Kaikki html tagit. Hiiri TAGI sarakkeen linkin päälle niin saat lisätietoa + linkki -> w3schools | Pdf tuloste

TAGI
SELOSTUS
Määrittää html kommentin. Kommentti väkästen sisälle
Määrittää dokumentin tyypin. HTML-asiakirjojen on alettava määrityksellä <!Doctype>
<a> Määrittää hyperlinkin eri osoitteeseen tai sivun sisälle = <a name>
<abbr> Määrittää lyhenteen = Piste alleviivaus jossa title elementti. Käytetään myös <dfn> kanssa
<acronym> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä <abbr>. Oli lyhenteen määrittäminen
<address> Asiakirjan tekijän/omistajan yhteystiedot. Tekee rivinvaihdon. Kallistaa tekstiä oikealle
<applet> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä <embed> tai <object> Määrittää upotetun sovelman
<area> Määrittää alueen kuvakartan sisällä
<article> Määrittää artikkelin
<aside> Määrittää sisältöä sivun sisällön lisäksi
<audio> Määrittää upotetun äänisisällön
<b> Tekee lihavoidun 'boldatun' tekstin
<base> Määrittää sivun aukeamisen esim. uuteen välilehteen kaikille URL-osoitteille asiakirjassa
<basefont> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä CSS:ää. Määritti oletusvärin, koon ja fontin kaikille asiakirjan tekstille
<bdi> Eristää tekstin osan, joka saattaa olla muotoiltu eri suuntaan muusta tekstistä sen ulkopuolella
<bdo> Ohittaa nykyisen tekstisuunnan
<big> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä CSS ää. Määrittää ison tekstin
<blockquote> Määrittää osion, joka on lainattu toisesta lähteestä. Sisennetty teksti; "lainausmerkit"
<body> Määrittää documentin rungon eli bodyn
<br> Määrittää yhden rivinvaihdon
<button> Määrittää klikattavan painikkeen
<canvas> Käytetään grafiikan piirtämiseen lennossa komentosarjojen avulla (yleensä JavaScript)
<caption> Määrittää taulukon ylimmän sarakkeen tekstin. Keskittää tekstin.
<center> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä CSS ää. Katso keskitys CSS llä. Määrittää keskitetyn tekstin.
<cite> Määrittää esim. teoksen nimen. Teksti kallistettu oikealle
<code> Määrittää osan tietokone koodia. Teksti on esimuotoiltua
<col> Määrittää sarakkeen ominaisuudet jokaiselle sarakkeen <colgroup> elementille
<colgroup> Määrittää taulukon yhden tai useamman sarakkeen ryhmän muotoilua varten
<data> Lisää koneellisesti luettavan käännöksen tietystä sisällöstä
<datalist> Tietoluettelo tekee luettelon ennalta määritetyistä vaihtoehdoista
<dd> Määrittää termin kuvauksen/arvon kuvausluettelossa. Käytetään dl, ja dt n kanssa
<del> Määrittää tekstiä, joka on poistettu asiakirjasta. Osuus yliviivattu
<details>
Alleviivaamaton linkki alla oleviin lisätietoihin. Avaa / sulje tästä.Määrittää lisätiedot joita käyttäjä voi tarkastella tai piilottaa.
Avaa summary osuuden alapuolelle lisätekstiä tai selostusta.
Voit lisätä sinne linkkejä, kuvia (alla) ynnä muuta asiaasi kuuluvaa.
<dfn> Erittelee termin, joka määritellään sisällössä
<dialog> Määrittää valintaikkunan tai ikkunan
<dir> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä <ul>. Aloittaa <ul><li> n kanssa järjestämättömän listan
<div> Määrittää osion asiakirjassa (divisioonan)
<dl> Määrittää kuvausluettelon. Käytetään dd, ja dt n kanssa
<dt> Määrittää termin/nimen kuvausluettelossa. Käytetään dd, ja dl n kanssa
<em> Määrittää korostetun tekstin. Kallistaa tekstiä oikealle.
<embed> Säiliö ulkoista sovellusta varten. Kuvia, vektorigrafiikkaa, videoita, nettisivuja.
Ei enää nykyään Java Appletteja, Active x komponentteja, Flash iä.
<fieldset> Ryhmittelee lomakkeen toisiinsa liittyvät elementit
<figcaption> Määrittää <img> lle kuvateksti elementin
<figure> Määrittää itsenäisen sisällön. Käytetään kuvien kanssa
<font> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä CSS ää. Määrittää fontin, värin, ja tekstin koon
<footer> Määrittää asiakirjan tai osan alatunnisteen
<form> Määrittää HTML-lomakkeen jolle käyttäjä voi syöttää dataa
<frame> EI tuettu HTML5 ssa. Älä käytä! Määritti ikkunan (kehyksen) kehyksensäädössä
<frameset> EI tuettu HTML5 ssa. Älä käytä! Määritti kehykset. (frame1, frame2). Esimerkki vuodelta 2004.
<h1> . . . <h6> Määrittää HTML otsikot. 6kpl ja voit tehdä niitä lisää css tiedostossasi
<head> Sisältää asiakirjan metatiedot / muut tiedot
<header> Määrittää asiakirjan tai osan otsikon
<hr> Temaattinen muutos sisällössä. = Vaakaviiva
<html> HTML-dokumentin juuri eli dokumentti alkaa <html> tagilla
<i> Tekstin osa vaihtoehtoisella tunnelmalla. Kallistaa tekstiä oikealle
<iframe> Määrittää sisäisen kehyksen
<img> Määrittää kuvan
<input> Tekstinsyöttö lomakkeessa tai muualla
<ins> Määrittää tekstin, joka on lisätty asiakirjaan = Alleviivaus
<kbd> Määrittää näppäimistön syötön. On esimuotoiltua tekstiä
<label> <input>-elementin tunniste
<legend> <fieldset> elementin otsikko
<li> Lista-kohde. Pallukat allekkain kun alkutagi <ul> >> • | Numerointi kun alkutagi <ol> >> 1
<link> Asiakirjan ja ulkoisen resurssin välinen suhde ( ulkoinen: CSS-tyylitiedosto, script, ym )
<main> Määrittää asiakirjan pääsisällön
Määrittää kuvaan kohdat josta linkit eri tiedostoihin: sivu, kuva, ym. avaa lisätieto ja kokeile Workplace Työ Puhelin Kahvi
Katso ensiksi tämän sivun lähdekoodi!
Oppiminen paljon helpompaa ja nopeampaa.


Voit määrittää linkin uuteen tai samaan ikkunaan.
Voit käyttää myös title määritystä.

Määritteet ovat pikseleinä: ylä, oikea, ala, vasen.
Alue= shape voi olla pyöreä (circle) / neliö (rect)
Näet shape kohdat esim. PaintNet istä.
Opettele käyttämään sitä hyvin.

Kursoriksi voit valita css summaryyn :pointer; tai
minkä mielikuvituksesi keksii tai haluaa =:}
Kuvan reunoja voi tietysti esim. pyöristää.
<mark> Määrittää merkityn ja   keltaisella korostetun tekstin  
<meta> HTML dokumentin metadata (tietoa tiedosta)
<meter>
2 out of 10 60%     Skalaariarvon näyttäminen
<nav> Elementti määrittää vaakasuoran joukon navigointilinkkejä
<noframes> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä sen sijaan iframea
<noscript> Selain, jossa JavaScript on poistettu käytöstä, näyttää tekstin noscript-elementin sisältä
<object> Säiliö ulkoista sovellusta varten, kuva, video, ääni, sivu
<ol> Numeroitu lista / luettelo. start="" komennolla lista alkaa tietystä numerosta
<optgroup> Käytetään ryhmittelemään toisiinsa liittyviä vaihtoehtoja avattavaan luetteloon
<option> Vaihtoehto avattavassa luettelossa
<output>
+ =     Määrittää laskennan tuloksen
<p> Määrittää kappaleen. Css llä paljon lisäominaisuuksia. Rivivälin korkeus usein 2 x <br>
<param> Objektin parametri
<picture> Säilö useille kuvaresursseille. Esim. resoluution mukaan vaihtuva kuva
Esimuotoiltu kiinteä leveyksinen fontti. Näytetään täsmälleen kuten koodissa kirjoitettu
<progress> Edustaa tehtävän edistymistä.   32%
<q> Lyhyt lainaus = Kallistetut lainausmerkit, pysty teksti
<rp> Määrittää miltä sisältö näyttää selaimissa, jotka eivät tue ruby merkintöjä
<rt> Määrittää merkkien selityksen/ääntämisen (itä-aasialaisille kirjaimille)
<ruby> Ruby merkintä (Itä-Aasian typografiaa varten)
<s> Teksti, tai asia joka ei ole enää aktuelli / voimassa = Yliviivaus
<samp> Näytetuloste tietokoneohjelmasta. Esimuotoiltu fontti
<script> Määrittää asiakaspuolen skriptin.
<section> Osio asiakirjassa. Voit muuttaa CSS-oletusasetuksia <section> osiossa
<select> Käytetään avattavan luettelon luomiseen.
<small> Määrittää pienemmän tekstin
<source> Määrittää useita mediaresursseja mediaelementeille (<video> ja <audio>)
<span> Osio asiakirjassa. Voidaan vaihtaa esim. fonttikokoa <h1> n sisällä
<strike> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä <del> tai <s>. = Yliviivattu teksti
<strong> Tärkeä teksti ( lihavoitu, voimakas )
<style> Määrittää dokumentin sisäiset tyylitiedot
<sub> Normitekstin alapuolella oleva pienempi teksti
<summary> Näkyvä otsikko <details> elementille
<sup> Normitekstin yläpuolella oleva teksti pienemmällä fonttikoolla
<svg> Määrittää säilön SVG-grafiikkaa (Skaalattu Vektori Grafiikka) varten
<table> Määrittää taulukon
<tbody> Ryhmittelee <tbody> sisällön taulukkoon eli taulukon rungon
<td> Määrittää taulukon solun
<template> = Säilö sisällölle, joka tulee piilottaa kun sivu latautuu
<textarea> Monirivinen tekstikenttä (tekstialue)
<tfoot> Ryhmittää alatunnisteen sisällön taulukkoon
<th> Määrittää taulukon header solut
<thead> Taulukon otsikko (head-solu)
<time> Tietty aika (tai päiväys)
<title> Määrittää asiakirjan otsikon ja näkyy selaimen otsikkorivillä. Tällä sivulla => HTML Tagit
<tr> Määrittää taulukon rivin
<track> Määrittää tekstiraitoja mediaelementeille (<video> ja <audio>)
<tt> EI tuettu HTML5 ssa. Käytä CSS ää. Käytettiin HTML 4:ssä tekstityypin määrittämiseen
<u> Osa tekstistä tyylitelty eri tavalla kuin normaali teksti = Alleviivaus
<ul> Järjestämättömän listan etutagi
<var> Määrittää muuttujan
<video> Määrittää upotetun videosisällön
<wbr> Määrittää mahdollisen rivinvaihdon

Ladattu 12488 kertaa 9.7.2015 lähtien | This guide page of this folder have been updated to be even more mobile-friendly: 07-12-2023