Tietokoneen käyttäjän pieni ohje ja tuki
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYÄÖ

Symbolit

3DNow! ja 3DNow! Professional
3DNow! on AMD:n kehittämä edistynyt lisäkomentokanta. Se koostuu komennoista, jotka tukevat SIMD liukuluku-, DSP- ja kokonaislukuoperaatioita.
100baseT
Ethernet-standardi lähiverkoille, jotka käyttävät kierrettyjä parikaapeleita ja siirtävät tietoja 100 Mbps:n nopeudella.
10base2
Ethernet- ja IEEE 802.3 -standardi standardi baseband-lähiverkoille, jotka käyttävät enintään 200 metrin pituista ohutta koaksikaapelia ja siirtävät tietoja 10 Mbps:n nopeudella. Kaapelit kytketään verkkosovittimiin BNC-liittimillä.
10baseT
Ethernet-standardi lähiverkoille, jotka käyttävät kierrettyjä parikaapeleita ja siirtävät tietoja 10 Mbps:n nopeudella.

A3D
Aurealin kehittämä järjestelmä, joka mahdollistaa 3D-äänen käytön PC:ssä.
AC3
Katso lisätietoja kohdasta Dolby Digital (AC-3).
Active Directory
Hakemistopalvelu, joka tallentaa verkossa olevia objekteja koskevia tietoja verkkoon ja tuo nämä tiedot käyttäjien ja verkonvalvojan saataville. Active Directoryn kansiosta verkon käyttäjät saavat heille sallitut resurssit käyttöönsä yhden kirjausprosessin kautta mistä tahansa verkon tietokoneesta. Lisäksi tämä palvelu tarjoaa verkonvalvojille intuitiivisen hierarkkisen kuvan verkosta ja mahdollisuuden hallita kaikkia verkon objekteja yhdestä tietokoneesta.
Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet
Valvontatyökalu, joka on suunniteltu Active Directoryn päivittäisten hallintatehtävien toteuttamiseen. Tehtäviin kuuluvat kansioon tallennettujen objektien käyttöoikeuksien luominen, poistaminen, muuttaminen, siirtäminen ja asettaminen. Objekteja ovat organisaatioyksiköt, käyttäjät, yhteyshenkilöt, ryhmät, tietokoneet, tulostimet ja jaetut tiedosto-objektit.  
ActiveX
Joukko tekniikoita, joiden avulla ohjelman osat voivat toimia toistensa kanssa verkkoympäristössä, vaikka osien luonnissa olisi käytetty eri kieltä.
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
Avoin teollisuusmääritelmä, joka määrittelee erilaisten tietokoneiden, pöytäkoneiden ja palvelinkoneiden sekä oheislaitteiden virranhallinnan. OnNow-teollisuusaloite, jonka avulla järjestelmien valmistajat voivat toimittaa näppäimen painalluksella käynnistettäviä tietokoneita, perustuu ACPIin. ACPI mahdollistaa virranhallinnan ja Plug and Play -ominaisuuden tehokkaan hyödyntämisen.
AFTP (Advanced Program-to-Program Communication File Transfer Protocol)
Tiedostonsiirtoprotokolla, jota käytetään IBM:n isäntäjärjestelmissä. IBM Advanced Program-to-Program Communications vastaa TCP/IP File Transfer Protocol -protokollaa.
aikajakso
Tietokone, joka synkronoi säännöllisesti kaikkien verkon tietokoneiden kellonajan. Tämä varmistaa, että verkkopalvelut ja paikalliset toiminnot suoritetaan oikeaan aikaan. Luotetun kolmannen osapuolen antama vahvistus, että jokin tietty viesti on ollut olemassa määritettynä päivämääränä ja kellonaikana. Digitaalisessa yhteydessä luotetut kolmannet osapuolet tuottavat luotetun aikaleiman määritetylle viestille antamalla aikaleimauspalvelun lisätä viestiin aika-arvon ja sen jälkeen allekirjoittavat tuloksen digitaalisesti.
aktiivinen
Viittaa ikkunaan tai kuvakkeeseen, jota olet parhaillaan käyttämässä tai joka on parhaillaan valittuna. Käyttöjärjestelmä toteuttaa seuraavaksi valitun näppäinpainalluksen tai komennon aina aktiivisessa ikkunassa. Työpöydällä olevat ikkunat tai kuvakkeet, joita ei ole valittu, eivät ole aktiivisia.
aktiivinen asema
Asema, jolta tietokone käynnistyy. Aktiivisen aseman on oltava dynaamisella levyllä oleva tavallinen asema. Aiemmin luotua dynaamista asemaa ei voi merkitä aktiiviseksi asemaksi, mutta aktiivisen osion sisältävän peruslevyn voi päivittää dynaamiseksi levyksi. Kun levy on kerran päivitetty dynaamiseksi, osiosta tulee tavallinen asema, joka on aktiivinen.
aktiivinen osio
Osio, josta x86-tietokone käynnistyy. Aktiivisen osion on oltava peruslevyn ensisijainen osio. Jos käytät vain Windowsia, aktiivinen osio voi olla sama kuin järjestelmälevy.
aktiivinen sisältö
Dynaaminen sisältö, kuten pörssikurssit, sääkartta tai uutiset, joka yleensä päivitetään Webistä tai kanavasta.
alas jäävät näppäimet
Näppäintoiminto, jota käytettäessä painettu apunäppäin (CTRL, ALT, VAIHTONÄPPÄIN tai Windows-näppäin) jää aktiiviseksi, kunnes painetaan muuta näppäintä. Tämä on hyödyllinen ominaisuus henkilöille, joilla on vaikeuksia painaa kahta näppäintä samanaikaisesti.
aliavain
Avaimen sisällä oleva avain. Rekisterirakenteessa aliavaimet ovat alisteisia alihaaroille ja avaimille. Avaimet ja aliavaimet muistuttavat .ini-tiedostojen osan otsikkoa. Aliavaimet voivat kuitenkin toteuttaa toimintoja.
aliverkon peite
32-bittinen luku, jonka avulla IP-pakettien vastaanottaja erottaa IP-osoitteessa verkon ja isännän tunnuksen toisistaan. Aliverkon peite on tyypillisesti muotoa 255.255.x.x.x.
Alkuperäinen PGC (ohjelmaketju) (DVD VR -tallennemuoto)
Alkuperäinen PGC edustaa ohjelmaketjua, joka sisältää useita ohjelmia.
aluekoodijärjestelmä
DVD:issä maailmanlaajuisesti käytetty kopiointisuojaus- ja lukitusjärjestelmä, jossa maailma on jaettu kuuteen alueeseen elokuvien maailmanlaajuisen julkaisuaikataulujen hallitsemiseksi.
alkuperäinen pääkansio
Jaettu kansio, jossa olevat tiedostot ja kansiot replikoidaan muihin jaettuihin kansioihin, kun replikointi on ensimmäisen kerran määritetty kokoonpanoon. Kun replikointi on valmis, alkuperäistä pääkansiota ei enää ole, sillä mikä tahansa replika voi hyväksyä muutokset ja levittää ne muihin replikoihin. Alkuperäisestä pääkansiosta tulee tällöin tavallinen replika.
A-luokan IP-osoite
Yhden vastaanottajan IP-osoite, jonka kelvolliset arvot ovat 1.0.0.1.126. ja  255.255.254. Ensimmäinen oktetti osoittaa verkon ja kolme viimeistä oktettia osoittavat tietyn koneen kyseisessä verkossa.
aloituskohta (DVD VR Format)
Tämä on ohjelman aloituskohta alkuperäisen PGC:n ohjelmassa tai ohjelman osan aloituskohta käyttäjän määrittämässä PGC:ssä. Jokaisella PGC:llä on vastaava joukko aloituskohtia. Aloituskohtia käytetään, kun halutaan hypätä yli tallennetun sisältökohdan ja jättää se esittämättä.
AMD
Advanced Micro Devices. Maailman toiseksi suurin mikroprosessorien valmistaja.
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
Anamorfiset DVD:t
Anamorfiset DVD:t optimoivat laajakuva-TV:t käyttämällä 33 % enemmän vapaasta alueesta venyttämällä kuvaa pystyyn ja vaakaan ja myös lisäämällä resoluutiota 33 %. Tavallisia televisioita ajatellen tekniikka on kehittynyt siinä määrin, että se skaalataan pienemmäksi sopimaan 4:3 kuvasuhteeseen ja silti säilytetään parannettu resoluutio.
API-puhelinliittymä (TAPI)
Tietoliikenneohjelmien puhelin- ja verkkopalvelujen käsittelyyn käyttämä API. Tietoliikenneohjelmat, kuten HyperTerminal ja Numeronvalitsin, käyttävät TAPIa puhelujen valintaan, puheluihin vastaamiseen ja puhelujen reitittämiseen tavanomaisissa puhelinlaitteissa, kuten PBX-laitteissa, modeemeissa ja faksilaitteissa. TAPI 3.0:ssa on myös IP (Internet Protocol) -puhelintuki, jonka avulla Numeronvalitsin ja muut ohjelmat voivat lähettää, reitittää sekä ohjata reaaliaikaisia ääni- ja kuvasignaaleja IP-verkkojen, kuten Internetin, kautta.
AppleTalk
Apple-tietokoneen verkkoarkkitehtuuri ja verkkoprotokollat. Verkko, jossa Macintosh-palveluja suorittava Windows 2000 Server tai Windows NT Server toimii AppleTalk-verkkona Macintosh-asiakkaille.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Yleisesti käytetty yksitavuinen merkkien koodausmalli, jota käytetään tekstipohjaisissa tiedoissa. ASCII käyttää määritettyjä 7- tai 8-bittisiä numeroyhdistelmiä joko 128 tai 256 mahdollisen merkin esittämiseen. Vakiomuotoinen ASCII esittää 7 bitin avulla isot ja pienet kirjaimet A...Z, numerot 0...9, välimerkit ja amerikanenglannin erityiset ohjausmerkit. Useimmat nykyiset x86-pohjaiset järjestelmät tukevat laajennettua ASCII-järjestelmää. Laajennettu ASCII, joka esittää kunkin merkin käyttäen kahdeksaa bittiä, lisää merkistöä 128 erikoissymbolilla, vieraskielisellä kirjaimella ja graafisella symbolilla.
asema
Tallennusalue kiintolevyllä. Asema alustetaan tiedostojärjestelmän (esimerkiksi FAT tai NTFS) avulla ja sille annetaan aseman kirjain. Aseman sisältöä voi tarkastella napsauttamalla aseman kuvaketta Resurssienhallinnassa tai Oma tietokone -ikkunassa. Yhdellä kiintolevyllä voi olla useita asemia ja yksi asema voi olla jakautuneena useille levyille.
asemaan asettaminen
Siirrettävän nauhan tai levyn asettaminen asemaan.
aseman tunnus
IBM:n ja IBM-yhteensopivien tietokoneiden levyasemien nimeämiskäytäntö. Asemat nimetään kirjaimella (alkaen A:sta), jonka perässä on kaksoispiste.
asemasta poistaminen
Siirrettävän nauhan tai levyn poistaminen asemasta.
asennuksen poistaminen
Ohjelmasta puhuttaessa ohjelmatiedostojen ja -kansioiden poistaminen kiintolevyltä sekä ohjelmaan liittyvien tietojen poistaminen rekisteristä niin, että ohjelma ei enää ole käytettävissä.

Laitteesta puhuttaessa vastaavien laiteohjainten poistaminen kiintolevyltä ja laitteen fyysinen irrottaminen tietokoneesta.
asennus
Ohjelmista puhuttaessa ohjelmatiedostojen ja kansioiden lisääminen kiintolevylle ja niitä koskevien tietojen lisääminen rekisteriin, jotta ohjelma toimisi oikein. Asennus eroaa päivityksestä, jossa aiemmin lisätyt ohjelmatiedostot, kansiot ja rekisterimääritykset päivitetään uusimmaksi versioksi.

Laitteista puhuttaessa laitteen fyysinen liittäminen tietokoneeseen, laiteohjainten lataus tietokoneeseen sekä laiteominaisuuksen ja - asetusten määritys.
asiakas
Mikä tahansa tietokone tai ohjelma, joka muodostaa yhteyden toiseen tietokoneeseen tai ohjelmaan tai pyytää sen palveluja. Asiakas voi myös viitata ohjelmaan, jonka avulla tietokone tai ohjelma voi muodostaa yhteyden.

Tietokone, joka käyttää palvelimen tarjoamia verkkoresursseja joko lähiverkossa (LAN) tai Internetissä.
audiosanasto (klikkaa linkkiä)
avain
Rekisterieditorissa kansio, joka näkyy Rekisterieditori-ikkunan vasemmanpuoleisessa ruudussa. Avain voi sisältää aliavaimia ja arvomäärityksiä. Esimerkiksi Environment on avaimen HKEY_CURRENT_USER aliavain.

IP-suojauksessa (IPSec) arvo, jota yhdessä algoritmin kanssa käytetään tietojen salaukseen ja salauksen purkamiseen. IP-asetukset voidaan määrittää kokoonpanoon, mikä edelleen parantaa suojausta.
avainkuva
Tunnetaan myös I-kuvana. Avainkuva on tyypillisesti jokaisen kuvajakson (GOP, osa MPEG-pakkausmenetelmää) ensimmäinen kuva, joka on maltillisesti pakattu. Se toimii referenssipisteenä satunnaishaulle ja sitä voidaan pitää kuvana.

binaarinen
2-kantainen lukujärjestelmä, jossa arvot ilmaistaan kahden numeron (0 ja 1) yhdistelminä.
BIOS (basic input/output system)
x86-tietokoneissa tarvittava sarja ohjelmarutiineja, jotka testaavat laitteiston käynnistyksen yhteydessä, aloittavat käyttöjärjestelmän ja tukevat tiedonsiirtoa laitteiden välillä. BIOS tallentuu ROM-muistiin, jolloin se voidaan suorittaa, kun tietokoneeseen kytketään virta. Vaikka BIOS on olennaisen tärkeä suorituskyvyn kannalta, se on tavallisesti näkymätön tietokoneen käyttäjille.
bitti (binäärinumero)
Pienin tietokoneen käsittelemä tietoyksikkö. Yksi bitti on binäärinumeraalina 1 tai 0 ja loogisena ehtona tosi tai epätosi. Kahdeksan bitin ryhmä muodostaa tavun, joka voi edustaa erilaisia tietoja, kuten aakkosten kirjainta, numeroa tai muuta merkkiä. Bittiä kutsutaan myös binaarinumeroksi.
bittiä sekunnissa (bps)
Yhden sekunnin aikana siirrettävien bittien määrä, jota käytetään laitteen, kuten modeemin, tiedonsiirtonopeuden mittana.
B-luokan IP-osoite
Yhden vastaanottajan IP-osoite, jonka kelvolliset arvot ovat 128.0.0.1 ja
191.255.255.254. Kaksi ensimmäistä oktettia osoittavat verkon ja kaksi viimeistä oktettia osoittavat tietyn koneen kyseisessä verkossa.
BNC-liitin
Koaksiaalikaapelin liitin, joka lukittuu, kun liitin kytketään toiseen ja sitä käännetään 90 astetta.
bob
DVD:tä katseltaessa lomitellusta videokuvasta poistettaisiin lomittelu bob-menetelmällä weave-menetelmän sijasta. Tämä tila vaikuttaa kuvan laatuun poistamalla vaakasuuntaista jälkivarjostumaa.

CD-R-levy
CD-levy, jolle voi tallentaa tietoja. Tietoja voi tallentaa useassa erässä, mutta tallennettuja tietoja ei voi poistaa CD-levyltä.
CD-RW-levy
CD-levy, jolle voi tallentaa tietoja useita kertoja. Tietoja voi tallentaa useassa erässä ja tallennetut tiedot voi poistaa CD-levyltä.
cDVD
cDVD on muunnos DVD Videosta, ja siinä aito DVD-aineisto (mukaan lukien valikot ja tarkkakuvainen MPEG-2 videokuva) on tallennettu CD-R -tallennemuotoon.
cdDVD
muunnos DVD Videosta, ja siinä aito DVD-aineisto (mukaan lukien valikot ja tarkkakuvainen MPEG-2 videokuva) on tallennettu CD-R -tallennemuotoon.
Closed Captioning -piilotekstitys
Closed Captioning -piilotekstitys tehdään yleensä kansallisesti, ja suunnitellaan kuulovammaisten hyväksi. CC-piilotekstitys on videomateriaalissa jossakin päin kuvaa olevan tekstin muodossa. Closed Captioning -piilotekstitys välitetään piilotettuna videosignaalin sekaan toisin kuin avoin tekstitys, ja niinpä se vaatiikin erityisen dekooderin.
C-luokan IP-osoite
Yhden vastaanottajan IP-osoite, jonka kelvolliset arvot ovat 192.0.0.1  ja 223.255.255.254. Kolme ensimmäistä oktettia osoittavat verkon ja viimeinen oktetti osoittaa tietyn koneen kyseisessä verkossa. Verkon kuormituksen tasaamistoiminto sisältää yksittäisten IP-osoitteiden tuen lisäksi valinnaisten istuntojen tuen C-luokan IP-osoitteille. Tällöin asiakkaat voivat käyttää useita välityspalvelimia asiakkaan saitissa.
Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)
Puolijohdetyyppi, joka kuluttaa erittäin vähän sähkövirtaa. Termin merkitys on muuttunut ja sitä käytetään tarkoittamaan pientä muistialuetta, johon järjestelmä tallentaa tiettyjä laiteparametreja, esimerkiksi kiintolevyn koon, tietokoneen sarjaporttien lukumäärän ja niin edelleen. CMOS tunnetaan myös nimellä asennus-RAM.
CSID (Called Subscriber ID) -merkkijono
CSID-tunnuksen määrittävä merkkijono, jonka vastaanottava faksilaite lähettää vastaanottaessaan saapuvan faksin. Merkkijono on yleensä faksi- tai puhelinnumeron ja yrityksen nimen yhdistelmä. Se on usein sama kuin TSID (Transmitter Subscriber ID) -merkkijono.
CSS
Content Scrambling System. Elokuva-, kuluttajaelektroniikka- ja tietokoneteollisuuden suunnittelema järjestelmä, joka on tarkoitettu estämään DVD-levyille tallennetun materiaalin laiton kopiointi.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - protokolla
TCP/IP-palveluprotokolla, joka jakaa isännän IP-osoitteita dynaamisesti ja jakaa muita kokoonpanomäärityksiä ehdot täyttäville verkkoasiakkaille. DHCP-protokolla mahdollistaa turvallisen, luotettavan ja helpon TCP/IP-verkon kokoonpanon määrityksen, ehkäisee osoiteristiriitoja ja auttaa hallitsemaan verkossa käytettävien IP-osoitteiden määrää.

DHCP-protokolla käyttää asiakas-palvelin mallia, jossa DHCP-palvelin ylläpitää keskitetysti verkossa käytettäviä IP-osoitteita. DHCP-protokollaa tukevat asiakkaat voivat pyytää ja saada käyttöönsä IP-osoitteen DHCP-palvelimesta osana asiakkaan verkkopalvelun käynnistysprosessia.
digitaalinen allekirjoitus
Tapa, jolla sanoman, tiedoston tai muiden digitaalisesti koodattujen tietojen luoja liittää tiedon henkilöllisyydestään tietoihin. Kun tiedot allekirjoitetann digitaalisesti, tiedot ja jokin lähettäjän salainen tieto muunnetaan tunnukseksi, jota kutsutaan allekirjoitukseksi. Digitaalisia allekirjoituksia käytetään ympäristöissä, joissa käytetään julkista avainta, ja ne mahdollistavat kiistämättömyys- ja eheyspalveluja.
Digitaalinen videolevy (DVD-levy)
Optisen levytallennustekniikan laji. DVD-levy näyttää CD-levyltä, mutta siihen voi tallentaa suuremman määrän tietoa. DVD-levyjä käytetään usein kokonaisten elokuvien ja muun runsaasti levytilaa vievän multimediasisällön tallentamiseen.
DirectSound
Tämä sovellusrajapinta (API) on DirectX® API:n aaltomuotoisen äänentoiston komponentti. DirectSound tarjoaa pieniviiveisen miksauksen, laitteistokiihdytyksen ja suoran pääsyn äänilaitteeseen samalla, kun se säilyttää yhteensopivuuden olemassaolevien laiteohjaimien kanssa. Se mahdollistaa myös aaltomuotoisen äänen sieppauksen ja toistamisen ja tukee ominaisuussettejä, joiden avulla sovelluskehittäjät voivat käyttää hyödykseen äänikorttien ja niiden ohjaintiedostojen tarjoamia laajempia palveluita.
DirectX
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän laajennus. DirectX-tekniikan avulla pelit ja muut ohjelmat voivat käyttää laitteiston kehittyneitä multimediaominaisuuksia. Microsoft DirectX ® on joukko alhaisen tason sovellusrajapintoja (API) nopeiden multimedia sovellusten kehittämiseen. Siihen kuuluvat mm. DirectDraw, Direct3D, DirectSound3D, DirectMusic, DirectInput jne.
DivX
Videokuvan pakkaus- ja purkutekniikka, joka perustuu MPEG-4-standardiin. MPEG-4 pakkaa videokuvan niin pieneen kokoon, että sitä voi lähettää Internetin kautta. Videokuvan laatu pysyy silti korkeatasoisena.
Dolby Digital (AC-3)
Dolby Digital on joustava äänenpakkaustekniikka, joka tukee kuuden kanavan kokoonpanoja ja jonka alue sisältää perinteisestä mono- tai stereo-muodosta surround-tallennemuotoon kuudella erillisellä kanavalla (vasen, keski, oikea, vasen surround, oikea surround ja basso). AC-3:n bittivirran määritelmä salli joko 48 kHz:n, 44,1 kHz:n tai 32 kHz:n näytteenottotaajuuden ja tukee tietovirtoja välillä 32 kbit/s (kilobittiä sekunnissa) - 448 kbit/s.
Dolby-kuuloketuki
Signaalinkäsittelyjärjestelmä, joka voi ottaa enintään viisi äänikanavaa mistä tahansa lähteestä ja supistaa ne downmixing-terkniikalla 2 kanavaan tarjoten kuulokekuuntelijoille virtuaalisen surround-äänivaikutelman.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II -tekniikka purkaa 2-kanavaisia lähteitä, kuten MP3:t, musiikki-CD:t, VCD:t, SVCD:t ja 2-kanavaiset DVD:t, joissa on LPCM, Dolby Surround tai MPEG-ääniraitoja, monikanavaisiksi (esim . 4 tai 6 kaiuttimeen). Se antaa käyttäjille koettavaksi parannetun simuloidun surround-äänen verrattuna tavalliseen Dolby Surroundiin (vasen, oikea, surround) tarjoamalla paremman erottelun neljän kanavan kesken (vasen, keski, oikea ja surround) sekä tarkemman äänien paikallistamisen.
Dolby Surround
1970-luvulla keksitty Dolby Surround oli uudenaikainen äänentoistotekniikka käytettäväksi 2-kanavaisissa järjestelmissä. Se koodaa neljä informaatiokanavaa (etuvasen, etuoikea, keski ja taka-surround) 2-kanavaiseksi signaaaliksi. Purettuna se tuottaa neljä kanavaa--vasen, oikea, surround ja keski.
Dolby-näennäiskaiutin
Tämä surround-näennäisäänen tuottava jälkikäsittelytehoste simuloi todellista 5.1-kanavaista äänijärjestelmää ja keskittyy äänenlaatuun ja tarkkaan äänen paikallistukseen, tai se virtualisoi äänet eri kohteisiin ja tuottaa näin laajemman vaikutelman ja täyteläisemmän ääniympäristön eri äänenvoimakkuuden tasoilla.
downmixing-supistustekniikka
Menetelmä, jolla viisi tai useampi erillinen digitaalinen äänisignaali yhdistetään kahteen kanavaan.
Domain Name System (DNS)
Hierarkkinen hajautettu tietokanta, jonka vastaavuustaulukot sisältävät DNS-toimialuenimien tietoja, kuten niitä vastaavat IP-osoitteet. DNS:n avulla tietokoneet ja palvelut voidaan löytää käyttäjäystävällisillä nimillä. DNS-tietokantaan voi tallentaa myös muita tietoja.
DSL (Digital Subscriber Line)
Nopea Internet-yhteys, joka muodostetaan tavallisen puhelinlinjan välityksellä. Tätä kutsutaan myös laajakaistayhteydeksi.
DTS
Dolby Digitalin kanssa samankaltainen äänen koodausmuoto, joka tarjoaa teatteritasoisen äänen ainakin kuudella erillisellä äänikanavalla, mutta joka on pakattu matalampaan bittivirtaan kuin Dolby Digital.
DVD
Digital Versatile Disc. DVD on suurikapasiteettinen CD:n kokoinen levy, joka voi sisältää video-, multimedia-, peli- ja äänisovelluksia.
DVD-RAM
DVD-RAM, aluksi tallennuskapasiteetti oli 2,6 Gt, kasvoi sitten arvoon 4,7 Gt, käyttää faasinmuutostekniikkaa (PD). DVD-RAM sopii parhaiten kaikille kirjoitettaville DVD-tallennemuodoille tietokonekäyttöön. Se ei sovi yhteen useimpien asemien ja soittimien kanssa. Yksipuoliset DVD-RAM -levyt myydään ilman koteloita tai niiden kanssa. DVD-RAM kestää uudelleenkirjoitusta yli 100 000 kertaa, ja levyjen odotetaan säilyvän kunnossa vähintään 30 vuotta. DVD-RAM versio 2.0, tallennuskyky 4,7 Gt puolta kohti, esiteltiin 1999.
DVD-ROM
CD-ROM:in kanssa samankaltainen levy, jolle ei pysty kirjoittamaan. Yksipuolisten ja yksikerroksisten levyjen tallennuskapasiteetti on 4,7 Gt. Yleisempiä ovat nykyään yksipuoliset ja kaksikerroksiset 8,5 Gt levyt. Lisäksi on olemassa kaksipuolisia ja yksikerroksisia 9,4 Gt levyjä ja kaksipuolisia kaksikerroksisia 17 Gt levyjä.
DVD - RW
DVD RW (niminä myös DVD-R/W ja DVD-ER) on faasinmuutostekniikkaa käyttävä pyyhittävä tallennemuoto. Kehittäjä on Pioneer ja se perustuu DVD-R:lle, käyttää samanlaista urannnousua, merkinpituutta ja myös pyörinnän ohjausta. DVD-RW -levyjä voi toistaa useimmissa DVD-asemissa ja soittimissa. Tallennuskyky on 4,7 miljardia tavua ja uudelleen voidaan kirjoittaa noin 1 000 kertaa.
DVD+RW
DVD+RW, jota tukevat Philips, Sony, Lite-On, Hewlett-Packard jne., on CD-RW -tekniikkaan perustuva pyyhittävä tallennemuoto. DVD Forum ei tue sitä (vaikka DVD+RW -yhtiöt ovat forumin jäseniä), mutta Forumilla ei ole valtaa asettaa standardeja. DVD+RW -asemat lukevat DVD-ROM:eja, CD- ja DVD-R -levyjä ja mahdollisesti myös DVD-RW -levyjä, mutta eivät lue eivätkä kirjoita DVD-RAM -levyjä. Asemat voivat myös kirjoittaa CD-R ja CD-RW -levyille. DVD+RW -levyjä, joihin mahtuu 4,7 miljardia tavua puolta kohti, pitäisi lukea useimpien DVD-videosoittimien ja DVD-ROM -asemien. Levylle voi kirjoittaa uudelleen noin 1 000 kertaa (paljon vähemmän kuin alkuperäisen version 100 000 kertaa).
DVD-Video
Tätä termiä käytetään yleensä ainoastaan DVD:istä, jotka on tarkoitettu viihdekäyttöön, kuten DVD-elokuvanimikkeistä. Se tulee korvaamaan VHS-kasetit kokonaan videon ja elokuvien levitysmuotona tämän vuosikymmenen aikana.
dynaaminen asema
Asema, joka sijaitsee dynaamisella levyllä. Windows tukee viidenlaisia dynaamisia asema: tavallisia, koottuja, raitasarjoitettuja ja peilattuja asemia sekä RAID-5-asemia. Asema alustetaan tiedostojärjestelmän (esimerkiksi FAT tai NTFS) avulla ja sille annetaan aseman kirjain.
dynaaminen levy
Fyysinen levy, jota voi käyttää vain Windows 2000- ja Windows XP -käyttöjärjestelmien avulla. Dynaamisissa levyissä on ominaisuuksia, joita peruslevyissä ei ole. Voit luoda asemia, jotka ulottuvat useille levyille. Dynaamisissa levyissä on piilotietokanta, jonka avulla voi kerätä tietoja levyn dynaamisista asemista ja tietokoneen muista dynaamisista levyistä. Peruslevyjä voi muuttaa dynaamisiksi Levynhallinta-laajennuksen tai DiskPart-komentoriviapuohjelman avulla. Kun peruslevy muunnetaan dynaamiseksi, kaikki perusasemat muuttuvat dynaamisiksi asemiksi.
dynaaminen tallennus
Windowsin tallennusmenetelmä, joka mahdollistaa levyjen ja asemien hallinnan ilman käyttöjärjestelmän uudelleenaloitusta.
dynaamisesti linkitettävä kirjasto (DLL)
Käyttöjärjestelmän ominaisuus, jonka avulla suoritettavia rutiineja (jotka yleensä palvelevat jotakin tiettyä toimintoa tai toimintosarjaa) voidaan tallentaa erikseen .dll-tunnisteisina tiedostoina. Nämä rutiinit latautuvat vain niitä kutsuvan ohjelman niitä tarvitessa.

EFI (Extensible Firmware Interface)
Intel Itanium -suoritinta käyttävissä tietokoneissa liittymä, joka yhdistää tietokoneen laitteisto-ohjelman, laitteiston ja käyttöjärjestelmän. EFI (Extensible Firmware Interface) -liittymä määrittää uuden osion tyylin nimeltä GUID-osiotaulukko (GPT). EFI palvelee Itanium-perustaisissa tietokoneissa samaa tarkoitusta kuin BIOS x86-perustaisissa tietokoneissa. Siinä on kuitenkin laajennettuja ominaisuuksia, joiden avulla voidaan yhdenmukaisesti aloittaa mikä tahansa yhteensopiva käyttöjärjestelmä, ja lisäksi sen avulla on helppo lisätä EFI-ohjaimia uusille käynnistysasemana käytettäville laitteille ilman, että tietokoneen laitteisto-ohjelmaa tarvitsee päivittää.
EFI-järjestelmäosio
Itanium-tietokoneissa GUID-osiotaulukkolevyn (GPT-levyn) osa, joka on alustettu käyttämään FAT-tiedostojärjestelmää ja joka sisältää tietokoneen käynnistykseen tarvittavat tiedostot. Jokaisessa Itanium-tietokoneessa on oltava vähintään yksi GPT-levy, jossa on EFI-järjestelmäosio. EFI-järjestelmäosio palvelee samaa tarkoitusta kuin x86-tietokoneiden järjestelmäasema.
EFS (Encrypting File System)
Windowsin tässä versiossa käytössä oleva toiminto, jonka avulla käyttäjät voivat salata NTFS-asemassa olevat tiedostot ja kansiot, jolloin ne ovat suojassa asiaankuulumattomien tarkastelulta.
Eheyttäminen (defrag)
Prosessi, jossa tiedoston osat kirjoitetaan uudelleen kiintolevyn vierekkäisille sektoreille tietojen käytön ja noutamisen nopeuttamiseksi. Kun tiedostot päivitetään, tietokone tallentaa päivitykset kiintolevyn suurimpaan yhtenäiseen tilaan, joka voi olla eri sektorissa kuin muu tiedosto. Jos eheytystä ei tehdä säännöllisesti käytöstä riippuen koneesi joutuu etsimään tiedoston osat kiintolevyn eri puolilta aina, kun tiedosto avataan, mikä pidentää vasteaikaa eli hidastaa koneesi toimintaa !. Suurkäyttäjille viikottainen eheytys on sopiva, normaalisti riittää n. kerran kk.
emolevy
Mikrotietokoneen pääpiirikortti. Emolevy sisältää liittimet, joihin lisäkortit kytketään.
EMS-muisti
Muistityyppi, jota voidaan lisätä IBM-tietokoneisiin. EMS-muistin käytön määrittää EMS (Expanded Memory Specification) -määritys, jonka tukemissa muistikorteissa olevan RAM-muistin ohjelma voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
ensisijainen levy
Kiintolevy, joka sisältää Windowsin käynnistyksessä tarvittavan järjestelmäosion ja käynnistysosion.  
ensisijainen osio
Osio, jonka voi luoda peruslevylle. Ensisijainen osio on fyysisen levyn osa, joka toimii ikään kuin se olisi fyysisesti erillinen levy. Pääkäynnistystietueen (MBR) peruslevy voi sisältää enintään neljä ensisijaista osiota tai kolme ensisijaista osiota ja yhden jatko-osion, jossa voi olla useita loogisia asemia. GPT-peruslevy voi sisältää enintään 128 ensisijaista osiota. Ensisijaisia osioita kutsutaan myös asemiksi.
erityiskäyttöoikeudet
Mukautettu käyttöoikeussarja NTFS-asemissa. Tiedostojen ja kansioiden käyttöoikeuksia voi mukauttaa valitsemalla yksittäisiä komponentteja käyttöoikeuksien vakiosarjoista.
erottelutarkkuus
Synonyymi tarkkuudelle kuvan yksityiskohtien suhteen. Mitataan esim. juovina tai pikseleinä.

faksipalvelu
Järjestelmäpalvelu, joka tarjoaa faksipalveluja verkon paikallis- ja etäasiakkaille. Faksipalvelut sisältävät faksien vastaanoton ja asiakirjojen, ohjatun faksin lähetyksen sanomien sekä sähköpostiviestien lähetyksen faksina.
FAT32
FAT-tiedostojärjestelmän johdannainen. FAT32 tukee pienempiä varausyksikkökokoja ja suurempia asemia kuin FAT, minkä ansiosta FAT32-asemien tilanvaraus on tehokkaampaa. ks NTFS
fontti
Numero-, symboli- ja merkkiryhmän graafinen suunnittelu. Fontti kuvaa tiettyä kirjainleikkausta ja muita ominaisuuksia, kuten kokoa, välejä ja merkkitiheyttä.
fonttikasetti
Joihinkin tulostimiin saatavilla oleva liitettävä yksikkö, jossa on erityylisiä ja -kokoisia fontteja. Fonttikasetteja käyttävät tulostimet voivat tuottaa ladattavia fontteja käyttävien tulostimien tapaan muun kokoisia ja tyylisiä merkkejä kuin mitä niiden sisäiset fontit tuottavat.
FourCC
Four CC on Windowsin käyttämä nimitys digitaalivideon formaattistandardista.
FTP (File Transfer Protocol)
TCP/IP-protokollaperheen jäsen, jota käytetään kopioitaessa tiedostoja tietokoneesta toiseen Internetin välityksellä. Kummankin tietokoneen on tuettava omaa FTP-rooliaan: toisen on oltava FTP-asiakas ja toisen FTP-palvelin.

G

gigatavu (Gt)
1 024 megatavua. Pyöristetään kuitenkin usein noin miljardiksi tavuksi.
GOP
of Pictures (kuvajakso). GOP on MPEG-pakkausteknologia, joka vähentää saman kuvatiedon toistamista kuvasta toiseen videosisällössä. Se koostuu I-, B- ja P-kuvista (avainkuva, kaksisuuntainen kuva ja ennustettu kuva).
GUI tai UI
Graafinen käyttöliittymä. Tietyn ohjelmistosovelluksen ulkoasu. Kutsutaan yleensä pelkästään käyttöliittymäksi (UI).

hakemisto-osio
Kansion vierekkäinen alihaara, joka muodostaa replikointiyksikön. Määritetty replika on aina jonkin hakemisto-osion replika. Hakemistossa on aina vähintään seuraavat kolme hakemisto-osiota:
 • Malli, joka määrittää Active Directoryn sisältämät objektiluokat ja määritteet.
 • Kokoonpanomääritys, joka nimeää toimialueen ohjaimet, replikointitopologian ja muut toimialueen ohjaimiin liittyvät tiedot tietyssä Active Directoryn toteutuksessa.
 • Yksi tai useampi toimialue, joka sisältää varsinaiset hakemiston objektitiedot.
Toimialueen ohjauskoneessa on aina mallin, kokoonpanon ja sen oman toimialueen (ei muiden toimialueiden) osiot. Malli ja kokoonpano replikoituvat jokaiselle toimialuepuun tai -puuryhmän toimialueen ohjauskoneelle. Toimialue replikoituu vain kyseisen toimialueen ohjauskoneille. Toimialueen kaikkien objektien määritteiden osajoukko replikoituu yleiseen luetteloon.
harjoittaminen
Prosessi, jossa puheentunnistin oppii tunnistamaan tietyn käyttäjän äänen ja puhetavan. Puheentunnistin etsii puhetavasta toistuvia malleja, joiden avulla se voi parantaa tunnistustarkkuutta sanelun yhteydessä. Harjoittaminen tapahtuu aluksi lukemalla ääneen ohjatun harjoitustoiminnon tekstiä. Myöhemmin puheentunnistin oppii lisää normaalin sanelun yhteydessä.
hiiren ykköspainike
Napsauttamiseen ja kaksoisnapsauttamiseen tavallisesti käytettävä hiiren painike. Hiiren ykköspainike on tavallisesti hiirissä vasen ja pallo-ohjaimissa vasen tai alin painike, mutta näppäinten järjestyksen voi vaihtaa Ohjauspaneelin Hiiri-sovelluksessa.
hiirinäppäimet
Näppäintoiminto, jonka avulla voidaan käyttää numeronäppäimiä hiiriosoittimen siirtämiseen sekä napsauttamiseen, kaksoisnapsauttamiseen ja vetämiseen.
HTML (Hypertext Markup Language)
Yksinkertainen merkintäkieli, jonka avulla voidaan luoda ympäristöstä toiseen siirrettäviä hypertekstiasiakirjoja. HTML-tiedostot ovat yksinkertaisia ASCII-tiedostoja, joihin (tunnisteiden osoittamat) koodit on upotettu osoittamaan muotoilua ja hypertekstilinkkejä.
HTTP-protokolla (Hypertext Transfer Protocol)
Protokolla, jota käytetään tiedonsiirtoon World Wide Webissä. HTTP-osoitteen (joka on eräs URL-osoitteen laji) muoto on seuraava: http://www.sivunhaltija.com.
hyperlinkki
Värillinen, alleviivattu teksti tai grafiikka, jota napsauttamalla voit siirtyä tiedostoon, tiettyyn tiedoston kohtaan, HTML-sivulle Webiin tai HTML-sivulle intranetiin. Hyperlinkit voivat johtaa myös videoon, uutisryhmään, kuvaan, word tai pdf -documenttiin, teksti ym tiedostoon, Gopher-, Telnet- tai FTP-sivustoon.

Windows-kansioissa hyperlinkit ovat tekstilinkkejä, jotka näkyvät kansion vasemmassa reunassa. Näiden linkkien avulla voidaansuorittaa tehtäviä (esimerkiksi siirtää tai kopioida tiedosto) tai siirtyä toiseen kansioon (esimerkiksi Omat tiedostot -kansioon tai Ohjauspaneeliin).

I

IA Streaming SIMD Extensions
Määrittelee uuden SIMD-arkkitehtuurin (yksi käsky, monta dataa) liukulukuoperaatioille.
I/O (Input/Output) -portti
Kanava, jota pitkin tiedot siirtyvät laitteen ja suorittimen välillä. Portti näkyy suorittimelle yhtenä tai useampana muistiosoitteena, jota suoritin voi käyttää tietojen lähetykseen tai vastaanottoon.
IDCT
Inverse Discrete Cosine Transform. MPEG-videon toistossa käytetty dekoodaus- ja pakkausmenetelmä, jossa muunnetaan kuvainformaatio taajuuskomponenteiksi.
IDE (Integrated Device Electronics)
Levyasemaliittymä, jossa ohjainelektroniikka sisältyy itse asemaan, jolloin erillistä sovitinta ei tarvita. IDEn etuna on esimerkiksi suorituskyvyn parantuminen ennakoivan välimuistin ansiosta.
Standardi nopeita sarjalaitteita varten. Tällaisia ovat esimerkiksi digitaaliset kuvan ja äänen käsittelylaitteet.
IEEE 1394 -liitin
Liitintyyppi, jolla voit liittää tietokoneeseen nopeita sarjalaitteita. IEEE 1394 -liitin on yleensä tietokoneen takaosassa sarja- tai rinnakkaisportin vieressä.

IEEE 1394 -yhteensopivan laitteen voi liittää IEEE 1394 -liittimeen, kun tietokone on käynnissä. Windows tunnistaa laitteen ja ilmoittaa, kun sitä voi alkaa käyttää. Vastaavasti IEEE 1394 -laitteen voi myös irrottaa tietokoneen ollessa käynnissä. Kun haluat irrottaa laitteen, käytä ohjattua uuden laitteen lisäämistä tai poistamista, jotta Windows saa tiedon siitä, että laitetta ollaan irrottamassa. Windows ilmoittaa, kun laitteen voi irrottaa tietokoneesta.

Tietokoneen IEEE 1394 -väylää käytetään ensisijaisesti korkealaatuisten digitaalisten kuva- ja äänilaitteiden kytkemiseen. Kuitenkin myös jotkin kiintolevyt, kirjoittimet, skannerit ja DVD-asemat voi liittää tietokoneen IEEE 1394 -liittimeen.
IEEE 1394 -portti
Portteja, jotka tukevat joko 6-nastaista, kooltaan 11 mm x 5,4 mm olevaa liitintä tai 4-nastaista, kooltaan 5,35 mm x 3,45 mm olevaa liitintä.
IETF (Internet Engineering Task Force)
Internetin häiriöttömästä toiminnasta ja sen rakenteen kehittämisestä kiinnostuneiden verkkosuunnittelijoiden, operaattorien, ohjelmantoimittajien ja tutkijoiden avoin yhteisö. Teknistä työtä tehdään aiheen (esimerkiksi reititys, tiedonsiirto ja suojaus) mukaan järjestetyissä työryhmissä ja postituslistojen välityksellä. IETF on julkaissut kehittämiään Internetin standardeja Requests for Comments -asiakirjoina (RFC:inä). Ne ovat sarja tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen eri osa-alueita käsitteleviä asiakirjoja, jotka keskittyvät erityisesti verkkoprotokolliin, ohjelmiin ja käsitteisiin.
IGMP-protokolla (Internet Management Protocol)
Protokolla, jota IP-isännät käyttävät raportoidessaan monilähetysryhmien jäsenyyksistään lähimmille monilähetysreitittimille.
IIS (Internet Information Services)
Ohjelmistopalveluja, jotka tukevat Web-sivujen luomista, määrittämistä ja hallitsemista sekä muita Internet-toimintoja. IIS-palveluita ovat NNTP (Network News Transfer Protocol)-, FTP (File Transfer Protocol)- ja SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
ikkuna
Näytön alue, jolla ohjelman tai prosessin suoritus tapahtuu. Näyttöön voi tuoda useita ikkunoita samanaikaisesti. Käyttäjä voi esimerkiksi avata sähköpostiohjelman yhteen ikkunaan, käsitellä laskentataulukkoa toisessa, ladata kuvia digitaalikamerasta kolmannessa ja tehdä Web-ostoksia neljännessä ikkunassa. Ikkunoiden kokoa voi muuttaa ja ikkunat voi sulkea, siirtää, pienentää tehtävärivin painikkeeksi tai suurentaa koko näytön kokoiseksi.
ilmaisinalue
Tehtäväpalkin painikkeiden oikealla puolella oleva alue. Ilmaisinalue näyttää kellonajan, ja siinä voi myös olla pikakuvakkeita, joiden avulla voidaan ottaa nopeasti käyttöön ohjelmia, kuten Äänenvoimakkuuden ja Virranhallinnan asetukset. Muita pikakuvakkeita voi tulla näkyviin tilapäisesti, jolloin ne antavat tietoja toimintojen tilasta. Esimerkiksi tulostimen pikakuvake tulee näkyviin, kun asiakirja on lähetetty tulostimeen, ja poistuu näkyvistä, kun tulostus on päättynyt.
infrapuna (IR)
Valo, joka on spektrissä punaisen jälkeen. Ihmissilmä ei havaitse infrapunasäteilyä, mutta infrapunalähettimet ja vastaanottimet pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan infrapunasignaaleja.
infrapunalaite
Tietokone tai tietokoneen oheislaite, kuten tulostin, joka voi kommunikoida infrapunasäteilyn avulla.  
infrapunaportti
Tietokoneessa oleva optinen portti, joka mahdollistaa langattoman tietoliikenteen toisten tietokoneiden tai laitteiden kanssa infrapunasäteilyn välityksellä. Infrapunaportteja on joissakin kannettavissa tietokoneissa, tulostimissa ja kameroissa.
infrapunatiedostonsiirto
Langaton tiedostonsiirto tietokoneen ja toisen tietokoneen tai laitteen välillä näkymättömän infrapunasäteilyn välityksellä.
Infrared Data Association (IrDA)
Tietokone-, komponentti- ja televiestintämyyjien organisaatio, joka luo standardit tietokoneiden ja oheislaitteiden, kuten tulostimien, välistä infrapunakommunikointia varten.
Ink
Toiminto, jonka avulla voit syöttää tekstiä käsin kirjoittamalla. Sen sijaan, että käsin kirjoitettu teksti muunnettaisi konekirjoitustekstiksi, se muunnetaan objektiksi ja näytetään juuri siinä muodossa kuin se on
Integrated Services Digital Network (ISDN)
Suurinopeuksinen digitaalinen puhelinpalvelu, joka voi nopeuttaa huomattavasti tietokoneen yhteyttä Internetiin tai yrityksen lähiverkkoon. ISDN:n nopeus voi olla 128 kilotavua sekunnissa, joka on yli viisinkertainen useisiin analogisiin modeemeihin verrattuna.
internet
Useita reitittimillä toisiinsa liitettyjä verkkosegmenttejä. Kutsutaan myös verkostoksi.

Maailmanlaajuinen tietokoneita yhdistävä verkko. Jos sinulla on Internet-yhteys, voit hakea tietoja miljoonista lähteistä, kuten koulujen, hallitusten ja yritysten sivustoista sekä yksityishenkilöiden kotisivuilta.
Internet-osoite
Internetissä olevan resurssin osoite, jonka avulla Web-selaimet paikantavat Internet-resursseja. Yleensä Internet-osoite alkaa protokollan nimellä, jota seuraa sivustoa ylläpitävän yrityksen nimi ja loppuliite, joka ilmaisee organisaation lajin. Esimerkiksi osoite http://www.yale.edu/ antaa seuraavat tiedot:
 • http: Tämä Web-palvelin käyttää Hypertext Transfer Protocol -protokollaa.
 • www: Tämä sivusto on World Wide Webissä.
 • edu: Kyseessä on koulutuslaitos.
Internet-osoitetta kutsutaan myös URL-osoitteeksi.
Internet-palveluntarjoaja (ISP)
Yritys, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille pääsyn Internetiin ja Webiin. Internet-palveluntarjoaja antaa käyttäjälle puhelinnumeron, käyttäjätunnuksen, salasanan ja muut tarvittavat yhteystiedot, jotta käyttäjä voi muodostaa tietokoneestaan yhteyden palveluntarjoajan tietokoneeseen. Internet-palveluntarjoaja voi veloittaa yhteydestä kuukausimaksun tai tuntimaksun.
intranet
Yrityksen sisäinen verkko, joka perustuu Internetin tekniikkaan ja protkolliin, mutta jonka käyttö on sallittu vain tietyille käyttäjille, esimerkiksi yrityksen työntekijöille. Intranetiä kutsutaan myös yksityisverkoksi.
IP-monilähetys
Lähiverkon monilähetystekniikan laajennus TCP/IP-verkkoa varten. Isännät lähettävät ja vastaanottavat monilähetysdatagrammeja, joiden kohdekenttä osoittaa IP-isäntäryhmän osoitteen yksittäisen IP-osoitteen asemesta. Isäntä osoittaa IGMP (Internet Management Protocol) protokollan avulla olevansa ryhmän jäsen.
IP-näennäisosoitteet
IP-osoite, joka on jaettu verkon kuormituksen tasauksen klusteriin kuuluvien isäntien kesken. Verkon kuormituksen tasauksen klusteri saattaa myös käyttää useita IP-näennäisosoitteita, esimerkiksi jos klusterin Web-palvelimet sisältävät useita verkkokortteja.
IP-osoite
32-bittinen osoite, jonka avulla solmu tunnistetaan IP-pohjaisessa verkossa. Kullekin IP-verkon solmulle on määritettävä yksilöllinen IP-osoite, joka koostuu verkon osoitteesta ja yksilöllisestä koneen tunnisteesta. Osoite esitetään tavallisesti siten, että kunkin oktetin arvo ilmoitetaan kymmenjärjestelmän lukuna ja arvot erotetaan toisistaan pistein (esimerkiksi 192.168.7.27). Tässä Windowsin versiossa osoite voidaan määrittää IP-osoitteen staattisesti tai dynaamisesti DHCP:n kautta.
IP-protokolla (Internet Protocol)
TCP/IP-protokollaohjelmiston reititettävä protokolla, jota käytetään IP-osoitteiden jakamiseen, reitittämiseen sekä IP-pakettien purkamiseen ja kokoamiseen.
IPX/SPX
Novell NetWare verkkojen käyttämät kuljetusprotokollat, jotka yhdessä vastaavat TCP/IP-protokollaohjelmiston TCP- ja IP-protokollan yhdistelmää. Windows toteuttaa IPX-reitityksen NWLink-protokollan kautta.
ISA-laajennuspaikka
ISA-standardin (Industry Standard Architecture) mukainen tietokoneen emolevyssä oleva oheislaitteen yhteysvastake.
isännän nimi
Verkossa olevan laitteen DNS-nimi. Verkon tietokoneet paikannetaan näiden nimien avulla. Jotta toisen tietokoneen voi löytää, sen isännän nimen on joko oltava Hosts-tiedostossa tai DNS-palvelimen on tunnettava se. Useimmissa Windows-tietokoneissa isännän nimi on sama kuin tietokoneen nimi.
isännän prioriteettii
Verkon kuormituksen tasaamisen yhteydessä isännän asema TCP- ja UDP-porttien oletustietoliikenteen käsittelyjärjestyksessä. Jos jokin klusterin isäntä kytketään irti lähiverkosta, tämä järjestys määrää, mikä klusteriin kuuluva isäntä ottaa vastuun irti kytketyn isännän käsittelemästä tietoliikenteestä.
isäntä
Windows-tietokone, jossa toimii verkon tai etäasiakkaan käytössä oleva palvelinohjelma tai palvelu. Verkon kuormituksen tasaamisen yhteydessä klusteri koostuu useista samaan lähiverkkoon (LAN) kytketyistä isännistä.
ISDN (Integrated Services Digital Network)
Digitaalinen puhelinlinja, jossa on normaalia laajempi kaistanleveys. Suomessa ISDN-linja on saatavissa kahdessa eri muodossa: perusliittymä (Basic Rate Interface, BRI) koostuu kahdesta B-kanavasta, joiden siirtonopeus on 64 kilobittiä sekunnissa (kbps), ja yhdestä D-kanavasta, jonka siirtonopeus on 16 kbps; järjestelmäliittymä (Primary Rate Interface, PRI) koostuu 30 B-kanavasta, joiden siirtonopeus on 64 kbps, ja yhdestä D-kanavasta, jonka siirtonopeus on 64 kbps. Puhelinyrityksen on asennettava ISDN-linja sekä soittavaan kohteeseen että kohteeseen, johon soitetaan.
ISP (Internet-palveluntarjoaja)

jaettu kansio
Toisessa tietokoneessa oleva kansio, joka on määritetty muiden käytettäväksi verkossa.
jaettu resurssi
Mikä tahansa laite tai ohjelma tai mitkä tahansa tiedot, jotka on määritetty useamman kuin yhden laitteen tai ohjelman käyttöön. Windowsissa jaetut resurssit viittaavat mihin tahansa resurssiin, joka on asetettu verkkokäyttäjien käytettäväksi, kuten kansioihin, tiedostoihin, tulostimiin ja nimettyihin putkiin. Jaettu resurssi voi myös viitata palvelimessa olevaan resurssiin, joka on verkkokäyttäjien käytettävissä.
jaettu tulostin
Tulostin, joka vastaanottaa syötteen usealta tietokoneelta. Esimerkiksi verkon toiseen tietokoneeseen liitetty tulostin voi olla jaettu niin, että voit käyttää sitä. Jaettua tulostinta kutsutaan myös verkkotulostimeksi.
jaetun kansion käyttöoikeudet
Käyttöoikeudet, jotka rajoittavat jaetun verkkoresurssin käytettävyyden vain joihinkin tiettyihin käyttäjiin.
jakaminen
Resurssien, kuten kansioiden ja tulostimien, määrittäminen muiden käytettäväksi.
jakso (DVD)
DVD:illä yksi nimike koostuu useammasta jaksosta. Yhdessä kokonaisessa DVD-elokuvassa on noin 20+ jaksoa.
jatkomuisti
Yhden megatavun ylittävä muisti tietokoneissa, joissa on 80286-, 80386-, 80486- tai Pentium-suoritin.
jatko-osio
Osion laji, jonka voi luoda vain pääkäynnistystietueen (MBR) peruslevylle. Jatko-osiota kannattaa käyttää, jos MBR-peruslevylle halutaan enemmän kuin neljä asemaa. Jatko-osiota ei alusteta käyttämään tiedostojärjestelmää ja sitten määritetä sille asematunnusta, kuten ensisijaiselle osiolle tehdään. Sen sijaan jatko-osioon luodaan vähintään yksi looginen asema. Kun looginen asema on luotu, se alustetaan ja sille määritetään asematunnus. MBR-levy voi sisältää enintään neljä ensisijaista osiota tai kolme ensisijaista osiota, yhden jatko-osion ja useita loogisia asemia.
jono
Luettelo toteutusta odottavista ohjelmista tai tehtävistä. Windowsin tulostusterminologiassa jono viittaa joukkoon asiakirjoja, jotka odottavat tulostusta. NetWare- ja OS/2-ympäristössä jonot ovat ensisijainen ohjelmaliittymä sovelluksen ja tulostuslaitteen välillä, jolloin käyttäjät lähettävät asiakirjoja jonoon. Windowsissa ensisijainen ohjelmaliittymä on tulostin. Tiedosto lähetetään tulostimeen eikä jonoon.
julkisen avaimen salausmenetelmä
Salausmenetelmä, jossa käytetään kahta erilaista avainta: julkista avainta tietojen salaukseen ja yksityistä avainta tietojen salauksen purkamiseen. Julkisen avaimen salausta kutsutaan myös epäsymmetriseksi salaukseksi.
järjestelmäasema
Asema, joka sisältää Windowsin lataamiseen tarvittavat laitekohtaiset tiedostot BIOSin sisältävissä x86-tietokoneissa. Järjestelmäasema voi olla sama tai eri kuin käynnistysasema.
järjestelmäjono
Message Queuing -palvelussa jono, joka tallentaa erilaisia hallintasanomia. Message Queuing käyttää enintään viittä järjestelmäjonoa, jotka kaikki ovat yksityisiä jonoja. Järjestelmäjonoja ei voi poistaa.
järjestelmälevy
Levy, jossa on MS-DOS-käyttöjärjestelmän käynnistämisessä tarvittavat MS-DOS-järjestelmätiedostot.
järjestelmän käyttöoikeusluettelo (SACL)
Objektin suojauskuvauksen osa, joka määrittää, mitä tapahtumia on valvottava käyttäjä- tai ryhmäkohtaisesti. Valvottavia tapahtumia ovat esimerkiksi tiedoston käyttöönotto, kirjautumisyritykset ja järjestelmän sulkeminen.
järjestelmän palauttaminen
Työkalu, joka jäljittää tietokoneeseen tehtyjä muutoksia ja luo palautuspisteen havaitessaan, että muutosta ollaan aloittamassa. Voit valita palautuspisteen ja palauttaa sen avulla tietokoneen aiempaan tilaan ohjatun järjestelmän palauttamisen avulla.
järjestelmänvalvoja
Windows XP Professional ym. -ympäristössä henkilö, joka on vastuussa toimialueen ohjauskoneiden tai paikallisten tietokoneiden sekä niiden käyttäjä- ja ryhmätilien asetuksista, salasanojen ja käyttöoikeuksien myöntämisestä sekä käyttäjätuesta verkkoon liittyvissä ongelmissa.

Järjestelmänvalvoja on Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen ja hänellä on täydet oikeudet toimialueeseen tai tietokoneeseen.

Windows XP Home Edition -ympäristössä henkilö, joka voi tehdä tietokoneeseen koko järjestelmää koskevia muutoksia sekä asentaa ohjelmia ja jolla on oikeudet kaikkiin tietokoneessa oleviin tiedostoihin.

Järjestelmänvalvojalla on täydet oikeudet tietokoneen muihin käyttäjätileihin.
järjestelmäoikeudet
Tehtävät, jotka käyttäjä voi suorittaa tietokonejärjestelmässä tai toimialueella.

Järjestelmäoikeuksia on kahta lajia: käyttöoikeuksia ja kirjautumisoikeuksia. Käyttöoikeuksia on esimerkiksi oikeus sammuttaa järjestelmä. Kirjautumisoikeuksia on esimerkiksi oikeus kirjautua järjestelmään paikallisena käyttäjänä. Järjestelmänvalvojat myöntävät kumpiakin oikeuksia käyttäjille ja ryhmille määrittäessään tietokoneen suojausasetuksia.
järjestelmäosio
Osio, joka sisältää Windowsin latauksessa tarvittavat laitekohtaiset tiedostot (esimerkiksi Ntldr, Osloader, Boot.ini ja Ntdetect.com). Järjestelmäosio voi olla sama kuin käynnistysosio, mutta tämä ei ole välttämätöntä.
järjestelmätarjotin
Systray.exe (järjestelmätarjotin) on järjestelmätyökalu tehtäväpalkin ilmoituksille. Se on tehtäväpalkin ilmaisualue, jossa ohjelmat ja laitteet voivat näyttää kuvakkeita.

kaapelimodeemi
Laite, joka mahdollistaa laajakaistaisen Internet-yhteyden kaapelitelevisioverkon välityksellä. Hakunopeudet vaihtelevat paljon. Enimmäisnopeus on 10 Mbps (megabittiä sekunnissa).
kaistanleveys
Analogisessa tietoliikenteessä määritetyn kantoalueen suurimman ja pienimmän taajuuden välinen ero. Esimerkiksi analoginen puhelinlinja voi käyttää 3 000 hertzin (Hz) kaistanleveyttä, joka on sen pienimmän (300 Hz) ja suurimman (3 300 Hz) taajuuden välinen alue. Digitaalisessa tietoliikenteessä kaistanleveys ilmaistaan bitteinä sekunnissa (bps).
kaksitavuiset merkit
Merkistö, jossa kutakin merkkiä vastaa kaksi tavua. Jotkut kielet, esimerkiksi japani, kiina ja korea, edellyttävät kaksitavuista merkistöä eli DBCS-merkistöä.
kaksoiskäynnistys
Tietokoneen kokoonpano, joka voi käynnistää kaksi erilaista käyttöjärjestelmää tai muun samanlaisen käyttöjärjestelmän.
kanava
Polku tai linkki, jonka kautta muita kuin ohjaustietoja välittyy kahden laitteen välillä. Esimerkiksi yksi BRI-yhteys käyttää laitteiden väliseen tietojen vaihtoon yhtä fyysistä yhteyttä mutta kahta kanavaa. Tätä kutsutaan usein bearer channel -kanavaksi, joka osoittaa, että kyseessä on tietoja kuljettava kanava.

Internetissä Web-sivusto, joka on suunniteltu toimittamaan tietoja Internetistä tietokoneeseen suosikki-Web-sivuston tilausta vastaavalla tavalla.
kansio
Ohjelmia ja tiedostoja sisältävä säilö graafisessa käyttöliittymässä. Kansion symboli näytössä on arkistokansiota esittävä kuvake. Kansioiden avulla voidaan järjestää ohjelmia ja asiakirjoja levylle. Kansio voi sisältää tiedostoja ja toisia kansioita.
kasettifontti
Fontti, joka on erillisessä kasetissa ja jonka avulla voidaan lisätä fontteja laser-, mustesuihku- tai pistematriisitulostimiin. Kasettifontit eroavat sisäisistä fonteista, jotka ovat tulostimen ROM-muistissa ja aina käytettävissä, sekä ladattavista fonteista, jotka ovat tietokoneen levyllä ja jotka voidaan lähettää tulostimelle tarvittaessa.
kertakirjautuminen
Prosessi, jonka avulla toimialuetilin käyttäjä voi saada käyttöoikeuden kaikkiin toimialueeseen kuuluviin tietokoneisiin kirjautumalla verkkoon kerran salasanaa tai älykorttia käyttämällä.
keskeytymätön virransaanti (UPS)
Tietokoneen ja virtalähteen väliin kytketty laite, joka varmistaa jatkuvan virransaannin. UPS-laitteet käyttävät akkua tietokoneen käynnissä pitämiseen virtakatkoksen aikana. UPS-laitteet suojaavat yleensä myös yli- ja alijännitteiltä.
keskeytys
Suorittimelle lähetetty huomiopyyntö. Kun suoritin vastaanottaa keskeytyksen, se lykkää nykyisiä toimintoja, tallentaa työnsä tilan ja siirtää ohjauksen keskeytyksen käsittelytoiminnoksi kutsutulle erikoisrutiinille, joka sisältää keskeytyksen aiheuttaneen erityistilanteen käsittelyssä tarvittavat käskyt.
keskeytys (trap)
SNMP-protokollassa (Simple Network Management Protocol) agentin hallintajärjestelmälle lähettämä sanoma, joka osoittaa, että agenttia suorittavassa isännässä on esiintynyt jokin tapahtuma.
keskitetty tila
Tila, jossa ARP/MARS-palvelu tarjoaa ATM-osoitteita niitä pyytäville asiakkaille MCS-luetteloarvon muodossa. Tässä tilassa ARP/MARS-palvelu toimii monilähetyspalvelimena ja mahdollistaa sellaisen monilähetys- ja yleislähetysliikenteen aktiivisen edelleenlähetyksen, joka on osoitettu luettelossa määritetyillä alueilla oleville IP-osoitteille.
keskitin
Verkossa olevien laitteiden yhteinen yhteyspiste. Keskittimessä, jonka avulla yleensä yhdistetään lähiverkon segmenttejä, on useita portteja. Kun tiedot saapuvat yhteen porttiin, ne kopioituvat toisiin portteihin siten, että kaikki lähiverkon segmentit voivat nähdä tiedot.
kieli
Sen kielen määritys, jota halutaan kirjoittaa. Jotkin Windows-ympäristöön suunnitellut ohjelmat tunnistavat tämän asetuksen. Kun lisäät uuden kielen, myös sen näppäimistöasettelu lisätään.
kiintolevy (hd)
Myös kiintolevyasemana tunnettu laite, jonka sisältämien taipumattomien levyjen päällysmateriaaliin voidaan tallentaa tietoja magneettisesti luku / kirjoituspäillä. Kiintolevy sijaitsee suljetussa kotelossa, joka suojaa levyä ja päästää pään 10 - 25 miljoonasosatuuman päähän levyn pinnasta. Tietoja voidaan sekä tallentaa että hakea huomattavasti nopeammin kuin levykettä käyttäen.
kilotavu (KB)
1 024 tavua, vaikka usein pyöristetään 1 000 tavuksi.
kirjasinlaji
Ryhmä merkkejä, joilla on yhteisiä piirteitä, kuten sama vedon levys, pääteviivattomuus tai pääteviivallisuus.
kirjasto
Tietojen tallennusjärjestelmä, joka on yleensä siirrettävien tallennusvälineiden hallinnan ylläpitämä. Kirjasto koostuu siirrettävistä tallennusvälineistä (kuten nauhoista tai levyistä) ja laitteistosta, joka voi lukea tallennusvälineitä tai kirjoittaa niihin.
Kirjastoja on kahta päälajia: robottikirjastot (automatisoidut, useita tallennusvälineitä ja asemia käyttävät laitteet) ja riippumattomissa asemissa olevat kirjastot (manuaalisesti käytettävät, yksiasemaiset laitteet). Robottikirjastoa kutsutaan myös jukeboksiksi tai vaihtajaksi.
kirjauskomentosarja
Tiedostoja, jotka voidaan määrittää käyttäjätileille. Kirjauskomentosarja, joka on yleensä komentojonotiedosto, suoritetaan automaattisesti aina käyttäjän kirjautuessa. Sen avulla voidaan määrittää käyttäjän työympäristö jokaisen kirjautumisen yhteydessä, ja järjestelmänvalvoja voi sitä käyttämällä vaikuttaa käyttäjän ympäristöön hallitsematta sen kaikkia ominaisuuksia. Kirjauskomentosarja voidaan osoittaa yhdelle tai usealle käyttäjätilille.
kirjauskomentosarjan polku
Kansionimien jono, joka määrittää kirjauskomentosarjan sijainnin. Käyttäjän kirjautuessa kirjautumisen todentava tietokone paikantaa määritetyn kirjauskomentosarjan, jos sellainen on määritetty kyseiseen käyttäjätiliin, tietokoneen paikallisen kirjauskomentosarjan polun avulla (yleensä käyttöjärjestelmän_pääkansio\System32\Repl\Import\Scripts).
kohdeasiakirja
Asiakirja, johon pakkaus tai linkitetty tai upotettu objekti liitetään. Jos kyseessä on upotettu objekti, tätä kutsutaan joskus myös säilöasiakirjaksi.
kolme vektorifonttia
Modern-, Roman- ja Script-fontit.
komentojono-ohjelma
ASCII-tiedosto (muotoilematon tekstitiedosto), joka sisältää vähintään yhden käyttöjärjestelmäkomennon. Komentojono-ohjelman tiedostotunniste on .cmd tai .bat. Kun kirjoitat tiedostonimen komentoriville tai kun komentojono-ohjelma suoritetaan toisesta ohjelmasta, sen komennot käsitellään peräkkäin. Komentojono-ohjelmia kutsutaan myös komentojonotiedostoiksi.
komentorivi-ikkuna
Työpöydällä näkyvä ikkuna, jota käytetään MS-DOS-käyttöjärjestelmän käyttöliittymänä. MS-DOS-komennot kirjoitetaan vilkkuvan kohdistimen kohdalle.
komentosarja
Ohjelma, joka koostuu sovellukselle tai työkaluohjelmalle annettavista käskyistä. Komentosarja käyttää käskyissä tavallisesti sovelluksen tai työkaluohjelman sääntöjä ja syntaksia sekä yksinkertaisia ohjausrakenteita, kuten silmukoita ja ehtolausekkeita. Windows-ympäristössä komentosarjaa kutsutaan myös komentotiedostoksi.
komentosarjatiedosto
Komentosarjatiedosto sisältää komentoja, parametreja ja lausekkeita, joiden avulla tietoja voidaan lähettää etätietokoneeseen ja vastaanottaa etätietokoneesta. Tietoja ovat käyttäjänimi, salasana, porttitiedot, rivinsiirrot, rivinvaihdot ja tauot.
konsolipuu
Microsoft Management Consolen (MMC:n) vasemmanpuoleinen ruutu, joka näyttää konsolin sisältämät objektit. Oletusarvoisesti konsolipuu näkyy konsoli-ikkunan vasemmanpuoleisessa ruudussa, mutta ruutu voidaan myös piilottaa. Konsolipuun objektit ja niiden hierarkkinen järjestys määräävät konsolin ominaisuudet.
koottu asema
Dynaaminen asema, joka koostuu useamman kuin yhden fyysisen levyn levytilasta. Koottua asemaa voi laajentaa lisäämällä siihen tilaa uusilta dynaamisilta levyiltä. Koottuja asemia voidaan luoda vain dynaamisille levyille. Kootut asemat eivät ole vikasietoisia, eikä niitä voi peilata.
kotikansio
Tavallisesti tiedostopalvelimessa oleva kansio, jonka järjestelmänvalvoja voi määrittää yksittäisille käyttäjille tai ryhmille. Järjestelmänvalvojat kokoavat kotikansioiden avulla käyttäjien tiedostot erityisiin tiedostopalvelimiin, jolloin ne on helppo varmuuskopioida. Jotkin ohjelmat käyttävät kotikansioita Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden oletuskansiona. Kotikansioita kutsutaan myös kotihakemistoiksi.
kuormituksen tasaaminen
Windowsin klusterointitoiminnon käyttämä tekniikka, jolla voidaan säätää palvelinperustaisen ohjelman (esimerkiksi Web-palvelimen) suoritustehoa jakamalla sen asiakaspyyntöjä muille klusterin palvelimille. Kukin isäntä voi määrittää prosentteina käsittelemänsä kuormituksen, tai kuormitus voidaan jakaa tasan kaikkien isäntien kesken. Jos isännän toiminta keskeytyy, Windowsin klusterointitoiminto jakaa kuormituksen dynaamisesti uudelleen jäljellä olevien isäntien kesken.
kuvake
Pieni näytössä näkyvä kuva, joka edustaa käsiteltävää objektia. Kuvakkeita on helppo käyttää ja niiden avulla tietokoneen toimintoja voi hallita tarvitsematta muistaa komentoja tai kirjoittaa niitä näppäimistöllä.
kuvanopeus
Videosisällössä kuvanopeus mittaa yksittäisten kuvien määrän sekunnissa. Siepattaessa liikettä sisältävää videokuvaa kuvanopeuden on hyvä olla mahdollisimman korkea.
kuvapiste
Yksi piste tuhansien pisteiden ruudukossa, jonka tietokone muodostaa näyttöön ja tulostin paperille. Kuvapiste on pienin elementti, jota näyttö- tai tulostuslaite ja -ohjelmisto voi käsitellä luodessaan kirjaimia, numeroita tai grafiikkaa. Kuvapistettä kutsutaan myös kuva-alkioksi tai pikseliksi.
kuvasuhde
DVD:tä katseltaessa kuvasuhde on yleensä 16:9 (laajakuva) tai 4:3 (TV). Säilytä kuvasuhde -valinta säilyttää videokuvan alkuperäisen kuvasuhteen ikkunassa koon muutoksista huolimatta.
kvantisointi
Aaltomuotoisen datan muuttaminen digitaaliseksi.
kylläisyys
Värienhallinnassa värin sävyn puhtaus harmaan ja puhtaan värin välisellä asteikolla.
kytkevä keskitin
Verkon keskuslaite (moniporttikeskitin), joka lähettää paketit edelleen tiettyyn porttiin sen sijaan, että se lähettäisi ne yleisjakeluna kaikkiin portteihin, kuten tavallinen keskitin. Tällöin porttien välisillä yhteyksillä on käytössään mahdollisimman suuri kaistanleveys.
kytkinlaji
Liittymä, johon ISDN-laite kytketään. Kytkinlajia kutsutaan myös kytkimeksi.
käsinkirjoituksen syöttölaite
Digitaalinen kynä ja kirjoitusalusta tai jokin muu syöttölaite, jonka avulla tietokoneeseen voi syöttää tekstiä käsin kirjoittamalla näppäimistön asemesta. Kirjoitusalustan lisäksi voidaan käyttää kolmiulotteisessa piirtämisessä tai CAD-ohjelmissa käytettävää graafista lehtiötä tai TabletPC:tä. Voit myös kirjoittaa liikuttamalla hiirtä hiirimatolla.
käskykanta
Suorittimen tuntema joukko käskyjä, jotka sisältävät tiedon siitä miten suorittaa ohjelmistotoimintoja ja ohjata suorittimen toimintaa.
käynnistää uudelleen
Tietokoneen käynnistäminen lataamalla käyttöjärjestelmä uudelleen. Tämä voidaan tehdä joko katkaisemalla tietokoneesta virta ja kytkemällä se uudelleen tai esimerkiksi painamalla CTRL+ALT+DELETE, valitsemalla Sammuta ja valitsemalla sitten Uudelleenkäynnistys.
käynnistysasema
Asema, joka sisältää Windows-käyttöjärjestelmän ja sitä tukevat tiedostot. Käynnistysasema voi olla sama tai eri kuin järjestelmäasema.
käynnistysosio
Osio, joka sisältää Windows-käyttöjärjestelmän ja sitä tukevat tiedostot. Käynnistysosio voi olla sama kuin järjestelmäosio, mutta tämä ei ole välttämätöntä.
käynnistysympäristö
Kaksoiskäynnistys- ja monikäynnistysjärjestelmissä kokoonpanoasetukset, jotka määrittävät, mikä järjestelmä käynnistyy ja kuinka kukin järjestelmä tulee käynnistää.
käytäntö
Mekanismi, jonka avulla työpöydän asetukset määritetään automaattisesti järjestelmänvalvojan määritysten mukaisiksi. Kontekstista riippuu, tarkoittaako käytäntö ryhmäkäytäntöä, Windows NT 4.0:n järjestelmäkäytäntöä vai jonkin ryhmäkäytäntöobjektin yksittäistä asetusta.
käytönaikainen telakointi
Kannettavan tietokoneen kytkeminen telakointiasemaan tietokoneen ollessa toiminnassa. Tällöin telakointiaseman näyttö ja muut toiminnot aktivoituvat automaattisesti.
käyttäjä
Henkilö, joka käyttää tietokonetta. Jos tietokone on liitetty verkkoon, käyttäjä voi käyttää sekä tietokoneessa paikallisina olevia että verkossa olevia ohjelmia ja tiedostoja. Verkonvalvoja saattaa asettaa rajoituksia, jotka voivat estää verkossa olevien objektien käsittelyn.
käyttäjän salasana
Kuhunkin käyttäjätiliin tallennettu salasana. Kullakin käyttäjällä on yleensä yksilöllinen salasana, joka on kirjoitettava kirjauduttaessa sisään tai käytettäessä palvelinta.
käyttäjäprofiili
Tiedosto, joka sisältää tietyn käyttäjän kokoonpanotiedot, esimerkiksi työpöydän asetukset, pysyvät verkkoyhteydet ja sovellusten asetukset. Kunkin käyttäjän oletusasetukset tallennetaan käyttäjäprofiiliin, jonka perusteella Windows asettaa työpöydän kokoonpanon aina käyttäjän kirjautuessa järjestelmään.
Käyttäjät
Erityinen ryhmä, joka sisältää kaikki palvelimen käyttöoikeudet saaneet käyttäjät. Kun Macintosh-käyttäjä määrittää käyttöoikeudet jokaiselle, käyttöoikeudet annetaan ryhmän käyttäjille ja vieraille.
käyttäjätili
Käyttäjän Windowsille määrittävistä tiedoista koostuva tietue. Tiedot sisältävät käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita käyttäjä tarvitsee kirjautumiseen, ryhmät, joiden jäsen käyttäjätili on, sekä järjestelmäoikeudet ja käyttöoikeudet, jotka käyttäjällä on käyttäessään tietokonetta ja verkkoa sekä ottaessaan käyttöön niiden resursseja.
Windows XP Professionalin ja sen jäsenpalvelinten käyttäjien käyttäjätilejä hallitaan Paikalliset käyttäjät ja ryhmät- työkalulla. Windows Serverin toimialueen ohjauskoneissa käyttäjätilejä hallitaan Microsoft Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet -toiminnolla.
käyttäjätunnus
Yksilöllinen tunnus, joka osoittaa Windowsille käyttäjätilin. Käyttäjätilin käyttäjätunnus ei saa olla sama kuin jokin muu saman toimialueen tai työryhmän ryhmätunnus tai käyttäjätunnus.
käyttöjärjestelmän pääkansio
Windowsin järjestelmätiedostot sisältävän polun ja kansion nimi. Tämä on tavallisesti C:\Windows, mutta voit halutessasi nimetä Windowsin asennuksen yhteydessä muun aseman tai kansion. Voit korvata Windowsin järjestelmätiedostot sisältävän kansion todellisen sijainnin arvolla %systemroot%. Saat käyttöjärjestelmän pääkansion selville napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla %systemroot% ja valitsemalla sitten OK.
käyttöoikeudet
Objektiin liittyvä sääntö, joka säätelee, millä käyttäjillä on oikeus käyttää objektia ja miten. Objektin omistaja voi myöntää tai peruuttaa käyttöoikeudet.
käyttöoikeuksien todennus
Osapuolen tai objektin antamien tunnistetietojen oikeellisuuden tarkistaminen. Todennusta on esimerkiksi tietojen lähteen ja eheyden tarkistaminen esimerkiksi digitaalisen allekirjoituksen avulla sekä käyttäjän henkilöllisyyden tai tietokoneen tunnistetietojen tarkistaminen.
käyttöoikeus
Objektiin liittyvä sääntö, joka säätelee, millä käyttäjillä on oikeus käyttää objektia ja miten. Objektin omistaja voi myöntää tai peruuttaa käyttöoikeudet.
käyttöoikeus
Käyttäjän oikeus suorittaa tietty tehtävä, liittyy tavallisesti tehtäviin, jotka vaikuttavat koko tietokonejärjestelmään yhden objektin asemesta. Järjestelmänvalvojat myöntävät oikeuksia käyttäjille ja ryhmille määrittäessään tietokoneen suojausasetuksia.

L

L2TP-protokolla (Layer 2 Tunneling Protocol)
Yleisesti käytetty Internetin tunnelointiprotokolla. Toisin kuin PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) -protokolla, L2TP ei edellytä IP-yhteyttä asiakastietokoneen ja palvelimen välillä. L2TP edellyttää vain, että tunneliväline mahdollistaa pakettiperustaisen PPP-liitettävyyden. Protokollaa voidaan käyttää ATM:n, Frame Relayn ja X.25:n kaltaisten tiedonsiirtomuotojen kanssa. L2TP-protokolla sisältää samat toiminnot kuin PPTP. L2TP-protokolla sallii asiakkaiden asettaa tunneleita väliin tulevien verkkojen poikki L2F (L2 Forwarding)- ja PPTP-määritysten perusteella.
laajakaistayhteys
Nopea tietoliikenneyhteys. Laajakaistayhteyksien nopeus on yleensä vähintään 256 kbps (kilotavua sekunnissa). Laajakaistayhteys voi perustua DSL- tai kaapelimodeemitekniikkaan.
laajakuva
Käytetään laitteista, joiden kuvasuhde on 16:9 (leveys:korkeus) tai laajempi, mikä soveltuu paremmin ihmisnäölle.
laajennetun merkistön merkit
Mitkä tahansa laajennetun (8-bittisen) ASCII-merkistön 128 lisämerkistä. Nämä merkit sisältävät esimerkiksi useissa kielissä käytettävät korostusmerkit ja kuvien luomiseen käytettävät erityissymbolit.
laajennus
Työkalu, joka voidaan lisätä MMC-konsolin tukemaan konsoliin. Erillinen laajennus voidaan lisätä sellaisenaan, lisälaajennus voidaan lisätä vain toisen laajennuksen toiminnon jatkeeksi.
ladata
Tiedostokopion siirtäminen etätietokoneesta siirtoa pyytävälle koneelle modeemin tai verkon kautta.
ladattavat fontit
Merkkijoukko, joka on tallennettu levylle ja joka lähetetään (ladataan) tulostimen muistiin, kun niitä tarvitaan asiakirjan tulostukseen. Ladattavia fontteja käytetään useimmin lasertulostimissa ja muissa sivutulostimissa, vaikka monet pistematriisitulostimetkin voivat hyväksyä niistä joitakin. Ladattavia fontteja kutsutaan myös tiedostofonteiksi.
laite
Mikä tahansa laite, joka voidaan liittää verkkoon tai tietokoneeseen, kuten tietokone, tulostin, ohjainsauva, sovitin tai modeemikortti tai mikä tahansa muu lisälaite. Laitteet edellyttävät tavallisesti laiteohjainta toimiakseen Windowsin kanssa.
laitefontit
Tulostimessa olevat fontit. Ne voivat olla tulostimessa valmiina tai ne voidaan lisätä siihen fonttikasetin tai fonttikortin avulla.
Laitehallinta
Valvontatyökalu, jonka avulla voit hallita tietokoneen laitteita. Laitehallinnan avulla voidaan tarkastella ja muuttaa laiteominaisuuksia, päivittää laiteohjaimia, määrittää laiteasetuksia ja poistaa laitteiden asennuksia.
laiteohjain
Ohjelma, jonka avulla tietty laite, esimerkiksi modeemi, verkkosovitin tai tulostin, voi kommunikoida käyttöjärjestelmään kanssa. Vaikka laite olisi asennettuna järjestelmään, Windows ei voi käyttää sitä, ellei oikeaa ohjainta ole asennettu ja määritetty kokoonpanoon.

Jos laite on mainittu yhteensopivien laitteiden luettelossa (Hardware Compatibility List, HCL), ohjain tavallisesti sisältyy Windowsiin. Käytössä olevien laitteiden laiteohjaimet latautuvat automaattisesti tietokoneen käynnistyessä ja ovat sen jälkeen käytössä näkymättöminä.
laitetyyppi
Samanlaisten laitteiden luokitus. Esimerkiksi kuvalaite on digitaalikameroiden ja skannereiden laitetyyppi.
laitteisto
Tietokonejärjestelmän fyysiset osat, myös oheislaitteet, kuten tulostimet, modeemit ja hiiret.
laitteistokokoonpano
Resurssiasetukset, jotka on osoitettu jollekin tietylle laitteelle. Kullakin tietokoneen laitteella on laitteistokokoonpano, joka voi koostua keskeytyspyyntölinjan, DMA-kanavan, I/O-portin tai muistiosoitteen asetuksista.
laitteistopohjainen pakkaus
Joissakin nauhalaitteissa käytettävissä oleva toiminto, joka pakkaa levylle tallentuvat tiedot automaattisesti. Tämä toiminto voidaan yleensä ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä varmuuskopiointiohjelmassa.
laitteistoprofiili
Tiedot, jotka kuvaavat jonkin tietyn tietokonelaitteen kokoonpanoa ja ominaisuuksia. Näiden tietojen avulla tietokoneiden kokoonpanoon voidaan määrittää käytettäviä oheislaitteita.
langaton tietoliikenne
Tietokoneen ja toisen tietokoneen tai laitteen langaton kommunikointi. Windows-käyttöjärjestelmän osana olevassa langattomassa kommunikoinnissa käytetään tiedostojen siirtoon infrapunavaloa. Radiotaajuudet, joita käytetään esimerkiksi matkapuhelimissa ja langattomissa puhelimissa, ovat toinen langattoman kommunikoinnin muoto.
leike
Tiedosto, joka luodaan vetämällä asiakirjan osa työpöydälle.
lepotila
Tila, jossa tietokone sammuu, kun se on ensin tallentanut kaikki muistissa olevat tiedot kiintolevylle. Kun tietokone palautetaan käyttöön lepotilasta, kaikki ennen sulkemista käynnissä olleet ohjelmat ja avoimet tiedostot palautuvat samanlaisina työpöydälle.
letterbox
DVD:iden katseluformaatti. Letterbox-DVD:issä alkuperäinen laajakangaselokuva kutistetaan näkymään kokonaisena 4:3-ruudulla (esim. kaikki elokuvat kuvataan 16:9 tai laajemmilla kuvasuhteilla), jolloin kuvan ylä- ja alapuolelle jää tyhjää tilaa ("mustat palkit"), mutta alkuperäinen kuvasuhde säilyy eivätkä kuvan reunat jää ruudun ulkopuolelle. Tämä tallennemuoto sisältää myös alkuperäisen 4:3 kuvasuhteen DVD-ohjelmien katselemisen 16:9 näytöillä.
levy
Tietokoneeseen kytketty tallennusväline.
levyasema
Tallennusalue, joka on alustettu käyttämään tiedostojärjestelmää ja jolle on määritetty aseman tunnus. Tallennusväline voi olla levyke, CD-levy, kiintolevy tai muu levy. Levyaseman sisältöä voi tarkastella napsauttamalla sen kuvaketta Resurssienhallinnassa tai Oma tietokone -ikkunassa.
levyke
Uudelleen käytettävissä oleva magneettinen tallennusväline. Tällä hetkellä käytössä olevat levykkeet ovat jäykkiä 3,5 tuuman levykkeitä, joiden tallennuskapasiteetti on 1,44 MB. Aiemmin käytössä on ollut myös taipuisia levykkeitä.
liikekompensointi
Purkumenetelmä ja kehittynyt videokiihdytystoiminto, joka löytyy joiltakin näyttöpiireiltä, jotka nopeuttavat DVD-toistoa siirtämällä purkamisen näytönohjainkortin tehtäväksi.
limittäiset keskittimet
Verkon kokoonpano, jossa keskittimiä on kytketty toisiin keskittimiin.
linkitetty objekti
Asiakirjaan lisätty objekti, joka on edelleen lähdetiedostossa. Jos tiedot on linkitetty, alkuperäiseen tiedostoon tehdyt muutokset päivittyvät uuteen asiakirjaan automaattisesti. Linkitettyjä tietoja voi muokata kaksoisnapsauttamalla niitä. Alkuperäisen ohjelman työkalurivit ja valikot tulevat näkyviin. Jos alkuperäinen asiakirja on samassa tietokoneessa, linkitettyihin tietoihin tehdyt muutokset tulevat näkyviin myös alkuperäisessä asiakirjassa.
lisäyskohta
Paikka, johon teksti lisätään kirjoitettaessa. Lisäyskohta näkyy yleensä kohdistimena eli vilkkuvana pystyviivana sovelluksen ikkunassa tai valintaikkunassa
lokitiedosto
Tiedosto, joka tallentaa sovelluksen, palvelun tai käyttöjärjestelmän luomia sanomia. Näiden sanomien avulla voidaan jäljittää tehtyjä toimintoja. Esimerkiksi Web-palvelimet ylläpitävät lokitiedostoja, jotka luetteloivat jokaisen palvelimeen tehdyn pyynnön. Lokitiedostot ovat tavallisesti tekstitiedostoja ja niillä on usein .log-tunniste.

Varmuuskopioinnissa tiedosto, joka sisältää nauhojen luontipäivämäärän ja onnistuneesti varmuuskopioitujen sekä palautettujen tiedostojen ja kansioiden nimet. Myös suorituskykypalvelut luovat lokitiedostoja.
lomiteltu video
Videomateriaali, jossa yksi kuva koostuu 2 kuvakentästä, parillisesta ja parittomasta, jotka piirretään erikseen (esim. NTSC- ja PAL-televisiosignaalit). Tämä aiheuttaa yleensä ongelmia, kun lomiteltu sisältö kohtaa lomittelemattoman esitystavan kuten tietokoneen näytön, joka näyttää ainoastaan lomittelematonta sisältöä.
lomittelematon video
Videosisältö, jonka kuvat eivät koostu erillisistä kuvakentistä. (kuten DVD-nimikkeet)
lomittelun poisto
Poistaa lomittelun lomitellusta videosisällöstä, erityisesti TV-signaaleista, ja käytetään pääasiassa lomiteltujen video-ohjelmien esittämiseen lomittamattomilla tietokonenäytöillä (katso lisätietoja kohdasta lomiteltu video).
looginen asema
Asema, joka luodaan pääkäynnistystietueen peruslevyn jatko-osioon. Loogiset asemat vastaavat ensisijaisia osioita, mutta ensisijaisia osioita voi olla vain neljä yhtä levyä kohden, kun taas loogisia asemia voi luoda levylle rajattomasti. Looginen asema voidaan alustaa ja sille voidaan määrittää aseman kirjain.
looginen tulostin
Käyttöjärjestelmän ja tulostimen välinen ohjelmaliittymä Windowsissa. Kun tulostin on laite, joka toteuttaa varsinaisen tulostuksen, looginen tulostin on sitä vastaava tulostuspalvelimen ohjelmaliittymä. Tämä ohjelmaliittymä määrittää, kuinka työ käsitellään ja kuinka se reititetään kohteeseen (paikalliseen porttiin tai verkkoporttiin, tiedostoon vai etätulostinresurssiin). Kun tulostat asiakirjan, se lisätään loogisen tulostimen taustatulostusjonoon, ennen kuin se lähetetään itse tulostimeen.
LPCM
Lineaarinen pulssikoodimodulaatio. Käytetään digitoitujen äänisignaalien tallennukseen.
LPD (Line Printer Daemon)
Tulostuspalvelimessa oleva palvelu, joka vastaanottaa tiedostoja (tulostustöitä) asiakasjärjestelmissä käynnissä olevista LPR (Line Printer Remote) -apuohjelmista.
LPR (Line Printer Remote)
Yhteysapuohjelma, joka on käynnissä asiakasjärjestelmissä ja jota käytetään tiedostojen tulostuksessa tietokoneeseen, jossa on käynnissä LPD-palvelin.
Lukitusnäppäimet
Toiminto, joka antaa äänimerkin, kun jokin lukitusnäppäin (CAPS LOCK, NUM LOCK tai SCROLL LOCK) otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
lukujärjestelmä
Lukujen esittämiseen käytettävä järjestelmä. Käytettävissä on neljä lukujärjestelmää: desimaali-, heksadesimaali-, oktaali- ja binaarijärjestelmä.
luottamussuhde
Toimialueiden välille muodostettu looginen suhde. Se mahdollistaa kauttakulkutodennuksen, jossa luottava toimialue hyväksyy luotetun toimialueen kirjautumisen todennukset. Luotettuun toimialueeseen määritetyille käyttäjätileille ja yleisille ryhmille voidaan antaa järjestelmäoikeuksia sekä käyttöoikeuksia luottavassa toimialueessa, vaikka käyttäjätilit ja ryhmät eivät olisi luottavan toimialueen hakemistossa.
lähdeasiakirja
Asiakirja, johon linkitetyt tai upotetut objektit on alun perin luotu.
lähetin
Laite, joka lähettää ja vastaanottaa signaaleja. Lähiverkossa lähetin on laite, joka yhdistää tietokoneen verkkoon ja muuntaa signaaleja rinnakkaismuodon ja sarjamuodon välillä.
lähettäjän asematunnus (TSID) -merkkijono
TSID-tunnuksen määrittävä merkkijono, jonka vastaanottanut faksilaite on lähettänyt lähettäessään faksin vastaanottavalle koneelle. Merkkijono on yleensä faksi- tai puhelinnumeron ja yrityksen nimen yhdistelmä. Se on usein sama kuin CSID (Called Subscriber ID).
lähiverkko (LAN)
Tietoverkko, joka yhdistää joukon pienehköllä alueella (esimerkiksi samassa rakennuksessa) sijaitsevia tietokoneita, tulostimia ja muita laitteita. Lähiverkon välityksellä kukin verkkoon liitetty laite voi olla yhteydessä mihin tahansa muuhun saman verkon laitteeseen.
lähiverkon emuloinnin kokoonpanopalvelin
Palvelu, joka määrittää vastaavuuksia yksittäisten lähiverkon emulointiasiakkaiden ja tiettyjen ELAN-verkkojen välillä ohjaamalla lähiverkon emulointiasiakkaat lähiverkon emulointipalvelimeen (LESiin)
lähiverkon emulointi (LANE)
Joukko protokollia, joiden avulla aiemmin asennettuja Ethernet- ja Token Ring -lähiverkkopalveluja voidaan käyttää ATM-verkossa. Lähiverkon emulointi mahdollistaa tietoliikenteen lähiverkkoaseman ja ATM-aseman välillä.
lähiverkon emulointiasiakas (LEC)
ELAN-asiakas, joka lähettää tietoja edelleen, selvittää osoitteita ja suorittaa muita valvontatehtäviä. Lähiverkon emulointiasiakas sijaitsee ELAN-verkon päätepisteasemissa.

M

megatavu (MB)
1 048 576 tavua, vaikka usein pyöristetään miljoonaksi tavuksi.
Message Queuing
Windowsin sanomajono- ja reititysjärjestelmä, joka mahdollistaa hajautettujen sovellusten suorittamisen eri aikoina, jolloin voidaan kommunikoida erilaisten verkkojen ja mahdollisesti offline-tilassa olevien tietokoneiden kanssa. Message Queuing -palvelu mahdollistaa varman sanomien toimituksen, tehokkaan reitityksen, suojauksen ja prioriteetteihin perustuvan sanomien lähetyksen. Message Queuing oli aiemmin nimeltään MSMQ.
metatiedot
Tietoja, jotka käsittelevät tietoja. Esimerkiksi tiedoston metatietoja ovat otsikko, aihe, tekijä ja koko.
miniDVD
miniDVD on muunnos DVD Videosta, ja siinä aito DVD-aineisto (mukaan lukien valikot ja tarkkakuvainen MPEG-2 videokuva) on tallennettu CD-R -tallennemuotoon.
MMX-teknologia
Intelin kehittämä MMX-teknologia on tarkoitettu käskykannoille ja esittelee kolme ensisijaista arkkitehtuuriparannusta aikaisempiin Pentium-suorittimiin verrattuna.
modeemi
Laite, jonka avulla tietokoneen tietoja voidaan lähettää ja vastaanottaa puhelinlinjojen kautta. Lähettävä modeemi muuntaa tietokoneen digitaaliset tiedot analogisiksi signaaleiksi, jotka voidaan siirtää puhelinlinjaa pitkin. Vastaanottava modeemi muuntaa analogiset signaalit takaisin digitaalimuotoon.
modeemin pakkaus
Tekniikka, jolla vähennetään siirrettävien merkkien määrää menettämättä tietosisältöä. Lähettävä modeemi pakkaa tiedot, ja vastaanottava tietokone tai modeemi purkaa tiedot takaisin niiden alkuperäiseen tilaan.
modulointistandardit
Protokollat, jotka määrittävät, miten modeemit muuntavat digitaaliset tiedot analogisiksi signaaleiksi, joita voidaan lähettää puhelinlinjojen kautta.

Alussa Bell laati Yhdysvalloissa käytetyt modulointistandardit ja CCITT loi kansainväliset suositukset. Nyt ITU-T (aiemmalta nimeltään CCITT) asettaa modeemivalmistajien yleisesti omaksumia suosituksia sekä kansainvälisesti että Yhdysvalloissa. ITU-T:n V-sarjan suositukset (kuten V.34 ja V.90) määrittävät puhelinverkon kautta tapahtuvan tietoliikenteen. Liitteet -bis ja -ter(esimerkiksi V.32bis) osoittavat, että kyseessä on uudempi versio.
monikäynnistys
Tietokoneen kokoonpano, jossa on käytössä vähintään kaksi käyttöjärjestelmää.
MPEG
Moving Picture Experts . Kansainvälinen standardiperhe, jota käytetään äänen/videon koodaamisessa digitaaliseen muotoon. Tällä hetkellä MPEG-2 on digitaalisten videoformaattien standardi ja MP3 pelkästään digitaalisen äänen tallennemuoto.
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)
Käyttöjärjestelmä, jota käytetään kaikissa PC:issä ja PC-yhteensopivissa tietokoneissa. MS-DOS muuntaa muiden käyttöjärjestelmien (esimerkiksi OS/2:n) tapaan näppäimistösyötteen toiminnoiksi, jotka tietokone voi toteuttaa. MS-DOS voidaan ottaa helposti käyttöön komentorivin avulla, kun taas MS-DOS-pohjaiset -ohjelmat voidaan avata työpöydän pikakuvakkeiden avulla.
MS-DOS-kuvake
Kuvake otsikkorivin vasemmassa reunassa. Kun napsautat kuvaketta, näyttöön tulee MS-DOS -ikkunan Järjestelmä -valikko.

Ohjelma, joka on suunniteltu toimimaan MS-DOS -käyttöjärjestelmässä eikä siksi voi täysin hyödyntää kaikkia Windowsin ominaisuuksia.
MSR (Microsoft Reserved) -osio
Pakollinen osio kaikissa GUID-osiotaulukkolevyissä (GPT-levyissä). Järjestelmän osat voivat varata osia MSR-osiosta omaan käyttöönsä muodostamalla niistä uusia osioita. Kun esimerkiksi muunnetaan GPT-peruslevy dynaamiseksi levyksi, järjestelmä varaa osan MSR-osiosta käytettäväksi LDM (Logical Disk Manager) -metatieto-osiona. MSR-osion koko vaihtelee GPT-levyn koon mukaan. Jos levy on pienempi kuin 16 GB, MSR-osio on 32 MB. Jos levy on suurempi kuin 16 GB, MSR-osio on 128 MB. MSR-osio ei näy Levynhallinnassa eikä siihen voi tallentaa tietoja. Sitä ei voi myöskään poistaa.
muisti
Muistilla tarkoitetaan yleensä suorittimeen kytkettyä nopeaa RAM-muistia, joka tarvitsee virtaa käynnistyäkseen. Se erotetaan yleensä tietokoneen tallennuspaikoista (kiintolevyistä, levykkeistä ja CD-levyistä), jotka eivät ole riippuvaisia sähkövirrasta ja ovat siten pysyvämpiä tallennuspaikkoja.
muistin käytön huippuarvo
Tehtävienhallinnassa suurin fyysisen muistin määrä, joka on ollut prosessin hallussa sen alusta lähtien.
muistiosoite
Tietokoneen muistin osa, joka voidaan varata laitteelle tai joka voi olla ohjelman tai käyttöjärjestelmän käytössä. Laitteille varataan yleensä muistiosoitealue.
multilink-soitto
Etäkäytön kaistanleveyden ja suorituskyvyn lisääminen yhdistämällä vähintään kaksi fyysisen tietoliikennelinkin kaistanleveyttä yhdeksi loogiseksi linkiksi etäkäytön Multilink-yhteyden avulla. IETF:n (Internet Engineering Task Force) suositukseen RFC 1990 perustuva Multilink yhdistää sekä asiakas- että palvelintietokoneissa olevia analogisia modeemipolkuja, ISDN-linjan B-kanavia sekä yhdistettyjä analogisia ja digitaalisia tietoliikennelinkkejä. Tämä lisää Internetin ja intranetin käyttönopeutta sekä vähentää aikaa, jonka tietokone on yhdistettynä etätietokoneeseen.
muu kuin Plug and Play -laite
Laite, esimerkiksi tulostin, modeemi tai peliohjain, jonka käyttö edellyttää manuaalista kokoonpanon määritystä tai laiteasetuksia. Muiden kuin Plug and Play -laitteiden määrä vähenee jatkuvasti, sillä uusissa laitteissa käytetään Plug and Play -tekniikkaa. Muut kuin Plug and Play -laitteet ovat tavallisesti vanhoja laitteita.
muutosoikeus
Macintosh-tyyppinen käyttöoikeus, joka antaa käyttäjille oikeuden tehdä muutoksia kansion sisältöön, esimerkiksi tiedostojen muokkaus, uudelleennimeäminen, siirto, luonti ja poisto. Kun AppleTalk-verkkointegraatio muuntaa käyttöoikeudet Windowsin oikeuksiksi, käyttäjälle, jolla on muutosoikeus, annetaan kirjoitus- ja poisto-oikeudet.
määrite
Tiedostoissa tiedot, jotka osoittavat, onko tiedosto vain luku -tiedosto, piilotettu, arkistoitavaksi (varmuuskopioitavaksi), pakattu tai salattu ja onko tiedoston sisältö indeksoitava tietojen etsimisen nopeuttamiseksi.

Active Directoryssa objektin ominaisuudet ja objektiin tallennettavien tietojen tyyppi. Kussakin objektiluokassa malli osoittaa, mitä määritteitä luokan ilmentymällä on oltava ja mitä lisämääritteitä siinä voi olla.

NTSC
National Television Systems Committee. Televisiolähetysformaatti, jota käytetään Yhdysvalloissa, Japanissa, Kanadassa ja Meksikossa. Tekniset tiedot: 525 vaakajuovaa kuvaa kohti nopeudella 30 kuvaa sekunnissa, 60 Hz kenttätaajuus, vaatii 6 MHz:n analogisen kanavan lähetystä varten.
nestekidenäyttö
Näyttötyyppi, jota käytetään esimerkiksi digitaalisissa kelloissa ja kannettavissa tietokoneissa. Nestekidenäytössä on kaksi polarisoivaa kalvoa, joiden välissä on nestekideliuosta. Liuoksen läpi kulkeva sähkövirta saa kiteet järjestymään yhdensuuntaisiksi, jolloin ne eivät läpäise valoa. Kukin kide toimii näin sulkimena, joka voi joko päästää valon lävitseen tai estää valon pääsyn.
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)
Microsoft-verkon oma verkkoprotokolla. Sitä käytetään tavallisesti pienissä, osaston kokoisissa lähiverkoissa, joissa on 1–200 asiakasta. Sen reititysmenetelmänä voidaan käyttää vain Token Ring -lähdereititystä. Se on Microsoftin toteutus NetBIOS-standardista.
nimien selvitys
Toiminto, jossa ohjelma tekee muunnon helposti muistettavan merkkimuotoisen nimen ja TCP/IP-tietoliikenteen edellyttämän numeerisen IP-osoitteen välillä. Nimien selvitykseen voidaan käyttää esimerkiksi DNS- tai WINS-ohjelmaa.
nimitila
Jaetussa tietokoneympäristössä käytetty resurssien tai objektien yksilöllinen nimiryhmä.

MMC-konsolissa (Microsoft Management Console) nimitilaa edustaa konsolipuu, joka näyttää kaikki konsolille käytettävissä olevat laajennukset ja resurssit.

DNS (Domain Name System) - järjestelmässä nimitila on toimialueen nimipuun pysty- tai vaakasuuntainen rakenne. Esimerkiksi kukin toimialueen nimi, kuten host1 tai example, jota käytetään täydellisessä toimialueen nimessä, kuten host1.example.microsoft.com, osoittaa toimialueen nimitilan puun haaran.
NNTP (Network News Transfer Protocol)
TCP/IP-protokollaperheen jäsen, jota käytetään jaettaessa verkon uutisviestejä Internetin NNTP-palvelimiin ja asiakkaisiin (uutistenlukuohjelmiin). NNTP-protokolla on suunniteltu siten, että uutisviestit tallennetaan keskustietokannan palvelimeen, josta käyttäjä voi valita luettavaksi haluamansa viestit.
nollamodeemikaapeli
Erikoiskaapeli, joka poistaa modeemin tarpeen asynkronisessa liikenteessä, jos välimatka on lyhyt. Nollamodeemikaapeli emuloi modeemiliikennettä.
NTFS-tiedostojärjestelmä
Kehittynyt tiedostojärjestelmä, jonka mahdollistaa FAT-järjestelmiä tehokkaammat resurssi-, suojaus-, luotettavuus- ja lisäominaisuudet. NTFS esimerkiksi takaa asemien yhtenäisyyden käyttämällä yleisiä tapahtumaloki- ja palautustekniikoita. Jos järjestelmä vioittuu, NTFS palauttaa tiedostojärjestelmän yhtenäisyyden käyttäen lokitiedostoa ja tarkistuspisteen tietoja. Windows 2000:ssa ja Windows XP:ssä NTFS mahdollistaa lisäominaisuuksia kuten tiedostojen ja kansioiden käyttöoikeudet, suojauksen, levykiintiöt ja pakkauksen.
napsauttaa
Siirrä hiiren osoitin kohteen päälle, paina hiiren ykköspainiketta (vasenta painiketta) ja vapauta painike.
napsauttaa hiiren kakkospainikkeella
Hiiren siirtäminen kohteen päälle sekä hiiren kakkospainikkeen (oikeanpuoleisen painikkeen) painaminen ja vapauttaminen. Napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella avaa pikavalikon, joka sisältää hyödyllisiä komentoja. Komennot vaihtelevat sen mukaan, missä osoitin on napsautettaessa.
nimike
DVD:t koostuvat enintään 99 nimikkeestä jokaista DVD-elokuvaa kohti. Nimikkeet koostuvat jaksoista.
näennäinen yksityisverkko (VPN)
Yksityisverkon laajennus, joka käsittää jaettujen tai yleisten verkkojen muotoillut, salatut ja todennetut linkit. Näennäisen yksityisverkon yhteydet voivat mahdollistaa yksityisverkkojen etäkäyttöyhteyksiä ja reititettyjä yhteyksiä Internetissä.
näennäislähiverkko (VLAN)
Yhdessä tai useassa lähiverkossa (LAN) olevien isäntien looginen ryhmittely, joka mahdollistaa isäntien välisen kommunikaation ikään kuin ne olisivat samassa fyysisessä lähiverkossa.
näennäismuisti
Tilapäinen tallennuspaikka, jonka avulla tietokone suorittaa käytettävissä olevaa muistia enemmän muistia tarvitsevia ohjelmia. Ohjelmilla voisi esimerkiksi olla käytössään 4 gigatavua näennäismuistia tietokoneen kiintolevyllä, vaikka tietokoneessa on on vain 32 megatavua RAM-muistia. Ohjelmatiedot, jotka eivät mahdu tietokoneen muistiin, tallentuvat sivutustiedostoihin.
näennäismuistin koko
Tehtävienhallinnassa prosessille varatun näennäismuistin (eli osoiteavaruuden) määrä.
näppäimien toiston suodatus
Toiminto, jolla ohitetaan lyhyet tai nopeasti toistuvat näppäilyt. Voit myös säätää näppäilyn toistonopeutta eli sitä, kuinka nopeasti alhaalla pidettyä näppäintä toistetaan.
näppäimistöasettelu
Asettelu, johon on sijoitettu eri kielissä käytettävät erikoismerkit ja symbolit. Näppäimistöasettelu vaikuttaa siihen, mitkä merkit tulevat näkyviin, kun näppäimistön näppäimiä painetaan. Jos näppäimistöasettelua muutetaan, näyttöön tulevat merkit eivät ehkä vastaa näppäimiin merkittyjä merkkejä.
näppäimistön kieli
Kieli, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa. Jotkin Windows-ympäristöön suunnitellut ohjelmat tunnistavat tämän asetuksen. Kun lisäät uuden näppäimistön kielen, myös sen näppäimistöasettelu lisätään.
näytteenotto taajuus
Näytteenottotaajuus määrittää äänen taajuusalueen (vastaa äänenkorkeutta), joka voidaan esittää digitaalisessa aaltomuodossa. Aaltomuodon sisältämää taajuusaluetta kutsutaan usein sen kaistanleveydeksi.
näytön tarkkuus
Näytön asetus, joka määrittää näytössä näkyvän tiedon määrän kuvapisteinä mitattuna. Pieni tarkkuus, kuten 640 x 480, saa objektit näyttämään suurilta, mutta näytössä näkyvä alue on pieni. Jos tarkkuus on suuri, kuten 1024 x 768, näyttössä näkyy suuri alue, mutta yksittäiset objektit näkyvät pieninä.
näyttöfontit
Tietokoneen näyttölaitteen näyttöä varten suunniteltu kirjasinleikkaus. Näyttöfonttien mukana toimitetaan usein PostScript-fontteja, joiden avulla voidaan tulostaa PostScript-yhteensopiviin tulostimiin.
näyttösovitin
PC:hen liitettävä laajennuskortti, joka antaa PC:lle näyttöominaisuudet. Tietokoneen näytön suorituskyky riippuu sekä näyttösovittimen ominaisuuksista että näyttölaitteesta. Näyttösovitimet tukevat useita näyttötapoja, joista käyttäjät voivat valita haluamansa. Näyttötavat jakautuvat kahteen perusluokkaan: teksti- ja grafiikkatilaan. Joissakin näyttölaitteissa on teksti- ja grafiikkatilassa valittavana erilaisia tarkkuuksia. Jos tarkkuutta pienennetään, näyttölaite voi näyttää useampia värejä.

Uusimmat sovittimet sisältävät muistia, jolloin tietokoneen RAM-muistia ei käytetä näyttöjen tallennukseen. Lisäksi useimmissa sovittimissa on oma rinnakkaissuoritin grafiikkalaskentoja varten. Näitä sovittimia kutsutaan usein grafiikkakiihdyttimiksi.

objekti
Kohde, kuten tiedosto, kansio, jaettu kansio, tulostin tai Active Directory -objekti, kuvattuna erillisenä, nimettynä määritejoukkona. Esimerkiksi tiedosto-objektin määritteet sisältävät tiedoston nimen, sijainnin ja koon. Active Directoryn käyttäjäobjekti voisi sisältää käyttäjän etunimen, sukunimen ja sähköpostiosoitteen.

OLEn ja ActiveX:n yhteydessä objekti voi myös tarkoittaa mitä tahansa tietoja, jotka voidaan linkittää tai upottaa toiseen objektiin.
Odotetaan soittoa
Puhelinsignaali, joka ilmoittaa, että Verkkoyhteydet-toiminto on asettanut modeemin kuuntelutilaan ja odottaa tulevia puheluja.
offline
Tila, joka ilmaisee, että klusterin komponentti on poissa käytöstä. Offline-tilassa oleva solmu on joko passiivinen tai se ei ole toiminnassa. Myös resurssit ja ryhmät voivat olla offline-tilassa.
oheislaite
Laite, esimerkiksi levyasema, tulostin, modeemi tai peliohjain, joka on kytketty tietokoneeseen ja jonka toimintaa ohjaa tietokoneen suoritin.
ohjattu toiminto
Työkalu, joka ohjaa käyttäjää tehtävän tai toimintosarjan vaiheesta toiseen kysymällä kysymyksiä tai tarjoamalla vaihtoehtoja. Ohjattu toiminto saattaa auttaa esimerkiksi, kun luot tekstinkäsittelyasiakirjan, asennat ohjelman tai luot tietokantatiedoston ensimmäistä kertaa.
ohjelma
Täydellinen, itsenäinen tietokonekäskyjen sarja, jonka avulla voidaan tehdä tiettyjä tehtäviä, esimerkiksi tekstinkäsittelyä, kirjanpitoa tai tietojen hallintaa. Ohjelmia kutsutaan myös sovelluksiksi.
ohjelma (DVD VR -tallennemuoto)
Tämä on tallennesisällön looginen yksikkö, jonka käyttäjä tunnistaa tai määrittää. Ohjelmaketjun ohjelma koostuu yhdestä tai useammasta alkuperäisestä solusta. Ohjelma on määritetty vain alkuperäisessä PGC:ssä.
ohjelmaketju (DVD VR -tallennemuoto)
Edustaa levyn koko tallennettua sisältöä, joka koostuu kaikista ohjelmista.
OLE
Tapa, jolla tietoja voidaan siirtää ja jakaa sovellusten välillä liittämällä yhdessä sovelluksessa luotuja tietoja toisessa sovelluksessa luotuun asiakirjaan, kuten laskentataulukko- tai tekstinkäsittelytiedostoon.
oletuskäyttäjä
Profiili, joka toimii kaikkien käyttäjäprofiilien perustana. Jokaisen käyttäjäprofiilin pohjana on aluksi oletuskäyttäjäprofiili.
Omat tiedostot
Kansio, johon voit vaivattomasti tallentaa asiakirjoja, grafiikkaa tai muita tiedostoja, jotka haluat saada nopeasti käyttöön. Kun tallennat tiedoston esimerkiksi WordPadissa tai Paintissa, tiedosto tallentuu automaattisesti Omat tiedostot -kansioon, ellet valitse muuta kohdetta.
online
Tila, joka ilmaisee, että klusterin komponentti on käytettävissä. Kun solmu on online-tilassa, se on klusterin aktiivinen jäsen ja se voi omistaa sekä suorittaa ryhmiä sekä täyttää klusteritietokannan päivitysvelvoitteen, antaa ääniä koontialgoritmille ja ylläpitää sykäyksiä. Myös resurssit ja ryhmät voivat olla online-tilassa.
OpenType-fontit
Ääriviivafontteja, jotka muunnetaan viiva- ja kaarikomennoilla ja joita voidaan skaalata ja kiertää. OpenType-fonttien ulkoasu on selkeä minkä tahansa kokoisena kaikissa Windowsin tukemissa tulostuslaitteissa. OpenType on TrueType-fonttitekniikan laajennus.
operaattori
Symboli tai jokin muu merkki, joka vastaa matematiikassa, ohjelmoinnissa ja tietokonesovelluksissa yhtä tai useampaa elementtiä käsittelevää operaatiota. Vakiolaskutoimituksissa voidaan käyttää seuraavaa neljää operaattoria:

/ jakolasku       * kertolasku       - vähennyslasku       + yhteenlasku

Indeksointipalvelussa sana tai merkki, joka määrittää suhteen kyselyssä.
OS/2
Käyttöjärjestelmä, jossa on suojattu tila, näennäismuisti ja moniajo ja joka on tarkoitettu Intel 80286-, 80386-, i486- ja Pentium-suoritinta käyttäviin PC:hin. OS/2-käyttöjärjestelmä voi suorittaa useimpia MS-DOS -ohjelmia ja lukea kaikkia MS-DOS -levyjä.
osio
Fyysisen levyn osa, joka toimii ikään kuin se olisi fyysisesti erillinen levy. Kun osio on luotu, se on alustettava ja sille on määritettävä asematunnus ennen kuin siihen voi tallentaa tietoja.

Peruslevyillä olevia osioita kutsutaan perusasemiksi. Niitä ovat ensisijaiset osiot ja loogiset asemat. Dynaamisilla levyillä olevia osioita kutsutaan dynaamisiksi asemiksi. Niitä ovat tavalliset, raitasarjoitetut, kootut ja peilatut asemat sekä RAID-5-asemat.
otsikkorivi
Ikkunan yläreunassa oleva vaakasuuntainen palkki, jossa on ikkunan nimi. Useissa ikkunoissa otsikkorivi sisältää myös ohjelman kuvakkeen, Suurenna-, Pienennä- ja Sulje-painikkeet sekä mahdollisesti ?-painikkeen, jonka avulla voidaan näyttää tilannekohtainen ohje. Saat esiin valikon, jossa on Palauta- ja Siirrä-komentojen tyyppisiä komentoja, kun napsautat otsikkoriviä hiiren kakkospainikkeella.

paikallinen ryhmä
Windows-palvelimessa ja tietokoneissa, joissa on käytössä Windows ja jäsenpalvelut, ryhmä, jolle voidaan myöntää käyttöoikeuksia sen omasta tietokoneesta sekä (jos tietokone on osa toimialuetta) käyttäjätilejä ja yleisiä ryhmiä sen omasta toimialueesta ja luotetuista toimialueista.
paikallinen toimialueen ryhmä
Suojaus- tai jakeluryhmä, joka voi sisältää mille tahansa toimialuepuun tai -puuryhmän toimialueelle kuuluvia universaaleja ryhmiä, yleisiä ryhmiä ja käyttäjätilejä. Toimialueen paikallinen ryhmä voi sisältää myös muita sen omalle toimialueelle kuuluvia toimialueen paikallisia ryhmiä. Käyttö- ja järjestelmäoikeuksia voidaan myöntää vain toimialueelle, johon ryhmä sisältyy.
paketti
OSI (Open Systems Interconnection) -mallin verkkokerroksen lähetysyksikkö, joka koostuu sekä tiedoista että tunnusnumeron ja lähde- sekä kohdeosoitteen sisältävästä otsikosta ja virheenvalvontatiedoista.
pakkaus
Kuvake, joka edustaa upotettuja tai linkitettyjä tietoja. Upotettuna tai linkitettynä voi olla kokonainen tiedosto, esimerkiksi Paintin bittikartta, tai tiedoston osa, esimerkiksi laskentataulukon solu. Kun valitset pakkauksen, objektin luonnissa käytetty sovellus joko toistaa objektin (esimerkiksi äänitiedoston) tai käynnistyy tuoden objektin näyttöön. Jos muutat alkuperäisiä tietoja, linkitetyt tiedot päivittyvät automaattisesti. Upotetut tiedot on kuitenkin päivitettävä manuaalisesti.
PAL
PAL, Phase Alternation Line, vaiheenkääntölinja Televisiolähetysformaatti, jota käytetään suurimmassa osassa Eurooppaa Suomi mukaanluettuna.
palautusagentti
Henkilö, jolle on annettu julkisen avaimen sertifikaatti EFS (Encrypting File System) -tiedostojärjestelmällä salattujen käyttäjätietojen palauttamiseksi.
palautuskonsoli
Komentoriviliittymä, jonka avulla voidaan käyttää rajallista joukkoa tietokoneen korjaamisessa tarpeellisia hallintakomentoja.
palautuspiste
Tietokoneen tallennetun tilan esitys. Järjestelmän palautustoiminto luo palautuspisteen säännöllisin väliajoin sekä silloin, kun se havaitsee, että tietokoneen asetuksia aiotaan muuttaa. Palautuspiste voidaan myös luoda manuaalisesti milloin tahansa.
palomuuri
Laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä, joka suojaa järjestelmää luvattomalta käytöltä, tavallisesti lähiverkon tai intranetin ulkopuolisilta luvattomilta yhteydenmuodostusyrityksiltä. Palomuuri estää suoran tietoliikenneyhteyden verkon ja ulkopuolisten tietokoneiden välillä reitittämällä tietoliikenteen verkosta erillään olevan välityspalvelimen kautta. Välityspalvelin selvittää, voiko tiedoston päästää verkkoon. Palomuuria kutsutaan myös suojatuksi reunayhdyskäytäväksi.
palvelin
Yleensä tietokone, joka antaa jaetut resurssit verkkokäyttäjien käyttöön.
palvelu
Ohjelma, rutiini tai prosessi, joka toteuttaa tietyn muita ohjelmia tukevan järjestelmätoiminnon, erityisesti matalan tason (melkein laitteistotason) toiminnon. Kun palveluja tarjotaan verkossa, ne voidaan julkaista Active Directoryssa, mikä helpottaa palvelujen keskitettyä hallintaa ja käyttöä. Esimerkkejä palveluista ovat suojaustilien hallintapalvelu, FRS-palvelu (File Replication Service) sekä reititys- ja etäkäyttöpalvelu.
palveluprofiilin tunnus (SPID)
14-numeroinen luku, joka osoittaa kullekin B-kanavalle tilatut palvelut. Kun esimerkiksi tilaat ISDN-linjan, jossa on järjestelmäliittymä, saat ISDN-palveluntarjoajalta kaksi puhelinnumeroa ja kaksi SPID-tunnusta. Tavalliset ISDN-sovittimet eivät toimi, jos SPID-tunnusta ei ole määritetty.
pan&scan
Tiettyjen DVD:iden ohjelmallinen ominaisuus, jolla alkuperäiseltä kuvasuhteeltaan laajakangaselokuva (1,66 tai enemmän) näytetään 4:3-kuvasuhteen ruudulla ja poistetaan siten mustat palkit. Käyttäjä voi käyttää pan&scan-ominaisuutta toiston aikana.
Panose
Fontinluokittelumenetelmä, jossa mitataan TrueType-fontin piirteitä, kuten pääteviivoja, viivan paksuutta ja vaihtelua. Nämä ominaisuudet ilmaistaan Panose-numerona. Panose-numeron avulla fontti voidaan liittää yhteen samankaltaisten, mutta eri nimisten fonttien kanssa. Mitä lähempänä toisiaan kahden fontin Panose-numerot ovat, sitä tarkemmin fontit vastaavat toisiaan.
pariteetti
Laskettu arvo, jonka avulla tiedot muodostetaan uudelleen vioittumisen jälkeen. RAID-5-asemat raidoittavat tiedot ja pariteetin ajoittain levysarjassa. Kun levy vioittuu, jotkin palvelinkäyttöjärjestelmät luovat sen tiedot uudelleen pariteettitietojen ja toimivilla levyillä olevien tietojen avulla.
PCI (peripheral component interconnect)
Intelin kehittämä tuotemääritys, jonka määrittelemä paikallisväyläjärjestelmä mahdollistaa enintään kymmenen PCI-yhteensopivan laajennuskortin asentamisen tietokoneeseen.
PCI-laajennusosa
PCI-paikallisväylää (Peripheral Component Interconnect) käyttävä tietokoneen emolevyssä oleva oheislaitteen yhteysvastake.
PC-kortti
Siirrettävä, suunnilleen luottokortin kokoinen laite, joka voidaan liittää kannettavan tietokoneen PCMCIA-korttipaikkaan. PCMCIA-laitteet voivat olla modeemeja, verkkokortteja ja kiintolevyasemia.
PCL (Printer Control Language)
Hewlett-Packardin omille laser- ja mustesuihkutulostimilleen kehittämä sivunkuvauskieli. Lasertulostimien laaja käyttö on tehnyt tästä komentokielestä monien tulostimien standardin.
PCMCIA-laite
Irrotettava suunnilleen luottokortin kokoinen laite, joka voidaan liittää kannettavan tietokoneen PCMCIA-korttipaikkaan. PCMCIA-laitteet voivat olla modeemeja, verkkokortteja ja kiintolevyasemia.

Jotkin PCMCIA-kortit voidaan liittää tietokoneeseen ja irrottaa siitä tarvitsematta käynnistää tietokonetta uudelleen. Käytä PCMCIA-kortin irrottamisessa ohjattua uuden laitteen lisäämistä tai poistamista, jotta Windows tietää, että olet irrottamassa PCMCIA-korttia. Windows tuo näyttöön viestin, kun laitteen voi irrottaa turvallisesti.
PDL (Page-Description Language)
Tietokonekieli, joka kuvaa tekstin ja grafiikan asettelun tulostetulla sivulla.
peilattu asema
Vikasietoinen asema, joka kopioi tiedot kahdelle fyysiselle levylle. Peilatussa asemassa tiedoista on kaksi kopiota (peilausta), joten aseman sisältämien tietojen vaurioituessa on käytettävissä varatiedot. Peilaus on aina eri levyllä. Jos toiseen fyysisistä levyistä tulee vika, vioittuneen levyn tiedot eivät enää ole käytettävissä, mutta järjestelmä jatkaa peilatun aseman käyttöä toimivalta levyltä. Peilattuja asemia voi luoda vain dynaamisille levyille.
peliportti
Tietokoneessa oleva I/O-portti, johon voidaan liittää ohjainsauva tai muu peliohjain. Se on tavallisesti 15-nastainen vastake, joka sijaitsee PC:n takaosassa.
perille toimittamattomien tapahtumasanomien jono
Message Queuing -palvelun jono. Se tallentaa viestit, jotka eivät pääse kohdejonoon saakka. Perille toimittamattomien tapahtumasanomien jonot tallentavat epäonnistuneet sanomat siihen tietokoneeseen, jossa ollessaan sanoma vanhentui. Näissä jonoissa olevat sanomat kirjoitetaan levylle, ja ne ovat siksi palautettavissa.
perusasema
Ensisijainen osio tai looginen asema, joka sijaitsee peruslevyllä.
peruslevy
Fyysinen levy, jota voi käyttää MS-DOS-käyttöjärjestelmän ja kaikkien Windows-käyttöjärjestelmien avulla. Peruslevy voi sisältää enintään neljä ensisijaista osiota tai kolme ensisijaista osiota ja yhden jatko-osion, jossa voi olla useita loogisia asemia. Jos haluat luoda osioita, jotka sijaitsevat useilla levyillä, peruslevy on ensin muutettava dynaamiseksi Levynhallinnan tai komentoriviltä käytettävän Diskpart.exe-apuohjelman avulla.
perusmuisti
MS-DOS-, Windows-, Windows NT- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmien ensisijaisissa osioissa, jatko-osioissa ja loogisissa asemissa käyttämä tallennusmenetelmä.
pienentäminen
Ikkunan pienentäminen tehtäväpalkin painikkeeksi napsauttamalla otsikkorivin oikeassa reunassa olevaa Pienennä-painiketta tai painamalla ALT+VÄLILYÖNTI ja painamalla sen jälkeen I-näppäintä.
PIF-tiedosto (program information file)
Tiedosto, joka antaa Windowsille tietoja siitä, miten se voi parhaiten suorittaa MS-DOS-ohjelman. Kun käynnistät MS-DOS-ohjelman, Windows etsii sen kanssa käytettävää PIF-tiedostoa. PIF-tiedostot sisältävät tiedoston nimen, käynnistyskansion ja moniajomääritysten kaltaisia tietoja.
piirturi
Väline, jolla voidaan piirtää kaavioita ja muuta viiva-pohjaista grafiikkaa.
piirturifontti
Fontti, joka luodaan viivojen yhdistämistä pisteistä. Piirturifontit voidaan skaalata mihin kokoon tahansa ja niitä käytetään yleisimmin piirturitulostuksessa. Myös jotkin pistematriisitulostimet tukevat piirturifontteja.
pikakäynnistys
Mukautettava työkalurivi, jonka avulla voidaan näyttää Windowsin työpöytä tai aloittaa ohjelma (esimerkiksi Internet Explorer) yhdellä napsautuksella. Voit lisätä pikakäynnistystyökaluriville painikkeita haluamiesi ohjelmien käynnistystä varten.
pikakuvake
Linkki mihin tahansa tietokoneessa tai verkossa käytettävissä olevaan objektiin, kuten ohjelmaan, tiedostoon, kansioon, levyasemaan, Web-sivuun, tulostimeen tai toiseen tietokoneeseen. Pikakuvakkeita voi sijoittaa eri paikkoihin, kuten työpöydälle, Käynnistä-valikkoon tai kansioihin.
pikkukuva
Kuvan pienoisversio, jota usein käytetään, kun halutaan selata suurta kuvamäärää.
pirstoutuminen
Yhden levyllä olevan tiedoston osien hajoaminen levyn eri alueille. Pirstoutumista tapahtuu, kun levyllä olevia tiedostoja poistetaan ja uusia tiedostoja lisätään. Se hidastaa levyn käyttöä ja heikentää levytoimintojen yleistä suorituskykyä, vaikka tämä ei yleensä ole vakavaa.
pitkä nimi
Kansion tai tiedoston nimi, joka on FAT-tiedostojärjestelmän 8.3-muotoista (enintään kahdeksan merkkiä, joita seuraa enintään kolmimerkkinen tunniste) tiedostonimistandardia pitempi. Tämä Windows-versio tukee enintään 255 merkin pituisia tiedostonimiä.

Macintosh-ympäristössä käyttäjät voivat antaa pitkiä nimiä palvelimessa oleville tiedostoille ja kansioille. Jos käytössä on AppleTalk-verkkointegraatio, pitkiä nimiä voidaan määrittää Macintosh-tietokoneen käytössä oleville asemille niitä luotaessa. Tämä Windows-versio muuntaa automaattisesti pitkät tiedostojen ja kansioiden nimet 8.3-muotoisiksi nimiksi MS-DOS- ja Windows 3.x -käyttäjiä varten.
PKCS #12
RSA Data Security, Inc:n kehittämä ja ylläpitämä Personal Information Exchange Syntax Standard -standardi. Tämä syntaksistandardi määrittää siirrettävän muodon käyttäjän yksityisten avainten, sertifikaattien ja erilaisten salassa pidettävien tietojen tallennusta ja kuljetusta varten.
PKCS #7
Cryptographic Message Syntax Standard -standardi. Tämä on RSA Data Security, Inc:n kehittämä ja ylläpitämä yleinen standardi sellaisia tietoja varten, joihin salakirjoitusta voidaan soveltaa, kuten digitaaliset allekirjoitukset ja salaus. Standardi sisältää myös sertifikaattien hajottamisen eli sertifikaattien kumousluetteloiden syntaksin.
Plug and Play
Intelin kehittämä sarja määrityksiä, jonka avulla tietokone voi automaattisesti havaita ja määrittää laitteen sekä asentaa sopivat laiteohjaimet.
portti
Tietokoneessa oleva liitäntäkohta, johon voidaan liittää tietokoneeseen ja tietokoneesta tietoja siirtäviä laitteita. Esimerkiksi tulostin liitetään yleensä rinnakkaisporttiin (jota kutsutaan myös LPT-portiksi) ja modeemi liitetään yleensä sarjaporttiin (jota kutsutaan myös COM-portiksi).
PostScript
Adobe Systemsin kehittämä sivunkuvauskieli (PDL-kieli) lasertulostimilla tulostamista varten. PostScript-tulostus tarjoaa joustavan fonttien käytön ja laadukkaan grafiikan. Se on julkaisuohjelmien standardi, sillä kaupallisten tulostuspalvelujen ladontatulostimet tukevat sitä.
PostScript-fontit
Fontit, jotka on määritetty PostScript-sivunkuvauskielen sääntöjen mukaisesti ja jotka on tarkoitettu tulostettavaksi PostScript-yhteensopivalla tulostimella. Kun näyttöfonttia käyttävä asiakirja lähetetään PostScript-tulostimelle, tulostin käyttää fontin PostScript-versiota, jos se on käytettävissä. Jos fonttia ei ole käytettävissä, mutta jokin sen versio on asennettu tietokoneeseen, kyseinen fontti ladataan tulostimeen.

Jos mitään PostScript-fonttia ei ole asennettu tulostimeen eikä tietokoneeseen, bittikarttafontti (rasterifontti) muunnetaan PostScript-fontiksi ja tulostin tuottaa tekstiä bittikarttafontin avulla. PostScript-fontit ovat bittikarttafontteja tasaisempia, tarkempia ja lähempänä kirjapainoalan laatustandardeja.
PostScript-tulostin
Tulostin, joka käyttää PostScript-sivunkuvauskieltä luodessaan tekstiä ja grafiikkaa tulostusvälineelle, kuten paperille tai piirtoheitinkalvolle. PostScript-tulostimia ovat esimerkiksi Apple LaserWriter, NEC LC-890 ja QMS PS-810.
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
Tuotemääritys, jota käytetään muodostettaessa laajakaistayhteys Ethernet-verkosta Internetiin esimerkiksi yksinkertaisen DSL-linjan, langattoman laitteen tai kaapelimodeemin välityksellä. PPPoE-määrityksen ja laajakaistamodeemin avulla lähiverkon käyttäjät voivat muodostaa todennetun yhteyden nopeaan tietoverkkoon. PPPoE yhdistää Ethernetin ja PPP-protokollan, jolloin kukin käyttäjä voi sen avulla tehokkaasti muodostaa erillisen etäpalvelinyhteyden.
PPP-protokolla (Point-to-Point Protocol)
Yleisesti käytetty protokollaperhe, jota PPP-linkit käyttävät siirtäessään useiden protokollien datagrammeja. PPP-protokolla on määritetty RFC-julkaisussa 1661.
PPTP-protokolla (Point-to-Point Tunneling Protocol)
Verkkotekniikka, joka tukee useiden protokollien näennäisiä yksityisverkkoja (VPN-verkkoja) mahdollistaen sen, että etäkäyttäjät voivat käyttää yritysverkkoja suojatusti Internetin tai muiden verkkojen kautta soittamalla Internet-palveluntarjoajalle tai muodostamalla suoran yhteyden Internetiin. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)-protokolla tunneloi eli kapseloi IP-pakettien sisäisen IP-, IPX- tai NetBEUI-liikenteen. Tämä merkitsee sitä, että käyttäjät voivat etäkäyttää sovelluksia, jotka ovat riippuvaisia joistakin tietyistä verkkoprotokollista.
Print Spooler -resurssi
Tulostusjonoja, joiden avulla voidaan käyttää verkkotulostimia IP-osoitteen perusteella yksilöllisen nimen asemesta. Resurssi-DLL käsittelee taustatulostusjonoja klusteriresursseina.
Printer Job Language (PJL)
Hewlett-Packardin kehittämä tulostimen komentokieli, joka sisältää tulostuksen valvonnan tulostintyön tasolla. PJL-komentojen avulla voidaan muuttaa tulostimen oletusasetukset, kuten tulostettavien kopioiden määrä. PJL-komennot mahdollistavat tulostimen kielen vaihtumisen tulostustöiden välillä ilman käyttäjän toimia. Jos järjestelmä tukee kaksisuuntaista tietoliikennettä, PJL-yhteensopiva tulostin voi lähettää tulostinpalvelimeen tietoja, kuten tulostinmallin ja työn tilan.
protokolla
Sarja sääntöjä ja menettelytapoja, joita käytetään, kun tietoja lähetetään verkossa. Säännöt hallitsevat verkkolaitteiden vaihtamien sanomien sisältöä, muotoa, ajoitusta, järjestystä ja virheiden valvontaa.
puhaltamalla käytettävä ohjainlaite
Tietokoneen apuväline liikuntavammaisille käyttäjille. Se on käyttäjän päähän kiinnitettävä laite, jolla voidaan suorittaa hiiritoimintoja. Laite ei edellytä käsien käyttöä, vaan hiiriosoitinta ohjataan puhaltamalla putkeen.
puhelinverkkoyhteys
Verkkoyhteys käytettäessä puhelinverkkoa käyttävää laitetta. Tällaisia laitteita ovat puhelinlinjaa käyttävät modeemit, nopeita ISDN-linjoja käyttävät ISDN-kortit tai X.25-verkot.

Tavallinen käyttäjä saattaa tarvita yhden valintayhteyden tai kaksi valintayhteyttä, esimerkiksi Internetiä ja yrityksen verkkoa varten. Jos palvelinjärjestely on monimutkaisempi, saatetaan käyttää useita verkkomodeemiyhteyksiä, joilla voidaan toteuttaa vaativa reititys.
purkaminen
Kun purat tiedoston, pakkaamaton kopio tiedostosta tallentuu määrittämääsi kansioon. Alkuperäinen tiedosto jää pakattuun kansioon.
puskuri
RAM-muistin osa, jossa tietoja säilytetään tilapäisesti niiden odottaessa siirtoa esimerkiksi sovelluksen tietoalueelta I/O-laitteeseen.
pääkäynnistystietue (MBR)
Kiintolevyn ensimmäinen sektori, joka aloittaa tietokoneen käynnistysprosessin. Pääkäynnistystietue sisältää levyn osiotaulukon ja lyhyen ohjelmakoodin, jota kutsutaan pääkäynnistyskoodiksi.
päämyöntäjä
Sertifiointihierarkiassa ylimpänä oleva sertifikaatin myöntäjä (CA). Päämyöntäjä allekirjoittaa itse oman sertifikaattinsa. Kutsutaan myös pääsertifikatin myöntäjäksi.
pääpalvelin
Vyöhykkeen määräävä DNS-palvelin. Pääpalvelimet voivat vaihdella ja ne voivat olla joko ensisijaisia tai toissijaisia pääpalvelimia sen mukaan, kuinka palvelin hankkii vyöhykkeen tiedot.
pääsertifikaatti
Sertifikaatin myöntäjän sertifikaatti, jonka hän on itse allekirjoittanut. Tätä kutsutaan pääsertifikaatiksi, koska kyseessä on päämyöntäjän sertifikaatti. Päämyöntäjän on allekirjoitettava oma sertifikaattinsa, koska ketään korkeampaa sertifikaatin myöntäjää ei ole.
päätaso
Korkein taso hierarkkisesti järjestetyssä tietojoukossa. Päätasosta haarautuu loogisesti yleiseltä tasolta yksilötasolle eteneviä haaroja.
päätiedostotaulukko (MFT)
NTFS-tiedostojärjestelmän mukaisesti alustetuissa asemissa oleva NTFS-järjestelmätiedosto, joka sisältää tietoja aseman kaikista tiedostoista ja kansioista. Päätiedostotaulukko on NTFS-aseman ensimmäinen tiedosto.

Q

Tällä kirjaimella alkavia sanoja ei ole hakemistossa.

RAID-5-asema
Vikasietoinen asema, jossa tiedot ja pariteetti ovat raitoina jakautuneena kolmelle tai useammalle fyysiselle levylle. Pariteetti on laskettu arvo, jonka avulla tiedot muodostetaan uudelleen vioittumisen jälkeen. Jos jokin fyysisen levyn osa vioittuu, vioittuneessa osassa olevat tiedot voidaan luoda jäljellä olevista tiedoista ja pariteetista. RAID-5-asemia voidaan luoda vain dynaamisille levyille, eikä niitä voi peilata tai jatkaa.
rakenne
Rekisterin osa, joka näkyy kiintolevyllä tiedostona. Rekisterin alihaara on jaettu rakenteisiin. Rakenne on avaimista, aliavaimista ja arvoista koostuva erillinen runko, jonka pääkansio muodostaa rekisterihierarkian huipun. Rakenne varmuuskopioidaan yhtenä tiedostona ja .log-tiedostona, jotka ovat joko kansiossa käyttöjärjestelmän pääkansio \System32\ Config tai käyttöjärjestelmän pääkansio \Profiles\ käyttäjänimi.

Useimmat rakennetiedostot (Default, SAM, Security ja System) tallennetaan oletusarvoisesti kansioon käyttöjärjestelmän pääkansio \System32\ Config. Kansioon käyttöjärjestelmän pääkansio \Profiles on tallennettu kunkin tietokoneen käyttäjän käyttäjäprofiili. Koska rakenne on tiedosto, se voidaan siirtää järjestelmästä toiseen, mutta sitä voidaan muokata vain Rekisterieditorilla.
RAM-muisti (random access memory)
Muisti, jota tietokone tai muut laitteet voivat lukea tai johon ne voivat kirjoittaa. RAM-muistiin tallennetut tiedot menetetään, kun tietokoneesta katkaistaan virta.
rasterifontit
Fontit, jotka on tallennettu bittikarttoina. Rasterifonteilla on jotakin tiettyä tulostinta varten suunniteltu koko ja tarkkuus, eikä niitä voi skaalata tai kiertää. Jos tulostin ei tue rasterifontteja, se ei tulosta niitä. Viisi rasterifonttia ovat Courier, MS Sans Serif, MS Serif, Small ja Symbol. Rasterifontteja kutsutaan myös bittikarttafonteiksi.
reititin
Laite, joka helpottaa Windows-ympäristössä lähi- ja suuralueverkkojen yhteentoimivuutta ja liitettävyyttä sekä linkittää erilaisia verkkotopologioita (kuten Ethernetiä ja Token Ringiä) käyttäviä lähiverkkoja. Reitittimet määrittävät paketin otsikosta lähiverkkoalueen ja valitsevat nopeimman reitin paketille, jolloin verkon suorituskyky on paras mahdollinen.

Macintosh-ympäristössä reitittimet ovat tarpeellisia, jotta erilaisissa fyysisissä verkoissa olevat tietokoneet voisivat kommunikoida keskenään. Reitittimet ylläpitävät karttaa Macintosh-verkoston fyysisistä verkoista ja lähettävät yhdestä fyysisestä verkosta vastaanotetut tiedot toisiin fyysisiin verkkoihin. Tietokoneet, joissa on sekä Windowsin palvelinversio että AppleTalk-verkkointegraatio, voivat toimia reitittiminä, ja verkossa voidaan myös käyttää muita reitityslaitteita AppleTalk-verkkointegraation kanssa.
reititys
Paketin edelleenlähetys verkossa lähdekoneesta kohdekoneeseen.
rekisteri
Tietokannan kokoonpanotietojen tietokantavarasto. Rekisteri sisältää tietoja, joita Windows tarvitsee jatkuvasti toimintansa aikana, kuten
 • kunkin käyttäjän profiilin
 • tietokoneeseen asennetut ohjelmat ja tiedostotyypit, joita kukin ohjelma voi luoda
 • kansioiden ja ohjelmakuvakkeiden ominaisuusasetukset
 • järjestelmään kuuluvat laitteet
 • käytössä olevat portit.
Rekisteri on organisoitu hierarkkisesti puuksi, ja se koostuu avaimista ja niiden aliavaimista, rakenteista sekä arvomäärityksistä.
rekisteröity tiedostotyyppi
Tiedostotyypit, jotka järjestelmärekisteri jäljittää ja jotka tietokoneeseen asennetut ohjelmat tunnistavat.
replika
Replikaryhmään sisältyvä kansio.
replikaryhmä
Vähintään yksi jaettu kansio, joka osallistuu replikointiin.
replikointi
Toiminto, jossa tiedot kopioidaan tietosäilöstä tai tiedostojärjestelmästä useaan tietokoneeseen tietojen synkronoimiseksi. Active Directoryssa on mahdollista luoda ohjauskoneiden välisistä kansioista samanarvoisia replikoita annetulla toimialueella. Jokaisen ohjauskoneen kansion replikaan voidaan kirjoittaa. Siksi päivityksiä voidaan tehdä mihin tahansa annetun toimialueen replikaan. Replikointipalvelu kopioi muutokset automaattisesti muihin replikoihin.
resurssi
Yleensä mikä tahansa tietokonejärjestelmän tai verkon osa, kuten levyasema, tulostin tai muisti, joka voidaan varata suoritettavalle ohjelmalle tai prosessille.

Laitehallinnassa mikä tahansa neljästä järjestelmäkomponentista, jotka valvovat, miten tietokoneen laitteet toimivat. Nämä neljä järjestelmäresurssia ovat keskeytyspyyntölinjat (IRQ-linjat), DMA-kanavat, I/O-portit ja muistiosoitteet.

Palvelinklustereissa fyysinen tai looginen yksikkö, jota klusteri voi hallita, joka voidaan viedä online- ja offline-tilaan ja jota voidaan siirtää solmujen välillä. Resurssin voi omistaa vain yksi solmu jonakin ajankohtana.
resurssi-DLL
DLL-tiedosto, joka sisältää jonkin tietyn resurssityypin resurssi-APIn toteutuksen. Resurssi-DLL ladataan sen resurssienvalvonnan osoiteavaruuteen.
resurssilajit
Palvelinklusterin järjestyksessä pitämiä resurssiluokkia, kuten taustatulostus, fyysinen levy ja jaettu tiedosto. Windows XP Advanced Serverissä ja Windows XP Datacenter Serverissä on yleisimpien resurssilajien resurssi-DLL-tiedostot. Muut toimittajat voivat lisätä muiden resurssityyppien tuen Microsoft Platform Software Development Kit (SDK) -paketissa olevan APIn avulla.
resurssitoimialue
Windows NT 4.0 -toimialue, jota käytetään tiedosto-, tulostus- ja muiden sovelluspalvelujen isäntänä.
RFC (Request for Comments)
IETF:n (Internet Engineering Task Force) virallinen asiakirja, joka määrittää TCP/IP-perheeseen kuuluvien protokollien kuvaukset.
RID (relative ID)
Suojaustunnuksen (SID) osa, joka ilmaisee tietyn verkkoalueella olevan käyttäjätilin tai ryhmän.
rinnakkaisportti
I/O-liitin rinnakkaisliitäntää käyttävälle laitteelle. Tulostimet liitetään tavallisesti rinnakkaisporttiin.
ROM-muisti
Puolijohdevirtapiiri, johon koodi tai tiedot asennetaan pysyvästi valmistuksen aikana. Lyhenne englanninkielisistä sanoista read-only memory. ROM-muisti sisältää tietoja tai ohjeita, joita voidaan lukea mutta ei käsitellä.
roskakori
Paikka, johon Windows tallentaa poistetut tiedostot. Vahingossa poistetut tiedostot voi yhä noutaa takaisin tai tyhjentämällä roskakorin voi vapauttaa levytilaa.
ryhmä
Joukko käyttäjiä, tietokoneita, yhteyshenkilöitä ja muita ryhmiä. Ryhmiä voidaan käyttää suojaustarkoituksiin tai sähköpostin jakeluun. Jakeluryhmiä käytetään vain sähköpostin lähettämiseen. Suojausryhmiä käytetään sekä resurssien käyttöoikeuden myöntämiseen että sähköpostin jakeluluetteloina.
ryhmäjäsenyys
Ryhmät, joihin käyttäjätili kuuluu. Ryhmälle annetut käyttöoikeudet ja muut oikeudet annetaan myös ryhmän jäsenille. Useimmiten kirjautuessa käytetyn käyttäjätilin ryhmäjäsenyys määrää toiminnot, jotka käyttäjä voi tehdä Windowsissa.
Ryhmäkäytäntö
Microsoftin Management Consolen (MMC) laajennus, jota käytetään ryhmäkäytäntöobjektien muokkaukseen.
ryhmäkäytäntöobjekti
Kokoelma ryhmäkäytäntöasetuksia. Ryhmäkäytäntöobjektit ovat objekteja, jotka on luotu Ryhmäkäytäntö-laajennuksessa, Windowsin apuohjelmassa. Ryhmäkäytäntöobjektit tallennetaan toimialuetasolla, ja ne vaikuttavat saiteissa, toimialueilla ja organisaatioyksiköissä oleviin käyttäjiin ja tietokoneisiin. Lisäksi kussakin Windows-tietokoneessa on paikallisesti tallennettu asetusryhmä, jota kutsutaan paikalliseksi ryhmäkäytäntöobjektiksi.
ryhmän nimi
Yksilöllinen nimi, joka osoittaa Windowsille yleisen ryhmän tai paikallisen ryhmän. Ryhmän nimi ei voi olla sama kuin tietokoneen tai toimialueen jonkin toisen ryhmän tai käyttäjän nimi.
ryhmätili
Ryhmä käyttäjätilejä. Jos käyttäjätilistä tehdään ryhmän jäsen, käyttäjätilin haltija saa ryhmän oikeudet ja käyttöoikeudet.

S

S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions)
MIME-laajennus, joka tukee suojattuja sähköpostiviestejä. Sen avulla viestin lähettäjä voi allekirjoittaa viestin digitaalisesti ja todistaa siten viestin lähettäjän henkilöllisyyden ja tietojen eheyden. Se mahdollistaa myös viestin lähettämisen salatussa muodossa tietoliikenteen luottamuksellisuuden varmistamiseksi.
säikeiden määrä
Tehtävienhallinnassa prosessissa toiminnassa olevien säikeiden määrä.
salasana
Suojauskeino, jonka avulla voidaan rajoittaa kirjautumisnimet käyttäjätileihin sekä käyttöoikeus tietokonejärjestelmiin ja resursseihin. Salasana on merkkijono, joka on annettava, ennen kuin kirjautumisnimi tai käyttöoikeus tarkistetaan. Salasana voi sisältää kirjaimia, numeroita ja merkkejä ja salasanan kirjainkoko on merkitsevä.
salaus
Sanoman tai tietojen ulkomuodon muuttaminen sisällön piilottamiseksi.
sanastoja hyödyntävä murtautumisyritys
Menetelmä, jossa yritetään arvata salasana tai PIN-koodi kokeilemalla kaikkia sanastossa olevia sanoja.
sarjaportti
Tietokoneen liittymä, joka sallii datamerkkien asynkronisen lähetyksen bitti kerrallaan. Tästä käytetään myös nimitystä tietoliikenneportti tai COM-portti.
sarjaporttiin liitettävä syöttölaite
Voit käyttää vaihtoehtoisia syöttölaitteita näppäimistön tai hiiren asemesta. Tämä toiminto on suunniteltu sellaisia henkilöitä varten, joilla on vaikeuksia käyttää normaalia näppäimistöä ja hiirtä.
sarkain
Valintaikkunan osa, joka muistuttaa muistikirjaa tai kansion välilehteä, ja jonka avulla voit siirtyä valintaikkunan tietoryhmästä toiseen.
sävy
Värin sijainti värispektrissä. Esimerkiksi vihreä on keltaisen ja sinisen välissä. Tämä määrite voidaan asettaa Ohjauspaneelin Näyttö-sovelluksen avulla.
SCSI (small computer system interface)
American National Standards Instituten (ANSIn) määrittämä vakiomuotoinen nopea rinnakkaisliitäntä. SCSI-liittymän avulla tietokoneisiin voidaan yhdistää oheislaitteita, kuten kiintolevyjä ja tulostimia, ja tietokoneita voidaan yhdistää muihin tietokoneisiin sekä lähiverkkoihin.
selain
Ohjelma, joka tulkitsee HTML-tiedostojen muotoilukoodit, muotoilee tiedostot Web-sivuiksi ja tuo sivut näyttöön. Joissakin selaimissa käyttäjät voivat myös lähettää ja vastaanottaa sähköpostia, lukea uutisryhmiä sekä toistaa Web-asiakirjoihin upotettuja ääni- ja videotiedostoja.
sertifikaatin myöntäjä (CA)
Taho, joka on vastuussa käyttäjille (tai yksiköille) tai muille sertifikaatin myöntäjille kuuluvan julkisen avaimen todennuksen määrittämisestä ja vahvistamisesta. Sertifikaatin myöntäjän toimia ovat esimerkiksi julkisten avainten liittäminen tunnettuihin nimiin allekirjoitettujen sertifikaattien avulla, sertifikaattien sarjanumeroiden hallinta ja sertifikaattien kumoaminen.
sertifikaatti
Digitaalinen asiakirja, jota käytetään yleisesti todennukseen ja suojattuun tietojen vaihtoon suojaamattomissa verkoissa, kuten Internetissä, ekstraneteissä ja intraneteissä.

Sertifikaatti sitoo julkisen salausavaimen suojatusti yksikköön, jolle vastaava yksityinen salausavain kuuluu.

Sertifikaatin myöntäjä allekirjoittaa sertifikaatit digitaalisesti, ja niitä voidaan myöntää käyttäjä-, tietokone- tai palvelukohtaisesti. Kansainvälisen ITU-T X.509-standardin version 3 määrittelemä sertifikaattimuoto on yleisimmin hyväksytty.
sertifikaattien kumousluettelo (CRL)
Sertifikaatin myöntäjän ylläpitämä ja julkaisema asiakirja, jossa luetellaan kumotut sertifikaatit.
sertifikaattisäilö
Yleensä pysyvä tallennuspaikka, johon sertifikaatteja, sertifikaattien kumousluetteloita ja sertifikaattien luottamusluetteloita tallennetaan.
sertifiointihierarkia
Sertifikaattien luottamusmalli, jossa sertifiointipolkuja luodaan alistamalla sertifikaatin myöntäjä toiselle sertifikaatin myöntäjälle.
Server Message Block (SMB)
Tiedostojen jakamisprotokolla, jonka avulla verkkoon liitetyt tietokoneet voivat läpinäkyvästi käsitellä etäjärjestelmissä olevia tiedostoja erilaisten verkkojen välityksellä.

SMB-protokolla määrittelee sarjan komentoja, joiden avulla voidaan siirtää tietoja tietokoneesta toiseen. SMB:n käytössä on neljä sanoman lajia: istunnon valvonta, tiedosto, kirjoitin ja sanoma.
siirrettävien tallennusvälineiden hallintaa
Siirrettävien tietovälineiden (kuten nauhojen ja levyjen) ja tallennuslaitteiden (kirjastojen) hallintaan käytettävä palvelu. Siirrettävien tallennusvälineiden hallinnan avulla sovellukset voivat käyttää ja jakaa samoja tietovälineresursseja.
siirtonopeus
Nopeus, jolla modeemi siirtää tietoa. Siirtonopeus viittaa niiden kertojen määrään, jolloin linjan tila vaihtuu. Tämä nopeus tarkoittaa bittejä sekunnissa vain, jos jokainen signaali vastaa yhtä siirrettyä databittiä.
Modeemien täytyy käyttää samaa siirtonopeutta, jotta ne pystyisivät kommunikoimaan toistensa kanssa. Jos toisen modeemin siirtonopeus on asetettu suuremmaksi kuin toisen, nopeampi modeemi muuttaa yleensä siirtonopeutensa vastaamaan hitaamman modeemin nopeutta.
sisäinen verkkonumero
Nelitavuinen heksadesimaaliluku, jota käytetään osoite- ja reititystarkoituksiin. Sisäinen verkkonumero ilmaisee tietokoneen sisällä olevan näennäisverkon. Jokaisella IPX internetwork -verkolla on oltava yksilöllinen sisäinen verkkonumeronsa. Sisäistä verkkonumeroa kutsutaan myös näennäisverkkonumeroksi.
sivutettu varanto
Järjestelmän varaama näennäismuisti, joka on ladattu prosessille ja joka voidaan sivuttaa. Sivutus tarkoittaa ohjelman työmuistin harvoin käytettyjen osien siirtämistä RAM-muistista toiselle tallennusvälineelle, tavallisesti kiintolevylle.

Tehtävienhallinnassa prosessin käyttämä järjestelmän varaaman näennäismuistin määrä kilotavuina.
sivutustiedosto
Kiintolevyllä oleva piilotiedosto. Sen avulla Windows säilyttää ohjelmien osia ja datatiedostoja, jotka eivät mahdu muistiin. Sivutustiedosto ja fyysinen muisti (RAM-muisti) muodostavat näennäismuistin. Windows siirtää tietoja tarvittaessa sivutustiedostosta muistiin ja muistista sivutustiedostoon vapauttaakseen tilaa uusille tiedoille. Sivutustiedostosta käytetään toisinaan myös nimeä heittovaihtotiedosto.
sivutusvirhe
Keskeytys, joka tapahtuu, kun ohjelma yrittää lukea ei käytössä olevaksi merkittyä näennäismuistin kohtaa tai kirjoittaa siihen.

Tehtävienhallinnassa sivutusvirhe on niiden kertojen määrät, jolloin tietoja on haettava levyltä prosessia varten, koska sitä ei ole muistissa. Sivutusvirheen arvo kertyy prosessin aloituksen ajankohdasta lähtien.
sivutusvirheiden määrän muutos
Tehtävienhallinnassa sivutusvirheiden määrän muutos viimeisen päivityksen jälkeen.
Solu (DVD VR -tallennemuoto)
Tämä on datarakenne, joka edustaa osaa ohjelmasta. Alkuperäisessä PGC:ssä olevaa solua nimitetään alkuperäiseksi soluksi. Käyttäjän määrittämässä PGC:ssä (tai toistolistassa) olevaa solua nimitetään käyttäjän määrittämäksi soluksi.
SSL (Secure Sockets Layer)
Ehdotettu avoin standardi, jonka avulla voidaan muodostaa suojattu tietoliikennekanava ja estää luottamuksellisten tietojen, esimerkiksi luottokortin numeron, joutuminen vääriin käsiin. Sen ensisijaisena käyttötarkoituksena on Webissä suoritettavien elektronisten maksujen suojaaminen, mutta se on suunniteltu toimimaan myös muissa Internet-palveluissa.
staattinen valintaikkuna
Asiakastietokoneen ja välittävän laitteen välinen komentosarjamuotoinen valintaikkuna. Tällainen valintaikkuna ei edellytä käyttäjän vastausta.
stereo
Lyhenne sanasta stereofoninen ja kehitettiin 1950-luvulla. Siinä toistetaan ääntä kahden erillisen äänikanavan kautta.
suojausisäntä
Windowsin ja etäkäyttöpalvelimen suojausta täydentävä käyttöoikeuksien todennuslaite, joka tarkistaa, onko etäasiakkaan soittajalla valtuudet muodostaa yhteys etäkäyttöpalvelimeen.
suojausobjekti
Tilin haltija, jolle myönnetään automaattisesti suojaustunnus resurssien käyttämistä varten. Suojausobjekti voi olla käyttäjä, ryhmä, palvelu tai tietokone.
suojausobjektin nimi
Yksilöllinen nimi, joka osoittaa käyttäjän, ryhmän tai tietokoneen toimialueella. Tämän nimen ei tarvitse olla yksilöllinen toimialueen ulkopuolella.
suojausryhmä
Ryhmä, joka voidaan lisätä käyttäjäkohtaiseen käyttöoikeusluetteloon (DACL-luetteloon). DACL-luettelon avulla määritetään resursseihin ja objekteihin myönnetyt oikeudet. Suojausryhmää voidaan käyttää myös sähköpostin kohderyhmänä. Kun sähköpostiviesti lähetetään ryhmälle, sähköpostiohjelma lähettää sen kaikille ryhmän jäsenille.
suojaustunnus (SID)
Pituudeltaan vaihteleva tietorakenne, joka osoittaa käyttäjä-, ryhmä- ja tietokonetilin. Jokaiselle verkon tilille annetaan yksilöllinen suojaustunnus, kun tili luodaan. Windowsin sisäiset prosessit viittaavat suojaustunnukseen tilin käyttäjä- tai ryhmänimen asemesta.
suorakaapeliyhteys
Kahden tietokoneen I/O-porttien välinen linkki, joka on muodostettu yhdellä kaapelilla modeemin tai muun liitäntälaitteen käyttämisen sijaan. Useimmiten suora kaapeliyhteys muodostetaan nollamodeemikaapelin avulla.
suuralueverkko (WAN)
Tietoverkko, joka yhdistää joukon fyysisesti erillään toisistaan olevia tietokoneita, tulostimia ja muita laitteita. Suuralueverkon välityksellä kukin verkkoon liitetty laite voi olla yhteydessä mihin tahansa muuhun saman verkon laitteeseen.
suurentaminen
Ikkunan suurentaminen sen suurimpaan kokoon napsauttamalla otsikkorivin oikeassa reunassa olevaa Suurenna-painiketta tai painamalla ensin ALT+VÄLILYÖNTI ja sitten U-näppäintä.
SVCD
Tämä Kiinassa kehitetty tallennemuoto sijoittuu VCD 2.0:n ja DVD:n väliin.
symmetrinen salaus
Salausalgoritmi, joka edellyttää saman salaisen avaimen käyttöä sekä salaukseen että salauksen purkamiseen. Symmetristä salausta käytetään sen nopeuden takia yleensä silloin, kun viestin lähettäjän on salattava suuria tietomääriä. Symmetristä salausta kutsutaan myös salaisen avaimen salaukseksi.
synkronoiminen
Samojen tiedostojen eri tietokoneissa olevien versioiden yhdenmukaistaminen. Kun erot on selvitetty, molemmat tiedostojen versiot päivitetään.

takaisinsoitto-oikeus vapaavalintaiseen numeroon
Verkkoyhteyksissä takaisinsoittomuoto, jossa käyttäjä antaa etäkäyttöpalvelimen takaisinsoitossa käytettävän puhelinnumeron. Tämä asetus säästää käyttäjältä mahdolliset kaukopuhelukulut.
tallentava CD-levy
CD-R-levy (jolle voi tallentaa tietoja) tai CD-RW-levy (jolle voi tallentaa tietoja useita kertoja). Tietoja voi tallentaa CD-levylle useassa erässä. CD-RW-levyltä voi myös poistaa tallennettuja tietoja.
tapahtuma (Message Queuing)
Message Queuing -palvelussa kahden tai useamman toiminnon toteuttaminen yhtenä toimintona, joka joko onnistuu tai epäonnistuu kokonaisuudessaan. MS DTC:n käyttö varmistaa, että joko kumpikin toiminto onnistuu tai kumpaakaan ei toteuteta.
tapahtumasanoma
Message Queuing -palvelussa sanoma, joka voidaan lähettää ja vastaanottaa vain tapahtumasta. Tämäntyyppinen sanoma palaa edelliseen tilaansa, jos tapahtuma keskeytyy äkillisesti. Tapahtumasanoma poistetaan jonosta vain silloin, kun tapahtuma on vahvistettu; muussa tapauksessa se säilyy jonossa ja se voidaan lukea myöhemmin toisen tapahtuman aikana.
tausta
Graafisen käyttöliittymän, kuten Windowsin, käyttämä näytön tausta. Mikä tahansa kuvio tai kuva, joka voidaan tallentaa bittikarttatiedostoksi (.bmp), voidaan asettaa näytön taustaksi.
taustatulostus
Ohjelma, joka vastaanottaa tulostimeen lähetetyn asiakirjan ja tallentaa sen levylle tai muistiin, kunnes tulostin on valmis tulostamaan sen. Tämä DLL-kirjastoryhmä vastaanottaa, käsittelee, ajoittaa ja jakelee asiakirjoja tulostettavaksi. Taustatulostuksen englanninkielinen termi spooler on lyhenne sanoista simultaneous print operations on line.
tavallinen asema
Dynaaminen asema, joka koostuu yhdellä dynaamisella levyllä olevasta levytilasta. Tavallinen asema voi koostua yhdestä levyalueesta tai useista samalla levyllä olevista alueista, jotka on linkitetty yhteen. Asemaa voi laajentaa saman levyn sisällä tai lisälevyille. Jos yksi asema laajennetaan useille levyille, siitä tulee koottu asema. Tavallisia asemia voi luoda vain dynaamisille levyille. Tavalliset asemat eivät ole vikasietoisia, mutta niistä voi luoda peilaamalla uusia peilattuja asemia.
tavu
Tietoyksikkö, joka tavallisesti vastaa yhtä merkkiä, esimerkiksi kirjainta, numeroa tai välimerkkiä. Joidenkin merkkien tallentamiseen tarvitaan useita tavuja.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Joukko Internetissä käytettäviä verkkoprotokollia, jotka tarjoavat tietoliikenneyhteyden keskenään yhdistettyjen, erilaisia laitearkkitehtuureja ja käyttöjärjestelmiä käyttävien tietokoneverkkojen välillä. TCP/IP sisältää standardit tietokoneiden kommunikointia varten sekä käytännöt verkkojen yhdistämistä ja liikenteen reititystä varten.
TCP/IP-lisäpalvelut
Neljä TCP/IP-palvelua: Character Generator, Daytime Discard, Echo ja Quote of the Day.
tehtäväpalkin painike
Tehtäväpalkissa näkyvä painike, joka vastaa toiminnassa olevaa sovellusta.
tehtäväpalkki
Palkki, jossa on Käynnistä-painike ja joka näkyy oletusarvon mukaan työpöydän alareunassa. Käyttäjä voi siirtyä ohjelmasta toiseen napsauttamalla tehtäväpalkin painikkeita. Tehtäväpalkin voi myös piilottaa, siirtää työpöydän jommallekummalle sivulle tai yläreunaan, ja sitä voi mukauttaa muilla tavoilla.
Tehtävienhallinta
Apuohjelma, joka antaa tietoja tietokoneessa suoritettavista ohjelmista ja prosesseista. Tehtävienhallinnan avulla voidaan lopettaa tai suorittaa prosesseja ja tarkastella näytössä yleiskatsausta tietokoneen suorituskyvystä.
tekstimuotoiset tiedot
Tiedot, joita ei ole salattu. Kutsutaan myös selväkieliseksi tekstiksi.
tekstipalvelu
Ohjelma, jonka avulla käyttäjä voi kirjoittaa tai muokata tekstiä. Tekstipalveluja ovat näppäimistöasettelut, käsinkirjoituksen ja puheen tunnistusohjelmat sekä syöttömenetelmät (IME). IME-palvelu mahdollistaa itäaasialaisten kielten merkkien syöttämisen näppäimistön avulla.
tekstitila
Näyttötila, jossa näyttölaite voi näyttää kirjaimia, numeroita ja muita tekstimerkkejä mutta ei graafisia kuvia eikä merkkien muotoilua (esimerkiksi kursiivia ja yläindeksiä).
tekstitys
Elokuvan puheen käännös tekstinä kuvan alalaidassa.
telakoida
Kytkeä kannettava tietokone tai muistikirjatietokone telakointiasemaan.
telakoinnin purkaminen
Kannettavan tietokoneen irrottaminen telakointiasemasta.
telakointiasema
Kannettavan tietokoneen liitäntäyksikkö, jossa on virtaliitäntä, liitäntäpaikat ja oheislaitteiden, kuten näyttölaitteen, tulostimen, normaalikokoisen näppäimistön ja hiiren, liitännät. Telakointiasema muuttaa kannettavan tietokoneen pöytäkoneeksi.
Telnet
Pääte-emulointiprotokolla, jota käytetään yleisesti Internetissä kirjauduttaessa verkkotietokoneisiin. Nimi Telnet viittaa myös sovellukseen, joka muodostaa yhteyden etäkohteeseen käyttämällä Telnet-protokollaa.
tiedonsiirtoasetukset
Tietokoneen sarjaporttien käyttöparametrit, kuten bittien määrä sekunnissa (bps) ja modeemin tyyppi.
tiedosto
Kokonainen, nimetty tietojen kokoelma, esimerkiksi ohjelma, ohjelman käyttämä tietojoukko tai käyttäjän luoma asiakirja. Tiedosto on tallennuksen perusyksikkö. Sen perusteella tietokone erottaa tietojoukot toisistaan. Käyttäjä voi noutaa, poistaa tai tallentaa tämän tietojoukon, muokata sitä tai lähettää sen tulostuslaitteeseen, kuten tulostimeen tai sähköpostiohjelmaan.
tiedostojärjestelmä
Rakenne, jonka mukaan käyttöjärjestelmä tallentaa tiedostoja sekä tietoja niistä, kuten nimen ja sijainnin. NTFS, FAT ja FAT32 ovat tiedostojärjestelmälajeja.
tiedostojärjestelmään liitetty asema
NTFS-aseman tyhjään kansioon liitetty asema. Tiedostojärjestelmään liitetyt asemat toimivat samalla tavalla kuin muutkin asemat, mutta niille ei anneta aseman kirjainta vaan otsikko tai nimi. Tiedostojärjestelmään liitetyn aseman nimi näkyy aseman kirjaimen asemesta täydellisenä järjestelmäpolkuna. Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenet voivat luoda tiedostojärjestelmään liitettyjä asemia tai uudelleenmäärittää aseman kirjaimia Levynhallinnan avulla.
tiedostonimen tunniste
Tiedostonimen tunniste on tiedostonimen pisteellä erotettu loppuosa, joka osoittaa tiedostoon tallennettujen tietojen lajin. Esimerkiksi tiedostonimessä Malli.txt tiedostonimen tunniste on .txt, mikä osoittaa, että kyseessä on tekstitiedosto.
tiedostotyyppi
Windows-ympäristössä tiedoston käyttö- tai rakenneominaisuuksien tunnus. Tiedostotyyppi ilmaisee ohjelman, kuten Microsoft Wordin, jota käytetään tiedoston avaamiseen. Tiedostotyypit liittyvät tiedostotunnisteeseen. Esimerkiksi .txt- tai .log-tunnisteiset tiedostot ovat tekstiasiakirjoja, ja ne voidaan avata millä tahansa tekstieditorilla.

Macintosh-ympäristössä nelimerkkinen sarja, joka ilmaisee Macintosh-tiedoston tyypin. Macintoshin Finder määrittää tiedostolle sopivan työpöytäkuvakkeen tiedostotyypin ja tiedostonluontiohjelman avulla.
tietokoneen järjestelmänvalvoja
Käyttäjä, joka hallitsee tietokonetta. Tietokoneen järjestelmänvalvoja voi tehdä tietokoneeseen koko järjestelmää koskevia muutoksia, esimerkiksi asentaa ohjelmia ja käsitellä mitä tahansa tietokoneessa olevaa tiedostoa. Järjestelmänvalvoja voi myös luoda, muuttaa ja poistaa muiden käyttäjien käyttäjätilejä.
tietokoneen käynnistys
Tietokoneen käynnistämis- tai uudelleenkäynnistämisprosessi. Kun tietokoneeseen kytketään virta tai kun tietokone käynnistetään uudelleen, tietokone lataa ja käynnistää tietokoneen käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen tietokone on valmis käytettäväksi.
tietoliikenneportti
Tietokoneessa oleva portti, joka mahdollistaa asynkronisen tietoliikenteen yksi bitti kerrallaan. Tietoliikenneporttia kutsutaan myös sarjaportiksi.
tietoväline
Mitkä tahansa kiinteät tai siirrettävät objektit, jotka tallentavat tietokoneella käsiteltyjä tietoja. Näitä ovat esimerkiksi kiintolevyt, levykkeet, nauhat ja CD-levyt.
tilanvaraustaulukko (FAT)
Tiedostojärjestelmä, jota MS-DOS ja muut Windows-pohjaiset käyttöjärjestelmät käyttävät tiedostojen järjestämiseen ja hallintaan. Tilanvaraustaulukko (FAT) on tietorakenne, jonka Windows luo, kun levy alustetaan käyttämällä FAT- tai FAT32-tiedostojärjestelmiä. Windows tallentaa tietoja jokaisesta tiedostosta FAT-järjestelmään, jotta tiedosto voidaan noutaa myöhemmin.
tilapäinen poisto (DVD VR -tallennemuoto)
Käyttäjän määrittämä toiminto, jossa pyyhitään tilapäisesti pois segmentti uudelleenkirjoitettavalta levyltä toiston estämiseksi.
TLS (Transport Layer Security)
Vakioprotokolla, jota käytetään Web-yhteyden suojaamiseen Internetissä tai intraneteissä. Sen avulla asiakkaat voivat todentaa palvelimet tai palvelimet voivat todentaa asiakkaat. Se myös tarjoaa suojatun kanavan salaamalla tietoliikenteen. TSL on uusin ja suojaukseltaan kehittynein SSL-protokollan versio.
toimialue
Ryhmä tietokoneita, jotka ovat osa verkkoa ja joilla on yhteinen hakemistotietokanta. Toimialuetta hallitaan yksikkönä, jolla on yhteiset säännöt ja toimintatavat. Kullakin toimialueella on yksilöllinen nimi.

Active Directory -toimialue on Windows-verkon verkonvalvojan määrittämä ryhmä tietokoneita. Näillä tietokoneilla on yhteinen hakemistotietokanta, yhteiset suojauskäytännöt ja yhteiset suojaussuhteet muihin toimialueisiin. Active Directory -toimialueen avulla voi käyttää keskitettyjä käyttäjätilejä ja ryhmätilejä, joita pitää yllä toimialueen verkonvalvoja. Active Directory -toimialuepuuryhmä muodostuu vähintään yhdestä toimialueesta. Koko toimialueen ei tarvitse sijaita fyysisesti samassa paikassa.

DNS-toimialue on mikä tahansa puu tai alipuu DNS-nimitilassa. Vaikka DNS-toimialueiden nimet vastaavat usein Active Directory -toimialueiden nimiä, DNS-toimialueita ei pidä sekoittaa Active Directory toimialueisiin.
toimialueen nimi
Nimi, jonka verkonvalvoja on antanut ryhmälle samassa verkossa olevia tietokoneita, joilla on yhteinen hakemisto. Toimialueiden nimet, jotka ovat osa toimialueen nimipalvelun (DNS:n) nimeämisrakennetta, koostuvat sarjasta pisteellä toisistaan erotettuja nimiä.
toimialueen nimitila
Toimialueen nimipalvelun (DNS:n) käyttämä tietokantarakenne.
toimialuepuu
DNS:ssä käänteisesti hierarkkinen puurakenne, jota DNS-palvelin käyttää toimialuenimien indeksointiin. Toimialuepuut vastaavat käyttötarkoitukseltaan ja periaatteeltaan kansiopuita, joita tietokoneen tiedostojärjestelmät käyttävät levytilan hallintaan.

Kun esimerkiksi levylle on tallennettu useita tiedostoja, kansioiden avulla voidaan järjestää tiedostot loogisiin ryhmiin. Kun toimialuepuussa on oksia, kussakin oksassa voidaan järjestää nimitilassa käytetyt toimialuenimet loogisiin ryhmiin.

Active Directoryssa toimialueen tai siirrettävien kaksipuolisten luottamussuhteiden yhdistämien useiden toimialueiden hierarkkinen rakenne, joka muodostaa yhtenäisen nimitilan. Samaan toimialuepuuryhmään voi kuulua useita toimialuepuita.
toisiinsa liitetyt tietokoneet
Yksityisverkko, jossa verkon solmut on yhdistetty klusteriksi.
toistoviive
Aika, jonka kuluttua painettuna oleva näppäin alkaa toistua.
topologia
Verkon osien keskinäiset suhteet Windowsissa. Active Directory -palvelun yhteydessä topologia viittaa yhteyksiin, joita toimialueen ohjauskoneet käyttävät replikoidessaan tietoja keskenään.
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TrueType-fontit
Fontit, jotka ovat skaalattavia ja jotka joskus luodaan bittikarttoina tai ohjelmallisina fontteina tulostimen ominaisuuksien mukaan. TrueType-fontit ovat laitteista riippumattomia fontteja, jotka tallennetaan ääriviivoina. Ne voidaan muuttaa minkä kokoisiksi tahansa ja ne voidaan tulostaa juuri sellaisina kuin ne näkyvät näytössä.
tulkintatoiminto
DNS-asiakasohjelmat, joita käytetään DNS-nimitietojen hakuun. Tulkintatoiminto voi olla pieni kanta (rajallinen ohjelmarutiinien joukko, joka sisältää kyselyn perustoiminnot) tai laajempi ohjelma, joka sisältää DNS-hakuun liittyviä asiakasohjelman lisätoimintoja, esimerkiksi välimuistin.
tulostimen käyttöoikeudet
Käyttöoikeusmääritys, joka ilmaisee käyttäjän tai ryhmän käyttöoikeuden tulostimeen. Tulostimen käyttöoikeudet ovat tulostus, tulostimien hallinta ja tiedostojen hallinta.
tulostimen näennäismuisti
PostScript-tulostimessa fonttitiedot tallentava muistin osa. PostScript-tulostimien muisti jakautuu kahteen alueeseen, joista toinen sisältää asiakirjojen tulostuksessa tarvittavat grafiikka- ja sivuasettelutiedot ja toinen sisältää fonttitiedot, jotka on lähetetty tietokoneeseen joko asiakirjan tulostuksen tai fonttien latauksen yhteydessä.
Tulostimet ja faksit
Ohjauspaneelin kansio, jossa on ohjattu tulostimen lisääminen ja kaikkien tietokoneeseen asennettujen tulostimien kuvakkeet.
tulostin
Laite, joka tulostaa tekstiä tai kuvia paperille tai muulle tulostusmateriaalille. Esimerkkejä ovat lasertulostimet ja matriisitulostimet.
tulostinfontit
Tulostimessa olevat tai tulostimeen tarkoitetut fontit. Tulostinfontti, joka on yleensä tulostimen ROM-muistissa, voi olla sisäinen tai ladattu tai fonttikasetilla.
Tulostin-ikkuna
Tulostin-ikkunassa näkyy tietoja tulostimen mahdollisista odottavista tulostustöistä. Voit nähdä kustakin asennetusta ja käyttöönotetusta tulostimesta, miten monta asiakirjaa odottaa tulostusta, kuka ne omistaa ja kuinka suuria ne ovat.
tulostinohjain
Ohjelma, jonka avulla muut ohjelmat voivat käyttää jotakin tiettyä tulostinta ilman, että niiden tarvitsee huolehtia tulostimen laitteen ja sisäisen kielen määrityksistä. Tulostimen erityisominaisuudet tuntevat tulostinohjaimet mahdollistavat sen, että ohjelmat voivat kommunikoida oikein erilaisten tulostimien kanssa.
tulostuksen käsittely
Komponentti, joka yhdessä tulostinohjaimen kanssa vastaanottaa ja tarvittaessa muuttaa tulostustöitä niiden tietotyypin mukaan, jotta työt tulostuvat oikein.
tulostus taustalla
Palvelimen prosessi, jossa tulostettavat asiakirjat tallentuvat levylle, kunnes tulostin on valmis käsittelemään ne. Taustatulostus vastaanottaa kunkin asiakkaan lähettämän asiakirjan, tallentaa sen ja lähettää sen tulostimelle, kun tulostin on valmis.
tulostusjono
Tulostusjono on tulostimessa tulostusta odottavien tiedostojen luettelo. Tulostusjonossa on tietoja muun muassa tiedoston koosta, tiedoston lähettäjästä ja tulostuksen tilasta.
tulostuspalvelin
Tietokone, joka on varattu verkon tulostinten hallintaan. Tulostuspalvelin voi olla mikä tahansa verkon tietokone.
tulostustyö
Lähdekoodi, joka sisältää sekä tulostettavat tiedot että tulostuskomennot. Tulostustyöt luokitellaan tietotyyppeihin sen mukaan, mitä muutoksia (jos mitään) taustatulostuksen on tehtävä työhön, jotta se tulostuisi oikein.
tulostusvaranto
Yhteen tulostinpalvelimeen liitetyn kahden tai useamman samanlaisen tulostimen toiminta yhtenä tulostimena. Kun asiakirja tulostetaan tällaisessa tilanteessa, tulostustyö lähetetään varannon ensimmäiseen käytettävissä olevaan tulostimeen.
tunneli
Looginen yhteys, jonka kautta kulkevat tiedot kapseloidaan. Yleensä toteutetaan sekä kapselointi että salaus, ja tunneli on yksityinen, suojattu linkki etäkäyttäjän tai isännän ja yksityisverkon välillä.
tunnelipalvelin
Palvelin tai reititin, joka on tunnelin päässä ja lähettää liikennettä edelleen kohdeverkon isännille.
tunnus
kukin täydellisen DNS-toimialueen nimen osa, joka vastaa toimialueen nimitilan puun solmua. Toimialueen nimet muodostuvat näistä osista. Esimerkiksi nimi example.microsoft.com sisältää osat example, microsoft ja com. Kukin DNS-nimen osa voi olla enintään 63 tavun pituinen.
TruSurroundXT
SRS Labs Inc.:in kehittämä downmixing-supistustekniikka, joka luo virtuaalisen surround-äänen. Se on suunniteltu erityisesti toistoon 2 kaiuttimen järjestelmillä monikanavaisista äänilähteistä. Nimen lisäkirjaimet 'XT' tarkoittavat äskettäin paketoitua uutta järjestelmää, jonka ominaisuuksia ovat Valintaikkunan tarkkuuden parannus ja TruBass.
työkalurivi
Ohjelman graafisessa käyttöliittymässä näkyvä rivi, sarake tai alue, joka sisältää painikkeita tai kuvakkeita Painikkeita tai kuvakkeita napsauttamalla voidaan aktivoida ohjelman toimintoja tai tehtäviä. Esimerkiksi Microsoft Wordin työkalurivi sisältää muun muassa painikkeet valitun tekstin kursivoimista ja lihavoimista sekä asiakirjan tallentamista ja avaamista varten. Käyttäjät voivat usein mukauttaa työkalurivejä ja siirtää niitä näytössä.
työobjekti
Järjestelmän laajuinen rakenne, jonka avulla on mahdollista ryhmitellä prosesseja ja hallita luotuja ryhmiä yksikköinä.
työpöydän kuva
Kuvio, joka näkyy työpöydällä. Voit luoda oman kuvion tai valita jonkin Windowsin valmiista kuvioista.
työpöytä
Näytössä näkyvä työalue, jossa ikkunat, kuvakkeet, valikot ja valintaikkunat näkyvät.
työryhmä
Tietokoneiden ryhmittely, joka on tarkoitettu käyttäjien avuksi tulostimien ja jaettujen kansioiden etsimisessä kyseisen ryhmän sisältä. Toisin kuin toimialueilla, Windowsin työryhmissä ei voi käyttää keskitettyjä käyttäjätilejä eikä todennusta.
Type 1 -fontit
Skaalattavia fontteja, jotka on suunniteltu käytettäviksi PostScript-laitteiden kanssa.
täydellinen käyttäjätunnus
Käyttäjätunnus ja sen toimialueen toimialuenimi, johon käyttäjätili kuuluu. Tämä on Windows-toimialueeseen kirjautumisen vakiokäytäntö. Merkitsemismuoto on käyttäjä@toimialue.com (samoin kuin sähköpostiosoitteessa).
täydellinen nimi
Käyttäjän täydellinen nimi, joka tavallisesti koostuu sukunimestä, etunimestä ja toisen nimen ensimmäisestä kirjaimesta. Täydellinen nimi kuuluu tietoihin, joita Paikalliset käyttäjät ja ryhmät- tai Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet -ikkunassa voidaan ylläpitää osana käyttäjätilin tunnistus- ja määritystietoja.
täydellisen käyttäjätunnuksen pääte
Täydellisen käyttäjätunnuksen pääte (UPN-pääte) on täydellisen käyttäjätunnuksen oikeanpuoleinen (@-merkin jälkeinen) osa. Käyttäjätunnuksen UPN-oletuspääte on käyttäjätunnuksen sisältävän toimialueen DNS-toimialuenimi. Tarvittaessa voidaan lisätä vaihtoehtoisia UPN-päätteitä. Esimerkiksi voidaan hallinnan ja sisäänkirjautumisen helpottamiseksi määrittää kaikille käyttäjille sama UPN-pääte. UPN-päätettä käytetään vain Active Directory -toimialuepuuryhmän sisällä, eikä sen tarvitse olla kelvollinen DNS-toimialueen nimi.

UCS (Unicode Character System)
Kansainvälinen vertailumerkistö, joka on osa Unicode-standardia. Yleisimmin käytetty UCS-standardin versio on UCS-2, joka määrittää 16-bittiset merkkiarvot useimpien maailman kielten kirjoitusmerkeille.
Unicode
Unicode Consortiumin kehittämä merkkien koodausstandardi, jonka avulla voi esittää lähes kaikki maailman kirjoitetut kielet. Unicode-merkistöön kuuluu useita esitysmuotoja, esimerkiksi UTF-8, UTF-16 ja UTF-32. Useimmissa Windows-käyttöliittymissä käytetään UTF-16-esitysmuotoa.
universaali ryhmä
Suojaus- tai jakeluryhmä, jota voidaan käyttää missä tahansa toimialuepuun tai -puuryhmän kohdassa. Universaaliin ryhmään voi kuulua jäseniä mistä tahansa toimialuepuun tai -puuryhmän Windows-toimialueelta. Se voi sisältää myös mihin tahansa toimialuepuun tai -puuryhmän toimialueelle kuuluvia muita universaaleja ryhmiä, yleisiä ryhmiä ja käyttäjätilejä. Oikeudet on myönnettävä toimialuekohtaisesti, mutta niitä voidaan myöntää millä tahansa toimialuepuun tai -puuryhmän toimialueella.

Universaalit ryhmät voivat olla jäsenenä toimialueen paikallisissa ryhmissä ja muissa universaaleissa ryhmissä, mutta eivät yleisissä ryhmissä. Universaalit ryhmät näkyvät yleisessä luettelossa ja niiden tulee koostua ensisijaisesti yleisistä ryhmistä.
upotettu objekti
Toisella ohjelmalla luodut tiedot, jotka on liitetty asiakirjaan. Jos tiedot on upotettu, niitä voi muokata uudessa asiakirjassa alkuperäisen ohjelman työkalurivien ja valikoiden avulla.

Upotettuja tietoja voi siirtyä muokkaamaan kaksoisnapsauttamalla niitä. Tällöin tietojen luomiseen käytetyn ohjelman työkalurivit ja valikot tulevat näkyviin. Upotettuja tietoja ei ole linkitetty alkuperäiseen lähteeseen. Uuteen asiakirjaan tehdyt muutokset eivät päivity alkuperäiseen tiedostoon tai päinvastoin.
UPS-palvelu
Palvelu, joka hallitsee tietokoneeseen liitettyä keskeytymättömän virransaannin (UPS) mahdollistavaa laitetta.
URL-osoite (Uniform Resource Locator)
Osoite, joka yksilöi tietyn sijainnin Internetissä. Web-sivuston URL-osoite alkaa merkkijonolla http://, esimerkiksi seuraavasti: http://www.example.microsoft.com/. URL-osoite voi sisältää lisätietoja, esimerkiksi hypertekstisivun nimen, jonka tunniste on tavallisesti .html or .htm.
USB-portti
Tietokoneen liittymä, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys USB-laitteeseen. USB on ulkoisen väylän standardi, joka mahdollistaa tiedonsiirron nopeudella 12 Mbps (12 miljoonaa bittiä sekunnissa). USB-portin liittimen koko on noin 7 x 1 mm.
USB-väylä (Universal Serial Bus)
Ulkoinen väylä, joka tukee Plug and Play -asennusta. USB-väylän avulla voidaan liittää laitteita ja poistaa ne ilman tietokoneen sulkemista ja uudelleenkäynnistämistä.

Yhden USB-portin kautta voidaan liittää 127 oheislaitetta, kuten kaiuttimia, puhelimia, CD-asemia, ohjainsauvoja, nauha-asemia, näppäimistöjä, skannereita ja kameroita. USB-portti on yleensä tietokoneen takaosassa sarja- tai rinnakkaisportin vieressä.
useita verkkokortteja sisältävä tietokone
Tietokone, jossa on useita verkkosovittimia tai jonka yhdelle verkkosovittimelle on määritetty useita IP-osoitteita.
UTF-8 (Unicode Transmission Format 8)
Merkistö sellaisia protokollia varten, joissa tarvitaan ASCII-merkistöä kehittyneempää merkistöä. UTF-8-protokolla tukee laajennetun ASCII-merkistön käyttöä ja merkkien muuntamista Unicoden 16-bittisestä UCS-2-merkistöstä. UTF-8 mahdollistaa paljon laajemman nimialueen kuin ASCII-merkistö tai laajennettu ASCII-merkistö.

V.34
Puhelinlinjojen kautta tapahtuvan tietoliikenteen tiedonsiirtostandardi, jossa nopeus voi olla 33 600 bittiä sekunnissa (bps). Se tarjoaa kaksisuuntaisen modulointitekniikan ja sisältää virheenkorjaus- ja neuvottelutoiminnot.
V.90
Puhelinlinjojen kautta tapahtuvan tietoliikenteen tiedonsiirtostandardi, jossa nopeus voi olla 56 000 bittiä sekunnissa (bps). Asiakkaan modeemin lähetysnopeus voi olla 33 600 bps eli sama kuin V.34-standardissa. Isännän, kuten Internet-palveluntarjoajan (ISP) tai yrityksen verkon, modeemin lähetysnopeus voi olla enintään 56000 bps, mutta keskimääräinen nopeus on 40 000 - 50 000 bps. Jos isännän modeemi ei tue tätä standardia, vaihtoehto on V.34.
vahvistus
Sen tarkistaminen, mitä oikeuksia käyttäjällä on tietyssä tietokonejärjestelmässä tai tietoverkossa.
valinnan poistaminen
Vaihtoehdon poistaminen käytöstä poistamalla valintamerkki valintaruudusta. Valinta poistetaan napsauttamalla valintaruutua tai valitsemalla se ja painamalla välinäppäintä.
valintaikkuna
Toissijainen ikkuna, jonka sisältämien painikkeiden ja erilaisten vaihtoehtojen avulla voidaan suorittaa tietty komento tai tehtävä.
valitseminen
Tietolohkon tai tekstin valitseminen näytössä korostamalla tai muulla tavoin merkitsemällä. Valittuun kohteeseen voidaan sitten kohdistaa jokin toiminto.
valmiiksi määritetty takaisinsoitto
Suojausmuoto, jossa etäkäyttöpalvelin tarkistaa käyttäjät soittamalla heille takaisin verkonvalvojan käyttöluvan myöntämisen yhteydessä antamaan numeroon. Vain verkonvalvoja voi muuttaa valmiiksi määritettyä takaisinsoittonumeroa. Tällä varmistetaan, että kukaan ei voi lainata käyttäjän salasanaa ja muodostaa yhteyttä palvelimeen muualta kuin käyttäjän normaalista puhelinnumerosta.
valmistelu
Levynhallinnan toiminto, joka tunnistaa levyn tai aseman ja määrittää sen tilan (esimerkiksi kunnossa) ja lajin (esimerkiksi dynaaminen).
valmiustila
Tila, jossa tietokone kuluttaa tavallista vähemmän virtaa käyttämättömänä, mutta josta se voidaan ottaa heti käyttöön. Kun tietokone on valmiustilassa, sen muistissa olevia tietoja ei tallenneta kiintolevylle. Mahdollinen sähkökatko tietokoneen ollessa valmiustilassa aiheuttaa sen, että tietokoneen muistissa olleet tiedot häviävät.
varaamaton tila
Käytettävissä oleva levytila, joka ei ole osoitettu millekään asemalle. Se, mitä asemia varaamattomaan tilaan voi luoda, määräytyy levytyypin mukaan. Peruslevyillä voidaan käyttää varaamatonta tilaa ensisijaisten osioiden tai jatko-osioiden luontiin. Dynaamisilla levyillä voidaan käyttää varaamatonta tilaa dynaamisten asemien luontiin.
varaaminen
Portin liittäminen tulostimeen. Tulostettavat asiakirjat lähetetään tulostimelle varatun portin kautta. Verkonvalvonnassa käsittely, jossa kopioidaan kehyksiä.
varaus
Tietty IP-osoite, joka on jonkin tietyn DHCP-asiakkaan käyttöön varatulla osoitealueella. DHCP-tietokannan asiakasvaraukset tehdään DHCP:n hallinnan avulla, ja ne perustuvat kunkin varatun merkinnän yksilölliseen asiakaslaitteen tunnukseen.

Pääsynvalvontapalvelussa verkkoresurssien varaus, joka sisältyy pääsynvalvontapalvelun hallitsemaan RSVP (Resource Reservation Protocol) -varauspyyntöön.
varausyksikkö
Pienin levytilan määrä, joka voidaan varata säilyttämään tiedostoa. Kaikki Windowsin käyttämät tiedostojärjestelmät järjestelevät kiintolevyjä varausyksiköiden perusteella. Mitä pienempi varausyksikön koko on, sitä tehokkaammin levy tallentaa tietoja. Jos varausyksikön kokoa ei määritetä levyn alustuksen yhteydessä, Windows valitsee oletuskoon aseman koon perusteella. Nämä oletuskoot on valittu siten, että asemasta kulutettavan tilan määrä ja pirstoutumisen määrä olisi mahdollisimman pieni. Varausyksikköä kutsutaan myös klusteriksi.
vastaus
Windowsin etäkäytössä laitteelta odotetut merkkijonot, jotka voivat sisältää makroja.
VCD
VCD Video Compact Disc. Yleensä MPEG-1-teknologiaa käyttävien videosovellusten kuva ei ole yhtä tarkka kuin DVD:iden, ja niiden teknologia on samankaltainen kuin musiikki-CD:iden.
vektorifontti
Matemaattisen mallin mukaan laskettu fontti, jossa kukin merkki on määritetty pisteiden välisinä viivoina. Vektorifontit voidaan skaalata halutun kokoisiksi ja niiden suhteita voidaan muuttaa tarkkuuden kärsimättä.
verkko
Joukko tietokoneita ja muita laitteita, esimerkiksi tulostimia ja skannereita, joiden välisen tiedonsiirtoyhteyden välityksellä kaikki laitteet voivat olla yhteydessä toisiinsa. Verkko voi olla pieni tai suuri ja se voidaan muodostaa kiinteästi kaapeleilla tai tilapäisesti puhelinlinjojen tai langattomien yhteyksien avulla. Laajin verkko on Internet, joka on maailmanlaajuinen verkkojen muodostama kokonaisuus.
verkkokorttiohjain
Verkkokorttiin suoraan vaikuttava laiteohjain, joka toimii välittimenä kortin ja protokollaohjaimen välillä. AppleTalk-verkkointegraatiossa palvelimen AppleTalk-protokollapino toteutetaan protokollaohjaimena, ja sille määritetään sidos yhteen tai useaan verkkokorttiohjaimeen.
verkkonimiresurssi
Sellaisen verkossa olevan laitteen nimi, jota Windowsin resurssi-DLL tukee klusteriresurssina.
verkko-osio
Tila, jossa vähintään yksi klusterin solmu ei voi olla yhteydessä muihin klusterin solmuihin.
verkkopalvelu
Esimerkiksi tiedostojen ja tulostimien jakamispalvelu tai verkkopalvelimen automaattinen varmuuskopiointipalvelu.
verkkoprotokolla
Kieli, jonka avulla tietokoneet kommunikoivat verkossa. Jotta tietokone voi kommunikoida toisen tietokoneen kanssa, molempien on käytettävä samaa protokollaa.
verkkosovitin
Laite, jonka avulla tietokone on yhteydessä verkkoon. Tätä laitetta kutsutaan myös sovitinkortiksi tai verkkokortiksi.
verkon salasana
Salasana, jonka avulla kirjaudut verkkoon. Voit määrittää verkon salasanan samaksi kuin Windowsin salasana, jolloin sinun ei tarvitse muistaa kuin yksi salasana.
verkonvalvoja
Henkilö, joka on vastuussa verkon suunnittelusta, kokoonpanon määrityksestä ja päivittäisestä hallinnasta. Verkonvalvojaa kutsutaan myös järjestelmänvalvojaksi.
vetäminen
Näytöstä valitun objektin siirtäminen pitämällä hiiren painiketta painettuna ja siirtämällä hiirtä. Voit esimerkiksi siirtää ikkunan toiseen paikkaan vetämällä sitä otsikkorivistä.
videon laitteistokiihdytys
Vähentää suorittimen kuormaa antamalla suurimman osan videon purkutyöstä laitteiston tehtäväksi.
video overlay -tila
Video Overlay mahdollistaa tietokonegrafiikan näyttämisen videosignaalin päällä ja lopputuloksen tallentamisen kiintolevylle.
viestinvälityspalvelu
Palvelu, joka lähettää ja vastaanottaa järjestelmävalvojien tai hälytyspalvelun lähettämiä sanomia.
virrankäyttömalli
Joukko tietokoneeseen valmiiksi määritettyjä virrankäyttövaihtoehtoja. Voit esimerkiksi määrittää ajat, joiden kuluttua käyttämättömänä ollut tietokone siirtyy valmiustilaan tai sammuttaa näyttölaitteen sekä kiintolevyn. Voit tallentaa asetukset haluamallasi nimellä.
virta (ääni, kuva)
Virrat ovat video- tai äänidataa, jota välitetään yleensä tosiaikaisesti Internetistä tai DVD-levyillä (esim. äänivirta).
Voimakas kontrasti
Näytön ominaisuus, joka vaihtaa ohjelmien värimalliksi voimakkaan kontrastin värimallin ja lisää tekstin luettavuutta, jos se on mahdollista.
VoIP (Voice over Internet Protocol)
Menetelmä, jonka avulla ääntä voidaan lähettää lähiverkon, suuralueverkon tai Internetin välityksellä TCP/IP-paketteina.
väriasteikko
Se värialue, jonka jokin tietty laite voi tuottaa. Laite, kuten skanneri, näyttölaite tai tulostin, tuottaa yksilöllisen värialueen, joka määräytyy laitteen ominaisuuksien mukaan.
värien määrä
Ilmoittaa, kuinka monta väriä kuvapistettä kohti näyttö- ja grafiikkasovitin tukevat.
värien sovitus
Värienhallinnassa tapa, jolla kuvatiedostoon määritetyt värit määritetään vastaamaan näyttölaitteen tai tulostimen väriasteikkoa. Väriasteikko tarkoittaa kaikkia niitä värejä, jotka laite pystyy tuottamaan.
väriprofiili
Profiili, joka sisältää väriasteikon arvojen muuntamisessa tarvittavat tiedot. Niissä on väriä, sävyä, kylläisyyttä ja kirkkautta koskevia tietoja.
väylä
Tietoliikennelinja, jota käytetään tietokonejärjestelmän osien väliseen tiedonsiirtoon. Järjestelmän eri osat voivat jakaa tietoja väylän avulla. Väylä yhdistää esimerkiksi levyaseman ohjaimen, muistin ja I/O-portit suorittimeen.

weave
Lomittelun poistossa käytetään DVD-nimikkeillä oletusarvoisesti weave-tilaa laadun varmistamiseksi. Se vaihtaa bob-tilaan, jos havaitaan lomiteltua sisältöä, koska muuten saattaisi lomitellun sisällön toiston aikana näkyä ns. sälekaihdinilmiö eli jälkivarjostumaa.
Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
HTTP 1.1 -tyyppinen sovellusprotokolla, jonka avulla asiakkaat voivat läpinäkyvästi julkaista ja hallita resursseja Webissä.
Web-palvelin
Järjestelmänvalvojan tai Internet-palvelutarjoajan ylläpitämä tietokone, joka vastaa käyttäjän selaimen pyyntöihin.
Windows Media -formaatti
Tämä formaatti on optimoitu virtaustoistoon ja äänen, videon ja skriptidatan toistamiseen, ja sitä käytetään pääasiassa virtaustoistoesityksiin Internetin välityksellä. Käytetty pääformaatti on .WMV yhdessä Microsoftin Windows Media Playerin kanssa.
Windowsin salasana
Salasana, jonka avulla kirjaudut Windowsiin. Voit muuttaa asetuksia myös niin, ettet tarvitse salasanaa kirjautuessasi Windowsiin.
WMA
Windows Media Audio. Windows Median oma virtaustoiston ääniformaatti, jota tavallisesti käytetään tiedostojen lataamiseen ja toistamiseen tai sisällön virtaustoistoon.
WMV
Windows Media Video. Windows Median oma virtaustoiston ääni/videoformaatti, jota tavallisesti käytetään tiedostojen lataamiseen ja toistamiseen tai sisällön virtaustoistoon. Se on Microsoftin Windows Media Playerin käyttämä pääformaatti virtaustoistossa.
World Wide Web
Järjestelmä, jossa Internetiä käytetään hyperlinkkien avulla. Käytettäessä Web-selainta Web näkyy teksti-, kuva-, ääni- ja digitaalielokuvakokoelmina.

X.509v3-sertifikaatti
ITU-T:n sertifikaattien rakenne- ja muotosuosituksen X.509 versio 3. Tämä on Windows XP:n sertifikaattipohjaisten toimintojen yleisesti käyttämä sertifikaattimuoto.

X.509-sertifikaatti sisältää julkisen avaimen, tietoja sertifikaatista ja henkilöstä tai yksiköstä, jolle sertifikaatti on annettu, sekä valinnaisesti lisätietoja sertifikaatin antaneesta sertifikaatin myöntäjästä (CA).
x86
Viittaa suorittimiin, jotka käyttävät tai emuloivat Intelin 32-bittistä suoritinarkkitehtuuria.
XML (Extensible Markup Language)
Muotoilukieli, jonka avulla voidaan kuvata rakenteellista tietoa. XML mahdollistaa tarkemman sisällön määrittelyn, ja useisiin ympäristöihin suoritetut haut antavat parempia tuloksia. Lisäksi XML mahdollistaa tehokkaamman tietojen tarkastelun ja sovellusten käsittelyn Webissä.

yhdistetty, todennettu
Käyttäjän tila, kun puhelinyhteys on muodostettu ja käyttäjä on kirjoittanut oikean käyttäjänimen ja salasanan. Jos käyttäjällä on takaisinsoitto-oikeudet ja hän on pyytänyt takaisinsoittoa, järjestelmä siirtyy takaisinsoittovaiheeseen. Jos takaisinsoittovaiheen jälkeen seuraa soiton odottamisvaihe, palvelin ei tavoittanut käyttäjää määritetyssä numerossa. Käyttäjä saattoi antaa väärän takaisinsoittonumeron (jos tilille on määritetty takaisinsoitto-oikeus vapaavalintaiseen numeroon) tai kyseessä voi olla luvaton verkon käyttöönottoyritys (jos tilille on määritetty valmis takaisinsoittonumero).
yhdyskäytävä
Laite, joka on kytketty useisiin fyysisiin TCP/IP-verkkoihin ja joka voi reitittää eli toimittaa IP-paketteja verkosta toiseen. Yhdyskäytävä pystyy suorittamaan muunnon kuljetusprotokollasta tai datamuodosta toiseen (esimerkiksi IPX-IP-muunnon). Yleensä yhdyskäytävä kytketään verkkoon ensisijaisesti sen muunto-ominaisuuksien vuoksi.

Tietoliikenneyhteyksissä Novell NetWare -verkkoihin yhdyskäytävä toimii siltana Windows-verkkojen käyttämän SMB-protokollan ja NetWare-verkkojen käyttämän NCP-protokollan välillä. Yhdyskäytävää kutsutaan myös IP-reitittimeksi.
yhteensopivuustila
Tietokoneen tai käyttöjärjestelmän ominaisuus, jonka avulla voidaan suorittaa muiden järjestelmien ohjelmia. Ohjelmien suorittaminen on usein hidasta yhteensopivuustilassa.
yhteydetön tiedosto
Tiedosto, joka on tallennettu Omaan salkkuun ja josta ei ole linkkiä mihinkään Oman salkun ulkopuolella olevaan tiedostoon. Kun päivität tiedostoja, tällaista tiedostoa ei voi synkronoida minkään tiedoston kanssa.
yksikytkiminen laite
Tietokoneen apuväline liikuntavammaisille käyttäjille. Yksikytkiminen laite mahdollistaa käyttäjän vuorovaikutuksen tietokoneen kanssa pienten liikkeiden avulla.
yksittäislähetys
Tietojen lähetys verkossa päätteestä toiseen, esimerkiksi asiakkaasta palvelimeen tai palvelimesta toiseen palvelimeen.
yksityinen avain
Salausavainparin salainen puoli, jota käytetään julkisen avaimen algoritmin kanssa. Yksityisiä avaimia käytetään yleensä symmetrisen istuntoavaimen salauksen purkamiseen, tietojen digitaaliseen allekirjoitukseen ja vastaavalla julkisella avaimella salattujen tietojen salauksen purkamiseen.
yleinen ryhmä
Suojaus- tai jakeluryhmä, jonka jäseninä voivat olla oman toimialueen käyttäjät, ryhmät ja tietokoneet. Yleisille suojausryhmille voidaan antaa oikeuksia ja käyttöoikeuksia kaikkien puuryhmän toimialueiden resursseihin. Yleisiä ryhmiä ei voi luoda tai ylläpitää tietokoneissa, joiden käyttöjärjestelmä on Windows XP Professional. Toimialueelle kuuluvissa Windows XP Professional -tietokoneissa voidaan kuitenkin antaa oikeuksia ja käyttöoikeuksia toimialueen yleisille ryhmille ja yleisistä ryhmistä voi tulla niissä paikallisten ryhmien jäseniä.
yleiset ryhmät (Järjestelmänhallinta)
Ryhmät, jotka näkyvät Käynnistä-valikon ohjelmaluettelossa kaikille tietokoneeseen kirjautuville käyttäjille. Vain järjestelmänvalvojat voivat luoda tai muuttaa yleisiä ryhmiä.
yleislähetys
Sanoma, joka lähtetetään kaikkiin tietyn verkkosegmentin palvelimiin.

Z

Tällä kirjaimella alkavia sanoja ei ole hakemistossa.

Å

Tällä kirjaimella alkavia sanoja ei ole hakemistossa.

Ä

älykortin lukulaite
Tietokoneeseen asennettava laite, jonka avulla suojausta voidaan tehostaa käyttämällä älykortteja.
älykortti
Luottokortin kokoinen laite, jota voidaan yhdessä käyttökoodin kanssa käyttää sertifikaattipohjaiseen käyttöoikeuksien todennukseen ja kertakirjautumiseen yrityksen verkkoon. Älykortin avulla voidaan turvallisesti tallentaa sertifikaatteja, julkisia ja yksityisiä avaimia, salasanoja sekä muita henkilökohtaisia tietoja. Älykortti luetaan tietokoneeseen liitettävällä älykortin lukulaitteella.
äänikortti
PC-tietokoneen lisälaite. Laajennuskortti, joka mahdollistaa äänitiedostojen nauhoituksen ja toiston.
äänimerkin näyttö visuaalisena
Windowsin toiminto, joka näyttää visuaalisen merkin (esimerkiksi vilkkuvan ruudun tai otsikkorivin) aina, kun tietokone antaa äänimerkin.
äänimerkki tekstinä
Toiminto, joka näyttää ohjelmien äänimerkit tekstinä tai havainnollisina kuvakkeina.
äänitiedosto
Äänitiedosto sisältää tiedot, joiden perusteella Windows voi toistaa ääniä tietokoneessa. Äänitiedostojen tunniste on .wav.
äänitulolaite
Äänitulolaite välittää musiikki- ja äänisyötteitä tietokoneeseen. Äänitulolaitteita ovat esimerkiksi CD-soittimet ja mikrofonit.

Ö

Tällä kirjaimella alkavia sanoja ei ole hakemistossa.

Olet kävijä nro: 13125    03.08.2005 lähtien