Data
EDGE
Matka/data verkko
80-150 Kbit/s Enhanced Data rates for GSM Evolution
WCDMA
Matka/data verkko
128-384 Kbit/s
WLAN 802.11
Langaton verkko
1-2 Mbit/s
ADSL
Puh. verkon parikaap.
0,256-24 Mbit/s / 0,256-3,5 Mbit/s.
3G/HSPA
Matka/data verkko
max 2 Mbit/s Dna,   |   Elisa,   |   Sonera peittokartta
3G/UMTS 900
Matka/data verkko
max 2 Mbit/s
10B, coax chain
Yksityisten ja yhteisöjen verkot
10 Mbit/s
WL802.11b
Langaton verkko
11 Mbit/s
WL 802.11a, g
Langaton verkko
54 Mbit/s
100B, coax star
Yksityisten ja yhteisöjen verkot
100 Mbit/s
WLAN 802.11n
Langaton verkko
100-200 Mbit/s,  10.2008
WDSL2
Puh. verkon parikaap.
150- 200 Mbit/s
Kuitu, 1000B
Yhteisöjen verkot
1000 Mbit/s
Palveluntarjoajat netti ja puhelin verkoille ja mitä toimintoja niillä saat kotiisi.

| Elisa P   Hinnat   Kuuluvuus   | Telia   Hinnat P   Kuuluvuus   | Saunalahti P   Hinnat | Omat vertailut | Lisää vertailua | Käyttötarkoitukset |


Toiminnot joihin pystyt kiinteällä liittymänopeudellasi
56 KBit/s
Ensimmäiset puhelinmodeemit. Netin selaus ja laskujen maksu erittäin hitaasti, sähköposti erittäin hitaasti!
256- 512KBit/s
Edelliset nopeammin + pienen resoluution filmit, tasokas ääni usealla selaimella yhtä aikaa, skype puhelin, messengerit, irc it, chatit, ftp ja ssh yhteydet, p2p verkot hitaahkosti, yksinkertaiset pelit
512- 700Kbit/s
Edelliset nopeammin, yksinkertaiset pelit toimivat jo paremmin, web-radiokanavat
700- 1MBit/s
Edelliset nopeammin + lyhyet videonpätkät, lisäksi isommat tiedostot kulkevat kohtuu nopeasti, multimediapelit
2 MBit/s
Edellisten lisäksi; streamingmusiikin kuuntelu oivallisesti, web-radio, elokuvien katselu, jo erittäin hyvä nopeus tiedostojen lataamiseksi ja jakoon, etätyönteko verkossa
8 MBit/s
Edellisten lisäksi mm. suuret multimediapelit, TV-kuva huonosti, streaming elokuvat, suurien ohjelmatiedostojen lataus ja etätyönteko verkossa
10 MBit/s
Edellisten lisäksi: Tv kuva. (EI Wlanilla)
12- 24 MBit/s
Hyvälaatuinen televisiokuva n 12-14 MBit/s) EI TERÄVÄPIIRTO
24- 100 MBit/s
Tiedonsiirtokaapelit

Kategoria
Kaistanleveys
Sovellukset
Cat1
0,4 MHz
Puhe ja modeemiyhteyksiin Aikaisemmin käytetty analoogisena puhelinlinjana POTS sekä ISDN ja ovikello kaapelointina.
Cat2
4 MHz
Vanhemmissa päätejärjestelmissä. Kaapelia käytettiin aikaisemmin 4MHz Token Ring verkoissa
Cat3
16MHz
10BASE-T ja 100BASE-T4 Ethernet Luokan suositukset ovat kuvattu EIA/TIA-568 -suosituksissa. Suositellaan käytettäväksi enintään nopeudella 16 Mbit/s.
Cat4
20MHz
16 Mbit/s Token Ring
Cat5
100MHz
100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet
Cat5e
100MHz
100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet Enhanced Cat5. Käytännössä sama kuin Cat5, mutta testaustandardit ovat muuttuneet, jotta Gigabit Ethernet saadaan luotettavasti toimimaan.
Cat6
250MHz
10GBASE-T (kehitteillä) Ethernet Yleisin asennettavista kaapelointistandardeista v.2002 alkaen Suomessa.
Cat6e
250MHz
10GBASE-T (kehitteillä) Ethernet Kaapelivalmistajien oma merkintä, ei standardi.
Cat6a
500MHz
10GBASE-T (kehitteillä) Ethernet Standardi tekeillä.
Cat7
600MHz
Sovelluksille 600MHZ. asti Epävirallinen nimitys ISO/IEC 11801 luokka F kaapelille. Tämä standardi määrittelee nelja erikseen suojattua paria jotka vuorostaan ovat yhteisen suojan sisällä.Kuvassa 22 koneen vlan verkko on toteutettu kahdella 8-porttisella kytkimellä, 3 lla hubilla ja jaettu A sekä B osiin.
VoIP

VoIP        esimerkiksi  (Skype). (VoipBuster) ym...

Voice Over IP. Äänipuhelut IP protokollan avulla    sip = VoIP-protokolla

VoIP mahdollistaa ääniliikenteen (esim. puhelut ja fax) kuljettamisen IP-verkon yli.• Puhe ja data kulkevat samassa verkossa: verkko voi toimia yhdistettynä IP-ääni-, video- ja dataverkkona.

• VoIP mahdollistaa IP:n tuomisen päätelaitteeseen, eli puhepäätelaitteet voidaan tunnistaa verkossa oman IP-numeronsa avulla, joten soittaminen niiden välillä onnistuu samalla tavalla kuin perinteisilläkin puhelinlaitteilla.

• VoIP-liittymä toimii kuten tavallinen puhelinliittymä, liittymässä voidaan käyttää laitteiston omaa äänikorttia ja kaiuttimia tai kuulokemikrofoni-yhdistelmää joka on kokemukseni mukaan parempi.

• SkypeOut Hinnat Suomessa 8.12.2013

Hinnat 05.11.2005 Suomessa: On tainnut Whatsapp korvata tämänkin.

Skype >
Skype
0 cent / min
Skype >
Lankapuhelin
2.9
Skype >
Kännykkä
19.0

• Paikkasidonnaisuus vähenee, eli puhesovitin tai IP-puhelin voidaan vapaasti kytkeä mihin tahansa lähiverkon liitäntään. Käyttäjä voi itse siirtää päätelaitteen toiseen paikkaan ilman muutoksia verkossa. Käyttäjä voi siirtää päätelaitteen (puhesovitin/IP-puhelin) toiseen DSL -liittymään, koska asetukset ja puhelinnumerotiedot kulkevat päätelaitteen mukana.

• Mahdollistaa usean päätelaitevaihtoehdon

• Joustavuus - käyttäjällä voi olla useita päätelaitteita yhtaikaa käytössä

• VoIP mahdollistaa uusia palveluita, kuten esimerkiksi Skypellä:
- sähköisen puhelinluettelon
- puhelutietojen eli soittohistorian ja aikojen seuraamisen
- etsiä muita käyttäjiä tietyillä hakuehdoilla
- estoluokkien käyttöönoton/poiston käytönhallintasivuston kautta
- vastaajapalvelun – viestien kuunteleminen myös sähköpostista
- chat
- ym....


Hajahuomioita

MUISTA ETTÄ WLANIN NOPEUDET OVAT n 1/3 teoreettisesta kiinteän verkkosi maximinopeudestasi

Tilastokeskuksen mukaan (19.Elokuuta.2005) noin 350 000 kotitaloutta kulki nettiin yhä perinteisen modeemiliittymän kautta.

nettisivujen tekeminen tulee kalliiksi modeemin kautta ! ei tiedostojen jakoa/imutusta.

Tv n katselu kuluttaa kahdesta viiteen megaa kaistaa.

Teoriassa 24 megan liittymällä voisi katsella neljää ei HD tv-kanavaa yhtä aikaa ja kaistaa jäisi vielä surfailuunkin.

Käytännössä liittymän nopeus on riippuvainen kodin etäisyydestä puhelinkeskuksesta.

Yli kuuden kilometrin päähän superlaajakaistoja ei pystytä tarjoamaan. Adsl2 ja adsl2+ tekniikalla toteutettuja liittymiä tarjotaan aluksi valikoiduilla alueilla Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. (18.Elokuuta.2005. 69€/kk) (EI Wlanilla)

Huippunopeudet harvojen herkkua Englannissa

Vain viisi prosenttia väestöstä pääsee nauttimaan edes 18 megabitin nopeudesta, varoittaa laajakaista markkinoita luotaava Point Topic BBC:n uutisessa. Yhtiön mukaan lähimmän puhelinkeskuksen pitää sijaita kolmensadan metrin päässä, jotta yhteys olisi nopein mahdollinen. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan useissa talouksissa päästään vain kahdeksan megabitin nopeuteen. (EI Wlanilla)8/1 Mb langallisen yhteyteni teoreettiset nollalatausarvot 28.12.2008. Hyvä testisivu.

Todellisuudessa langallisten verkkojen suurimmat tiedonsiirtonopeudet ovat noin 75 - 85% teoreettisista maximi nopeuksista.
Langattomien verkkojen tapauksessa tiedonsiirtonopeus on noin 30 - 50% teoreettisesta maximi nopeudesta.

27.11.2009. Niin sanottujen Mobiililaajakaistojen eli Mokkulalla tai kannettavan tietokoneen tai muun SIM kortilla puhelinlaitoksen tietoverkkoon langattomasti yhdistetyn laitteen nopeuksissa on mainosmiesten puheista huolimatta aika paljon ilmaa eli suoraan sanottuna rahastuksen makua.


Ja tietoa tästä saa vaikka klikkaamalla tätä alleviivattua textiä.

Verkkojen nimelliset nopeudet ovat niiden teoreettisia maksiminopeuksia, joihin ei koskaan ylletä. Teoriassa 54 Mbps:n yhteydellä pitäisi tietoa liikkua nopeudella 6,75 Mt/s ja 100 Mbps:n yhteydellä noin 12,5 Mt/s. Käytännössä 54 Mbps:n langattomassa verkossa dataa siis liikkuu parhaimmillaan tietokoneiden välillä noin 2-3 Mt sekunnissa (riippuen vähän miten tiedostoja siirtää ja minne). Pelkästään langattomasti toteutetussa verkossa vauhti on yleensä noin kaksin- tai kolminkertainen, parhaimmillaan noin kymmenisen megatavua sekunnissa. Nopeus riippuu siitäkin, millaisia ja miten tiedostoja siirretään sekä minne. Esimerkiksi, jos tietoa siirretään kahden tietokoneen välillä, jotka kummatkin ovat langattomasti kiinni tukiasemassa, liikkuu data hieman hitaammin kuin, jos tietoa siirtäisi kahden tietokoneen välillä, joista vain toinen on langattomasti kiinni tukiasemassa ja toinen on kiinni tukiasemassa verkkokaapelilla.

 3321962