Erikoismerkkien kirjoittaminen suomalaisella PC-näppäimistöllä utf-8 muodosta ( ascii ) html muotoon.
Jos käytät esim. Notepad++ editoria ascii perusmuodossaan, ei SINUN ITSE tarvitse muuntaa merkkejä ascii ksi html ää tehdessäsi !


 
utf-8 -> html Tulostaa
merkin
Tarkoitus. On yhtäkuin Selite
" " " (Ascii-) lainausmerkki mm. lainausmerkin korvikkeena
' ' ' (Ascii-) heittomerkki entiteettinä vain XHTML:ssä
& & & et-merkki mm. merkityksessä ’ja’
&#60; &lt; < pienempi kuin -merkki mm. matematiikassa
&#62; &gt; > suurempi kuin -merkki mm. matematiikassa
Skandinaaviset kirjaimet
&#229; &aring; å gemena ruotsalainen o mm. ruotsissa, norjassa ja tanskassa
&#197; &Aring; Å versaali ruotsalainen o  
&#228; &auml; ä gemena ä mm. suomessa, ruotsissa ja saksassa
&#196; &Auml; Ä versaali Ä  
&#246; &ouml; ö gemena ö mm. suomessa, ruotsissa ja saksassa
&#214; &Ouml; Ö versaali Ö  
&#230; &aelig; æ gemena tanskalainen ä mm. tanskassa ja norjassa
&#198; &AElig; Æ versaali tanskalainen ä  
&#248; &oslash; ø gemena tanskalainen ö mm. tanskassa ja norjassa
&#216; &Oslash; Ø versaali tanskalainen ö vrt. tyhjän joukon symboliin
&#240; &eth; ð gemena eth mm. islannissa; korvataan usein d:llä
&#208; &ETH; Ð versaali eth  
&#254; &thorn; þ gemena thorn mm. islannissa; korvataan usein th:lla
&#222; &THORN; Þ versaali thorn  
Muita tarkkeellisia kirjaimia
&#224; &agrave; à gemena a ja gravis mm. ilmaisussa ”5 à 10” ’5–10’
&#192; &Agrave; À versaali a ja gravis  
&#225; &aacute; á gemena a ja akuutti mm. unkarissa
&#193; &Aacute; Á versaali a ja akuutti  
&#226; &acirc; â gemena a ja sirkumfleksi mm. ranskassa
&#194; &Acirc; Â versaali a ja sirkumfleksi  
&#227; &atilde; ã gemena a ja tilde mm. portugalissa (nasaali-a)
&#195; &Atilde; Ã versaali a ja tilde  
&#231; &ccedil; ç gemena c ja sedilji mm. ranskassa (äännearvo: s)
&#199; &Ccedil; Ç versaali c ja sedilji  
&#232; &egrave; è gemena e ja gravis mm. ranskassa
&#200; &Egrave; È versaali e ja gravis  
&#233; &eacute; é gemena e ja akuutti mm. ranskassa ja ruotsissa
&#201; &Eacute; É versaali e ja akuutti  
&#234; &ecirc; ê gemena e ja sirkumfleksi  
&#202; &Ecirc; Ê versaali e ja sirkumfleksi  
&#235; &euml; ë gemena e ja treema mm. ranskassa ja latinassa
&#203; &Euml; Ë versaali e ja treema  
&#236; &igrave; ì gemena i ja gravis mm. italiassa
&#204; &Igrave; Ì versaali i ja gravis  
&#237; &iacute; í gemena i ja akuutti mm. espanjassa
&#205; &Iacute; Í versaali i ja akuutti  
&#238; &icirc; î gemena i ja sirkumfleksi mm. ranskassa
&#206; &Icirc; Î versaali i ja sirkumfleksi  
&#239; &iuml; ï gemena i ja treema mm. ranskassa
&#207; &Iuml; Ï versaali i ja treema  
&#241; &ntilde; ñ gemena n ja tilde mm. espanjassa
&#209; &Ntilde; Ñ versaali n ja tilde  
&#242; &ograve; ò gemena o ja gravis mm. italiassa
&#210; &Ograve; Ò versaali o ja gravis  
&#243; &oacute; ó gemena o ja akuutti mm. unkarissa
&#211; &Oacute; Ó versaali o ja akuutti  
&#244; &ocirc; ô gemena o ja sirkumfleksi mm. ranskassa
&#212; &Ocirc; Ô versaali o ja sirkumfleksi  
&#245; &otilde; õ gemena o ja tilde mm. virossa, eri kirjain kuin ö
&#213; &Otilde; Õ versaali o ja tilde  
&#249; &ugrave; ù gemena u ja gravis mm. italiassa
&#217; &Ugrave; Ù versaali u ja gravis  
&#250; &uacute; ú gemena u ja akuutti mm. espanjassa
&#218; &Uacute; Ú versaali u ja akuutti  
&#251; &ucirc; û gemena u ja sirkumfleksi mm. ranskassa
&#219; &Ucirc; Û versaali u ja sirkumfleksi  
&#252; &uuml; ü gemena u ja treema (saksalainen y) myös mm. virossa
&#220; &Uuml; Ü versaali u ja treema (saksalainen y)  
&#253; &yacute; ý gemena y ja akuutti mm. islannissa
&#221; &Yacute; Ý versaali Y ja akuutti  
&#255; &yuml; ÿ gemena y ja treema ranskassa
Muita kirjaimia
&#223; &szlig; ß saksalainen kaksois-s käyttöä vähennetty
&#170; &ordf; ª feminiinisen järjestysluvun merkki espanjassa esim. 2ª = segunda ’2.’
&#186; &ordm; º maskuliinisen järjestysluvun merkki espanjassa esim. 2º = segundo ’2.’
Tarkkeita erillisinä merkkeinä
&#180; &acute; ´ akuutti ei sovi heittomerkin korvikkeeksi
&#168; &uml; ¨ treema ei juuri käytetä erillisenä merkkinä
&#183; &cedil; ¸ sedilji ei juuri käytetä erillisenä merkkinä
&#175; &macr; ¯ pituusmerkki vrt. yläviivaan
Valuuttojen merkkejä
&#162; &cent; ¢ sentin merkki dollarin sadasosan symboli
&#163; &pound; £ punnan merkki mm. Ison-Britannian rahan tunnus
&#165; &yen; ¥ jenin merkki mm. Japanin rahayksikön tunnus
&#164; &curren; ¤ valuuttamerkki valuuttayksikön geneerinen symboli
Matemaattisia merkkejä
&#185; &sup1; ¹ yläindeksi yksi  
&#178; &sup2; ² yläindeksi kaksi mm. neliömetrin tunnuksessa m²
&#179; &sup3; ³ yläindeksi kolme mm. kuutiometrin tunnuksessa m³
&#176; &deg; ° asteen merkki esim. 25 °C; ei ole yläindeksi 0
&#215; &times; × kertomerkki esim. 5 m × 10 m
&#247; &divide; ÷ jakomerkki ei juuri käytetä suomessa
&#177; &plusmn; ± plus-miinus-merkki esim. 5 kg ± 0,1 kg
&#181; &micro; µ mikro-merkki esim. µm = mikrometri
&#172; &not; ¬ negaation merkki looginen operaattori ”ei”
&#188; &frac14; ¼ neljäsosan merkki sama kuin 1/4
&#189; &frac12; ½ puolikkaan merkki sama kuin 1/2
&#190; &frac34; ¾ kolmen neljäsosan merkki sama kuin 3/4
Muita merkkejä
&#160; &nbsp;   yhdistävä välilyönti kuten välilyönti, mutta estää rivinvaihdon
&#173; &shy; ­ pehmeä tavuviiva merkitys kiistanalainen
&#187; &raquo; » oikealle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki suomessa lähinnä painotekstissä
&#171; &laquo; « vasemmalle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki lainausmerkki eräissä kielissä
&#161; &iexcl; ¡ ylösalainen huutomerkki espanjassa huudahduksen alussa
&#191; &iquest; ¿ ylösalainen kysymysmerkki espanjassa kysymyksen alussa
&#183; &middot; · rivinkeskinen piste mm. kertomerkkinä: a·b
&#167; &sect; § pykälämerkki etenkin lainkohtien numeroiden yhteydessä
&#182; &para; kappaleen merkki mm. §:n asemesta joskus USA:ssa
&#169; &copy; © tekijänoikeusmerkki tekijänoikeuden haltijaa ilmoitettaessa
&#174; &reg; ® rekisteröidyn tavaramerkin merkki esim. Gallup®
&#166; &brvbar; ¦ katkopystyviiva joskus pystyviivan muunnelmana
Muita kuin ISO-8859-1:een kuuluvia merkkejä. Latinalaisen merkistön lisäkirjaimia
&#353; &scaron; š gemena hattu-s mm. suomessa vierassanoissa
&#352; &Scaron; Š versaali hattu-s  
&#339; &oelig; œ gemenaligatuuri oe mm. ranskassa, esim. cœur
&#338; &OElig; Œ versaaliligatuuri oe  
&#376; &Yuml; Ÿ versaali y ja treema ranskassa, hyvin harvinainen
&#402; &fnof; ƒ gemena f jossa koukku mm. guldenin symboli
Kirjaimenkaltaisia symboleita
&#8472; &weierp; versaali kaunokirjoitus-p mm. potenssijoukon symboli;
&#8465; &image; versaali fraktuura-i imaginaariosan symboli;
&#8476; &real; versaali fraktuura-r reaaliosan symboli
&#8482; &trade; tavaramerkin merkki vrt. ®
&#8501; &alefsym; alef-symboli ensimmäisen transfiniittisen kardinaaliluvun symboli;
Tyhjämerkkejä
&#8195; &emsp; m-väli tyhjä väli, leveys fontin koko;
&#8194; &ensp; n-väli tyhjä väli, leveys puolet fontin koosta;
&#8201; &thinsp; kapea väli 1/5 (tai 1/6) fontin koosta;
&#8204; &zwnj; leveydetön erottava merkki
&#8205; &zwj; leveydetön yhdistävä merkki
Suuntaisuusmerkit
&#8206; &lrm; vasemmalta oikealle -merkki kirjoitussuunnan asetus;
&#8207; &rlm; oikealta vasemmalle -merkki
Lainausmerkkejä
&#8221; &rdquo; kokolainausmerkki suomen kielen lainausmerkki
&#8220; &ldquo; ylösalainen kokolainausmerkki englannissa lainauksen alussa
&#8222; &bdquo; rivinalinen kokolainausmerkki mm. saksassa
&#8217; &rsquo; puolilainausmerkki myös heittomerkkinä
&#8216; &lsquo; ylösalainen puolilainausmerkki mm. englannissa
&#8218; &sbquo; rivinalinen puolilainausmerkki mm. saksassa
&#8249; &lsaquo; vasemmalle osoittava kulmapuolilainausmerkki mm. ranskassa
&#8250; &rsaquo; oikealle osoittava kulmapuolilainausmerkki mm. ranskassa
Muita välimerkkejä ja välimerkin tapaisia merkkejä
&#8211; &ndash; n-viiva lyhyt ajatusviiva
&#8212; &mdash; m-viiva pitkä ajatusviiva
&#8230; &hellip; ellipsi poisjätön (ellipsin) merkki
&#8226; &bull; luetelmapallo luetelman osan alussa
&#8242; &prime; indeksointipilkku minuutin ja jalan tunnus
&#8243; &Prime; kaksinkertainen indeksointipilkku sekunnin ja tuuman tunnus
&#8254; &oline; yläviiva vrt. pituusmerkkiin
&#8260; &frasl; murtoluvun vinoviiva  
Nuolia
&#8592; &larr; nuoli vasemmalle  
&#8593; &uarr; nuoli ylös  
&#8594; &rarr; nuoli oikealle  
&#8595; &darr; nuoli alas  
&#8596; &harr; nuoli vasemmalle ja oikealle  
&#8629; &crarr; nuoli alas ja vasemmalle
&#8656; &lArr; kaksoisnuoli vasemmalle
&#8657; &uArr; kaksoisnuoli ylös
&#8658; &rArr; kaksoisnuoli oikealle
&#8659; &dArr; kaksoisnuoli alas
&#8660; &hArr; kaksoisnuoli vasemmalle ja oikealle
Joukko-opin operaattoreita
&#8709; &empty; tyhjän joukon merkki ei ole sama kuin halkaisijan symboli;
&#8712; &isin; joukkoon kuulumisen merkki esim. a A
&#8713; &notin; joukkoon kuulumattomuuden merkki  
&#8715; &ni; käänteinen joukkoon kuulumisen merkki
&#8834; &sub; osajoukon merkki  
&#8835; &sup; ylijoukon merkki  
&#8836; &nsub; osajoukkosuhteen negaation merkki
&#8838; &sube; osajoukkosuhteen tai yhtäläisyyden merkki
&#8839; &supe; ylijoukkosuhteen tai yhtäläisyyden merkki
&#8745; &cap; leikkauksen merkki joukko-opissa
&#8746; &cup; yhdisteen merkki joukko-opissa (unioni)
Matemaattisia ja loogisia operaattoreita
&#8722; &minus; miinusmerkki  
&#8727; &lowast; asteriskioperaattori
&#8730; &radic; neliöjuuri esim. 9 = 3
&#8733; &prop; suhteellisuuden merkki
&#8734; &infin; äärettömän merkki  
&#8736; &ang; kulma
&#8704; &forall; kaikkikvanttori universaalikvanttori
&#8707; &exist; olemassaolokvanttori eksistenssioperaattori
&#8743; &and; looginen ja-merkki looginen konjunktio
&#8744; &or; looginen tai-merkki looginen disjunktio
&#8756; &there4; loogisen seuraamuksen merkki siis, joten;
&#8764; &sim; tildeoperaattori ’vaihtelee …:n mukaan’;
&#8773; &cong; suunnilleen yhtä suuri kuin -merkki
&#8776; &asymp; likimain yhtä suuri kuin -merkki  
&#8800; &ne; eri suuri kuin -merkki  
&#8801; &equiv; identtisesti yhtä suuri kuin -merkki myös kongruenssimerkinnöissä
&#8804; &le; pienempi tai yhtä suuri kuin -merkki  
&#8805; &ge; suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki  
&#8721; &sum; summa eri kuin versaali sigma
&#8719; &prod; tulo eri kuin versaali pii
&#8853; &oplus; ympyrässä oleva plusmerkki  
&#8855; &otimes; ympyrässä oleva kertomerkki  
&#8869; &perp; kohtisuoruusmerkki
&#8901; &sdot; pisteoperaattori vrt. rivinkeskiseen pisteeseen;
&#8706; &part; osittaisderivaatta  
&#8711; &nabla; nabla
&#8747; &int; integraalimerkki  
Teknisiä symboleita
&#8960; Näppäimillä: Alt+2205 / Alt+0248 halkaisijan merkki kappaleen halkaisija
&#8968; &lceil; vasen kattosymboli matem. merkinnöissä kuten ⌈ ja ⌉;
&#8969; &rceil; oikea kattosymboli
&#8970; &lfloor; vasen lattiasymboli matem. merkinnöissä kuten ⌊a⌋;
&#8971; &rfloor; oikea lattiasymboli
&#9001; &lang; vasemmalle osoittava kulmasulje vrt. pienempi kuin -merkkiin <
&#9002; &rang; oikealle osoittava kulmasulje vrt. suurempi kuin -merkkiin >
Korttipakan maiden sekä shakkinappuloiden symbolit
&#9824;   &spades;   korttipakan pata &#9827;   &clubs;   korttipakan risti
&#9829;   &hearts;   hertta, muista väritys &#9830;   &diams;   ruutu, muista väritys
&#9812;   valkoinen kuningas &#9813;   valkoinen kuningatar
&#9814;   valkoinen torni &#9815;   valkoinen lähetti
&#9816;   valkoinen hevonen &#9817;   valkoinen sotilas
&#9818;   musta kuningas &#9819;   musta kuningatar
&#9820;   musta torni &#9821;   musta lähetti
&#9822;   musta hevonen &#9823;   musta sotilas
Tarkkeita erillisinä merkkeinä
&#710; &circ; ˆ tarkkeenomainen sirkumfleksi  
&#732; &tilde; ˜ pieni tilde eri merkki kuin tilde ~
Muita erikoismerkkejä
&#8364; &euro; euron merkki esim. 42,50 €
&#8240; &permil; promillemerkki tarkoittaa tuhannesosaa
&#8224; &dagger; risti mm. kuolinajan ilmaisemisessa
&#8225; &Dagger; kaksoisristi mm. alaviitteissä
&#9674; &loz; vinoneliö engl. lozenge
Kreikkalaisia kirjaimia
&#945; &alpha; α gemena alfa  
&#946; &beta; β gemena beeta  
&#947; &gamma; γ gemena gamma  
&#948; &delta; δ gemena delta  
&#949; &epsilon; ε gemena epsilon  
&#950; &zeta; ζ gemena zeeta  
&#951; &eta; η gemena eeta  
&#952; &theta; θ gemena theeta  
&#977; &thetasym; ϑ theeta-symboli teknisenä symbolina;
&#953; &iota; ι gemena ioota  
&#954; &kappa; κ gemena kappa  
&#955; &lambda; λ gemena lambda  
&#956; &mu; μ gemena myy vrt. mikro-merkkiin
&#957; &nu; ν gemena nyy  
&#958; &xi; ξ gemena ksii  
&#959; &omicron; ο gemena omikron  
&#960; &pi; π gemena pii  
&#961; &rho; ρ gemena rhoo  
&#963; &sigma; σ gemena sigma  
&#962; &sigmaf; ς sananloppuinen gemena sigma  
&#964; &tau; τ gemena tau  
&#965; &upsilon; υ gemena ypsilon  
&#966; &phi; φ gemena fii  
&#967; &chi; χ gemena khii  
&#968; &psi; ψ gemena psii  
&#969; &omega; ω gemena oomega  
&#982; &piv; ϖ pii-symboli teknisenä symbolina;
&#913; &Alpha; Α versaali alfa  
&#914; &Beta; Β versaali beeta  
&#915; &Gamma; Γ versaali gamma  
&#916; &Delta; Δ versaali delta  
&#917; &Epsilon; Ε versaali epsilon  
&#918; &Zeta; Ζ versaali zeeta  
&#919; &Eta; Η versaali eeta  
&#920; &Theta; Θ versaali theeta  
&#921; &Iota; Ι versaali ioota  
&#922; &Kappa; Κ versaali kappa  
&#923; &Lambda; Λ versaali lambda  
&#924; &Mu; Μ versaali myy  
&#925; &Nu; Ν versaali nyy  
&#926; &Xi; Ξ versaali ksii  
&#927; &Omicron; Ο versaali omikron  
&#928; &Pi; Π versaali pii  
&#929; &Rho; Ρ versaali rhoo  
&#931; &Sigma; Σ versaali sigma  
&#932; &Tau; Τ versaali tau  
&#933; &Upsilon; Υ versaali ypsilon  
&#978; &upsih; ϒ koukullinen ypsilon-symboli versaalin ypsilonin muunnelma;
&#934; &Phi; Φ versaali fii  
&#935; &Chi; Χ versaali khii  
&#936; &Psi; Ψ versaali psii  
&#937; &Omega; Ω versaali oomega  
Lisää erikoismerkkejä ja fontteja
Hae Googlella     Täältä lisää:   http://copypastecharacter.com/all-characters
    Avaa Merkistö napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat, Järjestelmätyökalut ja Merkistö.
    Valitse Fontti-luettelosta fontti, jota haluat käyttää.   Valitse erikoismerkki, jonka haluat lisätä asiakirjaan.
    Valitse sitten Kopioi.   Avaa asiakirja ja sijoita kohdistin paikkaan, johon haluat sijoittaa erikoismerkin.     Valitse Muokkaa-valikosta Liitä.
Näppäimistö merkintöjä ja sijainteja.
Alla mainittuja näppäimiä on pidettävä alas painettuina samalla, kun kirjoitetaan ohjeessa mainitut muut merkit.
Alt-näppäintä käytettäessä on numeromerkit (esim. 0167) näppäiltävä erillisestä numeronäppäimistöstä, joka on tavallisen näppäimistön oikealla puolella.
(nuoli) näppäin, jolla saa aikaan isoja kirjaimia ja "ylätason merkkejä" yleensä vasemmalla Ctrl-näppäimen yläpuolella.
Välilyöntinäppäimen vasemmalla puolella oleva näppäin.
Välilyöntinäppäimen oikealla puolella oleva näppäin.
Aksenttinäppäin: tässä näppäimessä on akuutti aksentti (´) ja sen yläpuolella graavi aksentti (`).
Diereesinäppäin: tässä näppäimessä on diereesi eli treema (¨) ja sirkumfleksi (^) ja mahdollisesti niiden alla, tai oikealla puolella, tilde (~).
Välilyöntinäppäin (space bar): leveä näppäin edessä keskellä.
 
ISO Latin 1 -merkit, muita erikoiskirjaimia
æ 0230 LATIN SMALL LETTER AE pieni tanskalainen ä
Æ 0198 LATIN CAPITAL LETTER AE iso tanskalainen ä
ø 0248 LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE pieni tanskalainen ö
Ø 0216 LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE iso tanskalainen ö
ð 0240 LATIN SMALL LETTER ETH pieni eth
Ð 0208 LATIN CAPITAL LETTER ETH iso eth
þ 0254 LATIN SMALL LETTER THORN pieni thorn
Þ 0222 LATIN CAPITAL LETTER THORN iso thorn
ç 0231 LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA pieni c ja sedilji
Ç 0199 LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA iso c ja sedilji
ß 0223 LATIN SMALL LETTER SHARP S saksalainen kaksois-s
ª 0170 FEMININE ORDINAL INDICATOR feminiinisen järjestysluvun merkki
º 0186 MASCULINE ORDINAL INDICATOR maskuliinisen järjestysluvun merkki
Rahayksiköiden symbolit
$ 4 DOLLAR SIGN dollarin merkki
¢ 0162 CENT SIGN sentin merkki
£ 3 POUND SIGN punnan merkki
¥ 0165 YEN SIGN jenin merkki
¤ 4 CURRENCY SIGN valuuttamerkki
Välimerkit
[ 8 LEFT SQUARE BRACKET vasen hakasulje
] 9 RIGHT SQUARE BRACKET oikea hakasulje
{ 7 LEFT CURLY BRACKET vasen aaltosulje
} 0 RIGHT CURLY BRACKET oikea aaltosulje
\ + REVERSE SOLIDUS kenoviiva
| < VERTICAL LINE pystyviiva
¦ 0166 BROKEN BAR katkopystyviiva
« 0171 LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK vasemmalle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki
» 0187 RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK oikealle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki
¡ 0161 INVERTED EXCLAMATION MARK ylösalainen huutomerkki
¿ 0191 INVERTED QUESTION MARK ylösalainen kysymysmerkki
· 0183 MIDDLE DOT rivinkeskinen piste
­ 0173 SOFT HYPHEN pehmeä tavuviiva
Matemaattiset merkit
± 0177 PLUS-MINUS SIGN plus-miinus-merkki
× 0215 MULTIPLICATION SIGN kertomerkki
÷ 0247 DIVISION SIGN jakomerkki
¬ 0172 NOT SIGN negaation merkki
¹ 0185 SUPERSCRIPT ONE yläindeksi yksi
² 0178 SUPERSCRIPT TWO yläindeksi kaksi
³ 0179 SUPERSCRIPT THREE yläindeksi kolme
¼ 0188 VULGAR FRACTION ONE QUARTER neljäsosan merkki
½ § VULGAR FRACTION ONE HALF puolikkaan merkki
¾ 0190 VULGAR FRACTION THREE QUARTERS kolmen neljäsosan merkki
° 0176 DEGREE SIGN asteen merkki
µ m MICRO SIGN mikro-merkki
Muut merkit
@ 2 COMMERCIAL AT ät-merkki
© 0169 COPYRIGHT SIGN tekijänoikeusmerkki
® 0174 REGISTERED SIGN rekisteröidyn tavaramerkin merkki
0182 PILCROW SIGN kappaleen merkki
¯ 0175 MACRON viiva-aksentti
~ TILDE tilde
^ CIRCUMFLEX ACCENT sirkumfleksi
¨ DIAERESIS treema
´ ACUTE ACCENT akuuttiaksentti
` GRAVE ACCENT gravisaksentti
¸ 0184 CEDILLA sedilji
  0160 NO-BREAK SPACE sitova välilyönti
Windows-merkistön lisämerkit
Merkit eivät kuulu ISO Latin 1:een. Niitä ei ole syytä käyttää esimerkiksi Web-sivuilla eikä muissa viesteissä kuin sellaisissa, jotka lähetetään vastaanottajalle, jonka käyttämän ohjelman tiedetään näyttävän nämä oikein.

Sen sijaan näitä voi käyttää esim. dokumenteissa, jotka kirjoitetaan vain paperille tulostettavaksi tai esim. MS Wordillä edelleen käsiteltäviksi.

Seuraava taulukko esittää merkin virallisen Unicode-nimen, merkin näppäilyn Windows-ympäristössä, itse merkin sikäli kuin selaimesi näyttää oikein sen oikean esitystavan Web-sivuilla sekä merkin koodiarvon Unicodessa.

left double quotation mark0147 U+201C
right double quotation mark0148 U+201D
left single quotation mark0145 U+2018
right single quotation mark0146 U+2019
single low-9 quotation mark0130 U+201A
double low-9 quotation mark0132 U+201E
single left-pointing angle quotation mark0139 U+2039
single right-pointing angle quotation mark0155 U+203A
en dash0150 U+2013
em dash0151 U+2014
horizontal ellipsis 0133 U+2026
bullet 0149 U+2022
dagger 0134 U+2020
double dagger0135 U+2021
modifier letter circumflex accent0136 ˆ U+02C6
small tilde0152 ˜ U+02DC
per mille sign0137 U+2030
Latin capital letter S with caron0138 Š U+0160
Latin small letter s with caron0154 š U+0161
Latin capital letter Z with caron0142 Ž U+017D
Latin small letter z with caron0158 ž U+017E
Latin capital ligature OE              0140 Œ U+0152
Latin small ligature oe                0156 œ U+0153
Latin capital letter Y with diaeresis 0159 Ÿ U+0178
trade mark sign0153 U+2122
Latin small letter f with hook0131 ƒ U+0192
euro sign0128 U+20AC
Euron merkki sekä hattu-z:t eivät ole käytettävissä vanhoissa Windows-järjestelmissä ilman ns. europäivitystä.
Euron merkin saa usein aikaan myös yhdistelmällä  E  tai  5.
Kirjaimet, joissa on aksentti  (esim. é ja ü)
Kirjaimet, joiden päällä on ns. diakriittinen merkki, kirjoitetaan käyttäen apuna aksenttinäppäintä tai diereesinäppäintä, mahdollisesti yhdessä shift- tai Alt Gr -näppäimen kanssa seuraavasti:
 a tuottaa merkin á
  a tuottaa merkin à
a tuottaa merkin ä
  a tuottaa merkin â
a tuottaa merkin ã
Isojen kirjainten aikaansaamiseksi käytetään lisäksi shift-näppäintä siinä vaiheessa.

 Sivua ladattu 501708 kertaa 15.03.2002 lähtien   Päivitetty viimeksi: 06-12-2023   © sivustot.net