Html sivujen metatietoa

WWW-sivun 'koodin' alkuosassa sijaitsevilla META-tageilla voi tehdä ja toivoa tapahtuvaksi lukuisia asioita:

Esimerkkejä erityisistä kehysnimistä:

 

 

meta Suomennos Linkki lisätietoon
Title Sivun otsikko Title HTML-dokumentissa. max pituus n 65 merkkiä
Robots Ohje hakuroboteille Ohje, ei käsky hakuroboteille
Keywords Avainsanat Ei niin tärkeitä, paitsi jos erikoisalan osaamisasiaa
Description Sivun kuvaus omin sanoin max pituus n 150 merkkiä
Author Alkuperäisen tekijä  
Subject Kohde  
Publisher Julkaisija  
Contributor Muu tekijä  
Abstract Tiivistelmä, abstrakti, yhteenveto  
Date Päiväys
Type Laji
Format Formaatti
Identifier Identifikaatiotunnus
Source Lähde
Language Kieli
Relation Suhde
Coverage Alueellinen tai ajallinen kate
Copy Right Tekijänoikeuden haltija/omistaja
Distribution Jakautuma, jakelu, levinneisyys

ESIMERKKEJÄ

<meta name="Content-Language" content="Fi"> Käytetty kieli
<meta name="Robots" content="index, follow"> Robotit seuraavat linkkejä jotka ovat etusivullasi
<meta name="Description" content="Sivujen kuvaus omin sanoin"> Sisältö omin sanoin
<meta name="Keywords" content="Avainsanat"> Avainsanat jotka sivulla esiintyvät
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> Sivujen tyyppi texti/html
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> Sivu ladataan joka kerta uudestaan palvelimelta. (ei sivu välimuistia)
<meta http-eguiv="Expires" content="0"> Sivu ei tallennu välimuistiin (tuorein versio sivusta avautuu)
<meta http-equiv="Refresh" content="1200"> Ladataan palvelimelta 20 minuutin välein kun sivu auki
<meta http-equiv="refresh" content="1 url=http://www.sivustot.net" /> Siirretään sivu 1 sekunnin päästä url in osoitteeseen
<meta http-equiv="Expires" content="Now"> Vanhentumis aika
<meta http-equiv="Window-target" content="_top"> Uusi sivu
<meta name="Copyright" content="© Copyright 2004, Etunimi Sukunimi"> Tekijänoikeus
<meta name="Author" content="Etunimi Sukunimi"> Tekijä
<meta name="Publisher" content="Etunimi Sukunimi"> Julkaisija
<meta name="Pagetopic" content="Internet"> Sivujen kohde
<meta name="Pagetype" content="HTML-Formular"> Sivutyyppi
<meta name="Audience" content="Experts"> Kohderyhmä

Sivun avaustyylit wanhentuneelle Internet Explorerille

<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=1.0)"> Avautuu pehmeästi 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=0)"> Siirtymä reunoista neliönä 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=1)"> Siirtymä keskeltä neliönä 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=2)"> Siirtymä reunoista ympyränä 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=3)"> Siirtymä keskeltä ympyränä 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter"content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=4)"> Siirtymä alhaalta 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=5)"> Siirtymä ylhäältä 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=6)"> Siirtymä vasemmalta 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=7)"> Siirtymä oikealta 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=8)"> Pystysuuntaiset kaihtimet 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=9)"> Vaakasuuntaiset kaihtimet 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=10)"> Sakkiruudut vaakasuunnassa 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=11)"> Sakkiruudut pystysuunnassa 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=12)"> Satunnainen hajonta 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=13)"> Siirtymä reunoista pystysuunnassa 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=14)"> Siirtymä keskeltä pystysuunnassa 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=15)"> Siirtymä reunoista vaakasuunnassa 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=16)"> Siirtymä keskeltä vaakasuunnassa 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=17)"> Sahalaita ylhäältä vasemmalle 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=18)"> Sahalaita ylhäältä vasemmalle 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=19)"> Sahalaita alhaalta vasemmalle 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=20)"> Sahalaita ylhäältä oikealle 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=21)"> Sahalaita alhaalta oikealle 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=22)"> Viivat vaakasuunnassa 1 ssä sekunnissa
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=23)"> Satunnainen 1 ssä sekunnissa

Sivulta poistumistyylit wanhentuneelle Internet Explorerille

Ei tehosteita
<meta http-equiv="Page-Exit" content="blendTrans(Duration=1.0)"> Liukusävy
<meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=0)"> Siirtymä reunoista neliönä 1 ssä sekunnissa ... jne

Siirtyminen sivustoon wanhentuneelle Internet Explorerille

<meta http-equiv="Site-Enter" content="blendTrans(Duration=1.0)"> Liukusävy .... jne

Poistuminen sivustosta wanhentuneelle Internet Explorerille

<meta http-equiv="Site-Exit" content="blendTrans(Duration=1.0)"> Liukusävy ..... jne