JOITAIN TEKSTIMERKISTÖJÄ

ASCI

Alkuperäinen 7-bittinen merkistö. ASCII-merkistöstä on useita muunnoksia mm. eri maiden ja eri tietokoneiden käyttöön.

EBCDIC

MS-DOS-merkistö. Toinen nimi PC8.

ISO Latin 1

International Standard Organization -järjestön määrittelemä 8-bittinen merkkistandardi. Käytössä mm. PC-koneiden Microsoft Windows -ympäristössä ja UNIX-koneiden X Window -ympäristössä.

Unicode

16-bittinen merkkistandardi, joka sisältää lähes kaikki maailmassa tarvittavat merkit, mm. japanin kielen symboleita. 65536 erilaista merkkiä. Kasvattaa tekstin tilantarvetta, koska jokainen merkki vie aikaisemman yhden tavun sijasta kaksi tavua.

TEKSTIN TALLENNUSFORMAATTEJA

*.TXT

Yleisesti tekstitiedosto, joka ei sisällä muotoilukomentoja, usein ASCII-tiedosto.

*.ASC

7-bittinen ASCII-tiedosto.

*.RTF

Rich Text Format: sisältää tekstin lisäksi muotoilukomentoja.

*.DOC

Tekstinkäsittelyohjelmalla luotu dokumentti (tai ohjelman käyttöohje ASCII-muodossa!).