Tietotekniikan sanastoa, mukana wanhaakin tietoa

Löydät lyhenteet komennolla Ctrl+F Alla oikotiet asiaan

*-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1Base5
1 Mbps, Baseband, 500 m
10Base2
10 Mbps, Baseband, 200 m
10Base5
10 Mbps, Baseband, 500 m
10BaseF
Optinen lähiverkkokaapelointi, jolla liikennöidään nopeudella 10Mb/s. 10BaseF:n esiaste on FOIRL-(Fibreoptic Interrepeater Link) standardi. Signalointityypiltään verkko on kantataajuuslähiverkko, jossa signaali varaa koko siirtotien leveyden itselleen.
10BaseT
Ethernet-lähiverkon kaapelointi, jossa käytetään kierrettyä parikaapelia. Neljällä johtimella saavutetaan parhaimmillaan noin kymmenen megabitin sekuntinopeus. Tämä tekniikka mahdollistaa ainoastaan rakenteen, joka on tähtimäinen ja työaseman etäisyys tähden keskipisteestä voi olla enitään sata metriä.
10Broad36
10 Mbps, Broadband, 3600 m
100BaseFX
100 Mbps, Baseband, fiber
100BaseT
100 Mbps, Baseband, Twisted-pair
100BaseT4
100 Mbps, Baseband, Twisted-four
100BaseTX
100 Mbps, Baseband, Twisted-pair pmd
100BaseVG
100 Mbps, Baseband, Voice Grade
100BaseVG-AnyLAN
100 Mbps, Baseband, Voice Grade Any Local Area Networks
100BaseX
100 Mbps, Baseband, eXtended
100VG-AnyLAN
100 Mbps, Voice Grade Any Local Area Network
1000Base-CX
1000 Mbps, Baseband
286-TILA
VAKIOTILA, STANDARD MODE, Windows-käyttöjärjestelmän käyttämä nimitys 286-tilassa toimivasta Windowsista, joka ei osaa hyödyntää 386-prosessorin ominaisuuksia.
2ED
Extra High Density
2S
Double Sided, Kaksipuolinen
386MAX
UMB/XMS/EMS-muistinhallintaan tarkoitettu erillinen ohjelma, joka oli erittäin suosittu silloin kun MS-DOS ei vielä sisältänyt kunnollista muistinhallintaa.
386-TILA
ENHANCED MODE, Windows-käyttöjärjestelmän (3.0 tai uudempi) käyttämä nimitys tilasta, jossa Windows käyttää 386-prosessorin ominaisuuksia normaalia tehokkaammin. Esimerkiksi virtuaalimuisti, tehokkaampi moniajo ja virtuaaliset laite- ajurit.
3M
Minnesota Mining and Manufacturing. Amerikkalainen yritys, joka valmistaa paljon erilaisia paperi- ja muovituotteita. Esimerkiksi levykkeitä, nauha-asemien nauhoja ja post-it tarroja.
4GL
Fourth Generation Language. Neljännen sukupolven ohjelmointikieli.
586-TILA
Pentium prosessorikäyttö.
686-TILA
Pentium Pro - Pentium 3, prosessorikäyttö.
786 = 80786 - 9GPU TILAT
Intel Prosessoriarkkitehtuureja ja, prosessorikäyttöjä.
8086/8088 käskykanta
32 bittisten prosessorien (i386, 1486 ja i686 eli x86_32) AMD . . . SSE5 toiminnallisuuksien koodauskäskykanta Suomeksi
1978-2022 v. prossut: nykyiset ja tulevat sekä niiden toiminnal lisuudet
1-14 sukupolven Intelin vanhat, nykyiset ja tulevat prosessorit. Wikipedia
A/D
Analog/Digital, Analoginen/Digitaalinen mm. cd-rom/ääni
A/UX
Apple/UniX
AAAI
American Association for Artificial Intelligence
AACS
Additude and ArtiCulation System
AAKKOSMERKKI
Luonnollisen kielen esittämiseen käytettävä kirjain. Suomessa A-Ö kirjaimet, amerikassa kirjaimet A-Z.
AAKKOSNUMEERINEN
Aakkosmerkein ja numeroin esitetty tieto. Ei sisällä muita merkkejä tai mitään ohjauskoodeja, esimerkiksi lihavointia tai sivunvaihtoja.
AAL
Atm Adaptation Layer
AARP
Appletalk Address Resolution Protocol
AAT
Average Access Time
ABB
Asea Bron Boveri
ABBREVIATION
LYHENNYS, Lyhennys jostakin sanasta. Esimerkiksi megatavu on MT. Myös komentojen parametrit voidaan usein lyhentää, eli "doublespace /rat" tarkoittaa samaa kuin "doublespace /ratio".
ABC
Atanasoft-Berry Computer
ABC
Auto-Bahn Consortium
ABC
Advanced Business Communiacation
ABC
Automatic Brightness Control, Automaattinen kirkkauden hallinta
ABEND
ABnormnal END, Epänormaali lopetus
ABI
Application Binary Interface
ABIOS
ADVANCED BIOS, IBM:n valmistamissa PC-yhteensopivissa tietokoneissa oleva BIOS, jossa on 64 kilotavun ylimääräisen laajennus osoitteessa $E000- $EFFF. Kehitetty OS/2-käyttöjärjestelmää varten ja mahdollistaa prosessorin toiminnan suojatussa tilassa (protected mode).
ABORT
KUMOA-TOIMINTO, UNDO, Useista ohjelmista, varsinkin Windows-ohjelmista, löytyy kumoa- toiminto. Tällä toiminnolla käyttäjä voi perua edellisen toiminnon, esimerkiksi tekstin poiston. Jossain ohjelmissa (esimerkiksi WordPerfect) on monitasoinen kumoa-toiminto, jolla voi perua enemmän kuin yhden viimeisistä toiminnoista.
ABR
Available Bit Rate, Käytettävissä oleva siirtonopeus, esim. ftp
ABS
ABSolute value
ABSOLUT
EHDOTON, OHITTAMATON, Tietokoneet käyttävät usein numeroita erilaisten asioiden määrittelyyn, esimerkiksi väreissä. Silloin skaalan molemmista päistä löytyy ohittamaton raja, jota ei siis voi mitenkään ohittaa. Hyvin monessa tapauksessa rajat ovat 0 ja 255.
AC
Alternating Current
AC
Authentication Center
ACARD
Advisory Council for Applied Research and Development
ACC
ACCumulator
ACC
Automatic Chrominance Control
ACC
Automatic Color Control, Automaattinen värinhallinta
ACC
Automatic Contrast Control
ACCESS CODE
SAANTIKOODI, KULKULUPA, Lähiverkkojen ja modeemien välityksellä toisiinsa yhteydessä olevat tietokoneet käyttävät usein numerosarjaa, jonka avulla estetään järjestelmän luvaton käyttö. Toinen vaihto on tunnussana.
ACD
Automatic Calling Distribution
ACDI
Asynchronous Communication Device Interface
ACE
Advanced Computer Environment
ACE
Automatic Calling Equipment, Automaattinen soittotyökalu
ACIA
Asynchronous Communication Interface Adapter
ACIRC
Adaptive Cross Interleave Reed-Solomon
ACP
Algebra of Communicating Processes
ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ACSE
Association Control Service Element
ACU
Auto Calling Unit
ADA
Yhdysvaltain puolustusministeriön toimeksiannosta 1970-luvun lopulla kehitetty alun perin systeemiohjelmointiin tarkoitettu yleinen lausekieli. Nimi on annettu Charles Babbagen 1800-luvulla rakentaman ensimmäisen tietokoneen ensimmäisen ohjelmoijan, lordi Byronin tyttären Adan mukaan.
ADAPSO
Association of Data Processing Service Organizations. Amerikkalainen ATK-alan palveluyritysten järjestö.
ADC
ANALOG TO DIGITAL CHIP, Mikropiiri, joka muuntaa analogisen signaalin digitaaliseen muotoon. Käytetään yleensä äänikorteissa.
AD HOC
ASIAKOHTAINEN, Usein tietokoneiden parissa käytetty lyhenne, joka merkitsee tietyn asian koskevan vain mainittua asiaa, eikä toimi muissa yhteyksissä.
ADOBE
Suuri amerikkalainen tietokonealan yritys, joka on keskittynyt lähinnä graafisten sovellusohjelmien tekemiseen PC- ja Macintosh- tietokoneille. Kuuluisin sovellusohjelma on ehkä Adobe Photoshop, joka tunnetaan ympäri maailmaa kuvien käsittelyn monitaiturina. Tunnetaan myös laserkirjoittimien sivunkuvauskielen, PostScript:in, tekijänä. Samalla alalla työskentelevät Aldus ja Adobe yhdistyivät vuonna 1994.
ADP
Automatic Data Processing
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
AFIPS
American Federation of Information Processing Societies. Amerikkalaisten ATK-käyttäjäyhdistyksien kattojärjestö.
AFP
Appletalk Filling Protocol. Apple Macintosh -tietokoneiden lähiverkkojen käyttämä tiedonsiirtomenetelmä.
AGP
Accelerated Graphics Port, Kiihdytetty grafiikkaportti
AGP
Advanced Graphics Port, näytönohjainportti
AI
Application Interface
AI
Artificial Intelligence
AIKA-ANNOS
Osituskäytössä (esim. moniajossa) se aika, tavallisesti muutamia millisekunteja, joksi kukin käytettävä ohjelma saa kerrallaan suoritusvuoron keskusyksikössä.
AIKAKATKAISU
Erityistoimen käynnistäminen automaattisesti, jos odotettua toimintaa ei määräajassa esiinny. Esimerkiksi siirtoyhteyden purkaminen tietyn ajan kuluttua viimeisen jakson lähettämisestä.
AIKALEIMA
Tapahtumatietoon tai esimerkiksi tiedostoon liitetty tieto käsittelyajankohdasta ja mahdollisesti myös käyttäjästä.
AIX
Advanced Interactive eXecutive, IBM:n käyttämä Unix-käyttöjärjestelmä.
AJOMODULI
Konekielinen ohjelma tai ohjelmajoukko, joka voidaan ladata muistiin ja suorittaa sellaisenaan.
AJONAIKAINEN MUISTINVARAUS
Muistin varaaminen ohjelman käyttöön tarpeen mukaan ohjelman suorituksen aikana.
AJOSARJA
Usean koneajon muodostama kokonaisuus, jonka ajojen järjestys ja keskenäiset riippuvuudet on määritetty.
AJURI
Käyttöjärjestelmään tai käyttöliittymään kuuluva siirräntälaitetta ohjaava ohjelma.
AKUSTINEN KYTKENTÄ
Tietokoneen kytkentä puhelinverkkoon puhelimen luurin välityksellä.
ALATUNNISTE
Jokaisen sivun alareunaan tulostuva samanlainen teksti, johon voivat sisältyä sivunumero ja aineiston yksilöintitunnus.
ALAVIITE
FOOTNOTE, Tekstin osa, joka sivutuksessa tai tulostuksessa siirtyy erilleen tiettyyn kohtaan sivua, tavallisesti alareunaan, ja johon normaalisti on viittaus tekstissä.
ALDUS
Suuri amerikkalainen tietokonealan yritys, joka on keskittynyt lähinnä graafisten sovellusohjelmien tekemiseen PC- ja Macintosh- tietokoneille. Tunnetaan parhaiten Aldus Pagemaker julkaisuohjelmasta, joka on ollut jo lähes vuosikymmenen alan pioneeri ja on nyt viidennessä versiossaan. Samalla alalla työskentelevät Aldus ja Adobe yhdistyivät vuonna 1994.
ALGOL
Algorithmic Language. Kansainvälisen yhteistyön tuloksena 1960 julkaistu algoritmien esittämiseen ja erityisesti teknistieteelliseen laskentaan tarkoitettu lausekieli, jonka periaatteet, kuten lohkorakenne, ovat useimpien nykyisten lausekielien pohjana. Tästä kielestä kehitetty mutta siitä huomattavasti eroava Algol 68 on IFIP:in suunnittelema, 1969 julkaistu lausekieli, joka tunnetaan erityisesti systemaattisesta määrittelystään.
ALGORITMI
ALGORITHM, Joukko toimintaohjeita, jotka esittävät äärellisen sarjan toimia tehtävän suorittamiseksi tai ratkaisemiseksi.
ALi
Acer Laboratories Inc.
ALIAS
ALgorIthmic ASsembly language
ALIBI
Adaptive Location of Internetworked Bases of Information
ALIHAKEMISTO
SUBDIRECTORY, Toisen hakemiston sisällä oleva hakemisto.
ALIKAAVIO
SUBSCHEMA, Yhden ohjelman käytettäväksi tarkoitetun tietokannan osan kuvaus.
ALIOHJELMA
SUBPROGRAM, SUBROUTINE, Osatehtävän suorittava ohjelmamoduuli, jota toinen ohjelmamoduuli kutsuu.
ALKUKIELI
SOURCE LANGUAGE, Kieli, jolla ohjelma kirjoitetaan.
ALTISTUS
EXPOSURE, Uhkaavan vahingon suuruuden ja sen sattumisen todennäköisyyden tulo.
ALU
ARITHMETIC/LOGICAL UNIT, Mikroprosessorin laskentaosa, aritmeettis-looginen yksikkö. Ei tarkoita erillisista matematiikkaprosessoria, vaan normaaleissa prosessoreissa sijaitseva numerotietoa käsittelevä osa.
ALUSTAMINEN
FORMATOINTI, FORMAT, Levyke pitää alustaa, ennen kuin sille voidaan tallentaa tietoa. Alustamisen yhteydessä levylle luodaan tiedostokirjanpito, magneettiset urat ja sektorit.
AMD
Advanced Micro Devices, mm. piirilevyvalmistaja
AMI
Alternate Mark Inversion
AMI
American Megatrend Inc., Piirilevyjen ja komponenttien valmistaja
AMI-BIOS
American Megatrend Inc. BIOS
ANALOGIAKONE
ANALOG COMPUTER, Tietojenkäsittelylaite, jossa luvut ja muuttujien arvot esitetään analogisten fysikaalisten suureiden avulla. Esimerkiksi sähkön jännitteen avulla.
ANONYYMI-FTP
Internet FTP-tiedonsiirron muoto, jossa käyttäjätunnukseksi annetaan sana ANONYMOUS ja salasanksi oma sähköpostiosoite. Osoitteesta FTP-palvelimen ylläpitäjä voi seurata palvelimella käyneitä vieraita, joten tiedostojen siirtäminen ei nimestään huolimatta tapahdu nimettömänä.
ANONYYMIPALVELIN
Sähköpostin käsittelyohjelma, joka poistaa alkuperäisen lähettäjän nimitiedot ja korvaa ne numerokoodilla. Koska nimitiedot on postettu, lähettäjän todellinen henkilöllisyys ei näy viestin vastaanottajalle. Tämä on herättänyt myös kritiikkiä, koska anonymiteetin suojissa voidaan välittää moraalisesti tai lainsäädännöllisesti arveluttavaa tietoa. Eräs tunnetuimmista tälläisistä palvelimista sijaitsee suomessa (anon@penet.fi)
ANSI
American National Standards Interface. ANSI on amerikkalainen standardointijärjestö. Se on laatinut mm. ANSI-merkistön, joka on kansainvälisesti hyväksytti merkkijärjestelmä ja joka otettiin käyttöön Windows-käyttöjärjestelmässä.
ANSI-MERKISTÖ
ASCII-merkistöstä poikkeava järjestelmä, jota Windows- käyttöjärjestelmä käyttää sisäisesti. Koodisto sisältää joukon eri maiden kansallisia aakkosia, esimerkiksi suomen ÄÖÅ-kirjaimet. Tässä järjestelmässä erikoismerkit ovat ASCII-merkistöstä poikkeavilla paikoilla, eikä ANSI-merkistö sisällä myöskään puoligraafisia merkkejä.
ANSOITTAA
ENTRAP, Sijoittaa tietosysteemiin valvottuja salaovia tunkeutujien ilmisaamiseksi.
AnyLAN
Any Local Area Networks
AOL
American OnLine
A-D
Analog-digital. Tarkoittaa analogisen signaalin muuttamista digitaaliseen muotoon, esimerkiksi waveform-äänitiedostojen nauhoittamista kovalevylle.
A/R
Accounts Receivable, Vastaanotettavat tilit
API
APPLICATION PROGRAM INTERFACE, Joukko käyttöjärjestelmän tarjoamia palveluita. Yhdessä ne muodostavat systeemifunktioiden kirjaston, jota kutsutaan API- rajapinnaksi. Mikrotietokoneympäristössä API-palveluita ovat esimerkiksi lähiverkkojen käyttämiseen tarvittavat funktiot.
APL
A Programming Language. Klassisen matemaattisen merkintäjärjestelmän laajennukseen ja systematisointiin perustuva ohjelmointikieli, jonka on kehittänyt K.E.Iverson ensin kuvauskieleksi 1961 ja sittemmin yhteistyössä muiden kanssa tietokoneen osituskäyttökieleksi.
APM
ADVANCED POWER MANAGEMENT, Virransäästöjärjestelmä, joka sulkee akuilla toimivan tietokoneen osia silloin kun niitä ei tarvita sekä laskee kellotaajuutta virrankulutuksen vähentämiseksi. Windows kuten Linux sekä Mac tukevat tätä järjestelmää, jonka avulla virransäästöasetuksia voi muuttaa.
APPC
ADVANCED PROGRAM-TO-PROGRAM COMMUNICATIONS, IBM:n määrittelemä käytäntö sovellusohjelmien keskinäiselle kommunikoinnille. Käytännöllä on merkitystä SNA-pohjaisissa verkoissa ja se on sukua DDE ja NetBIOS-määrittelyille. APPC on yleisnimitys LU6.2:lle. CM sisältää APPC-protokollatuen, sen konfigurointi- ja hallintapalvelut ja ohjelmointirajapinnan. Esimerkkisovelluksia ovat elektronisen postin vaihtaminen, hajautetut tietokannat ja etäistulostuskomennot.
APUOHJELMA
UTILITY, Ohjelma, joka suorittaa jonkun aputoimenpiteen. Apuohjelmat on tehty helpottamaan tietokoneen käyttöä sekä täydentämään tai korvaamaan käyttöjärjestelmän käskyjä. Käyttöjärjestelmän mukana tulee apuohjelmia ja niitä on saatavana valtava joukko eri ohjelmistomyyjiltä.
ARA
Appletalk Remote Access
ARAG
AntiReflective-AntiGlare
ARAS
AntiReflective-AntiStatic
ARCA
Advanced Risc Computing Architecture
ARCHIE
Internet-verkossa toimiva tietokanta, joka sisältää tiedot eri FTP- palvelimissa olevista ohjelmista. Käyttäjät voivat kysyä Archielta, mistä FTP-palvelimesta etsitty tiedosto löytyy.
ARCnet
Attached Resource Computer NETwork
ARITMETIIKKAPROSESSORI
NPU, Erityisesti liukuluku eli reaalilukulaskentaan kehitetty mikroprosessori.
ARL
Adjusted Ring Length, Kehittynyt soittopituus
ARLL
Advanced Run Length Limited, Kehittynyt ajopituus rajoitettu
ARM
Advanced Risc Machine
ARM
Annotated Reference Manual
ARM
Asynchronous Response Mode
ARMA
Association of Records Managers and Administrators
ARP
Address Resolution Protocol
ARPA
Advanced Researh Projects Agency. Amerikkalainen tutkimuksien rahoitusorganisaation, joka perusti ARPANET-verkon, joka tunnetaan nykyisin INTERNET-verkkona.
ARPANET
Advanced Research Projects Agency NETwork
ARPL
Adjust Requested Privilege Level
ARTA
Apple Real Time Architecture
ARTIC
A Real-Time Interface Coprocessor
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TEKOÄLY, Vieläkin saavuttamaton tavoite, jossa tietokoneella yritetään jäljitellä ihmisen aivojen toimintaa.
ARTS
Asynchronous Remote Takeover Server
ARTT
Asynchronous Remote Takeover Terminal
ARQ
Automatic Repeat reQuest, Automaattinen keskeytyksen toisto
ARU
Audio Response Unit
AS
Autonomous System
ASAI
Adjunct Switch Application Interface
ASAP
As Soon As Possible=Niin pian kuin mahdollista
ASAP
Automatic Switching And Processing
ASB
Advanced System Buffering, Kehittynyt järjestelmäpuskurointi
ASC
ASCii
ASCII
American Standard Code for Information Interchange. Koodijärjestelmä, joka määrittelee kirjaimet, numerot ja erikoismerkit tiedostonsiirtoa varten DOS-käyttöjärjestelmässä. ASCII-koodeja on 7- ja 8- bittisiä. Koska 7-bitillä voidaan esittää vain 127 erilaista merkkiä, jouduttiin eri maissa poikkeamaan standardista kansallisten merkkien vuoksi (esimerkiksi ÖÄÅ). 8- bittiset ASCII-merkit välillä 128-255 muodostavat nk. laajennetun ASCII-koodimerkistön. Niitä ei ole standardisoitu, mutta useimmat tietokoneet noudattavat koodisivun "American 437" mukaisia merkkejä.
ASD
Automatic Skip Driver
ASF
Active Streaming Format
ASF
Advanced Streaming Format, Kehittynyt virtausformaatti
ASIC
Application-Specific Integrated Circuit
ASIO
Audio Stream In/Out, Äänivirta sisään/ulos
ASIT
Advanced Security and Identification Technology
ASL
Adaptive Speed Levelling
ASLM
Apple Shared Library Manager, Apple:n oma Library-hallinta
ASMP
ASymmetric MultiProcessing, Asymmetrinen moniajo
ASN
Abstract Syntax Notation
ASN
Autonomous System Number
ASO
Automated Systems Operations, Automatisoidut järjestelmä tapahtumat
ASP
Advanced Signal Prosessing
ASP
Active Server Page
ASP
Application Service Provider
ASP
Authorized Service Provider
ASP
Association of Shareware Professionals
ASPI
Advanced Scsi Programming Interface
ASPS
Advanced Signal Processing System
ASR
Address Space Register, Osoitetilan rekisteri
ASR
Automatic Speech Recognition, Automaattinen äänentunnistus
ASR
Automatic Send-Receive, Automaattinen lähettäjä/vastaanottaja
ASSEMBLER
Symbolinen konekieli, jota käytetään tietokoneen ohjelmointiin. Kieli on prosessorityypistä riippuvainen ja sitä käytettäessä täytyy tuntea mikroprosessorin ja mikrotietokoneen rakenne ohjelmoijan kannalta.
AST
Albert wong, Safi qureshey, Thomas yuen, AST on valmistanut mm. näyttöjä
AS/U
Advanced Server for Unix, Unixin kehittynyt serveri
ASYNC
ASYNChronous, Asynkroninen
ASYNKRONINEN
TAHDISTAMATON, Kahden laitteen välisessä tiedonsiirrossa käytetty menetelmä, jossa merkkien siirto ei tapahdu etukäteen sovitun ajoituksen mukaan. Siirrettäviin merkkeihin lisätään bittejä osoittamaan vastaanottavalle laitteelle merkin alku ja loppu.
AS/400
Application System/400
AT
Advanced Technology, Kehittynyt teknologia, aikaisemmin käytettyjen tietokonekoteloiden standardi
AT
ATtention command language
AT-KOMENNOT
Hayes-yhtiön kehittämä ja myöhemmin epästandardisti laajentunut modeemien komentokieli. Lähes kaikki nykyään käytössä olevat modeemit osaavat AT-komentokielen.
ATA
AT Attachment
ATAPI
AT Attachment Programming Interface
ATAPI
AT Attachment Packet Interface
ATDP
Attention Dial Pulse
ATDT
Attention Dial Tone
ATE
Automated Test Equipment, Automaattinen testityökalu
ATG
Advanced Technology Group, Kehittynyt teknologiaryhmä
ATH
Attention Hang-up
ATK
Automaattinen TietojenKäsittely
ATKINS
Usein käytetty lyhennys ATK-instituutista.
ATL
Active Template Library
ATM
Asynchronous Transfer Mode
ATM
Automated Teller Machine
ATM
Air Traffic Management, Ilmaliikennejohto
ATM
Adobe Typeface Manager, Adobe:n kehittävä skaalattavien fonttien tekniikka. Hyvin paljon TrueType-fonttien kaltainen.
ATPS
AppleTalk Printing Services
ATR
Automatic Terminal Recognition
ATS
Administrative Terminal System
ATS
Apple Terminal Services
AT&T
American Telephone & Telegraph
ATTN
ATTeNtion, Huomio
ATTRIB
ATTRIBute
ATX
Advanced Technology eXtended, Kehittynyt teknologia jatkettu, mm. ATX-kotelot, jotka ovat AT-koteloiden seuraajia
AUDIT
AUtomated Data Input Terminal
AUI
Attachment Unit Interface
AUI
Autonomous Unit Interface
AUP
Acceptable Use Policy
AUTO
AUTOmatic
AUTOEXEC
AUTOmatic EXECution, Automaattitoiminto
AUX
AUXiliary
AV
Audio/Video, Kuva/ääni-yhteys
AV
AudioVisual, Videojärjestelmä
AV
Authenticity Verification
AVA
Audio Visual Authoring
AVC
Audio Visual Connection, Video-yhteys
AVD
Alternating Voice and Data, Vaihtoehtoina ääni ja data
AVG
AVeraGe, Keskimääräinen
AVI
Audio Visual Interleave
AVP
Attribute-Value Pair
AVR
Automatic Voice Recognition, Automaattinen äänentunnistus
AVT
Applied Voice Technology, Lisätty äänitekniikka
AWE
Advanced Wave Effects
AWG
American Wire Gage
AWK
al Aho, peter Weinberger, brian Kernighan
AWS
Advanced Workstations and Systems, Kehittyneet työryhmät ja järjestelmät
AWT
Abstract Window Toolkit
AZERTY
AZERTY-KEYBOARD, AZERTY-NÄPPÄIMISTÖ, Ranskalaisissa tietokoneissa ja kirjoituskoneissa käytettävä näppäimistö.
b
bitti = 0,125 tavua
B
Byte = tavu = 8 bittiä
B-ICI
B-isdn Inter Carrier Interface
B-ISDN
Broadband Integrated Services Digital Network
B-NT1
Broadband Network Terminal 1
B-NT2
Broadband Network Terminal 2
B-TA
Broadband Terminal Adapter
B-TE1
Broadband Terminal Equipment 1
B-TE2
Broadband Terminal Equipment 2
BABCo
Business Application Performance COrporation
BACP
Bandwidth Allocation Control Protocol
BAN
Bridged Area Network, Sillattu verkkoalue
Base2
Baseband, 200 m
BaseF
Baseband, Fiber
BaseFX
Baseband, Fiber
BaseT
Baseband, Twisted-pair
BaseTX
Baseband, Twisted-pair
BaseVG
Baseband, Voice Grade
BaseX
Baseband, eXtended
BAS
Basic Activity Subset
BASF
Badische Anilin und SodaFabrik
BASIC
Beginners All-purpose Symbolic Information Code
BASICA
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code Advanced
BASIS
BAse Stored ImageSensor
BAT
BATch
BAUD
BAUDI, Tiedonsiirtonopeuden yksikkö, joka ilmaisee siirrettyjen bittien lukumäärän sekunnissa.
BBBS
'B' BULLETIN BOARD SYSTEM, Suomalainen purkkiohjelmisto, jonka nimi tulee todennäköisesti tekijän Kim Heinon 'B' kirjaimesta jota hän käyttää nimensä välissä. Monipuolinen ja laaja ohjelmisto, sisältää mm. täydellisen internet, fax, voice ja fidonet tuen. On helposti asennettavaksi monilinjaiseksi ja löytyy sekä dos- että os2-versioita. Sisältää myös täydellisen kielituen suomen, ruotsin, norjan ja englannin kielille. Shareware ohjelma, reksiteröityminen määräytyy linjamäärän mukaan 300 markasta ylöspäin. (wanha)
BBD
Bucket-Brigade Device
BBN
Bolt, Beranek et Newman inc.
BBS
Bulletin Board System
BCC
Binary Cyclic Code
BCC
Block Check Character
BCD
Binary Coded Decimal. Binäärisesti koodattu desimaaliesitysmuoto.
BCH
Bose-Chadhuri-Hocquenghem code
BCLDS
Broadband ConnectionLess Data Service
BCS
Basic Combined Subset
BCS
British Computer Society
BCT
Binary Code Ternary
BDSS
Bayesian Decision Support System
BDU
Bridge Data Unit
BEDO DRAM
Burst Extended Data Output Dynamic Random Access Memory
BEL
BELl
Bell 103
Amerikkalainen Bell -yhtiön kehittämä standardi modeemien tiedonsiirton. Maksiminopeus 300 bps. On lähes kokonaan poistunut käytöstä.
Bell 212A
Amerikkalainen Bell -yhtiön kehittämä standardi modeemien tiedonsiirton. Maksiminopeus 1200 bps. On lähes kokonaan poistunut käytöstä.
BER
Bit Error Rate
BERT
Bit Error Rate Test
BESK
Binär Elektronisk Sekvens-Kalkylator
BFO
Beat Frequency Oscillator
BFOC
Bayonet Fibre Optic Connector
BFTP
Binary File Tranfer Protocol
BG
BackGround
BGA
Ball Grid Array
BGA
Bridge Group Address
BGP
Basic Gateway Protocol
BHCA
Busy Hour Call Attempts
BI
BIdirectional
BIF
Binary Image Format
BIN
BINary
BIND
Berkeley Internet Name Daemon
BINÄÄRINEN
Binäärisessä esitysmuodossa tieto esitetään kaksilukujärjestelmän mukaisesti. Käytössä ovat vain merkit 0 ja 1. Tietokoneet käyttävät sisäisessä toiminnassaan binääristä esitysmuotoa.
BINÄÄRITIEDOSTO
Tiedosto, joka sisältää tietokoneen ymmärtämää tietoa binäärimuodossa. Tälläinen tiedosto on sovelluskohtainen ja vain sen luettavissa ja ymmärrettävissä.
BIOS
Basic Input/Output System. Emolevyllä oleva 64 tai 128 kilotavun ROM-muisti, joka sisältää laitteiston perustason tiedot kuten käynnistys ja asetusohjelmat. Huolehtii keskusyksikön ja oheislaitteiden välisestä tiedonsiirrosta.
BIPS
Billion of Instruction Per Second
BISYNC
Binary Synchronous Communication Protocol
BIT
BITTI, Binary Digit. Pienin tiedon esitystapa, 0 tai 1. Kahdeksan bittiä muodostaa 8-bitin tavun. Bitti on kuin sähkökytkin; Se joko on päällä tai pois päältä. Koska tietokoneen rakenneosat perustuvat kaksitilaisiin elementteihin, käsittelevät keskusyksiköt binäärisiä kokonaisuuksia, joiden osasilla voi olla arvona vain 1 tai 0. Koska ihmisen on vaikea käsitellä binäärilukuja (100110...) on binääriarvoja yhdistelemällä saatu lähellä 10-järjestelmää olevat oktaali- ja desimaalijärjestelmät.
BITNET
Becouse It's Time NETwork
BIU
Basic Information Unit
BLOB
Binary Large OBject
BLU
Basic Link Unit
BMDP
BioMedical Computer Program
BMP
BitMap Picture
BNC
BAYONET NUT COUPLING, Liitintyyppi, jota alunperin on käytetty koakskaapeleiden liittämiseen esimerkiksi videoliitännöissä, radiotaajuisilla yhteyksillä sekä IEEE 802.3 10Base2 ja ohut-Ethernet-tyyppisissä lähiverkoissa. Lisäksi BNC-liitintä käytetään myös testauslaitteissa joissa nopea kiinnittäminen ja irroittaminen on tärkeää.
BOD
Bandwidth On Demand
BOD
Book On-Demand
BOF
Beginning Of File
BONDING
Bandwith ON Demand INteroperability Group
BOOTP
BOOTstrap Protocol
BOP
Bit Oriented Protocol
BOT
Beginning Of Tape
BPDU
Bridge Protocol Data Unit
BPI
Bits Per Inch
BPI
Bytes Per Inch
BPP
Bits Per Pixel
BPS
BITS PER SECOND, Siirettyjen bittien määrä sekunnissa, ilmaisee modeemin teoreettisen tiedonsiirtonopeuden.
BPSK
Binary Phase Shift Keying
BRA
British Robot Associati-on
BRAM
Burst Random Access Memory
BREMA
British Radio Equipment Manufacturers Association
BRI
Basic Rate Interface
BRIDGE
SILTA, Samanlaisten mikroverkkojen välinen tietoliikennelaite. Sillalla voidaan yhdistää useita fyysisesti erillään olevia verkkoja käyttäjän kannalta näkymään yhtenä verkkona.
BROUTER
Bridge + ROUTER
BROWSER
Ohjelma, jolla luetaan ja selataan World Wide Web -palvelimissa olevia graafisia HTML-sivuja. Tunnetuimpia ovat Internet Explorer, Avant, Mozilla, ja NetScape.
BS
BackSpace, Korjaus
BSA
Boron-Silicon-Glass Self-Aligment
BSA
Business Software Alliance
BSC
Base Station Controller
BCE
Binary Synchronous Communications protocol
BSD
Binary Coded Decimal
BCD
Berkely Software Distribution
BCD
Berkely Standard Distribution
BSDI
Berkeley Software Design, Inc.
BSRAM
Burst Static Random Access Memory
BSS
Basic Synchronization Subset
BSS
Base Station System
BST
Boundary-Scan Testing
BTAM
Basic Telecommunications Access Method
BTD
Bad Track Table
BTRON
Business The Realtime Operating System Nucleus
BTS
Base Transceiver Station
BTU
Basic Transmission Unit
BTX
BildschirmTeXt
BUA
Bridge Unique Address
BWCC
Borland Windows Custom Controls
BYTE
=tavu.
C-KIELI
C-LANGUAGE, Käytetyin ohjelmointikieli mikrotietokoneympäristössä. Lohkorakenteinen ohjelmointikieli, jossa on monipuoliset kontrollirakenteet ja tehokas muistiosoittimien käyttötapa.
CA
Computer Associates, Tietokoneyhteistyökumppanit
CAAD
Computer Aided Architectural Design, Tietokoneistettu arkkitehtuurisuunnittelu
CABD
Computer Aided Building Design, Tietokoneistettu rakennussuunnittelu
CAC
Computer Aided Creativity
CACHE
VÄLIMUISTI, Lisämuisti, jolla nopeutetaan esimerkiksi kovalevyn tai emolevyn toimintaa. Tiedon käsittely pyritään hoitamaan niin, että tarvittava tieto löytyisi mahdollisimman usein välimuistista muiden hitaampien vaihtoehtojen sijasta. Välimuisti voidaan myös hoitaa ohjelmallisesti, kuten esimerkiksi MS-DOS käyttöjärjestelmän mukana tuleva SmartDrive.
CACSD
Computer Aided Control System Design
CAD
Computer Aided Design. Tietokoneavusteinen suunnittelu. Yleensä tehokkailla koneella kolmiulotteisessa ympäristössä tapahtuva esineiden luominen.
CADD
Computer Aided Drauthing and Design
CADS
Computer Aided Design System, Tietokoneistettu suunnittelujärjestelmä
CADS
Computer Aided Drafting System
CAE
Computer Aided Engineering. Tietokoneavusteinen laskenta ja suunnittelu. Työn tekiminen siten, että tietokoneella on keskeinen osa.
CAI
Computer Aided Inspection, Tietokoneistettu tutkinta
CAI
Computer Aided Instruction, Tietokoneistettu ohjaus
CAI
Computer Assisted Instruction, Tietokoneavustettu ohje
CAIA
Computer Assisted Information Access, Tietokoneavustettu tiedonsaanti
CAIS
Common Apse Interface Set
CAISE
Computer Aided Integrated Software Engineering, Tietokoneavustettu integroitu software-suunnittelu
CAL
Computer Aided learning, Tietokoneavustettu oppiminen
CALS
Computer Aided Acquisition and Logistic Support
CAM
Computer Aided Manufacturing, Tietokoneistettu valmistus
CAM
Common Access Method, Yleinen pääsytapa
CAM
Content Addressable Memory, Sisältöön osoitettava muisti
CAM
Complete Answering Machine, Täydellinen vastauslaite
CAMAC
Computer Aided Measurement And Control, Tietokoneistettu mittaus ja hallinta
CAN
CANcel, peruuta
CAN
Controller Area Network
CAP
Carrierless Amplitude and Phase modulation
CAP
Computer Aided Publishing, Tietokoneistettu julkaisu
CAPI
Common isdn API
CAPP
Computer Aided Process Planning, Tietokoneistettu prosessisuunnittelu
CAPP
Computer Aided Printing and Publishing, Tietokoneavustettu tulostus ja julkaisu
CAPS
CAPitalS, Suuret kirjaimet, esim Caps Lock asettaa päälle
CAR
Computer Aided Radio, Tietokoneistettu radio
CARAM
Content Addressable Random Access Memory
CAROL
Computer Aided Revolution On Learning
CAS
Communication Application Specification
CASE
Common Application Service Element
CASE
Computer Aided Software Engineering, Tietokoneistettu software-kehitys
CAT
Computer Aided Testing, Tietokoneistettu testaus
CAT
Computer Aided Teaching, Tietokoneistettu opetus
CAT
Computer Adaptive Test
CAT
Computer Aided Tomography
CAT
Computer Aided Transcription
CAT
Computer Aided Concatenate
CAT
CATenate
CAT
CATalog
CAT
CATegory
CAT
Common Abstract Tree language
CATE
Computer Aided Testing Engineering, Tietokoneistettu testikehittely
CATIA
Computer-graphics Aided Three-dimensional Interactive Application, Tietokonegraafinen, 3-ulotteinen interaktiivinen ohjelma
CAV
Constant Angular Velocity
CAU
Control Access Unit
CAU
Controlled Access Unit
CBASIC
Commercial BASIC, Kaupallinen BASIC
CBBS
Computer Bulletin Board System
CBC
Cipher Block Chaining
CBDS
Connectionless Broadband Data Service
CBEMA
Computer and Business Equipment Manufacturers Association
CBIOS
Compatibility Basic Input Output System
CBL
Computer-Based Learning, Tietokonepohjainen oppi
CC
Carbon Copy
CC
Cluster Controller
CCFL
Cold Cathode Fluorescent Lamp
CCITT
COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL TÉLÉPHONIQUE ET TÉLEGRAPHIQUE, (engl. International Telegraph and Telephone Consultative Committee) Kansainvälinen telelaitosten liitto, joka julkaisi tietoliikennealan erilaisia suosituksia joilla käytännössä on lähes standardin asema. CCITT oli kansainvälisen ITU:n alainen komitea. Kesästä 1993 järjestön nimi on ollut International Telecommunication Union ja se koostuu useista alakomiteoista kuten telealaa käsittelevästä komiteasta ITU-T:stä.
CD
Compact Disk
CD
Communication Driver
CD
Change Directory, Vaihda hakemistoa
CD
Carrier Detect
CD-DA
Compact Disk Digital Audio
CD-I
Compact Disk Interactive
CD-MO
Compact Disk Magneto Optical
CD-R
Compact Disk Recordable, Tallennettava
CD-RAM
CacheD Random Access Memory
CD-RDx
Compact Disk - Read only memory Data eXchange standard
CD-ROM XA
Compact Disk Read Only Memory eXtended Architecture
CD-RTOS
Compact Disk - Real Time Operating System, CD - Reaaliaikainen käyttöjärjestelmä
CD-RW
Compact Disk - ReWritable, Uudelleenkirjoitettava
CD-V
Compact Disk Video
CD-WO
Compact Disk Write Once, Kerran kirjoitettava
CDA
Compact Disk Audio
CDA
Compound Document Architecture
CDC
Control Data Corporation
CDDB
Compact Disc DataBase, CD Tietokanta
CDDI
Coaxial Distributed Data Interface
CDF
Common Data Format, Yleistietomuoto
CDL
Computer Description Language
CDMA
Code Division Multiple Access
CDRL
Contract Data Requirements List
CDS
Command and Data System
CDV
Cell Delay Variation
CE
Cache Enable
CE
Chip Enable
CE
Collision Elimination
CE
Convert Enable
CENTRONICS
Vanha kirjoitinvalmistaja, jonka kehittämä liitäntätapa jäi elämään. Centroinics-liitäntä tunnetaan nykyään paremmin nimellä rinnakkaisliitäntä.
CG
Chassis Ground
CGA
Color Graphics Adapter. Vanha näytönohajainstandardi, joka nykyään on poistunut lähes kokonaan käytöstä. Kuitenkin vielä uudet VGA ja SVGA pystyvät tarvittaessa emuloimaan CGA-monitoria. CGA-monitorin maksitarkkuun kahdella värillä on 640x200 ja neljällä värillä 320x200. Esimerkiksi Windows ei tue tätä näytönohjainta, koska tarkkuus olisi liian pieni graafista käyttöliittymää varten.
CGA
Column Grid Array
CGI
Common Gateway Interface
CGI
Computer Graphics Interface
CGM
Computer Graphics Metafile
CHS
Cylinder-Head-Sector
CISC
Complex Instruction Set Computer
CISC/VS
Customer Information Control System / Virtual Storage
CLASS 1
Faksimodeemin komentokanta.
CLASS 2
Faksimodeemin komentokanta.
CLI
Call Level Interface
CLIENT/SERVER
ASIAKAS/PALVELIN, Järjestelmä, jossa sovellusksen käyttöliittymä on selvästi erotettu omaksi ohjelmakseen. Client (asiakas) huolehtii käyttöliittymän ylläpidosta ja pyyntöjen välityksestä verkon kautta serverille (palvelin), joka tekee varsinaisen työn. Client/Server-tyyppiset ratkaisut helpottavat erityyppisten koneiden, käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen yhteensovitusta, koska kaikki tiedot siirretään valikoidun protokollan määräämällä tavalla. Lähes kaikki Internetin palvelut perustuvat tähän tekniikkaan. Tämä vähentää verkossa liikkuvan tiedon määrää ja varmistaa erimerkkisten koneiden yhteensopivuuden.
CLP
CLiPboard, Leikepöytä, väliaikainen tiedonsiirtämiseen tarkoitettu järjestelmä
CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor
CMY
Cyan, Magenta, Yellow
CMYK
Cyan, Magneta, Yellow, Black. Syaani, Magneta, Keltainen, Musta. Standardi värisävyjen tarkkaan määrittelemiseen.
COBOL
Common Business Oriented Language. Kaupallisten tietojenkäsittely- tehtävien ohjelmointiin tarkoitettu, USA:n valtion aloitteesta amerikkalaisten käyttäjien ja tietokoneen valmistajien yhteistyönä ns. Codasyl-komiteassa alustavasti vuonna 1961 ja täsmällisesti vuonna 1965 määritelty, englannin kieltä muistuttava lausekieli. Kansainvälinen standardi julkaistiin vuonna 1972, laajennettu, modulaarinen Cobol standardoitiin USA:ssa vuonna 1974.
CODE PAGE
KOODISIVU, MS-DOS 3.2:ssa käyttöönotettu järjestelmä, jossa vakiomerkistön (sivu 437) lisäksi muistiin voidaan ladata ohjelmallisesti määritelty toinen merkistö, joka sisältää asianomaisen maan omat erikoismerkit. Eniten kansallisia erikoismerkkejä on koottu sivulle 850. Sitä käyttämällä merkit näkyvät samanlaisina mahdollisimman monessa maassa. Koodisivut kuluttavat kallisarvoista perusmuistia eivätkä kaikki kirjoittimet tue niiden käyttöä.
COM
serial COMmunication port, Sarjayhteysportti
COM1
Kaikissa MS-DOS/PC-DOS käyttöjärjestelmää käyttävissä koneissa sarjaportin laitetunnus. Alunperin oli mahdollista käyttää vain kahta sarjaporttia (COM1 ja COM2), mutta nykyisin tätä rajoitusta pystytään kiertämään.
COMPRESS
Tiivistäminen.
CON
CONsole, Konsoli
CONFIG.SYS
Käynnistysaseman (A: tai C:) päähakemistossa oleva tekstimuotoinen tiedosto, joka sisältää PC-DOS tai MS-DOS käyttöjärjestelmän kokoonpanoon ja toimintaan vaikuttavia asetuksia.
CP/M
Control Program for Microprocessors. Difital Research Inc. - yrityksen kehittämä käyttöjärjestelmä, joka oli laajassa käytössä 8-bittisillä mikrotietokoneilla 1980-luvun alussa. MS-DOS muistuttaa hyvin paljon CP/M ja käyttöjärjestelmää ja sieltä periytyy esimerkiksi 8+3 tiedostonimet. Koko PC-tietokoneiden historia alkoi siitä, kun CP/M -ohjelmista alkoi ilmestyä MS-DOS versioita.
CPS
Characters per Second. Siirrettyjen merkkien määrä sekunnissa, ilmaisee modeemin todellinen tiedonsiirtonopeuden.
CPU
Central Process Unit. Keskusyksikkö. Tietokoneen puolijohdeosa, joka hoitaa konekielisten käskyjen tulkinnan ja suorituksen. Koostuu ohjausyksiköstä, artitmeettisloogisestä yksiköstä (=ALU), rekistereistä ja niiden välisestä väylästä. Intel 386sx ja paremmissa keskusyksiköissä on myös matematiikkasuoritin sisäänrakennettuna.
CORBA
Common Objet Request Broker Architecture
CRC
Cyclic Redundancy Check
CRT
Cathode Ray Tube. Normaali kuvaputkinäyttö.
CS
Clear to Send, Valmis lähetettäväksi
CS
CompuServe
CSL
Computer Structure Language
CSL
Control and Simulation Language
CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Kilpailuperiaatteeseen perustuva siirtomedian hallintamenetelmä, käytössä pienverkkojen toteutuksissa.
CSS
Cascading Style Sheet
CSV
Comma-Separated Value
CSV
Comma-Separated Variable
CSV
Circuit-Switched Voice
CSV
Common Services Verbs
CTS/RTS-VUORONVALVONTA
Tapa, jolla modeemi ja päätelaite (esim. sarjaportti) ilmoittavat toisilleen valmiutensa ottaa tietoa vastaan.
CU-SEEME
Internetissä toimiva videokuvan lähetysmuoto, joka on tarkoitettu Windows- ja MacIntosh- käyttöön. CU-SeeMe antaa esimakua tulevista reaaliaikaisen videokuvan lähetyspalveluista, vaikka kuva onkin mustavalkoinen ja toistaiseksi äänetön (tätä tekstiä kirjoittaessa ollaan juuri sopimassa äänen liittämisestä mukaan).
CUA
COMMON USER ACCESS, IBM:n js Microsoftin määrittelemä mm. tekstinkäsittelyssä käytetyt rutiinitoimenpiteet kuten tekstinmuotoilu, leikkaa-liimauksen, lohkosiirrot, tiedostonkäsittelyn, valikkorakenteet jne. CUA:n käytännön toteutuksia ovat esimerkiksi Windows, Windows NT, OS/2 Presentation Manager ja New Wave.
D9 JA D25-LIITIN
Liitintyypit, joita käytetään yleisesti mikrotietokoneympäristössä. Mikron sarjaliikemme hoidetaan yleensä joko 9-napaisen (=D9) tai 25-napaisen (D25) liittumen kautta. D25-liitintä käytetään yleensä halvemmissa "kloonikoneissa". IBM, ICL, COMPAQ ja muut johtavat valmistajat ovat siirtyneet D9-liittimiin.
D3D
Direct 3D, Suora 3D, järjestelmä, joita useat pelitä käyttävät 3d-mallinnukseen
DAC
DIGITAL TO ANALOG CHIP, Mikropiiri, joka muuntaa digitaalisen tiedon analogiseen muodon. Esimerkiksi kovalevyllä sijaitsevan waveform-tiedon ääneksi.
DATA
Ammattitermi, jota käytetään tarkoittamaan sitä tietoa, jota tietokone käsittelee.
DAT
DIGITAL AUDIO TAPE RECORDER, Tietokonekäyttöön tarkoitettu digitaalinen nauhatallennuslaite. Laite perustuu videonauhurin tapaiseen pyörivään äänipäähän. Äänipäät on sijoitettu pyörivään sylinteriin, jota on kallistettu muutaman asteen verran. Sylinterin pyöriessä äänipäät piirtävät digitaalisen ääni-informaation viistottaisina raitoina ääninauhalle. Yhdelle kasetille mahtuu 1-2 Gt tietoa. Käyttö lähinnä varmuuskopioiden ottamiseen.
DB
DataBase, Tietokanta
DBA
DataBase Administrator, Tietokannan järjestelmänvalvoja
DBCS
Double-Byte Character Set
DBF
DBase File, Tietokanta tiedosto
DBML
DataBase Markup Language
DBMS
Data Base Management System, Tietokannan hallintajärjestelmä
DBRI
Dual Basic Rate Interface
DCA
Document Content Architecture. IBM:n kehittämä asiakirjatiedostojen muotoilua käsittelevä standardi. Useat tekstinkäsittelyohjelmat kykenevät sekä tuottamaan että lukemaan DCA-tiedostoja. DCA- tiedostomuodon käyttämisen suurin saavutettu hyöty on lihavointien, kursivointien ja hakemistojen yms. muotoilujen säilyminen tiedostoja siirrettäessä.
DCC
Data Country Code
DCC
Digital Command Control
DCC
Direct Client Connection
DCC
Direct Cable Connection
DCC
Display Combination Code
DCC
Digital Compact Cassette
DCD
Data Carrier Detect
DCOM
Distributed Component Object Model
DD
Double Density
DDC
Document Description Language
DDC
Direct Digital Control
DDE
DYNAMIC DATA EXCHANGE, Windows-käyttöjärjestelmän käyttävä tiedonsiirtomekanismi, joka avaa "kanavan" kahden sovelluksen välille. Sen jälkeen sovellukset voivat lähettää toisilleen komentoja ja vaihtaa keskenään tietoa kanavaa pitkin. Mahdollistaa esimerkiksi tekstikäsittelyohjelmaan laitetun kaavion automaattisen päivittämisen, jos taulukkoa muutetaan taulukkolaskenta-ohjelmalla.
DDoS
Distributed Denial of Service attack
DDR SDRAM
Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
DDR-RAM
Double Data Rate-Random Access Memory
DDS
Digital Data Storage, Digitaalinen tietovarasto
DEBUGGER
"Ötökänpoistaja". Tutkintaohjelma, jolla voidaan etsiä ohjelmavirheitä ohjelmista, joita olet itse tehnyt. Ohjelmalla voidaan keskeyttää ajossa olevan ohjelman suoritus ja tutkia muuttujien arvoa ja muuttaa niitä tarvittaessa. Samoin voit seurata prosessoreiden rekisterin sisältöä, tutkia keskusmuistia, ladata tiedosto keskusmuistiin ja tallettaa se takaisin levylle, käynnistää ohjelma tietystä muistipaikaista lähtien yms. Debugger- ohjelma on hyvin monipuolinen työkalu, mutta sen tehokas käyttö edellyttää monipuolista tietokoneen tuntemusta.
DEMONI
Unix-koneissa tausta-ajossa toimiva prosessi, joka huolehtii jostakin tietystä tehtävästi. Useimmat Internet-palvelut on toteutettu Unixin demoneina.
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
DIA
Document Interchange Architecture. IBM:n julkistama kokonainen arkkitehtuuri, joka määrittelee asiakirjatiedostojen siirron standardit. Ei ole kuitenkaan saavuttanut kovin suurta suosiota käyttäjien keskuudessa.
DIGTAL
DIGITAALINEN, Järjestelmä, jossa tieto esitetään arvoilla 0 ja 1.
DIL
Dual In-Line Package. Eräs mikropiirin pakkausmuoto.
DIMM
Dual In-line Memory Module
DIP
Dual In-line Plastic
DIP
Dual In-line Package
DIP-SWITCH
DIP-KYTKIN, Tietokoneissa olevia pieniä kytkiä, joiden avulla käyttäjä voi asetella erilaisia asetuksia mm. kirjoittimelle, äänikortille tai näytönohjaimelle.
DISPLAY ADAPTER
NÄYTÖNOHJAIN, Mikrotietokoneessa sijaitse osa, jonka avulla kirjoitetaan tekstin ja piitteyään kuvat kuvaruudulle. Sijaitsee laajennuskorttipaikassa erillisenä korttina tai on integroituna emolevylle.
DISTRIBUTION
Jakelu, linux-jakeluista yleisesti käytetty termi, distribuutio ("distro").
DISTRO
Jakelu, linux-jakeluista yleisesti käytetty termi, distribuutio.
DLC
Data Link Control
DLCI
Data Link Connection Identifier
DLE
Data Link Escape
DLL
DYNAMIC LINK LIBRARY, Dymaaninen funktiokirjasto. DLL on jollain korkean tason kielellä ohjelmoiti funktioiden joukko, joita muut ohjelmat voivat käyttää hyväkseen. Esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmän mukana tulee useita DLL-tiedostoja, jotka pitävät sisällään esimerkiksi ikkunoiden käsittelyn Windows-järjestelmässä.
DLT
Digital Linear Tape
DMA
DIRECT MEMORY ACCESS, Muistin suorasaanti ja tiedonsiirto ilman pääprosessoria. DMA- siirrossa erityinen DMA-ohjain käsitteleen tietokoneessa olevaa muistia eikä tarvitse pääprosessorin apua. Tämä mahdollistaa suurien tietomäärien siirron, ilman että tietokoneen muuta toimintaa rasitetaan. Esimerkiksi äänikortit ja CD-ROM asemat käyttävät lähes pelkästään DMA-tiedonsiirtoa muistin käsittely, niiden vaatimien suurten tietomäärien vuoksi.
DMF
high Density Media Format
DNA
Digital Network Architecture, Digitaalinen verkkoarkkitehtuuri
DNS
DOMAIN NAME SYSTEM, Internet-verkon nimipalvelu, joka muuttaa koneiden nimet IP- osoitteiksi ja päinvastoin. Sen ansioista käyttäjä voi viitata koneisiin ja palveluihin niiden nimillä numeeristen osoitteiden asemasta. DNS-palvelu on täysin hajautettu eri puolille verkkoa siten, että yksittäiset nimipalvelimet (Domain Name Servers) kysyvät tarvittaessa osoitteita toisiltaan.
DoS
Denial of Service attack
DOS
DISK OPERATING SYSTEM, Levykäyttöjärjestelmä. Yleisnimitys mikrotietokoneissa levymuistien käyttöä tukeville käyttöjärjestelmille. DOS:n tehtävänä on huolehtia mm. näppäimistön, näytön, muistin ohjauksesta ja tiedonsiirrosta. Tunnettuja käyttöjärjestelmiä ovat mm. MS-DOS, CP/M ja OS/2.
DOUBLESPACE
MicroSoft MS-DOS 6.0 käyttöjärjestelmän yhteydessä julkistettu tiedostonpakkausohjelma, joka pakkaa ja purkaa tiedostoja lennossa, käytön aikana. Tällä menetelmällä kovalevy saadaan näyttämään normaalia isommalta ja levylle mahtuu enemmän tietoa. Yleensä pakkaussuhde on noin 1.5 - 1.8 suhde 1.0:aan.
DPI
DOTS PER INCH, PISTETTÄ TUUMALLE, Tulostimien ja skannereiden yhteydessä käytettävä lukema, joka kertoo montako kuvapistettä yhdelle tuumalle mahtuu. Mitä suurempi DPI-lukema, sitä pienempiä yksittäiset kuvapisteet ovat ja sitä tarkempi kuva niistä muodostuu. Lasertulostimet ovat yleensä 300- 600 DPI ja mustesuihkukirjoittimet noin 360 DPI.
DPMI
DOS PROTECTED MODE INTERFACE, MicroSoftin kehittämä monimutkainen ohjelmointirajapinta, jonka avulla on mahdollista tehdä suuria ja tehokkaita DOS-ohjelmia. DPMI osaa kiertää normaalit PC-tietokoneiden rajoitukset, esimerkiksi 640 kilotavun rajoituksen. DPMI on MS-DOS, PC-DOS, OS/2 ja Windows- yhteensopiva.
DPMS
Display Power Management Signaling, Virranhallintasignaalin näyttö
DQPSK
Differential Quadrature Phase Shift Keying
DRAG AND DROP
VEDÄ JA PUDOTA, Graafisten käyttöjärjestelmien (esim. OS/2 ja Windows) käyttämä menetelmä, jossa asioita voidaan tehdä siirtämällä näytöllä näkyviä asioita hiirellä paikasta toiseen perinteisten valikkokomentojen sijaan.
DRAM
Dynamic Random Access Memory. Luku ja kirjoitusmuisti, jonka sisältä ei pysy muuttumattomana ilman erillistä virkistystä. Virkistäminen tapahtuu lukemalla muistipaikkojen sisällöt. Dynaamisten muistien etu on halvempi hintaKäytetään paljon kannettavissa tietokoneissa, koska elektroluminenssi mahdollistaa pienen ja litteän näytön.
DS
Double Sided, Kaksipuolinen
DS
Data Set ready
DSE
Data Switching Exchange, Tiedonvaihto
DSE
Data Switching Equipment, Tiedonvaihtotyökalu
DSL
Digital Subscriber Line
DSL
Dynamic Simulation Language, Dynaaminen simulaatiokieli
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSN
Distributed Systems Network
DSP
Digital Signal Processor, Digitaalinen signaalinkäsittelijä
DSP
Digital Signal Processing, Digitaalinen signaalinkäsittely
DSP
Domain Specific Part
DSP
Directory System Protocol, Hakemistojärjestelmäprotokolla
DSR
Data Set Ready
DSTN
Double Super Twisted Nematic
DTP
DeskTop Publishing, Työpöytäjulkaisu
DTR
Data Terminal Ready, Tietoterminaali valmis
DVB
Digital Video Broadcasting
DVD
Digital Versatile Disc
DVD
Digital Video Disc
DVD-R
Digital Video Disk - Recordable
DVD-RAM
Digital Video Disc - Read Only Media
DVD-RAM
Digital Versatile Disc - Random Access Memory
DVD-ROM
Digital Video Disc - Read Only Media
DVD-ROM
Digital Versatile Disc - Read Only Media
E-MAIL
Electronic MAIL
EA
Effective Address
EA
Extended Attribute
EA
Electronic Arts
EAI
Enterprise Application Integration
EAR
External Access Register
EARN
European Academic Research Network
EAROM
Electrically Alterable Read Only Memory
EARS
Electronic Access to Reference Services
EARS
Electronic Authoring and Routing System
EARS
Explicit Archive and Retrieval System
EATA
Enhanced AT Bus Attachment
EAX
Environmental Audio eXtensions
EB
ExaByte
EBASIC
Extended BASIC
EBC
Eisa Bus Controller
EBCT
Electron Beam Computed Tomography
EBCDIC
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
EBI
Equivalent Background Input
EBI
Extended Background Investigation
EBIOS
Extended Basic Input/Output System
EBNF
Extended Backus-Naur Form
EBOOK
Electronic BOOK
EBPP
Electric Bill Presentment and Payment
EBT
Electronic Benefits Transfer
EC
Electronic Commerce
EC
Error Control
ECAL
Enjoy Computing And Learn
ECAT
Electronic Card Assembly and Test
ECB
Electronic CodeBook
ECB
Event Control Block
ECC
Error Checking and Correcting
ECC
Elliptic Curve Crypto
ECC
Error Check Code
ECC
Error Correction Code
ECD
Enhanced Color Display
ECD
Enhanced Compact Disk
ECHO
European Commission Host Organization
ECI
External Call Interface
ECL
Emitter Coupled Logic
ECM
Electronic Control Module
ECMA
European Computer Manufacturers Association
ECN
Electronic Communications Network
ECNE
Enterprise Certified Netware Engineer
ECP
Extended Communication Port
ECP
Enhanced Capabilities Port
ECP
Extended Capabilities Port
ECS
Enhanced Chip Set
ECTL
Electronic Communal Temporal Lobe
ECU
Eisa Configuration Utility
ED
Extra high Density
ED
Erase Display
EDA
Electronic Design Automation
EDA
Embedded Document Architecture
EDB
Embedded DataBase
EDC
Electronic Digital Computer
EDC
Enhanced Data Correction
EDC
Error Detection and Correction
EDDC
Extended Distance Data Cable
EDE
Encrypt-Decrypt-Encrypt
EDGAR
Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval
EDGE
Enhanced Data Gsm Environment
EDI
Electronic Data Interchange
EDI
Electronic Document Interchange
EDIF
Electronic Design Interchange Format
EDIFACT
EDI For Administration Commerce and Transport
EDL
Edit Decision List
EDLC
Ethernet Data Link Control
EDLIN
EDitor (LINe text)
EDMS
Electronic Document Management System
EDO
Extended Data Out
EDO RAM
Extended Data Output Random Access Memory
EDOS
Enhanced DOS for windows
EDP
Electronic Data Processing
EDPM
Electronic Data Processing Machine
EDRAM
Enhanced Dynamic Random Access Memory
EDRAM
Eraseable Dynamic Random Access Memory
EDRAM
Extended Dynamic Random Access Memory
EDS
Electronic Data Systems
EDSAC
Electronic Delay Storage Automatic Computer
EDV
Elektronische DatenVerarbeitung
EDVAC
Electronic Discrete Variable Automatic Computer
EE
Extended Edition
EEC
Extended Error Correction
EEG
ElectroEncephaloGram
EEL
Epsilon Extension Language
EEM
Extended Memory Management
EEMAC
Electrical & Electronic Manufacturers of Canada
EEMS
ENCHANGED EMS, Kehittynyt EMS-standardi. AST-yrityksen laajennus EMS 3.2 versiosta.
EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EES
Escrow Encryption Standard
EFA
Extended File Attribute
EFF
Electronic Frontier Foundation
EFI
Electromechanical Frequency Interference
EFI
Electronics For Imaging
EFIGS
English, French, Italian, German, Spanish
EFL
Emitter Follower Logic
E-FORM
Electronic FORM
EFS
Encrypting File System
EFTS
Electronic Funds Transfer System
EGA
ENCHANGED GRAPHICS ARRAY, 80-luvun puolivälissä IBM-yhteensopivissa järjestelmissä muodostunut näytön ohjausstandardiksi. EGA-näytön tarkkuus on 640*350 ja värien määrä 16 väriä.
EGP
Exterior Gateway Protocol
EGREP
Extended Global Regular Expression Print
EHLLAPI
Emulator High Level Language Application Programming Interface
EIA
Electronic Industries Association
EIDE
Enhanced Integrated Drive Electronics
EIGRP
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
EIS
Executive Information System
EISA
EXTENDED INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE, Vuonna 1989 julkaistu mikrotietokoneiden väylämäärittely 32-bittiselle väylälle. Se on alaspäin yhteensopiva nykyisen teollisuusstandardin (ISA) kanssa. Yhdeksän mikrovalmistajan (AST, Compaq, Epson, HP, NEC, Olivetti, Tandy, Wyse ja Zenith) muodostama ryhmä on stansardin takana. Määrittely perustuu Intel-mikroprosessoria (80286, 80386, 80486, Pentium) käyttäviin mikroihin. Väylän nopeud on 33Mb/s.
EJB
Enterprise JavaBeans
EL
ElectroLuminescent
EL
Erase Line
ELAN
Emulated Local Area Network
ELC
Embedded Linking and Control
ELEC
Enterprise Local Exchange Carrier
ELF
Executable and Linking Format
ELF
Extremely Low Frequency
ELS
Entry Level System
EM
Electronic Mail
EM
End of Medium
EM
Expanded Memory
EMA
Electronic Mail Association
EMA
Enterprise Management Architecture
EMA
Enterprise Memory Architecture
EMACS
Editing MACroS
EMB
Extended Memory Block
EMBARC
Electronic Mail Broadcast to A Roaming Computer
EMC
ElectroMagnetic Compatibility
EMC
Enhanced Memory Chip +
EMC
Extended Math Coprocessor
EMC
E* Connection
EMCC
Eckert-Mauchly Computer Company
EMI
ElectroMagnetic Interference
EMM
Expanded Memory Manager
EMM386.EXE
MS-DOS ja Windows-käyttöjärjestelmien mukana tuleva laiteohjain, joka mahdollistaan 640 kilotavun yläpuolella olevan muistin käyttämisen ja muistinhallinnan.
EMR
Electro-Magnetic Radiation
EMR
Enhanced Metafile Record
EMS
Expanded Memory Specification
EMS
Electronic Mail System
EMS
Electronic Message Service
EMS
Energy Management System
EMS-MUISTI
EXPANDED MEMORY STANDARD, Lotuksen, Intelin ja MicroSoftin yhdessä kehittämä muistinlaajennusstandardi, joka perustuu täysin erilliseen ja 16 kilotavun sivuihin jaettuun muistialueen käyttöön.
EMSAPI
Extended Messaging Services Application Programming Interface
EMULOINTI
Jonkin toisen laitteiston matkiminen ohjelmallisesti toisella niin, että se noudattaa matkittavan laitteiston käskyjä. Esimerkiksi monet matriisikirjoittimet emuloivat IBM ProPrinter-kirjointinta, jolloin kaikki tätä kirjoitinta tukevat ohjelmat toimivat myös kyseisellä kirjoittimella.
EMWAC
European Microsoft Windows nt Academic Centre
ENDEC
ENcoder/DECoder
ENDS
ENDs Segment
ENIAC
Electronic Numerical Integrator and Computer
ENQ
ENQuiry
ENSS
Exterior Nodal Switching Subsystem
EOA
End Of Address
EOB
End Of Block
EOC
End Of Conversion
EOF
End Of File
EOF
Enterprise Objects Framework
EOI
End Of Interrupt
EOI
End Or Identify
EOJ
End Of Job
EOL
End Of Line
EOL
End Of List
EOM
End Of Message
EOR
Exclusive OR
EOS
End Of String
EOS
Earth Observing System
EOS
Ei Osaa Sanoa
EOSDIS
Earth Observing System Data and Information System
EOT
End Of Table
EOT
End Of Text
EOT
End Of Tape
EOT
End Of Transmission
EP
ElectroPhotographic engine
EPIC
Explicitly Parallel Instruction Computing
EPL
Effective Privilege Level
EPLD
Electrically Programmable Logic Device
EPM
Enhanced editor for Presentation Manager
EPM
Enterprise Process Management
EPP
Enhanced Parallel Port
EPP
Extended Printer Port
EPROCESS
Executive PROCESS
EPROM-MEMORY
EPROM-MUISTI, Erasable Programmable Read Only Memory. Pyyhittävä ja erityisellä ohjelmointilaitteella ohjelmoitava lukumuisti eli ROM. Muistin sisältö voidaan pyyhkiä tyhjäksi ultraviolettivalon avulla.
EPSF
Encapsulated PostScript Files
ERA
Extended Registry Attributes
ERAS
Electronic Routing and Approval System
ERD
Emergency Repair Disk
ERD
Entity Relationship Diagram
ERIC
Educational Resources Information Center
EPROM
Erasable Programmable Read Only Memory
EPS
Encapsulated PostScript File
ERLL
Enhanced RLL
ERMA
Electronic Recording Method, Accounting
EROM
Erasable Read Only Memory
EROS
Earth Resources Observation System
ERP
Enterprise Resource Planning
ERR
ERRor
ER/RC
Extended Result/Response Code
ERU
Emergency Recovery Utility
ES
Extra Segment
ESA
Enterprise Systems Architecture
ESA
European Space Agency
ESC
ESCape
ESC
Eisa System Component
ESCD
Extended System Configuration Data
ESCM
Extended Services Communications Manager
ESCON
Enterprise System CONnection
ESC/P
Epson Standard Code for Printers
ESD
Electronic Software Distribution
ESD
ElectroStatic Discharge
ESD
Emergency Startup Disk
ESDI
Enhanced Small Device Interface
ESDI
Extended Standard Disk Interface
ESDI
Enhanced System Device Interface
ESDRAM
Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
ESF
Extended SuperFrame
ESI
End System Identifier
ESI
Enhanced Serial Interface
ESMR
Enhanced Specialized Mobile Radio
ESN
Electronic Security Number
ESP
Emulation Sensing Processor
ESP
Enhanced Serial Port
ESP
Encapsulating Security Payload
ESP
Enhanced Service Provider
ESP
Enterprise System Platcorm
ESP
Estimated Selling Price
ESR
Event Service Routine
ESS
Electronic Switching System
ESU
Electro-Static Unit
ET
Enhancement Technology
ETACS
Extended Total Access Communication System
ETANN
Electrically Trainable Analog Neural Network
ETB
End of Transmission Block
ETC
Electronic Toll Collection
ETC
Enhanced Throughput Cellular
E-TEXT
Electronic TEXT
ETF
Enriched Text Format
ETHERNET
Tietokoneverkon toteutustekniikka. Virallinen nimi on IEEE802.3. Nimi Ethernet on päässyt yleistymään, koska se oli ensimmäinen Xerox:in valmistaman tätä tekniikka käyttävän verkon tavaramerkki.
ETOM
Electron-Trapping Optical Memory
ETPL
Endorsed Tempest Products List
ETS
Econometric Time Series
ETUKÄTEISKÄSKYJONO
PREFECT QUEUE, Jono, josta prosessori löytää seuraavaksi suoritettavan käskyn. Jonosta käskyt löytyvät nopeammin kuin jos ne haettaisiin muistista yksitellen.
ETX
End of TeXt
EU
Execution Unit
EUC
End User Computing
EUC
Extended Unix Code
EUI
End-User Interface
EULA
End-User License Agreement
EVE
Extensible Vax Editor
EVGA
Extended Video Graphics Array
EVGA
Extended Video Graphics Adapter
EVT
Ei Voi Tietää.
EVM
Ei Voi Muistaa.
EWAN
Emulator Without A Good Name
EWS
Employee Written Software
ExCA
Exchangeable Card Architecture
EXE
EXEcutable, Suoritettava, sovellus
EXP
EXPonent
EXT
EXTernal, Ulkoinen
FAN
Fabric Area Network
FAN
Fabric Area Network
FAQ
FREQUENTLY ASKED QUESTION, Usein toistuva kysymys. Jotta aloittelijoiden kysymykset eivät turhaan kuormittaisi new-alueita, kunkin alueen peruskysymyksista on koottu niinsanottuja FAQ-listauksia, jotka julkaistaan kyseisellä news-alueella säännöllisesti muutaman viikon tai kuukauden välein. Lukuisiin palvelimiin arkistoiduissa FAQ- listauksissa on tiivisti tietoa monilta eri aloilta.
FAS
Fortran Assembler System. Suomen valtion tietokonekeskuksessa taloudellises-hallinnollisiin tietojenkäsittelytehtäviin kehitetty ohjelmointikieli sekä sen käyttöön liittyvät tiedosto- ja tiedonesitysstandardit.
FAT
FILE ALLOCATION TALE, PC-DOS ja MS-DOS käyttöjärjestelmien käyttämä tiedostojärjestelmä. Sisältää tiedot siitä, miten tiedostot ovat sijoittuneet levyn eri sektoreille.
FCB
File Control Block
FCBS
File Control BlockS
FCC
Federal Communications Commission
FCPGA
Flip Chip Pin Grid Array
FCS
Frame Check Sequence
FD
Flat Display
FDDI
Fiber Distributed Data Interface. Opista kuitukaapelia eli valokaapelia käyttävä lähiverkon standardi.
FDM
Frequency Division Multiplexing
FEC
Fast Ethernet Channel
FECN
Forward Explicit Congestion Notification
FEP
Front End Processor
FF
Form Feed
FHSS
Frequency Hopping Spread Spectrum
FICIX
Finnish Commercial Internet Exchange. Suomalainen kaupallisten Internet-palveluyritysten solmupiste, jossa eri osapuolten kotimaiset verkot yhdistyvät toisiinsa. FICIX-1 sijaitsee Espoon Otaniemessä ja FICIX-2 Helsingin Pasilassa.
FIFO
First In First Out
FILE
tiedosto.
FINGER
Vanha Unix-apuohjelma, joka näyttää, keitä jossakin Internettiin kytketyssä Unix-koneessa parhaillaan on. Fingerillä voi saada myös tietoa yksittäisestä käyttäjästä sekä siitä, milloin hän on viimeksi lukenut sähköpostinsa.
FIREWALL
PALOMUURI, Järjestely, jolla tietoturvasyistä rajoitetaan oman lähiverkon ja Internetin välistä liikennettä. Suojamuuri voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa peräkkäin kytketyssä reitittimessä tai ohjelmallisesti jossakin verkon koneessa toimivana ohjelmana. Se valikoi läpi pääsevän tietoliikenteen joko osoitteiden tai palvelujen tyypin perusteella. Suojamuuri on luultavasti tehokain tapa suojata Internet-yhteydessä olevaa konetta eikä sen murtamisesta ilman sisäpiirin vuotoa ole tietoja.
FISHWARE
=KALAisto.
FLAME
LEISKUNTA, Toisesta kirjoitettu suorasukainen, arvosteleva tai loukkaava news- viesti.
FLOPS
FLoating-point Operations Per Second
FLT
Full Line Terminal
FLUG
Finnish Linux User Group Ry, http://www.mpoli.fi/flug
FM
Frequency Modulation
FOIRL
Fiber Optic Inter Repeater Link
FORMAT
Formatointi, apumuistin pohjustaminen sovittaa käytettävän apumuistin käytössä olevaa levykäyttöjärjestelmää varten. Tyhjentää yleensä apumuistin sisällön.
FORTRAN
FORmula TRANslation
FPGA
Field Programmable Gate Array
FPLA
Field Programmable Logic Array
FPLD
Field Programmable Logic Device
FPM DRAM
Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory
FPS
Frames Per Second
FPU
Floating Point Unit
FQDN
Fully Qualified Domain Name
FRAD
Frame Relay Assembler Dissembler
FRAM
Ferroelectric Random Access Memory
FREENET
Maailmanlaajuinen, Suomessa opetusministeriön rajoittama hanke, jonka tavoitteena on tuoda kohtuuhintainen Internet-yhteys oppilaitosten ja opiskelijoiden ulottuville. Freenet on Internetin valikko-ohjattu merkkipohjainen versio, jossa voi käyttää ennalta määrättyjä palveluita. Käyttäjä saa myös oman sähköpostitunnuksen, jolla voi lähettä ja vastaanottaa postia. Vaikka itse Freenet on ilmainen, modeemiyhteys Espoossa sijaitsevaan Freenetin keskustietokoneeseen tulee helposti kalliimmaksi kuin aito SLIP- yhteys, jolla voi käyttää vapaasti kaikki Internetin palveluita.
FREEWARE
Ohjelma, jota saa vapaasti levittää ja käyttää, mutta jonka tekijä pidättää itsellään siihen liittyvät oikeudet.
FRF
Frame Relay Forum
FSAA
Full-Screen Anti Alisasing
FSB
Front Side Bus
FSTN
Film compensated Super Twisted Nematic
FTAM
File Transfer Access and Management
FTP
FILE TRANSFER PROTOCOL, Tiedostojen siirrossa käytetty Internet-protokolla. FTP on myös siirtoon käytettävän ohjelman nimi. FTP:n käyttöä helpottamaan on tehty graafisia Windows- ympäristössä toimivia asiakasohjelmia, jossa tiedostot siirtyvät hiirellä napsauttamalla. FTP-siirto vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan koneeseen, josta tiedostoja halutaan siirtää.
FTT
Free Topology Tranceiver
FXO
Foreign eXchange Office
FXS
Foreign eXchange Station
FCB
File Control Block
FCBS
File Control BlockS
FCC
Federal Communications Commission
FCPGA
Flip Chip Pin Grid Array
FUNET
Finnish University and Research Network. Suomen yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten tietoverkkopalveluja hoitava yhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen muun muassa Internet- palveluja. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja opetusministeriön varoista.
G3
GROUP 3, Modeemien faksimodulointi, jonka maksiminopeus on 14400 bps. Tämä suositus pitää sisällään useita tiedonsiirtomenetelmiä.
GaAs
Gallium Arsenidi
GAIL
Gate Array Interface Language
GAL
Generic Array Logic
GAMM
Gesellschaft für Ange-wandte Mathematik und Meckanik
GATEWAY
YHDYSKÄYTÄVÄ, Kahden eri tietoliikennejärjestelmän välistä tiedonsiirtoyhteyttä kutsutaan yhdyskäytäväksi. Esimerkiksi PC-tietokoneiden lähiverkon ja UNIX-tietokoneiden verkon yhdistämistä toisiinsa.
GB
GIGABYTE, Gigatavu, vastaa 1024 megatavua, 1048576 kilotavua ja 1073741824 tavua.
GDI
GRAPHICS DEVICE INTERFACE, Graafisen käyttöjärjestelmän (esim. Windows ja OS/2) osa, joka hoitaa pisteiden ja viivojen piirtämisen näytölle tai tulostimille.
GM
General Midi
GM
Graphics Manager
GCA
Genetic Compression Algorithm
GCR
Grey Component Replacement
GCA
Group-Coded Recording
GCRA
Generic Cell Rate Algorithm
GDS
Generalized Data Stream
GE
General Electric corporation
GEM
Graphic Environment Management
GIF
Amerikkalaisen tietopalvelun, CompuServen, kehittämä kuvatiedostomuoto, joka on tarkoitettu värillisten valokuvien esittämiseen. Tiedosto on pakattu niin, että se vie vähemmän tilaa kuin alkuperäinen pakkaamaton kuva. Värien määrä on rajoitettu enintään 256:een, mikä ei riitä täysin luonnonmukaisten kuvien esittämiseen. GIF-tiedostomuodosta on olemassa kaksi eri versiota, 87a ja 89a. Jälkimmäinen mahdollistaa useiden kuvien sijoittamisen samaan tiedostoon ja myös kommenttien lisäämisen. Molempia GIF- muodot voivat olla myös lomitettuja, jolloin kuvaa tulee ruudulle neljässä eri osassa.
GILS
Goverment Information Locator Service
GIS
Geografical Information System
GKS
Graphic Kernel System
GLI
Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme
GMD
Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung
GMSK
Gaussian Minimum Shift Keying
GND
GrouND
GNU
Gnu's Not Unix
GOPHER
Hierarkkisiin valikkoihin pohjautuva tietojärjestelmä, jolla voidaan jakaa monenlaista tietoa Internet-tietoverkon käyttäjille. Gopherin valikkojen vaihtoehdon ovat linkkejä muihin tietokoneisiin tai johtavat tekstisivuihin, kuviin tai Telnet-pääteyhteyksiin. Gopgeria käytetään joko Telnet-pääteyhteydellä tai sitä varten suunnitellulla asiakasohjelmalla. Gopher oli aiemmin Internetin tärkein tietopalvelu, mutta nopeasti yleistyvä WWW on nyt ohittanut sen suosiossa.
GOSIP
Government Open System Interconnection Profile
GPF
GENERAL PROTECTION FAULT, YLEINEN SUOJAUSVIRHE, Prosessorin suojattua tilaa käyttäviin käyttöjärjestelmiin kuten Windows ja OS/2 liittyvä tilanne, jossa sovellusohjelma yrittää viitata oman muistialueensa ulkopuolella. Koska tällaisen tapahtuminen voisi kaataa koko tietokoneen, kyseinen sovellusohjelma pitää sulkea ja näyttää ruudulle virheilmoitus. Windows-käyttöjärjestelmän suojaukset ovat melko heikot ja GPF- virhe voi myös kaataa koko Windows-järjestelmän.
GPIB
General Purpose Interface Bus
GPM
Geometric Product Models
GPS
General Problem Solver
GPS
Global Positioning System, navigation system with time and ranking
GPRS
General Packet Radio Service
GPSS
General Purpose Simulation System
GPU
Graphics Prosessing Unit
GRID
Global Resource Information Database
GS
Group Separator
GSI
Giga Scale Integration
GSS
Group Support Systems
GT
GigaTavu
GTDI
Guidelines for Trade Data Interchange
GTEM
Gigahertz Transverse Electro Magnetic
GTM-OSI
General Telecommunication Manager for OSI
GUI
GRAPHICAL USER INTERFACE, GRAAFINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ, Hiirellä ohjattava ikkunoihin, kuvakkeisiin ja painikkeisiin perustuva tietokoneen käyttötapa.
GUS
Gravis UltraSound
GVNS
Global Virtual Network Services
GW
GateWay
GWBASIC
Graphics and Windows BASIC
HAIHTUVA MUISTI
VOLATILE MEMORY, muisti, joka hävittää tietonsa, kun siltä katkaistaan virrat. Tavallinen PC-tietokoneissa oleva RAM-muisti on haihtuvaa muistia.
HAKEMISTO
DIRECTORY, Luottelo levyllä olevista tiedostoista ja niiden sijaintipaikasta levyllä.
HAKU
SEEK, Tietojen etsiminen ulkoisesta muistista ja sen tuominen keskusmuistiin.
HAKUAIKA
ACCESS TIME, Aika, joka kuluu, kun tietoa haetaan muistilaitteesta keskusyksikköön.
HAL
Human Access Language
HAL
Hard Array Logic
HAL
Hardware Abstraction Layer
HAL
House-Programmed Array Logic
HARC-C
Houston Advanced Research Center Compression
HARDCOPY
PAPERIKOPIO, Tietokoneella olevasta tiedosta, esimerkiksi näytöllä olevasta tekstistä, kirjoittimella paperille tulostettu kopio.
HART
Highway Addresseable Remote Transduser
HCI
Human-Computer Interface
HCS
Hard Clad Silica
HD
Half Duplex
HD
Hard Disk
HD
High Density
HDLC
High-level Data Link Control
HDLC LAP(B)
High-level Data Link Control, Link Access Procedure (Balanced)
HDSC
High Density Signal Carrier
HDSL
High bit-rate Digital Subscriber Line
HDX
Half DupleX
HEC
Header Error Control
HEITTOVAIHTO
SWAPPING, Virtuaalimuistissa tapahtuva tilanne, jossa tietoa siirretään keskusmuistista hetkeksi levyke ja luetaan sieltä taas takaisin.
HEKSADESIMAALIJÄRJESTELMÄ
Lukujärjestelmä, jossa on kuusitoista eri merkkiä tavallisen kymmenen luettelomerkin sijaan. Ylimääräiset merkit ovat aakkoset A-F. Heksadesimaalijärjestelmä sopivaa hyvin PC-tietokoneille, koska koneen sisäiset kantaosoitteet ja siirrokset voidaan esittää neljälle heksadesimaalisella merkillä.
HERCULES
Mustavalkografiikan tyyppi, jonka tarkkuus on 720x358 pistettä.
HETI
Helsinki stock Exchange automated Trading and Information system
HETKY
HElsingin TietojenKäsittely-Yhdistys ry.
HEX
HEXadecimal
HFDS
Highly Functional Distributed System
HFFR
Halogen Free, Fire Retardant
HGA
Hercules Graphics Adapter
HGC
Hercules Graphics Card
HGL
Hewlett-packard Graphics Language image file
HHC
Hand Held Computer
HICOLOR
Grafiikkakuva tai näytönohjaimen (16-bittinen) tila, jossa on joko 32678 tai 65536 eri värisävyä. Määrä riittää lähes värivalokuvan luonnolliseen tarkkuuteen.
HIIRI
MOUSE, laite, jonka pohjalla oleva kuula tai optiikka välittää tiedot hiiren liikkeistä tietokoneelle. Useissa ohjelmissa hiirtä käytetään kohdistimen siirtämiseen, alueiden osoittamiseen tai piirtämiseen.
HIMEM.SYS
MS-DOS ja Windows-käyttöjärjestelmien mukana tuleva laiteohjain, joka toteuttaa XMS-muistinhallintastandardin. Jatkomuistia käyttävien ohjelmien ajo (esim. Windows, RAM-levy, SmartDrive) on mahdollista vain jos HIMEM.SYS on ladattu.
HIM
Human Integrated Manufacturing
Hiperlan
HIgh-Performance Radio Local Area Network
Hipernet
High-Performance Radio Network
HIPO
Hierarchical Input-Processing-Output
HiPPI
High Performance Parallel Interface
HIS
Honeywell Information Systems
HIT
Hierarchical Interconnection Technology
hitec
high technology
HLLAPI
High Level Language Application Program Interface
HLM
Heterogeous Lan Management
HLP
HeLP
HLS
Hue, Lightness, Saturation
HMA-ALUE
Jatkomuistin alkuun sijoittuva muistialue, jonka koko on 65.520 kilotavua alkaen yhden megatavun (1024 kilotavua) rajalta. Alue on merkittävä, koska se on ainoa osa jatkomuistia, jota prosessori pystyy käyttämään poistumatta real mode-tilasta. MS-DOS 5.0 tai uudemmissa tälle alueelle voidaan siirtää osa käyttöjärjestelmää ja säästää perusmuistia.
HMD
Head Mounted Display
HMD
Helmet-Mounted Display
HMIC
Hybrid Microwave Integrated Circuit
HMOS
High-performance MOS
HNiL
High Noise immunity Logic
HOST
ISÄNTÄKONE, Keskuskonetta käytetään usein käyttäen mikroa päätelaitteena. Tällöin keskuskoneesta käytetään nimitystä Host.
HOT
Holographic Optical Tracking
HP
Hewlett-Packard company
HPFS
HIGH PERFORMANCE FILE SYSTEM, Kehittynyt tiedostojärjestelmä, joka tuli ensi kertaa käyttöön OS/2 1.3-version mukana. Sallii pitkät (256-kirjaimiset) tiedostonimet, tiedostokuvakkeet sekä laajennetut tiedostomääreet, jotka kertovat tarkenninta luontevammin millä sovelluksella työtiedostot on tehty. Ei ole MS-DOS tai Windows-yhteensopiva.
HPGL
Hewlett-Packard Graphic Language
HPIB
Hewlett-Packard Interface Bus
HPRL
Heuristic Programming and Representational Language
HQS
High Quality Screening
HR
High Resolution
HS/Link
samuel H. Smith Link
HSF
Hierarchial File System
HSI
Hue, Saturation, Intensity
HSM
Hierarchical Storage System
HSSI
High Speed Serial Interface
HST
HIGH SPEED TECHNOLOGY, Epävirallinen modeemien luokka, joka käyttää epäsymmetristä modulointitapaa. Käytössä ainoastaan US Robotics laitteissa, maksiminopeus on 16800 bps ja paluukanavalle 450 bps. Erittäin harvinainen luokka, varsinkin Suomessa.
HSV
Hue, Saturation, Value
HT
Henkilökohtainen Tietokone
HT
Horizontal Tabulation
HTML
HyperText MarkUp Language. Kuvauskieli, jolla WWW-sivut määritellään. HTML-kieli kuvaa sivussa olevat linkit sekä määrittelee erityyppiset teksialueet (iso teksti, pieni teksti, alleviivaus, kursiivi jne.). WWW-käytön aikana HTML-kielinen sivu siirretään palvelimesta asiakasohjelmaan (selaimeen), joka näyttää sen ruudulla oikeassa asussaan.
HTL
High Threshold Logic
HTTP
HyperText Transfer Protocol. WWW-tekniikassa käytettävä protokolla, jolla selausohjelma pyytää haluttuja sivuja WWW-palvelimelta.
HW
HardWare
HyTime
Hypermedia Timebased document structuring language
Hz
Hertz taajuuden yksikkö 1/s
IAB
Internet Architecture Board
IAC
Inter Agent Communication
IAP
Interfaces for Application Portability
IAR
Instruction Address Register
IB
Intelligent Building
IBCN
Integrated Broadband Communication Network
IBI
International Bureau for Informatics
IBM
Internetional Business Machines. Alkuperäinen PC-yhteensopivan mikron tekijä ja maailman suurimpia tietokonealan yrityksiä. Tunnetaan vieläkin laajalti laadukkaista laitteistaan ja hyvästä palvelun tasosta. Ainostaan käyttöjärjestelmien suhteen IBM on epäonnistunut. IBM itse käyttää Linux-järjestelmää.
IBM OS/2
IBM:n kehittämä 32-bittinen käyttöjärjestelmä. Sisältää aidon 32- bittisen moniajon ja on ns. objektipohjainen käyttöjärjestelmä.
IBM PCLP
IBM PC-Lan Program
IBVA
Interactive Brainwave Visual Analyzer
IC
Industrial Computer
IC
Info Center
IC
Insert Cursor
IC
Integrated Circuit
IC
Interface Controller
ICE
In-Circuit Emulator
ICEMS
Intra-Company Electronic Mail System
ICL
International Computer Limited
ICM
Image Color Matching
ICM
Intel Configuration Manager
ICMP
Internet Control Message Protocol
ICO
Intermediate Circular Orbit
ICO
ICOn
iCOMP
intel COmparative Microprocessor Performance
ICOT
Institute for new generation COmputer Technology
ICQ
'I Seek You'
ICT
In-Circuit Testing
ICU
Isa Configuration Utility
ID
Identification
IDA
Integrated Digital Access
IDAPI
Integrated Database Application Programming Interface
IDC
International Data Corporation
IDE
Integrated Drive Eletronics. Yleisin ja suosituin kovalevyjen liitäntätapa. Tarjoaa lähinnä edullisen hinnan, mutta kuitenkin melko hyvän suorituskyvyn.
IDE CHS
Intelligent Drive Electronics Cylinder, Head, Sector
IDEA
International Data Encryption Algorithm
IDGNS
International Data Group News Service
IDI
Initial Domain Identifier
IDN
Integrated Digital Network
IDP
Integrated Data Processing
IDP
Internet Datagram Protocol
IDRP
Interdomain Routing Protocol
IEC
International Electrotechnical Commission
IEDM
International Electron Devices Meeting
IEEE
The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Lähiverkkojen kehittämiseen osallistunut standardointiorganisaatio. Tehnyt lukuisia merkittäviä standardeja lähiverkkoille.
IEM
Information Engineering Methodology
IEOS
Integrated Electronic Office System
IET
Image Enhancement Technology
IETF
Internet Engineering Task Force
IEV
International Electrotechnical Vocabulary
IFAC
International Federation of Automatic Control
IFF
Interchange File Format
IFIP
International Federation of Information Processing
IFL
Integrated Fuse Logic
IFPS
Interactive Financial Planning System
IFR
International Federation of Robotics
IFS
Iterated Function System
IFSA
International Fuzzy Systems Association
IFSHLP.SYS
Työryhmä-Windowsin tarvitsema laiteohjain 32-bittisiä virtuaalilaiteohjaimia (VxD) varten.
IGBT
International Federation insulated Gate bipolar Transistor
IGES
Initial Graphics Exchange Standard
IGES
Initial Graphics Exchange Specification
IGFET
Insulated Gate Field Effective Transistor
IGMP
Internet Group Multicast Protocol
IGP
Interior Gateway Protocol
IGRP
Interior Gateway Routing Protocol
IIRIAM
Institute International de Robotique et d'Intelligence Artificielle de Marseille
IKI
Internet-Käyttäjät Ikuisesti iki ry
ILMI
Interim Local Management Interface
IM-UAPDU
Interpersonal Message User Agent Protocol Data Unit
IMDb
the Internet Movie Database
IMD
Insert Mounted Device
IMHO
Mielestäni (In My Humble Opinion). Usein atk-piireissä käytetty lyhenne.
IMP
Interface Message Processor
IMS
Information Management System
IN
Intelligent Network
INAS
Interbank National Authorization Service
Indeo
Intel Video Technology
INRIA
Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
INS
Information Network Services
INT
INTERRUPT, Keskeytys. Esimerkiksi ohjelman suorituksen keskeytys (IRQ).
INT15
Interrupt 15. Keskeytys 15. Mahdollistaa aivan perustason jatketun muistin (esim. XMS-muisti) hyödyntämisen. Käytetään mm. HIMEM.SYS- muistiohjaimen yhteydessä.
Intel 8086/8088/80186/80286/80386/80486 opastuskokoelma
Opastuskokoelma Intel arkkitehtuurin salaisuuksiin
INTEL Prosessoriarkkitehtuuri: Atom - I7 Extreme
Katso prosessorien vertailutaulukko.
INTEL IND
Eräs Video for Windows -videojärjestelmän käyttämistä liikkuvan kuvan pakkausmenetelmistä. Vaatii ylimääräistä laitteistoa.
INTERLNK.EXE
INTERLINK, MicroSoftin tiedostonsiirto-ohjelma, joka toimitetaan MS-DOS 6.0 mukana. Mahdollistaa toisen tietokoneen asemien näkymisen toisella tietokoneella ja näin mahdollistaa tiedonsiirron. Tarvitsee nollakaapelin kirjoitin- tai sarjaporttiin.
INTERNET
Kansainvälinen tietoverkko joka pohjautuu TCP/IP-protokollaan.
INTUG
International Telecommunications Users' Group
I/O
INPUT/OUTPUT, Sisääntulo/ulostulo. Tietoliikenteessä tiedonsiirtoväylien ja liitäntöjen yhteydessä käytetty merkintä.
IOCS
Input-Output Control System
IOP
Input-Output Processor
IORDY
I/O channel ReaDY
IP
Internet Protocol
IPA
Information Processing Architecture
IPA
Information-technology Promotion Agency
IPC
Institute for interconnecting and Packaging electronic Circuits
IPDU
Internet Protocol Data Unit
IPI
Intelligent Peripheral Interface
IPL
Initial Program Load
IPng
Internet Protocol next generation
IPNS
Isdn Pbx Networking Signalling
IPO
Input-Processing-Output
IP-OSOITE
32-bittinen numerosarja, joka yksilöi jokaisen Internetissä olevan tietokoneen. Kaksiosainen IP-osoite (verkon osoite ja koneen osoite) ilmaistaan neljänä pistein toisistaan erotettuna numerona.
IPS
Internet Protocol Suite
IPS
Interruptible Power Supply
IPSE
Integrated Project Support Environment
IPSO
Internet Protocol Security Option
IPSS
International Packet Switching Service
IPU
image processing unit
IPX
Internet Packet Exchange. Novellin lähiverkoissa käytetty linjakuri.
IPX
Internet Package Xchange
IR
Information Retrieve
IR
Infra Red
IR
Instruction Register
IRC
INTERNET RELAY CHAT, Internet-verkossa toimiva reaaliaikainen keskustelujärjestelmä. Eri puolilla maailmaa sijatsevat käyttäjät voivat osallistua keskusteluun aiheen mukaisesti nimetyllä kanavilla, joilla teksti näkyy välittömästi kaikille muille kanavalla olijoille. IRC RFC:t 1459, 2810-2813.
IrDA
Infrared Data Association
IrDA-FIR
Infrared Data Association Fast InfraRed data link standard
IrDA-MIR
Infrared Data Association Medium InfraRed data link standard
IrDA-SIR
Infrared Data Association Serial InfraRed data link standard
IRG
Inter Record Gap
IRIX
SGI:n käyttämä Unix-käyttöjärjestelmä.
IRL
Inter Repeater Link
IRM
Information Resource Management
IRP
Interior Router Protocol
IRPASS
Interactive Robot Programming And Simulation System
IRQ
INTERRUPT REQUEST, Keskeytyslinja, jota käyttämällä liitäntäkortti kertoo prosessorille tarvitsevansa sen huomiota tiedostonsiirtoa varten.
IRTF
Internet Resource Task Force
IS
Indexed Sequential
IS-54
Interim Standard 54
ISA
Industry Standard Architecture. Teollisuusstandardin mukainen mikrotietokoneen 8- tai 16-bittinen laajennusväylä. Tunnetaan myös nimellä AT-väylä, joka tulee väylän ensimmäisen käyttökohteen (IBM AT) mukaan. Nykyisin paikallisväylätekniikka (PCI Local Bus ja Vesa Local Bus) ovat kovasti korvaamassa perinteista ISA-ratkaisua.
ISAC
Information System work and Analysis of Changes
ISAM
Indexed Sequential Access Method
ISDN
Integrated Services Digital Network. Diditaalinen monipalveluverkko, joka toimii 2*64+16 kbs nopeudella. Vaati erillisia laitteistoja ja erillisen ISDN-puhelinliittymän. Suomessa jo melko harvinainen.
ISDOS
Information System Design and Optimization System
ISDS/HOS
Integrated Software Development System/Higher Oder Software
ISEE
Integrated System Engineering Environment
ISHM
International Society for Hybrid Microelectronics nordic
ISIS
Image and Scanner Interface Standard
ISN
Information Systems Network
ISO
INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, Kansainvälinen vuonna 1947 perustettu standardisointijärjestö. Siihen kuuluu noin 100 maata. ISO: standardisointityö tapahtuu eri alojen pysyväisissä teknisissä komiteoissa (160 kappaletta), alakomiteoissa (600 kappaletta) ja työryhmissä (1500 kappaletta).
ISOC
INTERNET SOCIETY, Yhdysvaltojen Virginiassa sijaitseva käyttäjäkerho, jonka käseninä on sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. ISOC koordinoi Internettiin liittyviä kehitys- ja standardointihankkeita, vaikkei sillä olekaan mitään muodollista päätäntävaltaa. Käytönnössä ISOC pystyy kuitenkin vaikuttamaan paljon koko verkon rakenteeseen.
IsoENET
Isochronic EtherNET
ISP
Internet Service Provider
ISP
Interoperable System Project
ISPS/PC
Interactive System Productivity System for PC
ISRM
Initial Service Request Message
ISS
Information System Study
ISS
International Switching Symposium
ISSA
Information Systems Security Association
ISSCC
International Solid State Circuits Conference
ISUP
ISdn User Part
ISX
Information Switching eXchange
IT
Information Technology
ITAA
Information Technology Association of America
ITB
Intermediate Text Block
ITEE
Information-Technology Engineer Examination
ITG
Intelligent Test Generator
ITI
Industrial Technology Institute
ITI
Interactive Terminal Interface
ITKY
Imatran TietojenKäsittely-Yhdistys ry.
ITRC
Information Technology Requirements Council
ITRON
IndusTrial the Realtime Operating system Nucleus
ITU
Internetional Telecommunication Union. Kansainvälinen teleliikenteen yhteistyöelin, joka kehittää kansallisten telelaitosten ja yritysten kanssa teleliikenteen suosituksia (esim. V.standardit). Tunnettiin aiemmin nimellä CITT.
ITU-R
International Telecommunication Union Radiocommunication
ITU-T
International Telecommunication Union Telecommunication standardization sector
IVHS
Intelligent Vehicle/Highway System
IVPN
International Virtual Private Network
IVR
Interactive Voice Responce
IWAN
Integrated Wide Area Network
IWF
InterWorking Funktio
IWU
Internet Working Unit
JA
Jump Address
JA
Jump if Above
JAD
Joint Application Design
JAD
Joint Application Development
JAE
Jump if Above or Equal
JANET
Joint Academic NETwork
JAR
Java ARchive
JBE
Jump if Below or Equal
JBOD
Just a Bunch Of Drives
JC
Jump if Carry set
JCL
Job Control Language
JDBC
Java Database Connectivity
JDK
Java Development Kit
JE
Jump if Equal
JEDEC
Joint Electronic Device Engineering Council
JEIDA
Japanese Electronics Industry Development Association
JEPI
Joint Electronic Payment Initiative
JES
Job Entry System
JESSI
Joint European Submiron SIlicon
JFC
Java Foundation Classes
JFET
Junction Field Effect Transistor
JFIF
Jpeg File Interchange Format
JFS
Journaled File System
JG
Jump if Greater
JGE
Jump if Greater or Equal
JIPDEC
Japan Information Processing DEvelopment Center
JIPS
Janet Internet Protocol Service
JISA
Japan Information Service industry Association
JIT
Just-In-Time
JITEC
Japan Information Technology Engineers examination Center
JL
Jump if Less
JLE
Jump if Less than or Equal to
JLIP
Joint Level Interface Protocol
JMAPI
Java Management Application Program Interface
JMF
Java Media Framework
JMP
JuMP
JMS
Java Message Service
JNA
Jump if Not Above
JNAE
Jump if Not Above or Equal
JNB
Jump if Not Below
JNBE
Jump if Not Below or Equal
JNDI
Java Naming and Directory Interface
JNG
Jump if Not Greater
JNGE
Jump if Not Greater or Equal
JNI
Java Native Interface
JNLE
Jump if Not Less or Equal
JNO
Jump if No Overflow
JNP
Jump if No Parity
JNS
Jump if No Sign
JNZ
Jump if Not Zero
JOE
Java Objects Everywhere
JOHNNIAC
John Neumann Integrator and Automatic Computer
JOSS
Johnniac Open Shop System
JOVIAL
Jules' Own Version of International Algorithmic Language
JPEG
Joint Photographics Expert Group
JPEG
Joint Photographic Experts Group
JPL
Jet Propulsion Laboratory
JPNF
Join-Projection Normal Form
JPO
Jump if Parity Odd
JRE
Java Runtime Environment
JS
Jump if Sign
JSD
Jackson Structured Design
JSP
Jackson Structured Programming
JSP
Java Server Page
JSS
Java-Script Style Sheet
JTAG
Joint Testability Action Group
JTAPI
Java Telephony Application Programming Interface
JTC
Joint Technical Commission
JTM
Job Transfer and Manipulation
JUGHEAD
Jonzy's Universal Gopher Hierarchy Excavation and Display
JUHA
JUlkisHAllinnon palveluverkko
JVM
Java Virtual Machine
JZ
Jump if Zero
K
Kilo, tietotekniikassa 1024 tavua. Luku saadaan laskemalla 2 potenssiin 10 tavua. =kt
KALAISTO
=Fishware
KAM
Keep Alive Memory
KANTTI
KANTa-Hämeen TIetojenkäsittelyyhdistys ry.
KATI
Kotimaisten Aikakauslehtiartikkeleiden TIetokanta
KATKO
Kunnallishallinnon ATK-neuvOttelukunta
KB
KeyBoard
Kb
Kilobit
Kb
Kilobitti
kB
kiloByte
KB
kilotavu
KBD
KeyBoarD
KBE
Knowledge Based Engineering
Kbps
Kilobits per second
KBps
KiloBytes per second
KBS
Knowledge Base System
KC
Knowledge Compiler
KDT
Key Definition Table
KEFIR
KEy FIndings Reporter
KEE
Knowledge Engineering Environment
KES
Knowledge Engineering System
KETKY
KEski-suomen TietojenKäsittely-Yhdistys ry.
KEYB
KEYBoard
KHZ
KILOHERTZ, Kilohertsi on taajuudenyksikkö, 1000 värähdystä sekunnissa.
KIF
Knowledge Interchange Format
KIPS
Knowledge Information Processing System
KIS
Knowbot Information Service
KOMENTOTULKKI
Command interpreter. Käyttöjärjestelmään kuuluva ohjelma, joka vastaanottaa käyttäjältä komentoja, tulkitsee ja välittää ve edelleen keskusyksikölle toteutettavaksi. PC/MS-DOSissa se on yleensä COMMAND.COM-niminen tiedosto.
KOTISIVU
HOME PAGE, WWW-surffailun lähtöruutu, josta palvelujen käyttö alkaa. Käytännössä kotisivu tarkoittaa joko selausohjelmaan asennettavaa vakiosivua, joka haetaan palvelimelta aina, kun ohjelma käynnistetään, tai yrityksen omaa sivua, joka sisältää linkkejä muihin koneisiin ja muille sivuille.
KPI
Kernel Programming Interface
KQML
Knowledge Query and Manipulation Language
KRL
Knowledge Representation Language
KRL
Knowledge Retrieval System
KSDS
Keyed Sequential Data Set
KSH
Korn SHell
KSPH
Keystrokes Per Hour
KSR
Keyboard Send Receive
KT
KiloTavu
KULTU
KULuttajaTUtkimuksen tietokanta
KVM
Keyboard, Video, Mouse
KVM
Kilobyte Virtual Machine
kw
KiloWord
KWIC
KeyWord In Context
KÄYTTÖLIITTYMÄ
User interface. Johonkin käyttöjärjestelmään kuuluva rajapinta käyttäjän ja käyttöjärjestelmän välillä. Käyttöliittymät ovat usein graafisia ja ikkunoivia. Välineet ja toiminnot, joilla käyttäjä on yhteydessä atk-systeemiin.
LAAJENNETTU MUISTI
=EMS
LADDR
Layered Device Driver Architecture
LAN
LOCAL AREA NETWORK, Tietoliikenteessä lähiverkko. Maantieteellisesti rajatun pienehkön alueen sisäistä tietoliikennettä hoitava suuren siirtokapasiteetin omaava verkko, jonka tavallisesti omistaa yksi yritys tai laitos. Verkko koostuu työasemista ja palvelimista. Vrt MAN ja WAN.
LAPB
Link Access Procedure Balanced
LAPD
Link Access Procedure on the D-Channel
LAPM
Link Access Procedure for Modems
LASERKIRJOITIN
LASER PRINTER, Laserkirjoittimet muistuttavat rakenteeltaan kopiokonetta. Kirjoittimessa on valoherkkä sylinteri ja pyörivä rumpu. Nopeasti liikkuva lasersäde piirtää tulostettavan sivun rumpuun ja aiheuttaa rummussa positiivisen sähkövarauksen. Positiivinen sähkövaraus vetää puoleensa negatiivisesti latautuneita värijauhehiukkasia niihin kohtiin, joihin lasersäde on osunut. Tämän jälkeen paperiarkki kiinnittyy rumpuun lämmitettynä ja värijauhehiukkaset tarttuvat paperille. Normaalit laserkirjoittimet ovat yleensä 360 DPI tarkkudella toivia. Uudet ja kalliimmat tarkkuuslaser- kirjoittimet yltävät jopa 600-1200 DPI tarkkuuksiin. Vertailun vuoksi sanottakoon, että painokoneet käyttävät yleensä yli 2000 DPI tarkkuutta.
LAT
Local Area Transport
LBA
Logical Block Address
LBM
deLuxe paint BitMap
LCA
Lonworks Component Architecture
LCS
Liquid Crystal Shutter
LD
Low Density
LDA
Logical Device Address
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
LED
Light Emitting Diode
LEIKEPÖYTÄ, CLIPBOARD
Graafisissa käyttöjärjestelmissä (esim. Windows ja OS/2) oleva tiedostonsiirtomenetelmä, joka toimii sovellusten välillä. Tietoa siirretään pöydälle koko leikkaamalla (cut) tai kopioimalla (copy). Sen jälkeen siirrytään toiseen sovellukseen johon leikepöydälle oleva tieto lisätään (paste).
LF
Line Feed
LFN
Long File Names
LH
LoadHigh
LIM
Lotus, Intel, Microsoft
LIM EMS
Lotus, Intel, Microsoft Expanded Memory Specification
LINUX
Suomalaisen Linus Torvaldsin aloitteesta syntynyt vapaasti levitettävä versio Unix-käyttöjärjestelmästä. Täydellinen Linux-jakelu(distribution) sisältää graafisen käyttöliittymän, ohjelmankehitystyökalut sekä kaikki Intenet-käytössä tarvittavat ohjelmat. Linuxin ohjelmointityöhön ovat osallistuneet tuhannet ihmiset kaikkialta maailmasta ja Intenet on ollut keskeinen välinen kehitystyön koordinoinnissa ja ohjelman osien levityksessä.
LISP
LISt Processing
LM/X
Lan Manager uniX
LNS
Lonworks Network Services
LOL
Louhgs Out Loud
LON
Local Operating Network
LOOGINEN SIVU
EMS-muistissa käytettävä 64 kilotavun sivukehys jakaantuu 16 sivun loogisiin sivuihin.
LPI
Link Power Interface
LPT
Line PrinTer
LRU
LEAST RECENTLY USED, Muistinhallinnassa käytetty tekniikka, jossa se on muistista, jonka käytöstä on kulunut pisin aika, siirretään ensimmäisenä pois käytöstä. Menetelmää käyttää esimerkiksi Windowsin virtuaalimuisti, kun se etsii fyysisestä muistista tilaa uusille sovelluksille.
LYNX
Merkkipohjainen WWW-selausohjelma. Jos Internetiä käytetään merkkipohjaisella pääteyhteydellä jonkin Unix-koneen kautta, Lynx on ainoa tapa päästä käsiksi WWW-palveluihin, toimii myös Windowsissa.
MAC
MACintosh tai OS/2
MAC
MACpaint
MAC
Media Access Control
MAN
Metropolitan Area Network
MATRIISIKIRJOITIN
DOT MATRIX PRINTER, Matriisikirjoitin perustuu pieniin neuloihin, jotka iskevät värinauhan lävitse merkkejä. Tekniikka on lähes sama kuin kirjoituskoneissa; erona on, että yksittäisiä kirjasimia ei ole, vaan merkit muodostuvat pisteistä. Matriisikirjoittimia on kahta yleistä tyyppiä, yhdeksän tai kaksikymmentäneljä neulaisia. 9- neulainen matriisikirjoitin pystyy parhaimmillaan 240 DPI tarkuuteen ja 24-neulainen pystyy 360 DPI tarkkuuteen. On myös olemassa värimatriisikirjoittimia, joissa käytetään neljää perusväriä sisältävää värinauhaa, joilla sama rivi päällekkäin tulostamalla saada erilaisia värisävyjä.
MAU
Media Access Unit
MAU
Media Adapter Unit
MAU
Multistation Access Unit
MB
MegaByte
MBR
Master Boot Record
MCA
Micro Channel Architecture
MCGA
Memory Controller Gater Array
MCI
MEDIA CONTROL INTERFACE, Windowsissa multimedialaitteiden kuten äänikorttien, CD-ROM-asemien ja videojärjestelmien ohjaukseen tarkoitettu rajapinta.
MEMMAKER.EXE
MEMORY MAKER, MS-DOS 6 mukana toimitettava apuohjelma, joka tekee CONFIG.SYS ja AUTOEXEC.BAT muistinhallinta-asva versio, joka on tarkoitettu normaalista PC-tietokoneista poikkeavien laitteiden käyttöliittymäksi.
MDA
Monochrome Display Adapter
MDRAM
Multibank Random Access Memory
M
MEGA, Etuliite, joka kertoo arvon 1048576 kertoimena (=1024 kertaa 1024).
MFM
Modified Frequency Modulation
MFR
Monthly Failure Rate
MGA
Hercules Monochrome Graphics Adapter
MHS
Message Handling System
MHz
MegaHertZ
MIDI
Musical Instrument Digital Interface
MIPS
Millions of Instructions Per Second
MMX
MultiMedia eXtensions
MO
Magneto Optical, Magneettis-Optinen
MOSAIC
Alkuperäinen graafinen WWW-selausohjelma, joka oli ensimmäinen aidosti graafinen ohjelma Internetin käyttöön ja joka toi omalta osaltaan Internettiä lähemässä peruskäyttäjää.
MP3
MPeg-1 layer 3
MPC
MULTIMEDIA PERSONAL COMPUTER, Standardi, joka kertoo mitä teknisiä vaatimuksia mikron pitää täyttää jotta Windowsille tehdyt multimediasovellukset toimisivat siinä. Asettaa perusvaatimukset prosessorin teholle, muistin määrälle sekä CD-ROM-asemalle ja äänikortille. Määrityksestä on olemassa uusia versioita.
MPEG
Motion Picture Expert Group standard
MPU
MicroProcessor Unit
MRCI
MICROSOFT REAL-TIME COMPRESSION INTERFACE, MicroSoftin tammikuussa 1993 julkistama rajapinta dynaamiseen tiedon pakkaukseen. Alunperin kehitelty DoubleSpace-levyntuplaajaa varten, mutta voidaan myös käyttää esimerkiksi lähiverkoissa ja modeemeissa.
MS
MicroSoft
MS-DOS
MicroSoft Disk Operating System
MSA
My Second Address
MSCDEX
MicroSoft CD ROM Extensions
MSD
MicroSoft Diagnostics
MSP
MicroSoft Paint
MSW
Machine Status Word
MT
MegaTavu
MTBF
Mean Time Between Failure. Laiteen keskimääräinen vikaantumisväli, ilmoitetaan tunteina. Esimerkiksi kovalevyjen yhteydessä tämä luku kertoo jotain kovalevyn laadusta.
MUD
MULTI-USER DUNGEON, Internetissä tai boksissa toimiva seikkailupeliohjelma, jolla voi olla useita samanaikaisia pelaajia.
MUSTESUIHKUKIRJOITIN
BUBBLE JET PRINTER, Mustesuihkukirjoitin perustuu mustekasettiin, josta pieniä mustepisaroita suihkuttamalla muodostetaan kirjaimia tai kuvia. Tällä menetelmällä saavutetaan yleensä noin 300-360 DPI tarkkuus.
MVS
Multiple Virtual Storage
MVT
Multiprogramming with a Variable number of Tasks
MZR
Multiple Zone Recording
NAC
Network Adapter Card
NACD
National Association of Computer Dealers
NACS
National advisory Committee on Semiconductors
NAE
Not Above or Equal
NAK
Negative AcKnowledgment
NAL
Novell Application Launcher
NAM
Number Assignment Module
NAMPS
Narrow-band Analog Mobile Phone Service
NAND
Not AND
NAP
Network Access Point
NAPLPS
North American Presentation Level Protocol Syntax
NAS
Network Access Server
NAS
Network Attached Storage
NAS
Network Application Support
NASA
National Aeronautics and Space Administration
NASI
Netware Asynchronous Services Interface
NASIRC
Nasa Automated Systems Internet Response Capability
NASKER
Nasa Ames KERnel
NAT
Network Address Translation
NAU
Network Addressable Unit
NAVSTAR
NAVigation Satellite Timing And Ranging
NAWS
Negotiate About Window Size
NBE
Not Below or Equal
NBI
Nothing But Initials
NBMA
Non-Broadcast Multi Access
NBP
NETBIOS PROTOCOL, LAN Manager-mikroverkoissa käytetty, 3COMin kehittämä tietoliikennekäytäntö.
NBS
Narrowband Socket
NBS
National Bureau of Standards
NBS
Numeric Backspace
NC
Network Computer
NC
No Carry
NC
Numerical Control
NCA
Network Communications Adapter
NCA
Network Computing Architecture
NCC
Network Control Center
NCD
Network Computing Device
NCGA
National Computer Graphics Association
NCI
Network Configurate Input
NCIC
National Crime Information Center
NCMT
Numerical Control for Machine Tools
NCOS
Network Computer Operating System
NCP
Netware Core Protocol
NCP
Not Copy Protected
NCP
Network Control Processor/Program/Protocol
NCR
National Cash Register
NCSA
National Center for Supercomputing Applications
NCSC
National Computer Security Center
NCSI
Network Communications Services Interface
NDB
Non-Directional Beacon
NDDK
Network Device Development Kid
NDEF
Not to be DEFined
NDIS
Network Device Interface Specification
NDL
Network Data Language
NDMP
Network Data Management Protocol
NDN
Non-Delivery Notice
NDP
Numeric Data Processor
NDR
Network Data Representation
NDRO
Non-Destructive Read Out
NDS
Neteare Directory Service
NEC
Nippon Electric Company
NED
Nas Extragalactic Database
NEG
NEGative
NEG
NEGate
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
NEP
Network Entry Point
NES
National Education Supercomputer
NEST
Novell Embedded Systems Technology
NETBEUI
NETBios Extended User Interface
NETBIOS
Lisäys tietokoneen normaaliin BIOS-järjestelmään, joka mahdollistaa verkkopalveluiden käytön.
NET DDE
VERKKO DDE, DDE-tiedonsiirtojärjestelmä, jonka ansioista verkossa olevat työasemat voivat vaihtaa tietoja keskenään suoraan verkon yli ja ilman, että tietoja pitäisi välillä tallentaa levylle.
NETMASK
TCP/IP-protokollan asetuksissa oleva kohta, joka jakaa IP-osoitteen verkko- ja koneosoitteeksi. Yleisiä arvoja ovat 255.255.255.0, jolloin koko viimeinen kahdeksan bitin joukko jää koneosoitetta varten (C-luokan verkko), tai 255.255.255.254, jolloin on kyse henkilökohtaisesta Internet-liittymästä (yksi kone ja sitä varten vain yksi bitti).
NETMON
NETwork MONitor
NETSCAPE
Syksyllä 1994 valmistunut WWW-selausohjelma, joka näppärien ominaisuuksiensa ansioista syrjäytti nopeasti aiemman käytännön standardin Mosaicin.
NEWS
NetWare Early Warning System
NEWS
Network Extensible Window System
NEWS
Internet-verkon tekstipohjainen keskustelujärjestelmä, joka koostuu useasta tuhannesta aiheiden mukaan järjestetystä keskustelualueesta. Alueelle jäätetyt viestit leviävät news- palvelimien kautta muutamassa tunnissa kaikkialle maailmaan.
NEXT
Near-End crossTalk
NFF
No Fault Found
NFP
NETWARE FILE PROTOCOL, Verkkokäyttöjärjestelmiä valmistavan Novellin tiedostokäytäntö, joka käyttöjärjestelmän sanomankäsittelijän (NCP) osajoukko. Tämän alapuolella toimivat SPX- ja IPX-verkkoprotokollat. Käytetään myös lyhennettä NFSP. Katso IPX, NCP ja SPX.
NFS
Network File System
NG
No Good
NGE
Not Greater or Equal
NGI
Next-Generation Internet
NHC
National Hurricane Center
NHR
National Handwriting Recognition
NHRP
Next Hop Resolution Protocol
N/I
Non-Interlaced
NIA
Next Instruction Address
NIC
NETWORK INTERFACE CARD, Verkkoliitäntäkortti. Tavallisesti mikrotietokoneissa käytetty liitäntäkortti, jonka avulla kone liitetään lähiverkkoon (LAN).
NICAD
NIkkeli-KADmium
NICAD
NIckel-CADmium
NICOLAS
Network Information Center OnLine Aid System
NID
New Interactive Display
NID
Next ID
NII
National Information Infrastructure
NIM
Network Installation Management
NIMH
NIkkeli-MetalliHydridi
NIMH
NIckel-Metal Hydride
NIMIPALVELIN
DOMAIN NAME SERVER, Lähiverkossa oleva kone, joka pitää kirjaa verkon numeerisia Ip- osoitteita vastaavista symboolisista nimistä. =DNS
NIO
Native Input/Output
NIPS
Network I/os Per Second
NIR
Network Information Retrieval
NIS
Network Information Service
N-ISDN
Narrowband ISDN
N-ISDN
National ISDN
NISO
National Information Standards Organization
NISP
Networked Information Services Project
NIST
National Institute for Standards and Technology
NITC
National Information Technology Center
NIU
NETWORK INTERFACE UNIT, Lähiverkossa verkon liitäntäyksikkö, jolla päätelaite liitetään verkkoon.
NJE
Network Job Entry
NL
New Line
NLE
Not Less or Equal
NLM
Netware Loadable Module
NLP
Natural-Language Processing
NLQ
Near Letter Quality
NLSFUNC
National Language Support FUNCtion
NLV
National Language Version
NMI
Non-Maskable Interrupt
NMM
NetWare Management Map
NMOS
Negative channel Metal-Oxide Semiconductor
NMP
Network Management Protocol
NMS
Network Management System
NN
Network Node
NN
No News
NNI
Network to Network Interface
NNM
Network Node Manager
NNTP
Network News Transfer Protocol. News-viestien maailmanlaajuiseen välitykseen ja jakeluun tarkoitettu protokolla, jonka ansiosta viestit leviävät hallitusti koneesta toiseen.
NOC
Network Operations Center
NOP
No OPeration
NOPAC
Network OPAC
NOR
Not Or
NOS
NETWORK OPERATING SYSTEM, Mikrotietokoneympäristössä verkkokäyttöjärjestelmä. Ohjelma, jonka avulla verkonhallinta tehdään ja samalla ohjelma tarjoaa erilaisia palveluita verkon käyttäjille. Muistuttaa toiminnaltaan "tavallista" käyttöjärjestelmää.
NPA
Network Printer Alliance
NPA
Numbering Plan Area
NPI
Network Printer Interface
NPL
NonProcedural Language
NPS
Novell Productivity Specialist
NPT
Non-Programmable Terminal
NPTN
National Public Telecomputing Network
NPU
Natural Processing Unit
NPX
Numeric Processor eXtension
NQS
Network Queuing System
NRC
National Research Council (canada)
NREN
National Research and Education Network
NRM
Network Resource Manager
NRZ
Not Return to Zero
NRZI
Non Return to Zero Inverted
NS
NanoSecond
NS
National Semiconductor
NS
Network Supervisor
NS
Non Stop
NSAP
Network Service Access Point
NSAPI
Netscape Server API
NSA POLY
National Security Agency POLYgraph
NSERC
National Sciences and Engineering Research Council (canada)
NSF
National Science Foundation
NSFNET
National Science Foundation NETwork
NSI
Nasa Science Internet
NSLOOKUP
Name Server LOOKUP
NSM
Netscape Server Manager
NSP
Native Signal Processing
NSP
Network Services Protocol
NSP
Network Service Provider
NSS
Network Services Server
NSSC
Nasa Standard Spacecraft Computer
NSTC
National Science and Technology Council
NSTL
National Software Testing Labs
NT
NEW TECHOLOGY, Microsoftin v. 1993 julkistama Windows-käyttöliittymää muistuttava kehittynyt erityisesti verkkokäyttöön tarkoitettu 32-bittinen käyttöjärjestelmä.
NT-1
Network Terminator type 1
NTAS
NT Advanced Server
NTF
No Trouble Found
NTFS
NT FILE SYSTEM, Windows NT:n tiedostojärjestelmä, joka pohjautuu HPFS-järjestelmään, mutta tarjoaa lisäksi Unicode-tiedostonimet, USA:n hallituksen normit täyttävät tietoturvapiirteet sekä paremman toipumisen virhetilanteissa.
NTIA
National Telecommunications and Information Administration
NTIS
National Technical Information Service
NTP
NETWORK TIME PROTOCOL, Internetissä käytettävä protokolla, joka synkronoi tietokoneiden kellot täsmälleen oikeaan aikaan.
NTRAS
NT Remote Access Services
NTSA
NetWare Telephony Services Architecture
NTSC
National Television Standards Committee
NTU
Network Termination Unit
NUI
NETWORK USER IDENTIFICATION, Käyttäjätunnus tietoverkossa. Käyttäjätunnus annetaan tavallisesti järjestelmään sisäänkirjautumisen yhteydessä.
NUL
NULl
NUMA
Non-Uniform Memory Access
NV
No oVerflow
NVM
Non-Volatile Memory
NVOD
Near-Video On Demand
NVP
Nominal Velocity of Propagation
NVRAM
Non-Volatile Random Access Memory
NVT
Network Virtual Terminal
NVT
Novell Virtual Terminal
NWS
Netware Web Server
NYM
anoNYMous
OA
Office Automation
OADM
Optical Add & Drop Multiplexer
OAG
Official Airline Guide
OAIS
Open Archival Information System
OAM
Object Access Method
OAM
Operation And Maintenance
OC
Optical Carrier
OCE
Open Collaboratorio Environment
OCF
Object Components Framework
OCR
Optical Character Regognition
OCR
Optical Character Reading
OCS
Original Chip Set
ODBC
Open Database Connectivity, MicroSoftin kehittämä tietokantaliittymä, joka on osa laajempaa WOSA-määritystä. ODBC tarjoaa yhtenäisen rajapinnan eri tietokantaohjelmien käyttöä varten.
ODI
Open Data-link Interface
OEM
Original Equipment Manufacturer
OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OGL
Open Graphics Library
OLA
Optical Line Amplification
OLAP
OnLine Analytical Processing
OLE
Object Linking And Embedding, Windowssissa oleva ja DDE:n päälle rakennettu tiedonsiirtotapa, joka mahdollistaa eri ohjelmilla tehtyjen objektien upottamisen toisiin ohjelmiin. Kun objektia halutaan muokata, kaksoisnäpäytys hiirellä käynnistää ohjelman jolla se on tehty ja muutoksen tulos palautuu alkuperäiseen ohjelmaan. Linkitys toimii samalla periaatteella, mutta hakee itse tiedon toisesta ohjelmasta niin, että alkuperäiseen työtiedostoon tehdyt muutokset näkyvät myös tietoa käyttävissä ohjelmissa.
OLEDB
Object Linked Embedded DataBase
OLTP
OnLine Transaction Processing
OMAP
Open Multimedia Application Platform
OMEN
Offline Message ENvironment
O-MSP
Optical Multiplex Section Protection
OMT
Object Modeling Technique
OMT
Object Modelling Technique
OPC
Ole for Process Control
OpenGL
Open Graphics Library
ORB
Object Request Broker
ORDBMS
Object Relational DataBase Management System
OS
Operating System, Käyttöjärjestelmä. Ohjelma, joka huolehtii, että tietokoneen laitteet kuten levykeasemat, muisti, näyttö ja ohjelmat toimivat keskenään määritetyllä tavalla. Käyttöjärjestelmä on siis laitteiston ja ohjelmiston välissä liitäntätapana. Tunnettuja käyttöjärjestelmiä ovat mm. PC/MS-DOS, Linux (löytyy eri distroja, eli pakettiversioita), Windows(it), MVS, Unix ja OS/2.
OSI
Open System Interconnection
OSI RM
Open System Interconnection Architecture Reference Model
OSITOP
Open System Interconnection Technical and Office Protocol
OSOITEAVARUUS
Se muistitila, jonka prosessori "näkee" ja jota se pystyisi käyttämään jos vain koneessa olisi tarpeeksi muistipiirejä. Esimerkiksi 286-prosessorin muistiavaruus on vain 16 megatavua.
OSPF
Open Shortest Path First
OSR2
Operating System Release 2
OU
Organization Unit
OVR
OVeRlay
Pas
Pascal
PASSWORD
TUNNUSSANA, SALASANA, Lähiverkkojen ja modeemien välityksellä toisiinsa yhteydessä olevat tietokoneet käyttävät usein salasanaa, jonka avulla estetään järjestelmän luvaton käyttö. Salasanaa voidaan myös käyttää esimerkiksi yksittäisten tiedostoja salaamiseen niin, että tiedostoa ei pysty käyttämään ilman salasanaa.
PBM
Portable BitMap
PC
PERSONAL COMPUTER, Henkilökohtainen tietokone.
PC-DOS
Personal Computer Disk Operating System
PCB
Printed Circuit Board
PCB
Program Control Block
PCC
PC Card
PCD
Photo CD
PCI
Peripheral Connection Interface
PCL
Printer Control Language
PCLP
PC Lan Program
PCLTA
PC LonTalk Adapter
PCM
Pulse Code Modulation
PCM
Personal Computer Manufacturer
PCM
Printer Cartridge Metric
PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association
PDA
Personal Digital Assistant
PDF
Portable Document Format
PDLI
Page Description Language
PEL
Picture ELement
PEM
PRIVATE ENHANCED MAIL, Internet-sähköpostin tietoturvan parantamiseksi kehitetty salausjärjestelmä, jonka käyttö on kuitenkin vähäistä.
PEN WINDOWS
KYNÄ-WINDOWS, Windowsin versio, jota ohjataan elektronisella kynällä. Sisältää osuuden, joka tulkitsee käsinkirjoitettua tekstausta ja muuntaa sen ASCII-merkeiksi.
PEP
Packetized Ensemble Protocol. Maksiminipeus 19200 bps. Multicarrier (eli useita kantoaaltoja) -modulaatiota käyttäcä Telebit-modeemien menetelmä. Melko harvinainen modeemiluokka.
PERUSMUISTI
Conventional memory. Muistialue 0 - 640 kilotavua.
PGA
Professional Graphics Adapter
PGA
Pin Grid Array
PGM
Portable GrayMap
PGP
PRETTY GOOD PRIVACY, Vapaasti kopioitava salakirjoitusohjelma, joka perustuu kahden avaimen järjestelmään. Lähettäjän julkisella avaisella koodatun viestin voi avata vain vastaanottaja, joka tietää julkista avainta vastaavan salaisen avaimen. PGP mahdollistaa myös digitaalisen allekirjoituksen, jolla varmistetaan, että viesti on todella peräisin ilmoitetulta lähettäjältä. PGP tuo kaivattua tietoturvaa muuten avoimeen ja huonosti suojattuun Internettiin,.
PHOTO CD
Kodakin kehittää tekniikka, jossa valokuvat siirretään kehityksen yhteydessä CD-ROM-levylle elektroniseen muotoon. Kuvia voi katsella televisiosta PhotoCD-yhteensopivilla lukulaitteella tai PhotoCD- yhteensopivalla CD-ROM-asemalla.
PHP
Php Hypertext Preprocessor
PIF
PROGRAM INFORMATION FILE, Tiedosto, joka kertoo Windowsille miten sen pitäisi ajaa DOS- sovellusta: paljonko sille annetaan muistia, toimiiko se moniajossa, mitä muisteja se saa käyttää yms.
PING
PACKET INTERNET GOPHER, Apuohjelma, joka lähettää Internetin kautta kohdekoneelle testisignaalin (IP-paketin) ja mittaa sen kulkuajan. Pingin avulla voidaan testata, onko kohdekone kytketty verkkoon ja toimivatko tietoliikenneyhteydet.
PINGVIINI
Lähinnä Etelänapamantereella (Antarktis) elävä kaksijalkainen hyvin hauskalta vaikuttava eläin.Liittyy LINUX käyttöjärjestelmään...
PIO
Parallel Input/Output
PIO
Processor Input/Output
PIO
Programmed Input/Output
PIXEL
KUVAPISTE, Piste, josta kuva muodostuu. Esimerkiksi VGA-näytöllä on 640 kertaa 486 kuvapistettä.
PL/C
Programming Language/Cornell
PLC
Power Line Communications
PLC
Programmable Logic Controller
PLC
Power Line Carrier
PLT
Power Line Tranceiver
PNA
Programmable Network Access
PNG
Portable Network Graphics
PnP
Plug and Play
POH
Power On Hour
POP
POST OFFICE PROTOCOL, Sähköpostin käyttöön liittyvä protokolla, joka sopii hyvin yksityiskäyttäjällä. POP määrittelee, miten työasemassa toimiva postiohjelma hakee viestit verkossa olevasta postitoimistosta. Koska postitoimisto voi olla erillisessä koneessa, käyttäjän ei itse tarvitse huolehtia sen ylläpidosta eikä postin jatkuvasta vastaanotosta.
POS
Programmable Option Select
POSIX
Portable Operating System Interface for uniX
POST
Power On Self Test
POSTSCRIPT
Adoben kehittämä sivunkuvauskieli, jota käytetään monissa laserkirjoittimissa ja valolatomakoneissa. PostScriptissä tulostettava sivu lähetetään kirjoittimelle PostiScript-kielisenä ohjelmana eikä kuvapiste kerrallaan, kuten normaalisti.
POTS
Plain Old Telephone Service
POTS
Plain Old Time-Sharing
PPM
Pages Per Minute
PPM
Portable PixelMap
PPN
Peer-to-Peer Networking
PPP
Point-to-Point Protocol
PPPOE
Point-to-Point Protocol Over Ethernet
PPS
Packets Per Second
PPS
Power Personal Systems
PPTP
Point-to-Point Tunneling Protocol
PQFP
Plastic Quad Flat Pack
PRN
PRiNter port
PROTECTED MODE
SUOJATTU TILA, Intelin prosessoreissa 80286-mallista alkaen oleva kehittyneempi toimintatila, joka hallitsee moniajon, virtuaalimuistin ja keskusmuistin suojauksen. Normaali MS-DOS ja sille tehdyt ohjelmat eivät kuitenkaan toimi suojatussa tilassa, vaan sen käyttö vaatii joko Windowsissa tai jotakin muuta kehittyneempää käyttöjärjestelmää. On kuitenkin olemassa muutamia laajoja pelejä, jotka pitävät sisällään oman käyttöjärjestelmän suojatun tilan luomiseksi.
PROTOCOL
PROTOKOLLA, Yhteiskäytäntö, jota noudattaen kaksi eri konetta tai ohjelmaa voi vaihtaa tietoa keskenään. Protokolla määrittelee siirrettävän tietojen esitystavan sekä mekanismin jolla tiedon siirretään.
PROXY
Internettiin kytketty kone, joka toimii verkon palvelujen välimuistina tai yhdyskäytävänä yrityksen oman lähiverkon ja Internetin välillä. Välimuistina toimiva Proxy tallentaa esimerkiksi viimeksi haetut WWW-sivut omaan muistiinsa, josta ne voidaan hakea nopeasti uudelleen.
PS
Personal System
PSSC
Public Service Satellite Consortium
PSTN
Public Switched Telephone Network
PT
Payload Type
PT
Posti-Tele
PT
Program Tab
PUBLIC DOMAIN
JULKISOHJELMA, Ohjelma, jota saa kopioida ilman rajoituksia. Tekijä usein kuitenkin säilyttää itsellään tekijänoikeudet. Nämä ohjelmat ovat usein yhden ihmisen tekeleitä, joista hän luulee myös muiden hyötyvän.
PÄÄHAKEMISTO
JUURIHAKEMISTO, Jokaisella levyllä oleva hakemistopuun ylin taso. Jos alihakemisto ei ole perustettu, levyllä on vain päähakemisto. Koska päähakemiston koko on aina rajoitettu (kovalevyllä 5112, levykkeillä 112 tai 224 tiedostonimeä) se saattaa tulla täyteen ja tästä syystä isoilla levyillä on lähes pakko käyttää alihakemistoja.
QAM
Quadrature Amplitude Modulation
QBASIC
Quick BASIC
QBE
Query By Example
QBIC
Query By Image Content
QCIF
Quarter Common Intermediate Format
QCL
Quickly Customized Logic
QEMM
Quarterdeck Expanded Memory Manager
QFP
Quad Flat Pack
QIC
Quarter Inch Cartridge
QL
Quantum Leap
QL
Query Language
QLLC
Qualified Logical Link Control
QNX
Quick uNiX
QOS
Quality Of Service
QPSK
Quadrature Phase-Shift Keying
QPSX
Queue Packet and Synchronous Circuit Exchange
QWERTY
QWERTY-KEYBOARD=QWERTY-NÄPPÄIMISTÖ, Normaali tietokoneissa ja kirjoituskoneissa käytettävä näppäimistö. Nimi tulee ylimmän kirjaimia sisältävän rivin kuudesta ensimmäisestä kirjaimesta. QWERTY-näppäimistö keksittiin sen takia, että ensimmäisiä kirjoituskoneita mainostaessa myyntimiesten oli helppo kirjoittaa sana TYPEWRITER (=kirjoituskone).
RACF
Resource Access Control Facility
RADIUS
Remote Authentication Dial-in User Service
RADSL
Rate Adaptive Asymmetric Digital Subscriber Line
RAID
Redundant Array of Independent Disks
RAID
Redundant Array(s) of Inexpensive Disks
RAM
RANDOM ACCESS MEMORY, RAM-MUISTI, Tietokoneessa käytetty muisti, johon voi sekä lukea että kirjoittaa. Esimerkiksi XMS, EMS, UMB ja perusmuisti ovat kaikki RAM-muistia.
RARP
Reverse Address Resolution Protocol
RAS
Remote Access Server
RAS
Remote Access Service
RAS
Riktlinjer för Administrativa System
RB
Read Buffer
RBS
Robbed-Bit Signaling
RD
Receive Data
RDBMS
Remote Data Base Management System
RDNIS
Redirected Dial Number Id Service
RDP
Remote Desktop Protocol
RDP
Reliable Datagram Protocol
RDRAM
Rambus Dynamic Random Access Memory
REAL MODE
VAPAA TILA, Intelin prosessoreissa oleva perustila, joka on voimassa kuin mikro käynnistetään. Muistiavaruus on rajoitettu yhteen megatavuun eikä monia tai muistinsuojausta voida käyttää.
RED
Random Early Detection
REG.DAT
Windowsin ylläpitämä tietokanta, joka kertoo mitä DDE-komentoja Windows-sovelluksille pitää lähettää, jotta ne avaisivat ja tulostaisivat osoitetun työtiedoston.
REGEDIT
REGEDIT.EXE, Windowsin apuohjelma, jolla muokataan REG.DAT-tietokantaa.
REITITIN
ROUTER, Laite, joka yhdistää paikallisen lähiverkon osaksi Internetiä. Reititin ohjaa IP-paketit niiden osoitteiten mukaisesti oikeisiin verkkoihin ja rajoittaa tarvittaessa tietoturvasyistä myös verkkojen välistä liikennettä.
REL
Release Message
Repeating
Tietyissä tilanteissa WLAN-tukiaseman kantomatka ei välttämättä ole riittävä. Tällöin yksi mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista on lisätä yksi tukiasema toistamaan toisen signaalia sille alueelle, jossa kuuluvuus on heikko. Tätä ominaisuutta kutsutaan nimellä repeating. Repeatingia käytettäessä tukiasemia ei tarvitse yhdistää kaapelilla. Riittää kunhan signaalia toistava tukiasema on toisen tukiaseman kantomatkan sisäpuolella
RET
Resolution Enhancement Technology
REXX
Restructured Extended Executor
RF
Radio Frequency
RFC
REQUEST FOR COMMENTS, Joukko numeroituja teknisiä kuvauksia, jotka määrittelevät Internetin käyttöön ja toimintaan liittyviä protokollia, sääntöjä ja yleisiä ohjeita.
RFT
Revisable Form Text
RGB
Red Green Blue
RI
Ring Indicator
RI
Routing Information
RIC
Real Time Interface Co-processor
RIF
Routing Information Field
RIFF
Resource Interchange File Format
RIM
Research In Motion
RIMM
Rambus In-line Memory Modules
RIP
Raster Image Processor
RIP
Routing Information Protocol
RISC
Reduced Instruction of Set Computer
RISC
Reduced Instruction Set Computer
RJE
Remote Job Entry
RLE
Run Lenght Encoded, Tiedon koodausmuoto niin, että toistuvista merkkisarjoista tallennetaan vain ensimmäinen merkki ja koodi, joka kertoo montako kertaa se toistuu. Windowsin oma käynnistyslogo on RLE-muodossa tiedostossa VGALOGO.RLE. Myös OS/2 tukee tätä tiedostomuotoa.
RLL
Run Length Limited
RLOGIN
Remote LOGIN
RLP
Radio Link Protocol
RM
Rate Management
RMI
Remote Method Invocation
RMON
Remote Monitor
RMS
Root Mean Square
RNR
Receive Not Ready
ROAMING
VERKKOVIERAILU, Useammasta tukiasemasta koostuvassa verkossa liikkuminen olisi varsin hankalaa, mikäli jokaiseen tukiasemaan joutuisi kirjautumaan erikseen. Roamingilla varustetussa verkossa sovitin vaihtaa automaattisesti siihen tukiasemaan jossa on paras signaali. Käyttäjä ei huomaa hyppäämistä tukiasemasta toiseen käyttökatkoksena, vaan vaihto tapahtuu silmänräpäyksessä. Roaming-ominaisuutta käyttävien tukiasemien tulee olla kytkettynä toisiinsa joko kaapeliverkon tai repeatingin välityksellä.
ROM
READ-ONLY MEMORY, ROM-MUISTI, Tietokoneessa oleva muisti, jota käyttäjä ei pysty muuttamaan, ainoastaan lukemaan. Tätä muistityyppiä käytetään tietokoneissa sellaisen tiedon säilyttämiseen, jota ei tarvita muuttaa. Esimerkiksi koneen käynnistyksessä tarvittavat tiedot.
ROSE
Remote Operations Services Element
RPC
Remote Procedure Call
RPM
Rotations Per Minute, Kierrosta minuutissa. Esimerkiksi kovalevyt pyörivät yleensä noin 3500- 11000 RPM.
RPM
Revolutions Per Minute
RR
Receiver Ready
RRAS
Routing and Remote Access Service
RRQ
Registration ReQuest
RS
Request to Send
RS-232C
Amerikkalaisen EIA (Electronic Industry Awards) -järjestön kehittämä sarjaliikenneliittymä, jonka avulla modeemit kommunikoivat tietokoneen kanssa. Käytännössä sama kuin ITU:n V.24/V.28 -suositus.
RS/6000
RISC System/6000
RSA
Rivest-Shamir-Adelman
RSH
Remote SHell
RSRB
Remote Source Route Bridging
RSVP
Resource reSerVation Protocol
RTC
Real Time Clock
RTCP
Real-Time Transport Control Protocol
RTF
Rich Text Format
RTFM
Read The Fucking Manual. Kun joku kysyy typeriä kysymyksiä asiasta, josta löytäisi tietoa typerämpikin tyyppi, saa hän vastaukseksi useasti tämän.
RTIC
Real Time Interface Co-processor
RTM
Response Time Monitor
RTMP
Routing Table Maintenance Protocol
RTP
Real Time Protocol
RTPM
Real Time Performance Monitor
RTS
Request To Send
RTSP
Real-Time Streaming Protocol
RU
Request Unit
RUUDUNSÄÄSTÄJÄ
SCREEN SAVER, NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ, Ohjelma, joka pimentää näytön ennalta-asetetun joutoajan jälkeen. Näyttö voi ainoastaan pimentyä tai sitten ruudunsäästäjä voi sisältää erilaisia animaatioita, tekstejä ja ääntä.
RxD
Receive Data
SAA
SYSTEM APPLICATION ARCHITECTURE, IBM:n kehittämä sovellusarkkkitehtuuri, jolla pyritään mahdollistamaan samanlaisten sovellusten kehittäminen eri tyyppisille IBM-tietokoneille. Tavoitteena on myös hajautettujen sovellusten rakentaminen verkoissa oleville tietokoneille. SAA määrittelee käyttöliittymän (Presentation manager), tietoliikenteen (LU 6.2 ja APPC) ja tietokantatoiminnot (SQL/DB2). =APPC ja SQL
SaMBA
Smart and Modular Building Automation
SAN
Storage Area Network
SAN
System Area Network
SAP
Service Access Point
SAP
Service Advertising Protocol
SB
Sound Blaster
SB16
Sound Blaster 16
SCSI
Small Computer System(s) Interface
SD
Single Density
SDA
Send Data with Acknowledge
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
SDK
SOFTWARE DEVELOPMENT KIT, Kehityspakkaus, joka sisältää työkalut ohjelmien kehittämiseksi tiettyä käyttöympäristöä varten. Esimerkiksi MicroSoft julkaisee omia SDK-pakkauksiaan säännöllisesti, CD-ROM-levyinä.
SDL
Specification and Design Language
SDLC
Synchronous DataLink Control
SDP
Session Description Protocol
SDRAM
Synchronous Dynamic Random Access Memory
SDSL
Single-Line Digital Subscriber Line
SDSL
Symmetric Digital Subscriber Line
SET
Secure Electronic Transactions
SGML
Standard Generalized Markup Language. ISO-standardin määrittelemä asiakirjojen kuvauskieli, joka erottaa asiakirjan sisällön sen muotoillusta. WWW-tekniikassa käytetty HTML on SGML:n erikoistapaus.
SGRAM
Synchronous Graphics Random Access Memory
SHAREWARE
JULKISOHJELMA, Eräänlainen ohjelmien julkaisutapa, jota käyttävät yksityiset ihmiset tai pienet yritykset. Shareware ohjelmia saa ilmaiseksi kopioida ja levittää. Ohjelmia saa kuitenkin käyttää vain rajatun ajan ja sen jälkeen ohjelman tekijälle pitää lähettää maksu ohjelmasta, tai lopettaa ohjelman käyttäminen. Tätä maksamista kutsutaan rekisteröimiseksi. Yleensä rekisteröity versio on parempi ja silloin saa myös yleensä ohjelmat painetun ohjekirjan. Toisaalla ohjelman shareware-versio taas sisältää erilaisia rajoituksia ja ärsyttäviä "rekisteröidy heti"-ruutuja.
SID
Security IDentifier
SID
Station IDentification
SID
Serial Input Data
SID
Symbolic Interactive Debugger
SID
System ID
SIMM
SINGLE IN-LINE MEMORY MODULE, Tietotekniikassa muistipiireistä (RAM tai ROM) koottu moduli, joka voidaan helposti kiinnittää tietokoneeseen ilman työkaluja. Pakkaustapaa käyttämällä saadaan pakkaustiheyttä parannettua ja asennustyötä vähennettyä. =RAM, ROM
SIPP
Single Inline Pin Package
SIVU
PAGE, Virtuaalimuistin perusyksikkö. Kun tietoa siirretään fyysisen keskusmuistin ja virtuaalimuistin (=kovalevyn) välillä, se tehdään aina sivu kerrallaan. 386-arkkitehtuurissa (386/486/Pentium) sivun koko on aina neljä kilotavua (eli 4096 tavua).
SLDRAM
SyncLink Dynamic Random Access Memory
SLED
Single Large Expensive Disk
SLI
Scan Line Interleave
SLIP
Serial Line Internet Protocol. Protokolla, joka lajentaa TCP/IP- tietoliikenneyhteyden kulkemaan tavallisen puhelinlinjan yli modeemilta toiselle. SLIP-yhteyden ansiosta kotikäyttäjä voi liittää koneensa Internettiin modeemin välityksellä
SLTA
Serial LonTalk Adapter
SMARTDRV.EXE
SMARTDRIVE, MS-DOS- ja Windows- käyttöjärjestelmien mukana toimitettava levyn välimuistiohjelma, joka pitää viimeksi käsitellyt tiedot omassa muistissaan ja näin nopeuttaa levytoimintoja.
SMB
Server Message Block
SMD
Storage Module Device
SMM
System Management Mode
SMNP
Simple Network Management Protocol
SMP
SiMetrical Prosessing unit
SMP
Simple Management Protocol
SMP
Symbolic Manipulation Program
SMP
Symmetrical Multi-Processing
SMP
Symmetric MultiProcessor
SMS
System Management Server
SMS
System Managed Storage
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol. Internetin alkuperäinen sähköposti- protokolla. Koska SMTP tukee vain seitsemän bittisiä merkkejä, kahdeksan bittisten merkkejen (esimerkiksi Ä ja Ö) esittämiseksi on jouduttu kehittämään monia kiertoteitä. Ne aiheuttavat vieläkin yhteensopivuusongelmia lähettäjän ja vastaanottajan välillä.
SNA
Systems Network Architecture
SNI
Siemens Nixdorf Informationsysteme ag
SNMP
Siple Network Management Protocol. Verkon ylläpito- ja hallintatietojen siirtoprotokolla. SNMP:n avulla verkossa olevalta työasemalta voidaan seurata verkon liikennettä sekä tilasto-ja vikatietoja.
SNVT
Standard Network Variable Type
SOHO
Small Office or Home Office. Pienyritys tai kotona sijaitseva toimisto. Tämä termiä käytetään yleensä ohjelmien yhteydessä, jotka ovat suunniteltu edellä mainittuihin paikkoihin.
SOS
Silicon-On-Sapphire
SOS
Sophisticated Operating System
S/PDIF
Sony Philips Digital InterFace
SPX
Sequenced Packet Exchange
SQL
STRUCTURED QUERY LANGUAGE, Relaatiotietokantojen käsittelyssä käytetty Mr. Coddin kehittämä kyselykieli. Tietokannoista voidaan SQL:llä tehdä kyselyitä. SQL:ää käyttämällä voidaan määritellä, muuttaa ja poistaa kokonaisia tietokantatiedostoja. Sillä voidaan myös luoda uusia tietueita ja käsitellä olemassa olevia tietueita sekä määritellä suojaus datan tietyille osille. Kieli on pitkälle ANSI:n ja ISO:n standardisoima.
SRAM
STATIC RAM, Staattinen RAM-muisti. Ei vaadi virkistystä kuten DRAM eli on nopeampaa mutta kalliimpaa. Käytetään yleensä välimuisteissa. Hakuaika 15-30 nanosekuntia.
SS
Single Sided
SSE5
Streaming SIMD Extensions-versio 5 käskykanta laajennus
SSH
Secure SHell
STEALTH
QEMM 386-ohjelman käyttämä tapa vapauttaa ROM-muistien varaama tila ylämuistiksi.
STN
Super Twisted Nematic
STP
SHIELDED TWISTED PAIR, Suojattu parikaapeli
SVCD
Super VideoCD
SVGA
Super Video Graphics Array
SYSEDIT
JÄRJESTELMÄEDITORI, Windowsin apuohjelma, joka avaa automaattisesti neljä tärkeää asetustiedostoa SYSTEM.INI, WIN.INI, AUTOEXEC.BAT ja CONFIG.SYS. Asennusohjelma ei lisää tätä ohjelmaa ohjelmaryhmiin, vaan käyttäjän pitää itse asentaa ohjelma käyttöön.
SYSTEM.INI
Windowsin käyttämä asetustiedosto, joka sisältää mm. Windowsin fontti- ja laiteohjainmääritykset. Tiedostoa ei välttämättä tarvitse koskaan muuttaa itse, sitä voi käyttää Ohjauspaneelin yms. asetusohjelmien kautta.
TAC
Technical Assistance Center
TAD
Technical Audio Device
TAPI
Telephony Application Program Interface
Tarkki
Tietokonearkkitehtuuri(t)
TB
Tera Bytes
TB
Transmit Buffer
TC
Transmit Clock
TCA
Target Channel Adapter
TCO
Total Cost of Ownership
TCP
Transmission Control Protocol
TCP/IP
Transport Control Protocol/ Internet Protocol. Yhteisnimitys kahdelle protokollalle. Siirrettävä tieto jaetaan IP-paketeiksi, jotka verkossa toimivat reitittimet ohjaavat oikeisiin paikkoihin paketeissa olevien osotetietojen mukaisesti. TCP kokoaa linjalta saapuvat IP-paketit oikeaan järjestykseen ja pyytää tarvittaessa lähettämään puuttuvat paketit uudelleen. Näin TCP huolehtii luotettavan säilymisestä lähettäjän ja vastaanottajan välittä. TCP/IP-protokolla perheeseen kuuluu monia muitakin protokollia, joita käytetään Internetissä muun muassa reititystietojen vaihtoa ja tiedonsiirtoa varten.
TD
Transmitted Data
TDM
Time Division Multiplexing
TDMA
Time Division Multiple Access
TDR
Time Domain Reflectometer
TEKSTITIEDOSTO
Tiedosto, joka sisältää vain teksti- ja numeromerkkejä. Koska ohjelmien omia ohjauskoodeja ei ole, tiedoston voi tulostaa kuvaruudulle TYPE-komennolla. Lähes kaikki sovellusohjelmat osaavat käyttää tekstitiedostoja.
TELNET
Internetiä käyttävä pääteyhteysprotokolla ja samanniminen apuohjelma. Telnetillä voidaan käyttää toista verkossa olevaa konetta Internet-yhteyden välityksellä. Monet tekstipohjaiset Internet-palvelut perustuvat Telnet-pääteyhteyteen.
TETRA
TErrestrial Trunked RAdio
TETRA
TransEuropean Trunking RAdio
TFLOPS
Tera FLoating-point Operations Per Second
TFT
Thin Film Transistor
TFTP
Trivial File Transfer Protocol
TGA
Truevision Graphics
TI
Texas Instruments
TIC
Token-Ring Interface Coupler
TIFF
Tagged Image File Format
TIGA
Texas Instruments Graphics Architecture
TLS
Transport Level Security
TMD
TIP-MAGNETIC DRIVING, uusi tuuletintekniikka jossa tuulettimen ulkokehässä neljässä kulmassa sijaitseva moottori kiidyttää tuulettimen ja lapojen kärjet reagoivat synnytettävään magneettikenttään, näin pitäisi saada 30% parempi ilmankuljetus
TN
Twisted Nematic
TOS
Type Of Service
TP
TWISTED PAIR, Kierretty parikaapeli
TPA
TRANCIENT PROGRAM AREA, RAM-muistin alue, joka varataan ohjelman käyttöön ohjelman käytön ajaksi sanotaan TPA:ksi.
TPF
Transaction Processing Facility
TPT
Twisted Pair Tranceiver
TPU
Text Processing Utility
TR
Token-Ring
TR
Terminal Ready
TRUECOLOR
24-bittinen grafiikkatila/kuva, jossa on 16,7 miljoonaa värisävyä (3 tavua/kuvapiste). Värisävyjen määrän katsotaan olevan niin suuri, että kuva vastaa täysin luonnollista kuvaa.
TRUETYPE
MicroSoftin kehittämä skaalattavien fonttien tekniikka, joka on mukana Windows-käyttöjärjestelmässä.
TSAP
Transport Service Access Point
TSAPI
Telephony Services API
TSI
Transmitting Subscriber Information
TSO
Time Sharing Option
TSR
Terminate and Stay Resident
TTCN
Tree and Tabular Combined Notation
TTD
Temporary Text Delay
TTF
True Type Font
TTL
Time To Live
TTL
Transistor-Transistor Logic
TTY
Teletype
TUI
Telephony User Interface
TWAIN
Technology Without Any Interesting Name
TxD
Transmit Data
UA
Unnumbered Acknowledgement
UAE
UNRECOVERABLE APPLICATION ERROR, Windows-käyttäjärjestelmässä esiintymä pahamaineinen virhetilanne, joka johtaa sovelluksen kaatumisen ja usein koko Windowsin loppumiseen.
UART
Universal Asynchronous Reciever and Transmitter. Asynkronisen tiedon lähetin ja vastaanotin, yksinkertaisemmin sanottuna sarjaliikennepiiri, joka ohjaa tietokoneen sarjaporttien kautta liikkuvaa tietoa (yleensä COM1: ja COM2:).
UBR
Unspecified Bit Rate
UDB
Universal DataBase
UDDI
Universal Description, Discovery and Integration
UDMA
Ultra-DMA
UDDI
Universal Description, Discovery and Integration
UDMA
Ultra-DMA
UDP
User Datagram Protocol, TCP:tä yksinkertaisempi siirtoprotokolla. UDP ei varmista IP- pakettien luotettavaa perillemenoa, vaan sitä käyttävien sovellusten on itse huolehdittava tarvittavista kuittauksista ja toistoista.
UI
User Interface
UID
User IDentification
UIO
Universal I/O
UKK
Usein Kysytyt Kysymykset
UMA
UPPER MEMORY AREA, Ylämuistialue. Tarkoittaa muistialuetta 640 - 1024 kilotavua.
UMB
UPPER MEMORY BLOCK, Ylämuisti(lohko). Muistialueella 640-1024 sijaitseva vapaa RAM-muistin alue. 386/486/Pentium-koneissa voidaan ladata ohjaimia ja taustaohjelmia UMB-muistiin.
UML
Unified Modeling Language
UMTS
Universal Mobile Telephone System
UNC
Universal Naming Convention
UNI
User Network Interface
UNICODE
16-bittinen merkkijärjestelmä, joka pystyy esittämään 65536 erilaista merkkiä. Tavallisten eurooppalaisten aakkosten lisäksi Unicode sisältää monien aasialaisten maiden merkit. Unicode on alaspäin yhteensopiva ASCII-järjestelmän kanssa. Unicode sisältyy Windows NT käyttöjärjestelmään ja NT käyttää sitä sisäisesti.
UNIX
Moniajokäyttöjärjestelmä.
UPS
Uninterruptable Power Supply
UPS
Uninterruptable Power System
UPS
Uninterrupted Power Supply
URI
Uniform Resource Identifier
URL
UNIFROM RESOURCE LOCATOR, Osoitemekanismi, jolla WWW-tekniikassa viitataan verkossa oleviin teidostoihin.
URN
Uniform Resource Name
USART
Universal Synchronous Asynchronous Receiver / Transmitter
USB
Universal Serial Bus
USCW
Uncacheable Speculative Write Combining
USENET
Aluperäinen newsejä välittänyt erillisverkko, nykyisin newsit välitetään Internetissä ja siksi ne kuuluvat Internetin peruspalveluihin.
USOC
Universal Service Order Codes
USPARC
Ultra Scalable Processor Architecture Reduced instruction set Computer
UTP
Unshielded Twisted Pair
V.21
Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 300 bps nopeutta. Nykyään poistunut lähes kokonaan käytöstä, käytetään lähinnä tekstipuhelimissa.
V.22
Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 1200 bps nopeutta. Nykyisin lähes kokonaan poistunut markkinoilta vanhentuneena.
V.22bis
Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 2400 bps nopeutta. Edullisin ja hitan vielä käytössä oleva modeemi. Soveltuu lähinnä pankkiyhteyksien ja pienien tiedostojen siirtoon.
V.23
Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 1200/75 bps nopeutta. Teletext-yhteksillä käytetty epäsymmentrinen modulaatio, jossa näppäinkomennoille tarkoitettu paluukanava on hitaampi kuin varsinainen datakanava.
V.25
ITU:n suositus modeemien komentokieleksi.
V.29
Modeemien faksimoduleinti, maksiminopeus 9600 bps.
V.32
Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 9600 bps nopeutta. Eräänlainen välimalli, joka on katoamassa markkinoilta.
V.32bis
Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 14400 bps nopeutta. Tätä kirjoittaessa markkinoiden suosituin luokka, koska tämä modeemiluokka tarjoaa parhaimman hinta/nopeus-suhteen.
V.32terbo
Epävirallinen modeemien nopeusluokka, jossa maksiminopeus on 19200 bps. Välimalli, joka on katoamassa markkinoilta.
V.32turbo
Epävirallinen modeemien nopeusluokka, jossa maksiminopeus on 12000 bps. Harvinainen välimalli, ennen V.32bis modeemien yleistymistä.
V.34
Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa 28800 bps nopeutta. Uusin nopeusluokka, suosio voimakkaassa kasvussa. Esimerkiksi World Wide Wed -graafiset hypertekstisivut tuntuvat tahmeilta vielä 14400 bps nopeudellakin, mutta 28800 bps alkaa olla jo riittävän nopeaa grafiikan siirtoon.
V.34bis
Modeemien ITU-standardi, joka tarkoittaa yli 30000 bps nopeutta. Toistaiseksi vielä suunnitteilla oleva standardi.
V.42
ITU:n suositus modeemien virheenkorjausmenetelmäksi.
V.42bis
ITU:n suositus modeemien tiedonpakkausmenetelmäksi.
V.FC
FASTCLASS, Epävirallinen modeemien nopeusluokka, jossa maksiminopeus on 28800 bps. Kehitetty odotellessa V.34 suositusta ja kadonnee markkinoilta muutaman vuoden aikana.
VAN
Vehicle Area Network
VAN JACOBSEN HEADER
SLIP-protokollassa käytetty tiivistystekniikka, joka pakkaa TCP/IP- pakettien tunnuskentät yhteyden aikana pienempään tilaan ja lisää näin tehollista siirtonopeutta.
VARDIC
Racal-Vadic-modeemien modulointitapa, jossa maksiminoeus on 1200 bps. On poistunut lähes kokonaan markkinoilta.
VB
Visual Basic
VBE
Vesa Bios Extensions
VBM
Virtual Bandwidth Management
VBR
Variable Bit Rate
VC
Virtual Circuit
VCD
VideoCD
VCPI
Virtual Control Program Iinterface, Eräs jatketun muistin hallintatapa.
VDM
Virtual Device Metafile
VDS
VIRTUAL DMA SERVICE, Mahdollistaa väylänhaltijakorteilla (bus mastering) muistin osoittamisen 386/486/Pentium-suorittimilla niiden 8086-virtuaalitilassa turvallisesti.
VDSL
Very high bit-rate Digital Subscriber Line
VDU
Video Display Unit
VDU
Visual Display Unit
VERONICA
Gopher-palvelimissa olevien tietojen indeksointi- ja hakuohjelma.
VESA
Video Electronics Standards Association
VFW
Video For Windows
VGA
Video Graphics Array, Erittäin suosittu näyttötila, näytönohjain ja monitori. Mahdollistaa 640 pistettä pystysuunnassa ja 480 vaakasuunnassa, mutta vain ainoastaan kuudellatoista värille. Pystyy kuitenkin käyttämään 320x200 tarkkuutta, jolloin käytössä on 256 värisävyä. Tämä on erittäin suosittu näyttötila pelissä ja GIF-kuvissa.
VHD
Very High Density
VIDEO FOR WINDOWS
Marraskuussa 1992 julkistettu ohjelmallinen videolaajennus Windowsiin. Sen ansiosta Windows pystyy esittämään ikkunassa levyltä luettua videokuvaa ilman erillisen lisäkortin apua. mitä tehokkaampi mikro ja näytönohjain, sitä luonnollisemmalta videokuva näyttää.
VIEWER
WWW-selausohjelmaan asennettava näyttöohjelma, joka esittää WWW- palvelimesta siirretyn tiedoston (esimerkiksi kuva, ääni, video tai PostScript -kielinen) käyttäjän kuvaruudulla. Erilliset näyttöohjelmat ovat tarpeen, koska WWW-järjestelmän tiedostotyyppejä ei ole ennalta standardoitu, vaan sivuilla voidaan käyttää mitä tahansa tiedostoja.
VIRTUAALIMUISTI
Muistinhallintamenetelmä, jossa rajoitettua keskusmuistia jatketaan kiintolevylle. Sovellukset näkevät suuremman muistiavaruuden ja käyttöjärjestelmän tehtäväksi jää hakea levyltä ne osat ohjelmista, joita kulloinkin ajetaan. Mitä vähemmän todellista muistia on käytettävissä, sitä enemmän joudutaan käyttämään levyasemaa apuna ja sitä hitaammaksi muistinhallinta muuttuu.
VISP
Virtual Internet Service Providers
VL
Value Line
VLAN
Virtual Local Area Network
VLB
VESA Local Bus
VLM
Virtual Loadable Module
VLSI
Very Large Scale Integration
VLSM
Variable Length Subnet Mask
VM / CMS
Virtual Machine / Conversational Monitor System
VMI
Video Module Interface
VMM
Virtual Memory Management
VMS
Virtual Machine / Storage
VOFR
Voice Over Frame Relay
VOIC
VOice Interface Card
VOIP
Voice Over IP
VP
Value Point
VP
Virtual Path
VPC
Virtual Path Connection
VPCI
Virtual Path Connection Identifier
VPN
Virtual Private Network
VR
Virtual Reality
VRAM
Volatile Random Access Memory
VRAM
VIDEO RANDOM ACCESS MEMORY, Erikoisia muistipiirejä, jotka on kehitetty näytönohjaimia varten. Tässä tarkoituksessa ylivoimaisesti tehokkain muisti.
VRML
Virtual Reality Modeling Language
VSAM
Virtual Storage Access Method
VTAM
Virtual Telecommunications Access Method
VTN
Virtual Telephony Network
VTSP
Voice Telephony Service Provider
VxD
Virtual device Driver
VXD
Virtual eXtended memory Driver, VIRTUAALINEN LAITEOHJAIN, Windowsin 32-bittisessä tilassa toimivia laiteohjaimia, jotka huolehtivat peruslaitteiden kuten hiiren, näytön ja RS-porttien ohjauksesta. Laiteohjaimet näkyvät DOS-ikkunoille niin, että useat DOS-ohjelmat voivat käyttää niitä yhtä aikaa Windowsin huolehtiessa moniajosta ja suojauksista.
VXI
Vmebus eXtension for Instrumentation
WACK
Wait before transmit, a positive ACKnowledgement
WAIS
Thinking Machines -yhtiön kehittämä indeksointi- ja hakuohjelma, jolla voidaan tehdä hakuja erilaisista tietokannoista. WAIS arvioi hakutulosten merkittävyyden asteikolla 0-1000.
WAN
Wide Area Network
WAP
Wireless Application Protocol
WAV
WAVeform audio file
WD
Working Draft
WD
Western Digital
WFL
Work Flow Language
WfW
Windows for Workgroup
WfWG
Windows for WorkGroup
WILDCARD
YLEISMERKKI, VILLIMERKKI, Merkki, jolla pystytään korvaamaan useita eri merkkejä. Esimerkiksi DOS-käyttöjärjestelmässä ? ja * merkit.
WIMP
WINDOWS ICON MOUSE PULL-DOWN MENUS, Yksi Internetissä käytössä oleva tiedon etsintämenetelmä.
WIN 32
Windowsin 32-bittinen ohjelmointiliittymä, jota käytetään myös Windows NT:ssä.
WIN.INI
Windowsin yleiset toiminta-asetukset sisältävä tiedosto. Sisältää myös Windowsin omien asetuksien lisäksi sovellusohjelmien asetuksia.
WIN 32S
Supistettu versio WIN 32 -ohjelmointiliittymästä, jonka voi esimerkiksi lisätä Windows 3.1 käyttöjärjestelmään. Silloin Windows 3.1 pystyy ajamaan Windows NT ohjelmien, mutta ainoastaan 16- bittisenä.
WINDOWS
Käyttöjärjestelmä
WINDOWS FOR WORKGROUPS
TYÖRYHMÄ-WINDOWS, Windowsin versio, jossa on mukana tuki lähiverkoille niin, että jokainen Windows-työasema voi toimia sekä palvelimena että työasemana yhtä aikaa. Palvelimena toimiminen edellyttää vähintään 386-tason mikroa. Windows for Workgroups sisältää verkon ohjaimet niin, ettei verkottamiseksi tarvita muuta kuin verkkokortti.
WINDOWS NT
Kehittynyt 32-bittinen käyttöjärjestelmä, jonka kehittelyn MicroSoft aloitti OS/2 3.0 nimellä jo 1980-luvun lopulla yhteistyössä IBM:n kanssa. Tehokas moniajo, tietoturvapiirteet ja tuki symmetriselle moniprosessorijärjestelmälle. Toimii Intelin prosessorien lisäksi Alpha- ja R4000-prosessoreilla. Vaati RAM- muistia 12 megatavua ja kovalevytilaa vähintään 40 megatavua.
WINDOWS TELEPHONY
MicroSoftin ja Intelin yhteistyössä kehittämä määritys, joka auttaa yhdistämään puhelimeen pohjautuvia tietoliikennejärjestelmiä Windowsiin. Näistä esimerkkejä ovat mm. videoneuvottelut, sähkö- ja äänipostin yhdistäminen sekä Windows-pohjainen puhelinvastaaja.
WINS
Windows Internet Name Service
Winsock
Windows socket
WINSOCKET
WINDOWS SOCKET, Windowsin ohjelmointiliittymä (API), joka tarjoaa Internetiä käyttäville sovelluksille joukon tietoliikenteen peruspalveluita. Winsocketin ansiosta sovellukset ja erilaiset TCP/IP-toteutukset voidaan erottaa toisistaan, mika takaa yhteensopivuuden eri valmistajien ohjelmien välillä.
WINSTART.BAT
Komentojono, jonka Windows ajaa aina käynnistyessään. Jos komentojonossa käynnistetään jokin muistinvarainen ohjelma, se näkyy vain Windowsille eikä kuluta muistia Windows DOS-tiloissa.
WISE
Wang Inter-System Exchange
WLAN
Wireless Local Area Network
WLAN SANASTO
http://wlan.dacco.fi/sanasto.htm
WMF
Windows MetaFile
WML
Wireless Markup Language
WORM
Write Once Read Many
WOSA
WINDOWS OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE, MicroSoftin määrittelemä rajapinta, joka mahdollistaa Windowsin toimintojen laajentamisen esimerkiksi tietokantojen, sähköposti ja tiedostohallinnan alueille.
WOW
Windows On Windows
WP
WordPerfect
WP
Word Processing
WPG
WordPerfect Graphic
WPM
Windows Presentation Manager
WPM
Word Per Minute
WPMA
Windows & Presentation Manager Association
WPS
Word Processing System
WRAM
Window Random Access Memory
WS
WordStar
WT
Windows Telephone
WTP
Wireless Transaction Protocol
WTP
Wireless Transfer Protocol
WUGNET
national Windows User Group NETwork
WUGOF
Windows User Group Of Finland
WWW
WORLD-WIDE WEB, Hypertekstidokumentteihin perustuva järjestelmä, jossa aineisto on jäsennetty loogisiksi sivuiksi. Yhden sivun pituus voi vaihdella muutamista riveistä kymmeniin tuhansiin merkkeihin. Sivulla voi olla tekstin ohella kuvaa, ääntä, videota, tiedostoja ja kaikki muitakin tiedostotyyppejä. WWW-dokumentteja ylläpitävät eri puolilla Internetiä olevat WWW-palvelimet. WWW-dokumenttien linkeistä muodostuu maailmanlaajuinen hämähäkinseitti eli varsinainen web.
WYSIWYG
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET, Toimintamuoto, jossa tehtävä työ näkyy näytöllä lopullisessa asussaan eli sellaisena kuin se tulostuu paperille.
X2B
heXadecimal to Binary
X2C
heXadecimal to Character
X2D
heXadecimal to Decimal
X.400
Kansainvälinen sähköpostistandardi, jossa osoitteet ilmaistaan avainkenttien perusteella. X.400 on yleinen yritysmaailmassa, koska se tarjoaa luotettavan postinkulun, vastaanottokuittaukset ja standardoidut tiedostoliitteet. Internetistä voi lähettää sähköpostia X.400-osoitteisiin ja päinvastoin, mutta osoitteiden muunnoskoodaus ei kaikissa tapauksissa ole aivan yksinkertaista.
X.500
Virallinen standardi erilaisten sähköpostikäyttäjien luetteloiden yhdistämiseksi siten, että X.500-asiakasohjelmat voivat tehdä luetteloista kyselyjä halutun käyttäjän löytämiseksi.
XA
eXtended Architecture
XA
eXtended Attribute
XAML
eXtensible Authority Markup Language
XAPIA
X.400 Application Program Interface Association
XBA
Xtreme Bandwidth Architecture
XCHG
eXCHanGe
XCMD
eXternal CoMmanD
XCON
eXpert CONfigurer (of vax)
XCOPY
eXtended COPY
XDF
eXtended Density Format
XDMP
X Desktop Manager Control Protocol
XDR
eXternal Data pResentation
XDR
eXtended Data Representation
XDR
eXternal Data Representation
XDR
Xml Data Reduced
XFCN
eXternal FunCtioN
XFDL
eXtensible Forms Description Language
XFS
eXtensions for Financial Services
XGA
eXtended Graphics Array
XHTML
eXtensible HyperText Markup Language
XID
eXchange IDentification
XID
eXchange IDentifier
XIOS
eXtended Input/Output System
XIP
eXecute In Place
XLF
eXceptionaL Fortran
XLL
eXtensible Link Language
XLM
eXceL Macro language
XMCP
X Display Manager Control Protocol
XML
eXtensible Markup Language
XMM
EXTENDED MEMORY MANAGER, XMS:n laiteohjain muistinhallintaan, jota käytetään mikrotietokoneissa.
XMP
X/open Management Protocol
XMS
Jatkomuistista käytetty nimitys silloin kun sen varaus ja käyttö tehdään XMS-standardin mukaisesti eikä vanhaan tapaan suoraan käyttöjärjestelmän INT15-kutsua käyttäen.
XNS
Xerox Network Services
XNS
Xerox Network System
X-OFF
eXchange OFF
X-ON
eXchange ON
XOR
eXclusive OR
XOT
X.25 Over Tcp-ip
XP
eXtreme Performance
XPG3
X/open Portability Guide issue 3
XPRM
Xerox Print Resources Manager
XRNS
eXtensible Resource Name System
XRT
eXtensions for Real-Time
XSL
eXtensible Stylesheet Language
XSL
eXtensible Style Language
XSMD
eXtended Storage Module Drive
XSSI
eXtended Server Side Includes
XT
eXtended Technology
XTCLK
eXternal Transmit CLoCk
XTP
eXpress Transport Protocol
XUL
eXtensible User-interface Language
XVGA
eXtended Video Graphics Array
Y/N
Yes/No
Y2K
Year 2000
YABA
Yet Another Bloody Acronym
YAFIYGI
You Asked For It, You Got It
YAHOO
Yet Another Hierarchically Officious Oracle
YAM
Yet Another Modem
YDV
Yleinen DataVerkko
YES/MVS
Yorktown Expert System for Multiple Virtual Storage
YKM
YhteisKanavaMerkinanto
YKMV
YhteisKanavaMerkinantoVerkko
YLÄMUISTI
UPPER MEMORY, Osoitteessa 640-1024 kilotavua sijaitseva varattu muistialue, jossa on mm. BIOS ROM ja näyttökortin grafiikka-alue. Osa alueesta on tyhjää, jolloin se voidaan täyttää dynaamista muistinhallintaa käyttäen jatkomuistista otetuilla paloilla. Sen jälkeen alueelle voidaan siirtää DOS:in osia perusmuistista jolloin vapaan perusmuistin määrä kasvaa.
YP
Yellow Pages
YPV
Yleinen PuhelinVerkko
YSM
Yourdon Structured Method
YTD
Year To Date
ZIF
ZERO INSERTION FORCE, Kantapaikka, johon mikroprosessorin voi asentaa ilman painallusvoimaa ja pelkoa piirin jalkojen vääntymisestä. Nykyään yleisimmin tunnettu Pentium-päivityspaikkana, johon käyttäjä voi helpostaa laittaa uuden Pentium-piirin
ZIP, ZIP-PAKKAUS
Maailman suosituimman PKZIP-pakkausohjelman luoma pakkaus, joka pitää sisällään yhden tai useamman tiedoston pakatussa muodossa. PKZIP on shareware ohjelma ja sillä tehdyt tiedostot tuntee ZIP- päätteistä. Näiden tiedostojen purkamiseen tarvitaan erillinen ohjelma, PKUNZIP. ZIP-tiedostot ovat laajasti levinneet ja niiden käyttöön on olemassa myös muitakin ohjelmia, esimerkiksi Windows- ympäristössä toimiva WINZIP

Jos sinulla on palautetta tai lisäysehdotuksia, lähetä ne osoitteeseeni:
Sivun sisältö on koottu monista eri lähteistä ja copyright -sääntöjen mukaan.
Sivuja päivitellään ja parannetaan niin usein kuin aikaa riittää.  (eli harvoin ;=)
Lyhenteitä on tällä hetkellä n. 2144 - 2150