Cmd komentorivi käskyjä. Avaa komentorivi

Cmd komentorivi käskyjä.

Komento Kuvaus               Lähde       Avaa komentorivi
append Ohjelmat voivat käyttää liittämiskomentoa tiedostojen avaamiseen toisessa kansiossa ikään kuin ne sijaitsisivat nykyisessä kansiossa. Komento on käytettävissä MS-DOSissa sekä kaikissa 32-bittisissä Windows-versioissa. EI ole käytettävissä Windowsin 64-bittisissä versioissa.
arp Komentoa käytetään ARP-välimuistin merkintöjen näyttämiseen tai muuttamiseen. Arp-komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
assoc Komentoa käytetään tiettyyn tiedostotunnisteeseen liittyvän tiedostotyypin näyttämiseen tai muuttamiseen. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
at Komentoa käytetään komentojen ja muiden ohjelmien ajoittamiseen suoritettavaksi tiettynä päivänä ja kellonaikana. Käytettävissä 7:ssä, Vistassa ja XP:ssä. Windows 8:sta alkaen komentorivitehtävien ajoitus on sen sijaan suoritettava schtasks-komennolla.
atmadm Komennon avulla näytetään järjestelmän asynkronisiin siirtotilan yhteyksiin liittyviä tietoja. Käytettävissä Windows XP:ssä. ATM:n tuki poistettiin Windows Vistasta alkaen, mikä teki atmadm-komennosta tarpeettoman.
attrib Komentoa käytetään yksittäisen tiedoston tai kansion määritteiden muuttamiseen. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
auditpol Komentoa käytetään valvontakäytäntöjen näyttämiseen tai muuttamiseen. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
bcdboot Komentoa käytetään käynnistystiedostojen kopioimiseen järjestelmäosioon ja uuden järjestelmän BCD-säilön luomiseen. Käytettävissä Wind 10, 8 ja 7.
bcdedit Komentoa käytetään käynnistysmääritystietojen tarkastelemiseen tai muuttamiseen. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista. bcdedit-komento korvasi Windows Vistasta alkavan bootcfg-komennon.
bdehdcfg Komentoa käytetään kiintolevyn valmistelemiseen BitLocker-aseman salausta varten. Käytettävissä Wind 10, 8 ja 7.
bitsadmin Komentoa käytetään lataus- ja lataustöiden luomiseen, hallintaan ja valvontaan. Käytettävissä Wind 8, 7 ja Vistassa. Vaikka komento on käytettävissä sekä Wind 8 että 7: ssa, se poistetaan käytöstä. Sen sijaan on käytettävä BITS PowerShell -cmdlet-komentoja.
bootcfg Komennolla luodaan, muokataan tai tarkastellaan käynnistystiedoston .ini tiedoston sisältöä, piilotettua tiedostoa, jota käytetään tunnistamaan missä kansiossa, missä osiossa ja millä kiintolevyllä Windows sijaitsee. Komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP. Komento korvattiin Windows Vistassa alkavalla bcdedit-komennolla. Bootcfg on edelleen saatavana Windows 10: ssä, 8: ssa, 7: ssä ja Vistassa, mutta se ei palvele todellista arvoa käynnistyksen jälkeen. iniä ei käytetä näissä käyttöjärjestelmissä.
bootsect Komennolla määritetään pääkäynnistyskoodiksi (Vista ja uudemmat) tai NTLDR (XP ja aiemmat versiot) yhteensopivaksi. Käytettävissä Win 10 ja 8. Käynnistyskomento on käytettävissä myös Windows 7:ssä ja Windows Vistassa, mutta vain järjestelmän palautusasetuksissa käytettävissä olevasta komentorivistä.
break Komento asettaa tai tyhjentää laajennetun CTRL+C-tarkistuksen DOS-järjestelmissä. Käytettävissä Windows XP:ssä ja uudemmissa versioissa, jotta se on yhteensopiva MS-DOS-tiedostojen kanssa, mutta sillä ei ole vaikutusta itse Windowsiin.
cacls Komentoa käytetään tiedostojen käyttöoikeusluetteloiden näyttämiseen tai muuttamiseen. Komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP. Komento poistetaan käytöstä icacls-komennon hyväksi, jota tulisi käyttää sen sijaan kaikiss Windows-versioissa Windows XP:n jälkeen.
call Komentoa käytetään komentosarjan tai komentojono-ohjelman suorittamiseen toisesta komentosarjasta tai komentojono-ohjelmasta. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa. Komennolla ei ole vaikutusta komentosarjan tai komentojonotiedoston ulkopuolella. Toisin sanoen puhelukomennon suorittaminen komentorivillä tai MS-DOS-kehotteessa ei tee mitään.
cd Komento on chdir-komennon pikaversio. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
certreq Komentoa käytetään erilaisten varmenteiden myöntäjän (CA) varmennetoimintojen suorittamiseen. Komento on käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
certutil Komentoa käytetään muiden varmenteiden myöntäjän (CA) määritystietojen vedostamiseen ja näyttämiseen. Komento on käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
change Komento muuttaa päätepalvelimen eri asetuksia, kuten asennustiloja, COM-porttien yhdistämismäärityksiä ja kirjautumisia. Komento on käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
chcp Komento näyttää tai määrittää aktiivisen koodin sivunumeron. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
chdir Komentoa käytetään nykyisen aseman kirjaimen ja kansion näyttämiseen. Chdirin avulla voit myös muuttaa asemaa ja/tai kansiota, jossa haluat työskennellä. Chdir-komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
checknetisolation Komennon avulla testataan sovelluksia, jotka edellyttävät verkko-ominaisuuksia. Käytettävissä Win 10 ja 8.
chglogon Komento ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai tyhjentää päätepalvelimen istuntojen kirjautumiset. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista. Komennon suorittaminen on sama kuin muutoskirjautumisen suorittaminen.
chgport Komennon avulla voidaan näyttää tai muuttaa DOS-yhteensopivuuden COM-porttien yhdistämismäärityksiä. Komento on käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista. Komennon suorittaminen on sama kuin change port suorittaminen.
chgusr Komentoa käytetään päätepalvelimen asennustilan muuttamiseen. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista. Komennon suorittaminen on sama kuin change user.
chkdsk Komentoa, jota kutsutaan usein tarkistalevy, käytetään tunnistamaan ja korjaamaan tiettyjä kiintolevyvirheitä. Kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
chkntfs Komentoa käytetään levyaseman tarkistuksen määrittämiseen tai näyttämiseen Win käynnistysprosessin aikana. Komento on käytettävissä10:ssä, 8:ssa, 7:ssä, Vistassa ja XP:ssä.
choise Komentoa käytetään komentosarjassa tai komentojono-ohjelmassa, kun haluat antaa luettelon vaihtoehdoista ja palauttaa kyseisen valinnan arvon ohjelmalle. Komento on käytettävissä MS-DOSissa ja kaikissa versioissa XP:tä lukuun ottamatta. Käytä set-komentoa /p-valitsimen kanssa valintakomennon sijasta komentojonotiedostoissa ja komentosarjoissa, joita aiot käyttää XP:ssä.
cipher Komento näyttää NTFS-osioiden tiedostojen ja kansioiden salaustilan tai muuttaa sitä. Salauskomento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
clip Leikekomentoa käytetään ohjaamaan tuloste mistä tahansa komennosta. Leikepöydälle Windowsissa. Leikekomento on käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
cls Komento tyhjentää näytön kaikista aiemmin kirjoitetuista komennoista ja muusta tekstistä. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOS-tiedostoissa.
cmd Komento käynnistää uuden cmd.exe-komentotulkin esiintymän. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
cmdkey Komentoa käytetään tallennettujen käyttäjänimien ja salasanojen näyttämiseen, luomiseen ja poistamiseen. Komento on käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
cmstp Komento asentaa yhteyksienhallinnan palveluprofiilin tai poistaa sen asennuksen. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
color Komennon avulla muutetaan tekstin ja taustan värejä. Komentorivi-ikkunassa. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
command Komento käynnistää uuden command.com komentotulkin esiintymän. Komento on käytettävissä MS-DOSissa sekä kaikissa Windowsin 32-bittisissä versioissa. Komento ei ole käytettävissä Windowsin 64-bittisissä versioissa.
comp Komentoa käytetään kahden tiedoston tai tiedostojoukon sisällön vertailuun. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
compact Komennolla näytetään tai muutetaan NTFS-osioiden tiedostojen ja kansioiden pakkaustilaa. Komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
convert Komennolla muunnetaan FAT- tai FAT32-muotoiset asemat NTFS-muotoon. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
copy Komento yksinkertaisesti - kopioi yhden tai useamman tiedoston sijainnista toiseen. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa. Xcopy-komentoa pidetään komennon "tehokkaammana" versiona.
cscript Komentoa käytetään komentosarjojen suorittamiseen Microsoft Script Hostin kautta. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Komentoa käytetään yleisimmin tulostimien hallintaan komentoriviltä käyttämällä komentosarjoja, kuten prncnfg.vbs, prndrvr.vbs, prnmngr.vbs ja muut.
ctty Komentoa käytetään järjestelmän oletustulo- ja tulostuslaitteiden muuttamiseen. Käytettävissä Windows 98, 95, sekä MS-DOSissa. Komennon tarjoamat funktiot eivät enää olleet tarpeen Windows XP:stä alkaen, koska command.com tulkki (MS-DOS) ei ole enää komentorivitulkki.
date Komennon avulla näytetään tai muutetaan nykyistä päivämäärää. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
dblspace Komentoa käytetään DoubleSpace-pakattujen asemien luomiseen tai määrittämiseen. Käytettävissä Win 98, 95 ja MS-DOSissa. Komennolla suoritettava DriveSpace on DoubleSpacen päivitetty versio. Windows alkoi käsitellä pakkausta Windows XP:stä alkaen.
debug Komento käynnistää virheenkorjaus -komentorivisovelluksen, jota käytetään ohjelmien testaamiseen ja muokkaamiseen. Komento on käytettävissä MS-DOSissa sekä kaikissa Windowsin 32-bittisissä versioissa. Ei ole käytettävissä 64-bit versioissa.
defrag Komentoa käytetään määrittämäsi aseman eheyttämiseen. Komento on MS levyn eheytys -komennon komentoriviversio. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
del Komentoa käytetään yhden tai usean tiedoston poistamiseen. Käytettävissä kaikissa windows-versioissa sekä MS-DOSissa. Del-komento on sama kuin tyhjennyskomento.
deltree Komentoa käytetään kansion ja kaikkien sen sisältämien tiedostojen ja alihakemistojen poistamiseen. Käytettävissä Win 98, 95 ja MS-DOSissa. Windows XP:stä alkaen kansio ja sen tiedostot ja alikansiot voidaan poistaa rmdir-komennon /s-toiminnolla. Deltreetä ei enää tarvittu tällä uudella rmdir-kyvyllä, joten komento poistettiin.
diantz Komentoa käytetään yhden tai useamman tiedoston pakkaamiseen häviöttömästi. Komentoa kutsutaan joskus Cabinet Makeriksi. Diantz-komento on käytettävissä 7:ssä, Vistassa ja XP:ssä. Diantz-komento on sama kuin makecab -komento.
dir Komennolla näytetään luettelo tiedostoista ja kansioista, jotka sisältyvät parhaillaan käsiteltävään kansioon. Näyttää myös muita tärkeitä tietoja, kuten kiintolevyn sarjanumeron, lueteltujen tiedostojen kokonaismäärän, niiden yhdistetyn koon, asemassa jäljellä olevan vapaan tilan kokonaismäärän ja paljon muuta. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
diskcomp Komentoa käytetään kahden levykkeen sisällön vertailuun. Diskcomp-komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa, lukuun ottamatta Windows 10: tä.
diskcopy Komennolla kopioidaan levykkeen koko sisältö toiseen. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa, lukuun ottamatta Windows 10.
diskpart Komennolla luodaan, hallitaan ja poistetaan kiintolevyosioita. Diskpart-komento on käytettävissä Wind 8:ssa, 7:ssä, Vistassa ja XP:ssä. Komento korvasi Windows XP:stä alkavan fdisk-komennon.
diskperf Komentoa käytetään levyn resurssilaskurien etähallintaan. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
diskraid Komento käynnistää DiskRAID-työkalun, jota käytetään RAID-taulukoiden hallintaan ja määrittämiseen. Diskraid-komento on käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
dism Komento käynnistää käyttöönottonäköistiedostojen ylläpito- ja hallintatyökalun (DISM). DISM-työkalua käytetään Windowsin näköistiedostojen ominaisuuksien hallintaan. Dism-komento on käytettävissä Wind 10, 8 ja 7.
dispdiag Komentoa käytetään tulostamaan lokitietoja näyttöjärjestelmästä. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
djoin Komennon avulla luodaan uusi tietokonetili toimialueelle. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
doskey Komentoa käytetään komentorivien muokkaamiseen, makrojen luomiseen ja aiemmin kirjoitettujen komentojen palauttamiseen. Käytettävissä kaikissa Wind-vers. sekä MS-DOSissa.
dosshell Komento käynnistää DOS Shellin, joka on MS-DOSin graafinen tiedostojen hallintatyökalu. Käytettävissä Windows 95:ssä (MS-DOS-tilassa) ja myös MS-DOS-versiossa 6.0 ja uudemmissa MS-DOS-versioissa, jotka on päivitetty aiemmista versioista, jotka sisälsivät dosshell-komennon. Graafisesta tiedostonhallinnasta, Resurssienhallinnasta, tuli integroitu osa käyttöjärjestelmää Windows 95: stä alkaen.
dosx Komennolla käynnistetään DOS Protected Mode Interface (DPMI) -erikoistila, joka on suunniteltu antamaan MS-DOS-sovelluksille pääsy useampaan kuin normaalisti sallittuun 640 kilotavuun. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP. Dosx-komento ei ole käytettävissä 64-bit versioissa. Dosx-komento ja DPMI ovat käytettävissä Windowsissa vain vanhempien MS-DOS-ohjelmien tukemiseksi.
driverquery Komennon avulla näytetään luettelo kaikista asennetuista ohjaimista. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
drvspace Komentoa käytetään DriveSpace-pakattujen asemien luomiseen tai määrittämiseen. Käytettävissä Win 98, 95 ja MS-DOS ssa. DriveSpace on DoubleSpacen päivitetty versio, joka suoritetaan dblspace-komennolla. Windows alkoi käsitellä pakkausta Windows XP:stä alkaen.
echo Echo eli kaiutuskomentoa käytetään viestien näyttämiseen, yleisimmin komentosarja- tai komentojonotiedostoista. Komentoa voidaan käyttää myös kaiku ominaisuuden kytkemiseen päälle tai pois päältä. Komento on käytettävissä kaikissa Win versioissa sekä MS-DOSissa.
edit Komento käynnistää MS-DOS Editor -työkalun, jota käytetään tekstitiedostojen luomiseen ja muokkaamiseen. Komento on käytettävissä MS-DOSissa sekä kaikissa Windowsin 32-bittisissä versioissa. Muokkauskomento ei ole käytettävissä Windowsin 64-bittisissä versioissa.
edlin Käynnistää Edlin-työkalun, jota käytetään tekstitiedostojen luomiseen ja muokkaamiseen komentoriviltä. Käytettävissä kaikissa Windowsin 32-bittisissä versioissa, EI ole käytettävissä 64-bittisissä Windowseissa. MS-DOS edlin-komento on käytettävissä vain MS-DOS 5.0:aan asti, joten jos MS-DOSin uudempaa versiotasi ei ole päivitetty 5.0:sta tai aiemmasta, et näe edlin-komentoa.
emm386 Komennon avulla MS-DOS voi käyttää yli 640 kilotavua muistia (RAM). emm386-komento on käytettävissä Win 98, 95 ja MS-DOSissa. Itse Windowsilla on pääsy laajennettuun muistiin Windows 95: stä alkaen.
endlocal Komentoa käytetään lopettamaan ympäristömuutosten lokalisointi erä- tai komentosarjatiedoston sisällä. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
erase Komentoa käytetään yhden tai usean tiedoston poistamiseen. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa. Komento on sama kuin del.
esentutl Käytetään Extensible Storage Engine -tietokantojen hallintaan. esentutl-komento on käytettävissä Windows 10:ssä, 8:ssa, 7:ssa, Vistassa ja Windows XP:ssä.
eventcreate Komennon avulla luodaan mukautettu tapahtuma tapahtumalokiin. Tapahtumanluonti on käytettävissä Windows 10:ssä, 8:ssa, 7:ssa, Vistassa ja Windows XP:ssä.
eventtriggers Komentoa käytetään tapahtumakäynnistimien määrittämiseen ja näyttämiseen. Komento on käytettävissä XP:ssä. Vistasta alkaen tapahtumakäynnistimet luodaan tapahtumienvalvonnan: Liitä tehtävä tähän tapahtumaan ominaisuuden avulla. Teki eventtriggers-komennosta tarpeettoman.
exe2bin Komentoa käytetään muuntamaan EXE-tiedostotyyppinen tiedosto (suoritettava tiedosto) binaaritiedostoksi. Exe2bin-komento on käytettävissä Windows 10:n, 8:n, 7:n, Vistan ja XP:n 32-bittisissä versioissa. Komento ei ole käytettävissä missään 64-bittisessä Windows-versiossa.
exit Komennon avulla lopetetaan parhaillaan käsiteltävä cmd.exe (Windows) tai command.com (MS-DOS) -istunto. Exit-komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
expand Komentoa käytetään Microsoft Cabinet (CAB) -tiedostojen sisältämien tiedostojen ja kansioiden purkamiseen. Käytettävissä sekä MS-DOS että kaikissa Windows-versioissa. EI ole käytettävissä Windows XP:n 64-bittisessä versiossa.
extrac32 Komentoa käytetään Microsoft Cabinet (CAB) -tiedostojen sisältämien tiedostojen ja kansioiden purkamiseen. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Komento on itse asiassa CAB-ohjelma Internet Explorerin käyttöön, mutta sitä voidaan käyttää minkä tahansa MS Cab -tiedoston purkamiseen. Käytä expand komentoa ekstrac32-komennon sijaan, jos mahdollista.
extract Komennolla puretaan Cab -tiedostojen sisältämät tiedostot ja kansiot. Käytettävissä Wind 98 ja 95. Korvattiin Windows XP:stä alkavalla laajennuskomennolla.
fasthelp Komento sisältää yksityiskohtaisempia tietoja muista MS-DOS-komennoista. Käytettävissä vain MS-DOSissa. Ohje komento korvasi Pikaohjeen Windows 95:stä.
fastopen Komentoa käytetään ohjelman kiintolevyn sijainnin lisäämiseen muistiin tallennettuun erityisluetteloon, mikä saattaa parantaa ohjelman käynnistysaikaa poistamalla MS-DOSin tarpeen löytää sovellus asemasta. Komento käytettävissä MS-DOSissa sekä kaikissa Windowsin 32-bittisissä versioissa. Komento ei ole käytettävissä Wind. 64-bittisissä versioissa. Käytettävissä vain Windows 10:ssä, 8, 7, Vistassa ja XP:ssä, jotka tukevat vanhempia MS-DOS-tiedostoja.
fc Komentoa käytetään vertaamaan kahta yksittäistä tai tiedostojoukkoa ja näyttämään sitten niiden väliset erot. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
fdisk Komentoa käytetään kiintolevyosioiden luomiseen, hallintaan ja poistamiseen. Käytettävissä Wind 98, 95:ssä sekä MS-DOSissa. Komento korvattiin Diskpart lla, joka alkoi Windows XP:stä. Osioiden hallinta on käytettävissä myös levynhallinnasta Wind 10, 8, 7, Vistassa ja XP: ssä.
find Komennon avulla etsitään määritetty tekstimerkkijono yhdestä tai useasta tiedostosta. Etsi-komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
findstr Komentoa käytetään tekstimerkkijonokuvioiden etsimiseen yhdestä tai useasta tiedostosta. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
finger Komennon avulla palautetaan tietoja yhdestä tai useasta käyttäjästä etä tietokoneessa, joka käyttää Finger-palvelua. Komento on käytettävissä Windows 10:ssä, 8, 7, Vistassa ja XP:ssä.
fltmc Komentoa käytetään suodatinohjainten lataamiseen, purkamiseen, luettelointiin ja muuhun hallintaan. Fltmc-komento on käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
fondue Lyhenne: Features on Demand User Experience Tool, käytetään minkä tahansa useista valinnaisista Windows-ominaisuuksista asentamiseen komentoriviltä. Käytettävissä Windows 8: ssa. Valinnaiset Windows-ominaisuudet voidaan asentaa myös Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -sovelmasta.
for Komentoa käytetään määritetyn komennon suorittamiseen kullekin tiedostojoukon tiedostolle. Käytetään useimmiten erä- tai komentosarjatiedostossa. Komento käytettävissä kaikissa Wind versioissa sekä MS-DOSissa.
forcedos Komentoa käytetään määritetyn ohjelman käynnistämiseen MS-DOS-alijärjestelmässä. Komento käytettävissä vain Windows XP:n 32-bittisissä versioissa. Käytetään vain MS-DOS ssa, joita Windows XP ei tunnista.
forfiles Komento valitsee vähintään yhden tiedoston, jolle määritetty komento suoritetaan. Komentoa käytetään useimmiten komentojonossa tai komentosarjatiedostossa. Komento on käytettävissä Windows 10:ssä, Wind 8, 7 ja Vistassa.
format Komentoa käytetään määrittämäsi tiedostojärjestelmän aseman alustamiseen. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa. Aseman muotoilu on käytettävissä myös Levynhallinnasta Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
fsutil Komentoa käytetään erilaisten FAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmän tehtävien suorittamiseen, kuten nippupisteiden ja harvalukuisten tiedostojen hallintaan, aseman purkamiseen ja aseman laajentamiseen. Komento on käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
ftp Komennolla voidaan siirtää tiedostoja toiseen tietokoneeseen ja toisesta tietokoneesta. Etätietokoneen on toimittava FTP-palvelimena. Komento käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
ftype Komennon avulla määritetään oletusohjelma määritetyn tiedostotyypin avaamiseksi. Komento on käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
getmac Komentoa käytetään kaikkien järjestelmän verkko-ohjainten mac-osoitteen näyttämiseen. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
goto Käytetään erä- tai komentosarjatiedostossa ohjaamaan komentoprosessi komentosarjan merkitylle riville. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
gpresult Komentoa käytetään ryhmäkäytäntöasetusten näyttämiseen. Komento käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
gpupdate Komentoa käytetään ryhmäkäytäntöasetusten päivittämiseen. Komento käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
graftabl Käytetään, jotta Windows voi näyttää laajennetun merkistön grafiikkatilassa. Käytettävissä kaikissa Wind. vers. ja MS-DOS vers. 5.0 asti. EI ole käytettävissä 64-bit versioissa.
graphics Komennon avulla ladataan ohjelma, joka pystyy tulostamaan grafiikkaa. Käytettävissä MS-DOSissa sekä kaikissa Windowsin 32-bittisissä versioissa. EI käytettävissä Wind. 64-bittisissä versioissa.
help Help komennossa on yksityiskohtaisempia tietoja muista komentorivi- tai MS-DOS-komennoista. Ohje käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
hostname Hostname eli isäntänimi näyttää nykyisen isännän nimen. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
hwrcomp Käytetään mukautettujen sanastojen kääntämiseen käsinkirjoituksen tunnistamista varten. Komento käytettävissä Windows 8 ja Windows 7: ssä.
hwrreg Komentoa käytetään aiemmin käännetyn käyttäjän sanaston asentamiseen käsinkirjoituksen tunnistamista varten. Käytettävissä Windows 8 ja Windows 7ssa.
icacls Komentoa käytetään tiedostojen käyttöoikeusluetteloiden näyttämiseen tai muuttamiseen. Käytettävissä Win. 10, 8, 7 ja Vista. On päivitetty versio cacls-komennosta
if Komentoa käytetään ehdollisten funktioiden suorittamiseen komentojonotiedostossa. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
interlnk Komentoa käytetään yhdistämään kaksi tietokonetta sarja- tai rinnakkaisyhteyden kautta tiedostojen ja tulostimien jakamiseksi. Käytettävissä vain MS-DOSissa. Verkkotoiminnot käsittelevät mahdollisuutta yhdistää kaksi tietokonetta suoraan kaikissa Windows-versioissa.
intersvr Komentoa käytetään Interlnk palvelimen käynnistämiseen ja Interlnk tiedostojen kopioimiseen tietokoneesta toiseen. Intersvr-komento on käytettävissä vain MS-DOSissa. Verkkotoiminnot käsittelevät mahdollisuutta yhdistää kaksi tietokonetta suoraan kaikissa Windows-versioissa.
ipconfig Komennolla näytetään yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta TCP/IP:tä käyttävästä verkkosovittimesta. Käytetään myös IP osoitteiden vapauttamiseen ja uusimiseen järjestelmissä, jotka on määritetty vastaanottamaan ne DHCP palvelimen kautta. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
ipxroute Komentoa käytetään IPX-reititystaulukoiden tietojen näyttämiseen ja muuttamiseen. Komento käytettävissä Windows XP:ssä. Microsoft poisti sisäisen NetWare-asiakkaansa Windows Vistasta alkaen ja poisti myös siihen liittyvän ipxroute-komennon
irftp Komentoa käytetään tiedostojen lähettämiseen infrapunalinkin kautta. Komento on käytettävissä Windows 8, 7 ja Vistassa.
iscsicli Komento käynnistää Microsoft iSCSI-käynnistäjän, jota käytetään iSCSI:n hallintaan. Iscsicli-komento on käytettävissä Win. 10, 8, 7 ja Vista.
kb16 Komentoa käytetään tukemaan MS-DOS-tiedostoja, joiden on määritettävä näppäimistö tietylle kielelle. Käytettävissä Wind 10, 8, 7, Vistassa ja Windows XP:ssä. Komento ei ole käytettävissä 64-bittisissä Wind. versioissa. Komento korvasi Windows XP:stä alkavan keyb-komennon, mutta se tukee vain vanhempia MS-DOS-tiedostoja.
keyb Käytetään näppäimistön määrittämiseen tietylle kielelle. Komento käytettävissä Wind. 98 ja 95 sekä MS-DOSissa. Komennossa on vastaava komento Windowsin uudemmissa versioissa. Näppäimistön kieliasetuksia käsittelevät Wind. Alue- ja kieli- tai Aluekohtaiset ja kieliasetukset (Riippuen Windows-versiosta) Windows XP:stä alkaen.
klist Komennolla luetellaan Kerberosin palveluliput. Komentoa voidaan käyttää myös Kerberos-lippujen puhdistamiseen. Komento on käytettävissä Wind 10, 8 ja 7
ksetup Komentoa käytetään yhteyksien määrittämiseen Kerberos-palvelimeen. Komento on käytettävissä Wind 10, 8 ja 7
ktmutil Komento käynnistää Kernel Transaction Manager -apuohjelman. Käytettävissä Win. 10, 8, 7 ja Vista.
Label Komentoa käytetään levyn aseman otsikon hallintaan. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
Lh Komento on loadhigh komennon pikaversio. lh-komento on käytettävissä Wind. 98, 95 sekä MS-DOSissa
Licensingdiag Komento on työkalu, jonka avulla luodaan tekstipohjainen loki ja muut datatiedostot, jotka sisältävät tuoteaktivoinnin ja muita Windowsin käyttöoikeustietoja. Käytettävissä Win 10 ja 8.
Loadfix Komentoa käytetään määritetyn ohjelman lataamiseen ensimmäiseen 64K-muistiin ja suoritetaan sitten ohjelma. Komento on käytettävissä sekä MS-DOSissa että kaikissa 32-bittisissä Windows-versioissa. EI ole käytettävissä 64-bit versioissa.
Loadhigh Komentoa käytetään ohjelman lataamiseen ytimen suureen muistiin, ja sitä käytetään yleensä autoexec.bat tiedostosta. Komento on käytettävissä Wind. 98 ja 95 sekä MS-DOSissa. Muistin käyttö käsitellään automaattisesti Windows XP:stä alkaen.
Lock Käytetään aseman lukitsemiseen, mikä mahdollistaa suoran levyn käytön ohjelmassa. Käytettävissä vain Wind. 98 ja 95:ssä. Aseman lukitus ei ole enää käytettävissä Windows XP:ssä.
Lodctr Komentoa käytetään resurssilaskureihin liittyvien rekisteriarvojen päivittämiseen. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
Logman Komentoa käytetään tapahtumien jäljitysistunnon ja suorituskykylokien luomiseen ja hallintaan. Tukee myös monia Suorituskyvyn valvonnan toimintoja. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
Logoff Uloskirjautumiskomentoa käytetään istunnon lopettamiseen. Käytettävissä win 10, 8, 7, Vista ja XP.
Lpq Komento näyttää tulostusjonon tilan tietokoneessa, jossa on Line Printer Daemon (LPD). lpq-komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. EI ole oletusarvoisesti käytettävissä Wind. 10, 8, 7, tai Vista, mutta voidaan ottaa käyttöön ottamalla käyttöön Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -ohjelman LPD-tulostuspalvelun ja LPR-porttimonitorin ominaisuudet.
Lpr Käytetään tiedoston lähettämiseen tietokoneeseen, jossa on Line Printer Daemon (LPD). Lpr-komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Lpr-komento ei ole oletusarvoisesti käytettävissä Wind. 10, 8, 7 tai Vista, mutta voidaan ottaa käyttöön Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -ohjelman LPD-tulostuspalvelun ja LPR-porttimonitorin ominaisuudet.
makecab Komentoa käytetään yhden tai useamman tiedoston pakkaamiseen häviöttömästi. Komentoa kutsutaan joskus Cabinet Makeriksi. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP. Sama kuin diantz komento, joka poistettiin Windows 7: n jälkeen.
manage-bde Komentoa käytetään BitLocker-asemansalauksen määrittämiseen komentoriviltä. Käytettävissä Win. 10, 8 ja 7. Vistassa on komentosarja nimeltä manage-bde.wsf ja sitä voidaan käyttää cscript-komennon kanssa BitLocker-tehtävien suorittamiseen käyttöjärjestelmän komentoriviltä.
md Komento on mkdir-komennon pikaversio. Md-komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
mem Komento näyttää tietoja käytetyistä ja vapaista muistialueista ja ohjelmista, jotka on tällä hetkellä ladattu muistiin MS-DOS-alijärjestelmässä. Käytettävissä MS-DOSissa sekä kaikissa Windowsin 32-bittisissä versioissa. Komento ei ole käytettävissä 64-bit versiossa.
memmaker Komentoa käytetään memMakerin, muistin optimointityökalun, käynnistämiseen. Käytettävissä Win 98 ja 95:ssä sekä MS-DOSissa. Muistin käyttö optimoidaan automaattisesti Windows XP:stä alkaen.
mkdir Komentoa käytetään uuden kansion luomiseen. Käytettävissä kaikissa versioissa sekä MS-DOSissa.
mklink Käytetään symbolisen linkin luomiseen. Käytettävissä Win. 10, 8, 7 ja Vista.
mode Käytetään järjestelmälaitteiden, useimmiten COM- ja LPT-porttien, määrittämiseen. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOS:ssa
mofcomp Komento näyttää MOF (Managed Object Format) -tiedoston tiedot oikein. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
more More a käytetään tekstitiedoston sisältämien tietojen näyttämiseen. Voidaan käyttää myös minkä tahansa muun komentokehotteen tai MS-DOS-komennon tulosten sivuttamiseen. Komento saatavana kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
mount Komentoa käytetään NFS (Network File System) -verkkoresurssien käyttöönottoon. Käytettävissä Windows 7 ja Vista. EI ole oletusarvoisesti käytettävissä Wind Vista tai 7, voidaan ottaa käyttöön Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -ohjelman Services for NFS Windows -ominaisuus. EI käytettävissä Wind 10, 8, koska Service for UNIX (SFU) -palvelu lopetettiin.
mountvol Komentoa käytetään aseman liityntäpisteiden näyttämiseen, luomiseen tai poistamiseen. Komento on käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
move Komennon avulla voit siirtää yhden tai useamman tiedoston kansiosta toiseen. Käytetään myös kansioiden uudelleennimeämiseen. Käytettävissä kaikissa Windows versioissa sekä MS-DOSissa.
mrinfo Käytetään antamaan tietoa reitittimen rajapinnoista ja naapureista. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
msav Käynnistää Microsoft Antivirus -ohjelman. MS Av on suunniteltu vain MS-DOSille ja Windows 3.x:lle. Microsoft tarjoaa valinnaisen virustentorjunnan nimeltään Microsoft Security Essentials For Windows XP ja uudemmat käyttöjärjestelmät. Kolmannen osapuolen virustentorjuntatyökalut ovat saatavilla kaikille Windows-versioille.
msbackup Käynnistää Microsoft Backup -työkalun, jota käytetään yhden tai usean tiedoston varmuuskopiointiin ja palauttamiseen. Käytettävissä vain MS-DOSissa. Komento korvattiin Microsoft Backup -komennolla, joka alkoi Windows 95:sta. Varmuuskopioi ja palauta windowsin uudemmissa versioissa.
mscdex Komennon avulla voit käyttää MS-DOS-LEVYÄ CD-LEVYLTÄ. Käytettävissä Win 98 ja 95 sekä MS-DOSissa. Windows mahdollistaa WINDOWS XP:stä alkavan MS-DOS-alijärjestelmän CD-asemien käytön, joten komento ei ole pakollinen tässä ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä.
msd Komento käynnistää microsoft diagnostics järjestelmän tietotyökalun. Käytettävissä vain MS-DOSissa. MSD-komento korvattiin Windows 95:stä alkavilla järjestelmätiedoilla.
msg Msg käytetään viestin lähettämiseen käyttäjälle. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
msiexec Komentoa käytetään käynnistämään Windows Installer, työkalu, jota käytetään ohjelmiston asentamiseen ja määrittämiseen. msiexec-komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
muiunattend Käynnistää monikielisen käyttöliittymän automaattisen asennuksen. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
nbtstat Näytetään TCP/IP-tiedot ja muut etätietokoneen tilastotiedot. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
net net tiä käytetään monenlaisten verkkoasetusten näyttämiseen, määrittämiseen ja korjaamiseen. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
net1 Käytetään monenlaisten verkkoasetusten näyttämiseen, määrittämiseen ja korjaamiseen. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP. Net1 komennon sijasta voidaan käyttää net komentoa. Net1-komento otettiin käyttöön Win NT: ssä ja Win 2000: ssa väliaikaisena korjauksena verkkokomennon Y2K-ongelmaan, joka korjattiin ennen Windows XP: n julkaisua. Komento säilyi Windowsin uudemmissa versioissa vain, jotta se on yhteensopiva komentoa hyödyntäneiden vanhempien ohjelmien ja komentosarjojen kanssa.
netcfg Komennolla asennetaan Windowsin esiasennusympäristö (WinPE), joka on windowsin kevyt versio, jota käytetään työasemien käyttöönottoon. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
netsh Komennon avulla käynnistetään Network Shell, komentoriviapuohjelma, jota käytetään paikallisen tietokoneen tai etätietokoneen verkkokokoonpanon hallintaan. Netsh-komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
netstat Netstat ia käytetään yleisimmin kaikkien avointen verkkoyhteyksien ja kuunteluporttien näyttämiseen. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
nfsadmin Käytetään NFS-palvelimen tai NFS-asiakkaan palvelimen hallintaan komentoriviltä. Käytettävissä Win 7 ja Vista. EI ole oletusarvoisesti käytettävissä Win Vistassa tai 7, mutta voidaan ottaa käyttöön Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -ohjelman Services for NFS Windows -ominaisuus. EI käytettävissä Win 10 tai 8, koska palvelu UNIX:lle (SFU) lopetettiin.
nlsfunc Käytetään lataamaan tiettyä maata tai aluetta koskevia tietoja. Käytettävissä sekä MS-DOSissa että kaikissa 32-bittisissä Windows-versioissa. EI ole käytettävissä 64-bit versioissa. Käytetään vain Win 10, 8, 7, Vista ja XP tukemaan vanhempia S-DOS-tiedostoja.
nltest Käytetään testaamaan suojattuja kanavia toimialueen Windows-tietokoneiden ja muihin toimialueisiin luottavien toimialueen ohjauskoneiden välillä. Käytettävissä Win 10, 8 ja 7.
nslookup Käytetään yleisimmin syötetyn IP-osoitteen isäntänimen näyttämiseen. Komento kysyy määrityksiä DNS palvelimelta IP-osoitteen löytämistä varten. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
ntbackup Käytetään suorittamaan erilaisia varmuuskopiointi toimintoja komentokehotteesta tai erä- tai komentosarjatiedostosta. Käytettävissä Win XP. Korvattiin wbadmin-komennolla, joka alkoi Windows Vistasta.
ntsd Komentoa käytetään tiettyjen komentorivin virheenkorjaustehtävien suorittamiseen. Käytettävissä Win XP:ssä. Komento poistettiin Windows Vistasta alkaen, koska vedostiedoston tuki lisättiin Tehtävien hallintaan.
ocsetup Käynnistää Windowsin valinnaisen osan asennusohjelman työkalun, jota käytetään Windowsin lisäominaisuuksien asentamiseen. Komento on käytettävissä Win 8, 7, ja Vista. Alkaen Win 8. MS vähentää ocsetup-komentoa dism-komennon hyväksi.
openfiles Komentoa käytetään järjestelmän avoimien tiedostojen ja kansioiden näyttämiseen ja sulkemiseen. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
path Komennon avulla näytetään tai määritetään tietty polku, joka on suoritettavien tiedostojen käytettävissä. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
pathping Komento toimii samalla tavalla kuin tracert-komento, mutta se raportoi myös tietoja verkon viiveestä ja menetyksestä jokaisella pingillä. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
pause Komentoa käytetään erä- tai komentosarjatiedostossa tiedoston käsittelyn keskeyttämiseen. Kun komentoa käytetään, "Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä..." -sanoma näkyy komentoikkunassa. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
pentnt Käytetään Intel Pentium -sirun liukulukujen jakovirheiden havaitsemiseen. Myös liukulukuemuloinnin käyttöönottoon ja liukulukulaitteiston poistamiseen käytöstä. Käytettävissä Win XP. Komento poistettiin Win Vistasta alkaen koska Intel Pentium CPU käyttöä ei ollut tämän käyttöjärjestelmän julkaisuhetkellä.
ping Ping lähettää ICMP (Internet Control Message Protocol) Echo Request -sanoman määritettyyn etätietokoneeseen IP-tason yhteyden vahvistamiseksi. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
pkgmgr Komennolla käynnistetään Windows Package Manager komentokehotteesta. Paketinhallinta asentaa, poistaa, määrittää ja päivittää Windowsin ominaisuuksia ja paketteja. Käytettävissä Win. 10, 8, 7 ja Vista.
pnpunattend Komentoa käytetään automatisoimaan laiteohjainten asennus. Käytettävissä Win. 10, 8, 7 ja Vista.
pnputil Komennolla käynnistetään Microsoft PnP Utility -työkalu, jota käytetään Plug and Play -laitteen asentamiseen komentoriviltä. Käytettävissä Win 10, 8, 7, ja Vista.
popd Käytetään nykyisen hakemiston muuttamiseen pushd-komennon viimeksi tallentamaksi hakemistoksi. Useimmiten erä- tai komentosarjatiedostosta. Popd-komento on käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
power Komennon avulla vähennetään tietokoneen kuluttamaa virtaa valvomalla ohjelmistoja ja laitteita. Käytettävissä Win 98 ja 95 sekä MS-DOSissa. Korvattiin kj.n integroiduilla virranhallintatoiminnoilla Windows XP:stä alkaen.
powercfg Käyttö Windowsin virranhallinta-asetusten hallintaan komentoriviltä. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
powercfg /batteryreport Luo html-muotoisen akku­raportin sijaintiin, jonka powercfg kertoo sen luomisen jälkeen. (Windows/system32) Raportin voi avata selaimessa, ja se kertoo paljon kiinnostavaa akun tilasta ja siitä, miten akku on kestänyt todellista käyttöä. Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
powercfg /energy powercfg tarkkailee pc:n energiankulutusta 60 sekunnin ajan ja muodostaa sitten html-muotoisen raportin Suomeksi. Kertoo myös Virheet ja Varoitukset. Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
powercfg /energy /duration xxx jossa xxx on tarkkailuaika sekunteina. Työkalu kannattaa ajaa sekä vastakäynnistyneelle tietokoneelle, jolla ei ole avattu vielä mitään sovelluksia, että tietokoneelle tyypilliset, päivittäin hyödynnetyt sovellukset käytössä. Tällöin pahat energiarohmut paljastuvat varmimmin. Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
print Käytetään määritetyn tekstitiedoston tulostamiseen määritettyyn tulostuslaitteeseen. Tulostus on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
prompt Kehote komennon avulla voit mukauttaa tekstin ulkoasua komentokehotteessa tai MS-DOSissa. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
pushd Komentoa käytetään hakemiston tallentamiseen käyttöä varten, yleisimmin erä- tai komentosarjaohjelmasta. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
pwlauncher Komentoa käytetään Windows To Go -käynnistysasetusten tilan käyttöönottoon, poistamiseen käytöstä tai näyttämiseen. Käytettävissä Windows 10 ja 8: ssa.
qappsrv Komennolla näytetään kaikki verkossa käytettävissä olevat etätyöpöytäistunnon isäntäpalvelimet. qappsrv-komento on käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
qbasic Komento käynnistää qbasicin, MS-DOS-pohjaisen ohjelmointiympäristön BASIC- ohjelmointikielelle. Komento on käytettävissä Win 98 ja 95, sekä MS-DOS. Qbasic-komentoa ei asenneta oletusarvoisesti Win 98 tai 95 een, mutta se on käytettävissä asennuslevyltä tai -levyiltä.
qprocess Komennon avulla näytetään tietoja käynnissä olevista prosesseista. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
query Komennon avulla näytetään määritetyn palvelun tila. Käytettävissä Win. 10, 8, 7 ja Vista.
quser Komennon avulla näytetään tietoja järjestelmään kirjautuneista käyttäjistä. Käyttö Win. 10, 8, 7 ja Vista.
qwinsta Komennolla näytetään tietoja avoimista etätyöpöytäistunnoista. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
rasautou Etäkäytön numeronvalitsimen automaattisen soiton osoitteiden hallinta. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
rasdial Microsoft-asiakkaan verkkoyhteyden käynnistämiseen tai lopettamiseen. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
rcp Tiedostojen kopioimiseen Win koneen ja rshd-daemon järjestelmän välillä Win 7, Vista ja XP llä. EI ole oletuksena käytettävissä Vistassa tai 7:ssa, mutta voidaan ottaa käyttöön ottamalla UNIX-pohjaisten sovellusten alijärjestelmä Windows-ominaisuus käyttöön: Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot ja asentamalla sitten UNIX-pohjaisten sovellusten apuohjelmat ja SDK, jotka käytettävissä Win Vista ja 7. EI käytettävissä Win 10 eikä 8, koska SFU (Service for UNIX) -palvelu lopetettiin.
rd Komento on rmdir-komennon pikaversio. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
rdpsign Komentoa käytetään RDP (Remote Desktop Protocol) -tiedoston allekirjoittamiseen. Käytettävissä Windows 7:ssä.
reagentc Komennon avulla määritetään Windowsin palautusympäristö (RE). Käytettävissä Win. 10, 8 ja 7.
recimg Komentoa käytetään mukautetun päivityskuvan luomiseen. Käytetään Windows 8 ssa.
recover Käytetään tietojen palauttamiseen virheelliseltä tai vialliselta levyltä. Käytettävissä Win. 10, 8, 7, Vista ja XP.
reg Käytetään Windowsin rekisterin hallintaan komentoriviltä. Komento voi suorittaa yhteisiä rekisteritoimintoja, kuten lisätä rekisteriavaimia, viedä rekisteriin jne. Käytetään win 10, 8, 7, Vista ja XP.
regini Komennon avulla määritetään tai muutetaan rekisterin käyttöoikeuksia ja rekisteriarvoja komentoriviltä. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
register-cimprovider Komentoa käytetään CIM (Common Information Model) -palveluntarjoajan rekisteröimiseen Windowsissa. Käytettävissä Win 10 ja 8.
regsvr32 Komentoa käytetään DLL tiedoston rekisteröimiseen komentokomponentiksi Windowsin rekisteriin. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
relog Komennon avulla luodaan uusia resurssilokeja aiemmin luotujen resurssilokien tiedoista. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
rem Käytetään kommenttien tai huomautusten tallentamiseen komentojono- tai komentosarjatiedostoon. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
ren Ren komento on uudelleennimeämis komennon pikaversio. Toimii kaikissa Win-versioissa sekä MS-DOSissa.
rename Komennolla muutetaan määrittämäsi yksittäisen tiedoston nimeä. Toimii kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
repair-bde Komentoa käytetään BitLockerilla salatun vioittuneen aseman korjaamiseen tai salauksen purkamiseen. Käytettävissä Win 10, 8 ja 7.
replace Komennolla korvataan vähintään yksi tiedosto yhdellä tai useammalla muulla tiedostolla. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
reset Komentoa joka suoritetaan nollausistunnona, käytetään palauttamaan istunnon alijärjestelmän ohjelmisto ja laitteisto tunnettuihin alkuarvoihin. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
restore Palautus komentoa käytetään varmuuskopioitujen tiedostojen palauttamiseen. Käytettävissä vain MS-DOSissa. Oli käytettävissä vain MS-DOS 5.00:een asti, mutta palautuskomento sisällytettiin oletusarvoisesti MS-DOSin uudempiin versioihin, jotta MS-DOS in aiemmissa versioissa varmuuskopioidut tiedostot voidaan palauttaa.
rexec Käytetään komentojen suorittamiseen etätietokoneissa, joissa on rexec-daemon. Käytettävissä Win Vistassa ja XP:ssä. EI oletusarvoisesti käytettävissä Windows Vistassa, mutta voidaan ottaa käyttöön ottamalla UNIX-pohjaisten sovellusten alijärjestelmä käyttöön Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -toiminnoista ja asentamalla sitten unix-pohjaisten sovellusten apuohjelmat ja SDK. EI ole käytettävissä Win 7:ssä, mutta voidaan tarvittaessa suorittaa Windows XP -tilassa.
rmdir Komentoa käytetään aiemmin luodun tai täysin tyhjän kansion poistamiseen. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
robocopy Komentoa käytetään tiedostojen ja kansioiden kopioimiseen sijainnista toiseen. Tätä komentoa kutsutaan myös Robust File Copy -komennoksi. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista. Robocopy-komento on parempi kuin copy komento tai xcopy-komento, koska robocoby tukee monia muita vaihtoehtoja.
route Reitityskomennon avulla käsitellään verkon reititystaulukoita. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
rpcinfo Komento kutsuu RPC-palvelimeen etäproseduurikutsun (RPC) ja raportoi, mitä se löytää. Käytettävissä Win 7 ja Vista. Rpcinfo-komento ei ole oletusarvoisesti käytettävissä Win Vistassa tai 7, mutta voidaan ottaa käyttöön Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -ohjelman Services for NFS Win -ominaisuus. EI ole käytettävissä Win 8:ssa, koska Service for UNIX (SFU) -palvelu lopetettiin.
rpcping Komennolla ping-komentoa käytetään ping-komennon lähettämiseen RPC:n avulla. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
rsh Käytetään komentojen suorittamiseen etätietokoneissa, joissa on rsh daemon. Käytettävissä Win 7, Vistassa ja XP:ssä. EI ole oletusarvoisesti käytettävissä Win Vistassa tai 7, mutta se voidaan ottaa käyttöön ottamalla UNIX-pohjaisten sovellusten alijärjestelmä Windows ominaisuus käyttöön Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -toiminnoista ja asentamalla sitten APUOHJELMAT ja SDK UNIX-pohjaisille sovelluksille, jotka ovat käytettävissä Win Vistassa ja 7:ssa. rsh-komento ei ole käytettävissä Win 10 tai 8, koska Palvelu UNIXille (SFU) lopetettiin.
rsm Komentoa käytetään mediaresurssien hallintaan siirrettävien tallennusvälineiden avulla. Käytettävissä Win Vistassa ja XP. Rsm-komento oli valinnainen Windows Vistassa, ja se poistettiin sitten Win 7: sta, koska siirrettävien tallennusvälineiden hallinta poistettiin käyttöjärjestelmästä. Etsi rsm-komento Windows VistanC:\Windows\winsxs-kansiosta, jos komennon suorittamisessa on ongelmia.
runas Komentoa käytetään ohjelman suorittamiseen toisen käyttäjän tunnistetiedoilla. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
rwinsta Komento on nollausistunnon komennon pikakirjoitusversio. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
sc Käytetään palveluiden tietojen määrittämiseen. Sc-komento kommunikoi Palvelun ohjauksen hallinnan kanssa. Sc-komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
skandisk Käytetään levynkorjausohjelman ScanDiskin käynnistämiseen. Käytettävissä Win 98, 95 ja MS-DOSissa. Komento korvattiin Win XP:stä alkaen chkdsk-komennolla.
scanreg Komento käynnistää rekisterin tarkistuksen, rekisterin peruskorjausohjelman ja varmuuskopiointiapuohjelman. Käytettävissä Win 98 ja 95. Toiminnot eivät enää tarpeen Win XP:stä alkaen rek. toiminnan muutosten vuoksi.
schtasks Käytetään ajoittamaan määritetyt ohjelmat tai komennot suoritettavaksi tiettyinä aikoina. Komentoa voidaan käyttää ajoitettujen tehtävien luomiseen, poistamiseen, kyselyyn, muuttamiseen, suorittamiseen ja lopettamiseen. Käytössä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
sdbinst Komentoa käytetään mukautettujen SDB-tietokantatiedostojen käyttöönottoon. Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
secedit Komentoa käytetään järjestelmän suojauksen määrittämiseen ja analysointiin vertaamalla nykyistä suojausmääritystä malliin. Käytetään Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
set Set-komentoa käytetään ympäristömuuttujien näyttämiseen, käyttöönottoon tai poistamiseen käytöstä MS-DOSissa tai komentokehotteessa. Set-komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
setlocal Käytetään käynnistämään ympäristömuutosten lokalisointi erä- tai komentosarjatiedoston sisällä. Setlocal-komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
setspn Setspn-komentoa käytetään Active Directory (AD) -palvelutilin palvelun päänimen nimien (SPN) hallintaan. Setspn-komento on käytettävissä Win 10, 8 ja 7.
setver Komennon avulla määritetään MS-DOS-versionumero, jonka MS-DOS raportoi ohjelmalle. Käytettävissä sekä MS-DOSissa että kaikissa Win 32-bittisissä versioissa. EI ole käytettävissä 64-bit versioissa.
setx Käytetään luomaan tai muuttamaan ympäristömuuttujia käyttäjäympäristössä tai järjestelmäympäristössä. Setx-komento on käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
sfc Sfc-komentoa käytetään tärkeiden Windows-järjestelmätiedostojen tarkistamiseen ja korvaamiseen. Sfc-komentoa kutsutaan käyttöjärjestelmästä riippuen myös järjestelmätiedostojen tarkistukseksi tai Windowsin resurssien tarkistukseksi. sfc /scannow komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
shadow Varjostus komennon avulla valvotaan toista etätyöpöytäpalveluiden istuntoa. Käytettävissä 7, Vista ja XP:ssä.
share Jakamiskomennon avulla asennetaan tiedostojen lukitus- ja ja jakamistoimintoja MS-DOSiin. Käytettävissä MS-DOSissa sekä kaikissa Win 32-bittisissä versioissa. EI ole käytettävissä 64-bit versioissa. Jaettu resurssi on käytettävissä vain Win 10, 8, 7, Vistassa ja XP, jotka tukevat vanhempia MS-DOS-tiedostoja.
shift Vaihto komennon avulla muutetaan vaihdettavien parametrien sijaintia erä- tai komentosarjatiedostossa. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
showmount Komennolla näytetään tietoja NFS:ään liitetyistä tiedostojärjestelmistä. Käytettävissä Win 7 ja Vista. EI ole oletusarvoisesti käytettävissä Win Vistassa tai 7, mutta se voidaan ottaa käyttöön Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -ohjelman Services for NFS Windows -ominaisuus. EI ole käytettävissä Win 10 tai 8.
shutdown Sammutuskomennolla voidaan sammuttaa, käynnistää uudelleen tai kirjautua ulos nykyisestä järjestelmästä tai etätietokoneesta. Käytett. Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
smartdrv Komento asentaa ja määrittää SMARTDriven, MS-DOSin levyvälimuistiapuohjelman. Käytettävissä Win 98, 95 ja MS-DOSissa. Välimuisti on automaattinen win XP:stä alkaen, mikä teki komennosta tarpeettoman.
sort Käytetään tietojen lukemiseen määritetystä syötteestä, tietojen lajittelemiseen ja lajittelun tulosten palauttamiseen komentorivinäyttöön, tiedostoon tai muuhun tulostuslaitteeseen kaikissa win vers ja MS-DOS ssa.
start Komennolla avataan uusi komentorivi-ikkuna määritetyn ohjelman tai komennon suorittamista varten. Voidaan käyttää myös sovelluksen käynnistämiseen luomatta uutta ikkunaa. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
subst Käytetään paikallisen polun liittämiseen asemakirjaimeen. Komento on melkein kuin net use -komento, mutta jaetun verkkopolun sijasta käytetään paikallista polkua. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa. Komento korvasi MS-DOS 6.0:lla alkavan assign-komennon.
sxstrace Käynnistetään WinSxs Tracing Utility, ohjelmoinnin diagnostiikkatyökalu. Toimii Win 10, 8, 7 ja Vista.
sys Komennolla kopioidaan MS-DOS-järjestelmätiedostot ja komentotulkki levylle. Win 98, 95 ja MS-DOS ssa. Käytetään yksinkertaisen käynnistettävän levyn tai kiintolevyn luomiseen. Windowsin tarvittavat järjestelmätiedostot ovat liian suuria mahtuakseen levylle, komento poistettiin Win XP:stä alkaen.
systeminfo Komennon avulla näytetään paikallisen tietokoneen tai etätietokoneen Windowsin perusmääritystiedot. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
takeown Komennon avulla palautetaan sellaisen tiedoston käyttöoikeus, johon järjestelmänvalvojalta evättiin käyttöoikeus, kun tiedoston omistajuutta määritettäisiin uudelleen. Toimii Win 10, 8, 7 ja vista.
taskkill Komennolla lopetetaan suoritettava tehtävä. Komento toimii komentoriviltä prosessin lopettamiseen tehtävien hallinnassa. Toimii Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
tasklist Näyttää luettelon sovelluksista, palveluista ja prosessitunnuksesta (PID), jotka ovat käynnissä joko paikallisessa tietokoneessa tai etätietokoneessa. Toimii Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
tcmsetup Komennolla määritetään tai poistetaan käytöstä TAPI (Telephony Application Programming Interface) -asiakasohjelma. Toimii Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
telnet Telnet-komentoa käytetään kommunikointiin Telnet-protokollaa käyttävien etätietokoneiden kanssa. Kaikki Windows-versiot. EI ole oletusarvoisesti käytettävissä Wind. 10, 8, 7 tai Vista, mutta voidaan ottaa käyttöön Telnet Client Windows -ominaisuus Ohjauspaneelin Ohjelmat -toiminnossa.
tftp Käytetään tiedostojen siirtämiseen etätietokoneeseen ja etätietokoneesta, joka suorittaa Trivial File Transfer Protocol (TFTP) -palvelua tai daemonia. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP. EI ole oletusarvoisesti käytettävissä Win 8, 7 tai Vista, mutta voidaan ottaa käyttöön TFTP Client Windows -ominaisuus Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnossa.
time Käytetään nykyisen ajan näyttämiseen tai muuttamiseen. Käytettävissä kaikissa win. vers. ja MS-DOS ssa.
timeout Komentoa käytetään yleensä erä- tai komentosarjatiedostossa tietyn aikakatkaisuarvon määrittämiseen toimintosarjan aikana. Tämän avulla voidaan myös ohittaa näppäinpainallukset. Toimii Win 10, 8, 7 ja Vista.
title Komentoa käytetään komentokehote ikkunan otsikon asettamiseen. Käytetään Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
tlntadmn Komentoa käytetään telnet serveriä suorittavan paikallisen tai etätietokoneen hallintaan. Toimii Win 10, 8, 7, Vista ja XP. Oletuksena EI Win 8, 7 tai Vistassa, mutta voidaan ottaa käyttöön Telnet Server Windows -ominaisuus Ohjauspaneelin Ohjelmat ja -toiminnossa.
tpmvscmgr Komentoa käytetään TPM-virtuaalisten älykorttien luomiseen ja tuhoamiseen. Käytettävissä Windows 8:ssa.
tracerpt Käytetään tapahtumien jäljityslokien tai reaaliaikaisten tietojen käsittelyyn instrumentoiduilta tapahtumien jäljityspalveluilta. Käytetään Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
tracert Tracert lähettää ICMP (Internet Control Message Protocol) Echo Request -sanomia määritettyyn etätietokoneeseen, jossa TTL (Time to Live) -kentän arvot kasvavat, ja näyttää lähteen ja kohteen välisten reitittimen liittymien IP-osoitteen ja isäntänimen, jos ne ovat käytettävissä. Kaikki Windows-versiot.
tree Komennon avulla näytetään graafisesti määritetyn aseman tai polun kansiorakenne. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
tscon Käytetään käyttäjäistunnon liittämiseen etätyöpöytäistuntoon. Toimii Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
tsdiscon Käytetään etätyöpöytäistunnon katkaisemiseen. Käytetään Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
tskill Käytetään määritetyn prosessin lopettamiseen. Käytetään Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
tsshutdn Käytetään päätepalvelimen etä sammuttamiseen tai käynnistämiseen uudelleen Windows XP llä. Mahdollisuus sammuttaa tietokone etänä on käytettävissä myös tehokkaammassa sammutuskomennossa, tsshutdn poistettiin Windows Vistasta alkaen.
type Käytetään tekstitiedoston sisältämien tietojen näyttämiseen. Käytettävissä kaikissa Win -vers ja MS-DOSissa.
typeperf Näyttää suorituskykytiedot tai kirjoittaa tiedot määritettyyn lokitiedostoon. Käyt. Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
tzutil Käytetään nykyisen järjestelmän aikavyöhykkeen näyttämiseen tai määrittämiseen. Voidaan käyttää myös kesäajan säätöjen käyttöönottoon tai poistamiseen käytöstä. Komento on käytettävissä Win. 10, 8 ja 7.
umount Komennolla poistetaan NFS (Network File System) -järjestelmään liitetyt jaetut verkkoresurssit. Käytettävissä Win 7 ja Vistassa. EI oletuksena käytettävissä Win Vista tai 7, mutta voidaan ottaa käyttöön Ohjauspaneelista. EI käytettävissä Win 10 tai 8, koska Service for UNIX (SFU) -palvelu lopetettiin.
undelete Komennolla kumotaan MS-DOS-poistokomennolla tehty poisto. Käytettävissä vain MS-DOSissa. Poistettiin Windows 95:stä alkaen, koska roskakori oli käytettävissä Windowsissa. Lisäksi ilmaisia tiedostojen palautusohjelmia on saatavana kolmannen osapuolen ohjelmistovalmistajilta.
unformat Komennon avulla kumotaan MS-DOS-muoto komennolla suoritetun aseman muotoilu. Komento käytettävissä vain MS-DOSissa. Komento poistettiin Windows 95:stä alkaen tiedostojärjestelmän muutosten vuoksi.
unlock Avauskomentoa käytetään aseman lukituksen poistoon, mikä estää ohjelman suoran levyn käytön. Käytettävissä vain Win 98 ja 95 ssa. Aseman lukitus ei ole enää käytettävissä Windows XP:ssä.
unlodctr Komento poistaa explain palvelun tai laiteohjaimen teksti- ja resurssilaskurien nimet Wind rekisteristä. Unlodctr-komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
vaultcmd Komentoa käytetään tallennettujen tunnistetietojen luomiseen, poistamiseen ja näyttämiseen. Käytettävissä Wind 10, 8 ja 7.
ver Komennolla näytetään nykyinen Wind tai MS-DOS-versionumero. Käytetään kaikissa versioissa + MS-DOSissa.
verify Komennolla otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä komentokehotteen tai MS-DOSin mahdollisuus varmistaa, että tiedostot on kirjoitettu oikein levylle. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa.
vol Komento näyttää määritetyn levyn aseman otsikon ja sarjanumeron olettaen, että nämä tiedot ovat olemassa. Käytettävissä kaikissa versioissa sekä MS-DOSissa.
vsafe Komennolla käynnistetään VSafe, MS-DOSin perusvirussuojausjärjestelmä. Käytettävissä vain MS-DOSissa. vsafe on suunniteltu vain MS-DOS- ja Windows 3.x -käyttöjärjestelmille. Microsoft tarjoaa valinnaisen virustentorjuntapaketin nimeltä Microsoft Security Essentials For Windows XP ja uudemmat käyttöjärjestelmät, ja kolmannen osapuolen virustentorjuntatyökalut ovat käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
vssadmin Komento käynnistää aseman tilannevedospalvelun järjestelmänvalvojan komentorivityökalun, joka näyttää nykyiset aseman tilannevedosten varmuuskopiot ja kaikki asennetut tilannevedosten kirjoittajat ja palveluntarjoajat. Komento on käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
w32tm Komentoa käytetään Wind-ajan ongelmien diagnosointiin. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
waitfor Käytetään signaalin lähettämiseen tai odottamiseen järjestelmässä. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
wbadmin Komennolla käynnistetään ja pysäytetään varmuuskopiointityöt, näytetään tietoja aiemmasta varmuuskopiosta, luetellaan varmuuskopion kohteet ja raportoidaan käynnissä olevan varmuuskopion tilasta. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista. Komento korvasi Windows Vistasta alkavan ntbackup-komennon.
wecutil Komentoa käytetään WS-Managementin tukemista tietokoneista välitettyjen tapahtumien tilausten hallintaan. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
wevtutil Komento käynnistää Windows Events Command Line Utility -apuohjelman, jota käytetään tapahtumalokien ja julkaisijoiden hallintaan. Käytett. Win 10, 8, 7 ja Vista.
where Komennon avulla etsitään tiedostoja, jotka vastaavat määritettyä kuviota. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
whoami Käytetään käyttäjänimen ja ryhmätietojen noutamiseen verkosta. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
winmgmt Komento käynnistää WMI:n komentoriviversion, joka on Windowsin komentosarjatyökalu. Käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
winrm Käynnistää Windowsin etähallinnan komentorivin, jota käytetään suojatun tietoliikenteen hallintaan paikallisten tietokoneiden ja etätietokoneiden kanssa verkkopalvelujen avulla. Käytett. Win 10, 8, 7 ja Vista.
winrs Käytetään avaamaan suojattu komentoikkuna etäisännällä. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
winsat Komento käynnistää Windowsin järjestelmän arviointityökalun, ohjelman, joka arvioi Windows-tietokoneen erilaisia ominaisuuksia, määritteitä ja ominaisuuksia. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
wmic Komento käynnistää WMIC (Windows Management Instrumentation Command line) -komentorivin, komentosarjaliittymän, joka yksinkertaistaa WMI(Windows Management Instrumentation) -ohjelman ja WMI:n kautta hallittujen järjestelmien käyttöä. Käytettävissä Win 10, 8, 7, Vista ja XP.
wsmanhttpconfig Komennon avulla hallitaan Windowsin etähallintapalvelun (WinRM) ominaisuuksia. Käytettävissä Win 10, 8, 7 ja Vista.
xcopy Xcopy voi kopioida yhden tai useita tiedostoja tai hakemistopuita sijainnista toiseen. Xcopya pidetään yleensä "tehokkaampana" versiona robocobysta. Komento on käytettävissä kaikissa Windows-versioissa sekä MS-DOSissa. Win 95 ja 98 ssa oli xcopy32-niminen komento.
xwizard Komento lyhenne sanoista Extensible Wizard, käytetään tietojen rekisteröimiseen Windowsissa, usein esimääritetystä XML-tiedostosta. Käytettävissä Wind 10, 8 ja 7.

Cmd sivua ladattu 784 kertaa 8.4.2022 lähtien | Updated at Mobile friendly: 09-09-2022 | © sivustot.net