Menu Sulje Menu 

RS-232 sekä muiden standardien mukaisista liittimistä ja liitännöistä


Johtimien pituuksista ja muista seikoista

(Tehty Tietoliikenneinsinööri opiskelutyönä vuonna 2003 syksyllä ..... )

RS-232 standardin mukaisia sarjamuotoisen data liikenteen portteja käytetään vielä usein töissä ja kotonakin ja ehkä jossain toimisto-olosuhteissa tietokoneeseen liitettyjen: Tärkeiden ohjelmien suoritusten vuoksi, ohjelmistojen (vähemmän ja enemmän tärkeiden) sisäänajojen vuoksi, DSL-verkkopäätteiden, näyttöjen, peliohjaimien, modeemien, MIDI-ohjattavien äänimoduulien ja soitto, laulu ja muiden koneiden liittämiseen DTE n valvottavaksi ja ohjattavaksi.


USB 1, 2 ja 3  liitynnöissä data kulkee myös sarja muotoisena eli bitit juoksevat peräkanaa ja hyvin paketoituina. USB väylän avulla toimivat tänäpäivänä jo melkein kaikki laitteet teollisuus mukaanluettuna. Esimerkkinä ulkoiset USB DVD-RW ja Combo asemat, Ulkoiset HD-t (isotkin jopa 700 Gtavun kovalevyt) hiiret ja näppäimet (jos eivät jo toimi langattomasti tai vielä joko PS/2 tai jopa wanhalla db9 llä).


RJ-45 sarjaportin liittimen avulla pääsemme tutkimaan webmaailman ihmeellisiä ja kauniita salaisuuksia
Ennen myös serialmouse hiiri oli liitetty sarjaportin mokulaan mutta nykyisin sen hännän päässä liehtoo sirompi PS/2 liitin.
Ennenwanhaan myös matriisi kirjoittimet, ym laitteet liitettiin tietokoneeseen "lankkuliittimellä"
Teollisuuselektroniikan data ja laiteohjaukset sekä mikro-ohjaimet ovat aikojen alusta liitetty samasta enemmän tai vähemmän latuskaisesta liittimestä sarjaportin kautta keskustelemaan tietokoneen kanssa
Eräs ominaisuus RS-232-liitännässä on erilaisten kaapelien kirjo ja usein toistuva epävarmuus siitä, mikä kaapeli olisi tarkoitukseen juuri se oikea. 
En kirjoituksellani ehkä pysty tätä asiaa muuttamaan mutta koetan tuoda kansantajuisesti näkyville kuvin, kaavioin ja tekstein, mihin kaikkeen sarjaliityntää voidaan käyttää on käytetty ja käytetään tänään 29.11.2004
Käytännön tilanteissa RS-232 liitännän voi toimia jopa 200 metrin pituisilla johtoyhteyksillä. Tämä kuitenkin riippuu käytetyistä laitteista ja johdosta. Tavallisen toimistoympäristön pääteyhtyksissä on tavallista, että RS-232 liitännän liitosjohto on 50-100 metrin mittainen seinän sisällä kulkeva suojattu parijohdin, jossa suoja toimii maajohtimena ja sisäjohtimet signaalijohtimina. Yleensä tälläinen systeemin toimii hyvin, mutta toisinaa saattaa tulla ongelmia joidenkin yksittäisten laitteiden johdosta. Suurinta sallittua johtopituutta voi kasvattaa laittamalla johtojen välille linjavahvistimia riittävin välein.

Pitkillä johtoyhteyksillä voi ongelmaksi tulla erilaiset sähköverkon maataso-ongelmat, koska monissa laitteissa signaalimaa on yhdistettynä laitteen maadoitukseen. Nämä maataso-ongelmat saattavat aiheuttaa huomattaviakin virtoja RS-232C linjan nollajohtimeen, mikä taas saattaa rikkoa laitteita linjan kummassakin päässä. Tällöin tulevat kysymykseen joko jomman kumman laitteen tai liittimen galvaaninen erottaminen maasta tai jonkin tilanteeseen paremmin sopivan liitännän käyttöönotto. Eräs ratkaisu on galvaanisen erotuksen (esimerkiksi optoerotus) käyttö liitännän toisessa päässä. Tällä päästään eroon mahdollisesti haitallisesta maalenkistä, mutta ei välttämättä voida pidentää siirtoetäisyyttä yli suositetun arvon. Pidempien siirtoetäisyyksien saavuttamiseksi on parasta käyttää esimerkiksi balansoituja RS-422 tai V.11 liitäntöjä, 20 mA virtasilmukkaa tai lähietäisyysmodeemia.

COM1, COM2, COM3,COM4 ovat sarjaliityntä porttien nimityksiä ja niiden keskeytys linjoista ja numeroista sekä I / 0 ja BIOS- data osoitteista enemmän esityksen lopussa.

RS-232C ja EIA-232D:n määrittelemä liitin

RS-liitännässä käytetään liittimenä koneen puolella yleisesti D25-urosliittimiä.

DB-25 LIITIN (ei käy tulostimeen)

D-25 uros ja naaras välijohdossa

EIA-232-E sähköiset spesifikaatiot

	Liitin DTE          DB-25 uros
	Liitin DCE          DB-25 naaras
	Maksimi kaapelin pituus   Kapasitanssi rajoittaa (2500pF max.)
	Maksimi siirtonopeus     20Kbit/s
	Lähettimiä          1 lähettäjä
	Vastaanottomia        1 vastaanottaja
	Linjapuskurin lähtöjännite  +-5V min. +-15V max.
	Linjapuskurin lähtövirta   500mA max (oikosulussa)
	Vastaanottimen sisääntuloalue +-25V max
	Puskurin kuorma       3k to 7k ohmia
	Ajurin nopeus (slew rate)  30V/mikrosekunti
	Vastaanottimen resistanssi  3k to 7k ohm
	Vastaanottimen siirtymäalue +-3V
	Vastaanottimen jännitalue  +-30V
	Johtimen maksimipituus	 2500 pF (max kapasitanssi)

 

DB-25 LIITIN

DB-9 LIITIN

DB-6 LIITIN


CAT5 ja CAT6 johtojen kytkentä


RJ-45 Liittimiin. (älä sekoita RJ-11 eli tavalliseen puhelinliittimeen !)


RJ-45

Kytkentä NAARASSarjaliitäntä 10 napaisella RJ-10 liittimellä


		Nasta: Signaalin nimi              Lyhenne:
		1 <- Soiton osoitus (Ring indicator)      RI
		2 <- Siirtolaite valmiina (Data set ready)   DSR
		3 -> Lähetyspyyntö (Request to send)      RTS 
		4 -- Suojamaa (ground)             SG / GND
		5 -> Lähtevä data (Transmit data)       TxD
		6 <- Tuleva data (Receive data)        RxD
		7 -- Signaalimaa (Signal ground)        SG / GND
		8 <- Lähetysvalmius (Clear to send)      CTS
		9 -> Päätelaite valmiina (Data terminal ready) DTR
		10 <- Kantoaaltotunnistus (Carrier detect)   CD

Näiden liittimien nastajärjestys on seuraava ( D-25, DB-9 ja RJ-45 ):


	Suunta DTE-DTC (tietokoneesta <-> laitteeseen) DTE= tietokone DTC= kytketty laite  
	DB-25 DB-9	Signaalin nimi	Lyhenne	ITU	EIA	Suomennos
 	--- --- ----	-----------------	-------	------	------	-------------------
	1    -	Frame Ground	FG	101	AA	Suojamaa
 	2  3 -->	Transmitted data	TD	103	BA	Lähtevä data
 	3  2 <--	Receive Data	RD	104	BB	Tuleva data
 	4  7 -->	Request To Send	RTS	105	CA	Lähetyspyyntö
 	5  8 <--	Clear To Send	CTS	106	CB	Lähetysvalmius
 	6  6 <--	Data Set Ready	DSR	107	CC	Siirtolaitteen valmius
 	7  5 --	Signal Ground	SG	102	AB	Signaalimaa
 	8  1 <--	Carrier Detect	DCD	109	CF	Kantoaaltotunnistus
 	9    <--	+ Test Voltage	-	-	-	Testijännite +
 	10   <--	- Test Voltage	-	-	-	Testijännite -
 	11		unassigned	-	-	-	ei kytketty
 	12   <--	Secondary DCD	SDCD	122	SCF/CI
 	13   <--	Secondary CTS	SCTS	121	SCB
 	14   -->	Secondary TD	STD	118	SBA
 	15   <--	* Sync TX Timing DCETC	114	DB	Lähetyskello DCE
 	16   <--	Secondary RxD	SRD	119	SBB
 	17   <--	* Sync RX Timing DCERC	115	-	Vastaanottokello DCE
 	18   <--	D Local Loopback	LL	-	-	
 	19   -->	Secondary RTS	SRTS	120	SCA
 	20  4 -->	Data Termin.Ready DTR	108.2	CD	Päätelaitteen valmius
 	21   <--	Remote Loopback	RL	110	CG
 	22  9 <--	Ring Indicate	RI	125	CE	Soiton osoitus
 	23   </>	Data SignalRateS.	DRS	111/112	CH/CI
 	24   -->	* Sync TX Timing DTE	113	DA 	Lähetyskello DTE
 	25   <--	D Test Mode	TM	-	-	Kaukoluupin ohjaus


DTE DCE
	HUOM! Nastalla 12 on joissain epästandardeissa RS-232C ratkaisuissa 
	yllä olevasta standardiratkaisusta eroava käyttö:
	12 <- High-speed Indicate 112 Nopeustunnistus
	
	* merkityt nastat käytössä vain synkronisessa siirrossa.
	 Näitä nastoja ei ole kytketty PC-koneissa asynkronisessa kortissa.
	? Signaalista ei tarvittavia tietoja saatavilla
	D määriteltty vasta standardissa EIA-232D, ei kytketty RS-232C:ssä
	
	->  DTE:stä DCE:hen menevä signaali (DTE:n ulostulo)
	<-  DCE:stä DTE:hen tuleva signaali (DTE:n sisääntulo)
	</> tilanteen mukaan joko DTE:stä DCE:hen tai DCE:stä DTE:hen menevä signaali
	--  maajohdin

 


Standardimerkintäsarakkeissa (ITU, RS, EIA) tyhjä tarkoittaa, että signaalia ei ole määritelty kyseisessä standissa. Jos kyseisessä sarakkeessa viiva, niin signaali määritelty mutta ei nimetty omalla kirjainyhdistelmällä.
Lyhenne sarakkeessa kerrottu yleisesti käytössä olevat lyhenteet, jotka eivät kuitenkaan ole mitenkään suositeltuja vaan ainoastaan käytössä yleistyneitä. Joissakin sarakkeissa on useampikin lyhenne, näistä ensimmäinen on suositeltavin käytettäväksi, jos näitä lyhenteitä yleensäkään käyttää. ITU sarakkeessa kerrotaan standardissa V.24 käytetyt signaalien nimet. RS sarakkeessa kerrotaan alkuperäisen RS-232C määrittelyn signaalien nimet EIA sarakkeessa kerrotaan EIA-232D standardin signaalien nimet

Standardin (RS-232C ja EIA-232D) mukaan DTE:n (esim. tietokone) liitin koiras, ja tiedonsiirtolaitteen DCE (esim. modeemi) liitin naaras. Liittimien numerointi kulkee siten, että täydellinen DTE-DCE saadaan aikaan kytkemällä kaikki DTE-liitimen nastata saman numeroisiin DCE-liitimen nastoihin.

 

Sama taulukkona

DB-25
Pinni

DB-9
Pinni

RJ-45
Pinni


Lyhenne

EIA
Nimi

ITU

DTE-DCE
Suunta

Signaalin kuvaus

1     FG AA 101   Suojamaa
2 3 6 TD BA 103 Lähtevä data
3 2 5 RD BB 104 Tuleva data
4 7 8 RTS CA 105 Lähetyspyyntö
5 8 7 CTS CB 106 Lähetysvalmius
6 6 1 DSR CC 107 Siirtolaitteen valmius
7 5 4 SG AB 102   Signaalimaa  GND
8 1 2 DCD CF 109 Kantoaaltotunnistus
9             Testijännite +
10             Testijännite -
11             Ei kytketty ja nimeämätön
12     SDCD SCF 122 Secondary Data Carrier Detect
13     SCTS SCB 121 Secondary Clear To Send
14     STD SBA 118 Secondary Transmitted Data
15     TC DB 114 Lähetyskello DCE
16     SRD SBB 119 Secondary Received Data
17     RC DD 115 Vastaanottokello DCE
18             Nimeämätön
19     SRTS SCA 120 Secondary Request To Send
20 4 3 DTR CD 108.2 Päätelaitteen valmius
21     SQ CG 110 Signal Quality Detector
22 9   RI CE 125 Soiton osoitus
23       CH/CI 111/112 Data Signal Rate Selector
24       DA 113 Lähetyskello DTE
25             Kaukoluupin ohjaus 

 

D-25 uros nastanumerointi
     1            13
     ---------------------------
    | . . . . . . . . . . . . . |
     \ . . . . . . . . . . . . /
      ------------------------
     13           25
DTR   DTE:stä lähtevä signaali, joka ilmoittaa, että DTE päällä
    ja linjalla

DSR   DCE:stä lähtevä signaali, joka kertoo, että DCE päällä ja
    valmis aloittamaan

RTS   DTE asettaa RTS signaalin kysyäkseen, onko DCE valmis
    vastaanottamaan dataa

CTS   DCE asettaa vastaukseksi DTE:n lähettämälle RTS signaalille,
    kun DCE on valmis vastaanottamaan DTE:stä tulevaa dataa

DCD   DCE asettaa varoittamaan DTE:tä, että DCE:ltä on odotettavissa
    tulevan dataa DTE:lle millä hetkellä hyvänsä

RI   DCE asettaa, kun (modeemi)linjan toisen pään laite haluaa
    muodostaa yhteyden

SQ   DCE asettaa, kun se uskoo, että datan lähetys riittävän laadukasta
    ja virheitä ei odotettavissa.
    DCE laskee heti alas kun lähetyksen laatu laskee liian alas.

DRS   DTE tai DCE asettaa vaihtaakseen toisen laitteen nopeutta
    erikoistilanteissa
1. DTE1:een laitetaan virta päälle
  -> DTE1 nostaa DTR:n kun valmis liikennöintiin
2. DCE1 nostaa DSR:n vastaukseksi että on valmis aloittamaan kommunikaation
3. DCE2 nostaa RI-signaalin osoittakseen, että DCE1 halua aloittaa
  kommunikoinnin
4. DTE2 nostaa DTR:n kun valmis
5. DCE2 laskee RI-signaalin

Jos full-duplex yhteys, niin DTE1:n kannalta

1. DTE1 nostaa DTR:n
2. DCE1 nostaa DSR:n
3. DTE1 nostaa RTS:n
4. DCE1 nostaa CTS:n ja DCD:n kun yhteys DCE2:een saatu

PC:ssä ja AT:ssa käytetyt liittimet

D-25 -liittimen nastajärjestys

  	Nasta	Signaali

	 1		Suojamaa	
	 2 O  TD	Lähetysdata   
	 3 I  RD	Vastaanottodata 
	 4 O	RTS	Lähetyspyyntö   
	 5 I	CTS	Lähetysvalmius
	 6 I	DSR	Siirtolaitteen valmius
	 7 	RG	Signaalimaa
	 8 I	DCD	Kantoaallon tunnistus
	20 O	DTR	Päätelaitteen valmius
	22 I	RI	Soiton osoitus


     D-25 uros nastanumerointi
	 koneen takaa katsottuna

     1            13
     ---------------------------
    | . . . . . . . . . . . . . |
     \ . . . . . . . . . . . . /
      ------------------------
     13           25

D-9 -liittimen nastanumerointi

  	Nasta	Signaali

	 1 I	DCD	Kantoaallon tunnistus
	 2 I	RD	Datan vastaanottonasta
	 3 O	TD	Datan lähetysnasta
	 4 O	DTR	Päätelaitteen valmius
	 5	SG	Signaalimaa
	 6 I	DSR	Siirtolaitteen valmius
	 7 O	RTS	Lähetyspyyntö
	 8 I	CTS	Lähetysvalmius
	 9 I	RI	Soiton osoitus


      D-9 uros nastanumerointi
	  koneen takaa katsottuna

         1    5
        -----------
        | . . . . . |
        \ . . . . /
         -------
         6   9

Yleisiä laitteiden kytkentätäpoja

Tietokoneen ja lisälaitteen välille

Tavallinen DTE-DCE (esimerkiksi tietokoneen ja modeemin välille)

	
	DTE (25 napainen) DCE (25 napainen)

	TD 2 ------------------------> 2
	RD 3 <------------------------ 3
	RTS 4 ------------------------> 4
	CTS 5 <------------------------ 5
	DCD 8 ------------------------> 8
	DTR 20 -----------------------> 20
	SG 7 ------------------------- 7
	RI 22<------------------------ 22

	DTE (9 napainen) DCE (25 napainen)

	TD 3 ------------------------> 2
	RD 2 <------------------------ 3
	RTS 7 ------------------------> 4
	CTS 8 <------------------------ 5
	DSR 6 ------------------------> 6
	DCD 1 ------------------------> 8
	DTR 4 ------------------------> 20
	SG 5 ------------------------- 7
	RI 9 <------------------------ 22
Yllä olevaa kahta kytkentää voidaan käyttää myös sovitinkaapeleina kun halutaan muuttaa 9 napainen liitin 25 napaiseksi tai päin vastoin.

Kaksijohtoinen DTE-DCE

    DTE (25 napainen)		DCE (25 napainen)

	TD  2 ------------------------> 2
	RD  3 <------------------------ 3
	RTS 4 ----,       ,----- 4
	CTS 5 <---'       '----> 5
	DSR 6 <---,       ,----> 6
	DCD 8 <---|       |----> 8
	DTR 20 ----'       '----- 20
	SG  7 ------------------------- 7


    DTE (9 napainen)	DCE (25 napainen)

	TD  3 ------------------------> 2
	RD  2 <------------------------ 3
	RTS 7 ----,       ,----- 4
	CTS 8 <---'       '----> 5
	DSR 6 <---,	      ,----> 6
	DCD 1 <---|	      |----> 8
	DTR 4 ----'       '----- 20
	SG  5 ------------------------- 7

Yksinkertaisin tapa kahden tietokoneen yhdistämiseen on ns. nollamodeemikaapeli (DTE-DTE), jonka kytkentä on esitetty alla olevissa kaavioissa. Oleellisintahan nollamodeemikaapelissa on kytkeä data- ja kättelyjohtimet ristiin, jolloin tietokone luulee piuhan toisessa päässä olevaa laitetta modeemiksi tai muuksi oheislaitteeksi. Kaapelin avulla voi esimerkiksi siirtää tiedostoja tietokoneiden välillä, käyttämällä esim. Windowsin omaa terminaali ohjelmaa.

Yleensä nollamodeemikaapeliksi riittää kolme johtiminen versio, jossa on kytkettynä vain datajohtimet ja signaalimaa. Kättelyjohtimet on liittimissä olevilla hyppylangoilla kytketty ns. itsetyydyttyviksi. Nämä hyppylangatkaan eivät ole aina välttämättömiä, esim. tiedostojen siirron pitäisi onnistua ilman kättelyitä. Tällaisesta kaapelista käytetään myös nimitystä 'data-only' kaapeli. Kuvan nastanumerot 25 napaisesta D-liittimestä, 9 napaisen nastanumerointi suluissa.

Kahden tietokoneen välille      Ns. Nollamodeemi (null modem) DTE-DTE

    DTE (25 napainen)        DTE (25 napainen)

    TD  2 ---------\ /------------- 2
    RD  3 <--------/ \------------> 3
    RTS  4 ---------\ /------------- 4
    CTS  5 <--------/ \------------> 5
    DSR  6 <---,       ,----> 6
    DCD  8 <---+----\ /-------+----> 8
    DTR 20 ---------/ \------------- 20
    SG  7 ------------------------- 7


    DTE (25 napainen)        DTE (9 napainen)

    TD  2 ---------\ /------------- 3
    RD  3 <--------/ \------------> 2
    RTS  4 ---------\ /------------- 7
    CTS  5 <--------/ \------------> 8
    DSR  6 <---,       ,----> 6
    DCD  8 <---+----\ /-------+----> 1
    DTR 20 ---------/ \------------- 4
    SG  7 ------------------------- 5

    DTE (9 napainen)        DTE (9 napainen)

    RD  2 ---------\ /------------- 2
    TD  3 <--------/ \------------> 3
    RTS  7 ---------\ /------------- 7
    CTS  8 <--------/ \------------> 8
    DSR  6 <---,       ,----> 6
    DCD  1 <---+----\ /-------+----> 1
    DTR  4 ---------/ \------------- 4
    SG  5 ------------------------- 5
HUOM! Null modem kaapelia voidaan käyttää myös DCE-DCE kaapelina !
 

Kaksijohtoinen DTE-DTE

    DTE (25 napainen)        DTE (25 napainen)

    TD  2 ---------\ /------------- 2
    RD  3 <--------/ \------------> 3
    RTS  4 ----,       ,----- 4
    CTS  5 <---'       '----> 5
    DSR  6 <---,       ,----> 6
    DCD  8 <---|       |----> 8
    DTR 20 ----'       '----- 20
    SG  7 ------------------------- 7


    DTE (25 napainen)        DTE (9 napainen)

    TD  2 ---------\ /------------- 3
    RD  3 <--------/ \------------> 2
    RTS  4 ----,       ,----- 7
    CTS  5 <---'       '----> 8
    DSR  6 <---,       ,----> 6
    DCD  8 <---|       |----> 1
    DTR 20 ----'       '----- 4
    SG  7 ------------------------- 5

    DTE (9 napainen)        DTE (9 napainen)

    TD  3 ---------\ /------------- 3
    RD  2 <--------/ \------------> 2
    RTS  7 ----,       ,----- 7
    CTS  8 <---'       '----> 8
    DSR  6 <---,       ,----> 6
    DCD  1 <---|       |----> 1
    DTR  4 ----'       '----- 4
    SG  5 ------------------------- 5Liitäntäjohto kirjoittimen ja tietokoneen välille


Kirjoitin ja tietokone ovat DTE laitteita. Kirjoittimessa käytössä DTR busy signallointi. Tätä kaapelia kannattaa käyttää kirjoittimien kanssa, koska sen avulla saa kirjoittimen toimimaan yleisimpien kättelyiden kanssa (DTR busy ja XON/XOFF). Toimii hyvin DOS:in ja OS/2:en kahden kanssa.Sarjaporttiin liitettävät printterit ovat tätänykyä jo varsin harvinaisia kapistuksia, mutta laitetaan liitäntä kuitenkin esille. Liittimenä käytetään 25 napaista D-liitintä
	Tietokone			Kirjoitin
	DTE (25 napainen)		DTE (25 napainen)	

	TD  2 ------------------------> 3 	RD
	RD  3 <------------------------ 2	TD	
	CTS  5 <--+--------------------- 20	DTR	
	DSR  6 <--'
	DCD  8 <--,
	DTR 20 ---'
	SG  7 ------------------------- 7	SG	Tietokone			Kirjoitin
	DTE (9 napainen)		DTE (25 napainen)	

	TD  3 ------------------------> 3 	RD
	RD  2 <------------------------ 2	TD	
	CTS  8 <--+--------------------- 20	DTR	
	DSR  6 <--'
	DCD  1 <--,
	DTR  4 ---'
	SG  5 ------------------------- 7	SG

Loopback-liitin testaustarkoituksiin

DTE (25 napainen)

TD  2 --------,
RD  3 <-------'
RTS  4 --------,
CTS  5 <-------'
DSR  6 <-------,
DCD  8 <-------|
DTR 20 --------'
DTE (9 napainen)

TD  3 --------,
RD  2 <-------'
RTS  7 --------,
CTS  8 <-------'
DSR  6 <-------,
DCD  1 <-------|
DTR  4 --------'
 • Suojamaata ei yleensä kytketä, mutta jos yhteydessä on häiriöitä ja käytössä on suojavaipallinen kaapeli, voidaan kaapelin vaippa kytkeä suojamaahan, eli nastaan 1 jos kyseessä on 25 napainen liitin. 9 napaisessa D-liittimessä suojamaa nastaa ei ole mutta liittimen metallinen runko ajaa saman asian.
 • Kun yhdistät tietokoneet välikaapelilla, pyri kytkemään tietokoneet samaan pistorasiaan. Molempien tietokoneiden on kuitenkin tällöin oltava samassa huoneessa. (Sähköturvallisuus!!)
 • Vältä erityisesti tilannetta, jossa toinen kone on kytketty maadoitettuun, ja toinen maadoittamattomaan pistorasiaan. Tällaisessa tilanteessa saattaa koneiden runkojen välille muodostua yli sadan voltin jännite. Tämän jännitteen aiheuttaa koneiden virtalähteissä olevat häiriönpoistokondensaattorit. Tämä koneen runkoon tuleva vuotovirta on niin vähäinen, että se ei aiheuta vaaraa ihmiselle. Koneen IO-kortin tai emolevyn se kyllä rikkoo erittäin suurella todennäköisyydellä..

 

Keskeytykset ja I/O osoitteet

RS-232C  keskeytys- keskeytys- I/O   BIOS data
portti  linja   numero   osoite osoite
---------------------------------------------------------
COM1   IRQ4    INT 0Bh   3F8h  0040:0000
COM2   IRQ3    INT 0Ch   2F8h  0040:0002
COM3   IRQ4    INT 0Bh   378h  0040:0004
COM4   IRQ3    INT 0Ch   278h  0040:0006